Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Nieuwe feiten en vaststellingen over de bunkergordel Bruggenhoofd Gent en zijn directe omgeving.

Algemene update van alle bunkerfiches. (30/05/2016). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Voorlopig is een algemene update bezig van de bunkers op het weerstandsnest Muntekouter (Mu-bunkers). Hieronder de situatie van de reeds geupdate bunkerfiches. Voor deze bunkertjes zijn de aanvullingen vrij uitgebreid te noemen.

Mu1, Mu2, Mu3, Mu4, Mu5, Mu6, Mu7, Mu8, Mu9 (Aangevuld)

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (24/05/2016) (Aangevuld)

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.wikispaces.com. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

Opnieuw militair erfgoed GESLOOPT te Bredene (10/05/2016) (Aangevuld)

Zonet het mailtje ontvangen dat op de Polderstraat 161 te Bredene opnieuw nog maar eens sloopkranen gereed staan om een aantal nog aanwezige gebouwen en in dit geval 2 bijhorende publieke WO II schuilbunkertjes voor de zoveelste appartementsblok tegen de vlakte te gooien. Als ik bijkomend zie waar deze structuurtjes staan op het respectievelijke terrein, kan ik mij er toch opnieuw niet van ontdoen dat er toch wel mogelijkheden zijn (zeker het ene structuurtje op de hoek van het terrein - 2 bovenste foto's) te vrijwaren en te behouden binnen het voorziene project.

Op deze link vind je trouwens info over de beslissing tot sloop van de gemeenteraad reeds daterend uit 2015 en toen zonder problemen goedgekeurd. Jammer dus dat dit bericht ons nu pas bereikt als de sloopkranen net beginnen aan te komen.

In elk geval zou het zeker waardevol zijn deze structuurtjes (mochten ze al niet meer te redden zijn) zeker in detail fotografisch te documentariëren. Gezien er blijkbaar bij de dienst erfgoed over deze structuurtjes nog niets gekend is, had enige gemeente met kennis van zaken MINIMUM eerst deze dienst moeten informeren over de waarde van deze mogelijks nog niet gekende structuurtjes. HEEFT MEN ALS ELKE VERANTWOORDE GEMEENTE (ALS HET GAAT OVER HOE OMGAAN MET DIT TYPE ERFGOED OP GRONDGEBIED BREDENE) DEZE STAP GEZET OF NIET. OF HEEFT MEN MAAR ZELF BESLIST DAT DIT VOOR DEZE STRUCTUURTJES NIET INTERESSANT IS OM TE DOEN? IS DIT GEBEURD? INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS, IS DIT IN ELK GEVAL VOLDOENDE REDEN OM DE SLOPINGSWERKEN VOORLOPIG TE LATEN SCHORSEN.

Er is in elk geval informatief gemaild naar de gemeente Bredene toe om het ongenoegen over deze praktijken via de website bekend te maken. Opnieuw dus zeer jammer voor dit erfgoed dat opnieuw voor altijd uit het beeld zal verdwijnen indien men niet dringend beslist ze alsnog binnen het project te integreren...

Ondanks bovenstaande vraag zich bij de aangekondigde sloop toch nog te bedenken en zeker het structuurtje achteraan het terrein te proberen bewaren zijn de 2 op het terrein aanwezige publieke schuilstructuren uit WO II ondertussen gesloopt. Een van beide structuurtjes stond op een een uithoek van het terrein dat totaal door het bouwproject niet zou aangedaan worden. De respectievelijke zone stond ingekleurd op het plan als Groenzone... Snappen wie de logica nog kan volgen in dit België waarom ook dat structuurtje dan toch diende te verdwijnen...

Beperkte aanvulling van de info over de bouwfirma's die ooit meewerkten aan de bouw van Bruggenhoofd Gent. (3/05/2016) (Aangevuld)

Het is zeker geen sinecure bijkomende info terug te vinden van de bouwfirma's die ooit instonden voor de bouw van de bunkers van bruggenhoofd Gent. Toch werd er recent beperkt hier en daar wat bijkomende info gevonden en verwerkt over deze firma's. Hier alvast wat voorlopig kon aangevuld worden:

een overzicht van de originele bouwprojecten.

Merkwaardig huis met verborgen ruimtes te Wetteren in de Moerstraat (30/04/2016) (Nieuw)

In Wetteren op de Moerstraat nr 9 staat een woning met enkele toch wel zeer merkwaardige verborgen ruimtes. Er is zeer beperkt wat info over geweten maar verdere info is zeker welkom.

>> Huis met verborgen ruimtes

Amerikaanse B17 bommenwerper maakt een crashlanding op Vantegem - Kwatrecht (28/04/2016) (Sterk aangevuld)

Op 19 september 1944 maakte een Amerikaanse B17 bommenwerper een noodlanding in de velden van Vantegem Kwatrecht. Het sterk aangevulde verhaal op deze link.

>> Crashlanding van B17 te Kwatrecht.

Bijkomende info bij enkele foto's van een bom die op 13 april 1942 viel op de Moerstraat te Wetteren. (25/04/2016) (Aangevuld)

>> Schuilkeldertje of ijskelder op Berg Wetteren

Aanvulling inventarisatie Duitse WO I bunkerlinie - De Hollandstellung regio Oost-Vlaanderen (24/04/2016) (Aangevuld)

Zoals reeds eerder gemeld wordt er geleidelijk aan op de website een overzicht gebracht van de locaties waar nog altijd en ooit bunkers van de Hollandstellung hebben gestaan (indien gekend). Ik hoop op die manier toch eens tot een degelijke inventarisatie en bundeling te kunnen komen van welke bunkers nog bestaan.

Een bescherming begint namelijk al ten minste met een degelijke localisering en vaststelling van wat nog bestaat.

Heden vindt men nog wel wat gegevens terug maar telkens zeer beperkt per regio.

In eerste instantie zal de inventarisatie worden beperkt tot de zone Maldegem tot Vrasene.

Reeds geïnventariseerde zones

Gedeelte gebouwd door de Duitse Marine tussen Knokke en Maldegem

  • Knokke
  • Bredene
  • Westkapelle Sluis
  • Lapscheure
  • Damme
  • Moerkerke
  • Middelburg (Afgesplitst van Maldegem)
  • Maldegem (Afgesplitst van Middelburg)

Gedeelte gebouwd door de Duitse landmacht tussen Maldegem en het kanaal Gent-Terneuzen

Gedeelte gebouwd door de Duitse landmacht tussen kanaal Gent - Terneuzen en Vrasene

Wordt vervolgd.

www.bunkergordel.be en bijhorende copyright. (15/04/2016) (Nieuw)

Hoe ik als webmaster om ga met copyright staat vrij gedetailleerd te lezen op de pagina "copyright" op deze website. Ik wil dan ook nog eens via deze melden dat ik als webmaster zeker niet de moeilijkste ben om materiaal dat op de website staat of wordt gebruikt, ter beschikking te stellen.

Wel blijf je dan niet snappen waarom bepaalde instanties, jammer genoeg vaak vrij direct betrokken organisaties waar je het zeker niet zou van verwachten, het toch blijven vertikken de minste vorm van respect op te brengen voor personen die al jaren met de materie van deze bunkerlijn bezig zijn en het pertinent blijven vertikken enige correcte bronvermelding in ruil te geven bij hun artikels. De eer van slechtste leerling gaat in dat geval alvast uit naar de gemeente Oosterzele en nog meer specifiek deelgemeente Gijzenzele in de vorm van "het Genootschap van de Kerkuil".

Waarom het al jaren tussen www.bunkergordel.be en dit vennootschap niet goed botert, wordt allicht vrij duidelijk als u eens nader onderstaande pagina's doorneemt:

Recent mocht ik vaststellen dat op hun eigenste website van het Gijzels vennootschap opnieuw bunkerfiches aan het verschijnen zijn met opnieuw zware doorslagen van wat op deze website is te vinden. Daarnaast ben ik nog meer storend op een aantal met tekst gespijsde wandelingen terechtgekomen op de website Route You. Hier is de doorslag van de website meer dan schandalig. Opnieuw geen enkele bronvermelding.

Omdat het allicht niet zo eenvoudig is deze teksten te laten aanpassen vind ik het dan nog meer storend dat ze ondanks de massale plagiaat dan nog onzin en historische fouten blijven verspreiden en opstapelen. Daarom op deze link correcties bij de fouten die er te vinden zijn in de respectievelijke teksten.

>> Correcies op aanwezige bunkerwandeling, De Halve Maanroute.

Wordt Bruggenhoofd Gent na 5 jaar slopingsvrij te zijn, opnieuw bedreigd door een nieuwe sloop. (1/04/2016) (Nieuw)

Beste bunkervrienden,

Mag ik jullie bij deze bedanken voor jullie waardevolle bijdrage in de poging het bunkertje A1 te Astene (Deinze) te proberen sparen van een dreigende sloop.

Zie hieronder het antwoord van de gemeente Deinze op een 2 weken geleden vertrokken aangetekend schrijven met de vraag eindelijk klaarheid te scheppen in de rommelige situatie rond het al dan niet toelaten van de sloop van het bunkertje A1 langs de Pontstraat  voor de bouw van een OCMW project waarbij dit bunkertje zou dienen te verdwijnen.

Gelukkig hoeven inderdaad niet alle acties op een sisser af te lopen zoals dit bij het bunkertje op de Stoepestraat in Ertvelde wel het geval was.

Hieronder hun antwoord.

Dreigende sloopt bunkertje A1 te Deinze

Nogmaals bedankt,
Je ziet dus dat jullie protest en steun zeker niet voor niets is geweest.

Ik hoop in de toekomst, en hopelijk hoef ik niet teveel meer van dergelijke acties in gang te steken en gebruiken de betrokken gemeentes in de toekomst hun gezond verstand,
Op jullie steun te kunnen blijven rekenen.

Nogmaals, in naam van dit erfgoed, bedankt voor uw steun.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Hoever draagt mijn privacy als het gaat over erfgoed in uw tuin (28/03/2016) (Nieuw)

Bij het verderzetten van mijn zoektocht naar de bunkertjes van de Hollandstellung, toch nog een frustratie bij opgelopen vandaag. In Ertvelde kreeg ik nog eens een NJET om een bunkertje in de achtertuin van een woning te mogen fotograferen. De bunker is ondertussen 100 jaar oud, de eigenaars schat ik rond de 40...

Ik heb geen problemen met Privacy maar weet dat privacy volgens mij stopt waar u het nodig acht andere het verwerven van kennis te verhinderen door pertinent te weigeren het op uw domein aanwezige erfgoed te laten prospecteren. Het is niet omdat dat erfgoed u niet interesseert dat het ook mij niet MAG interesseren.

Geachte eigenaars. Ik heb altijd zoveel mogelijk in voorgaande jaren geprobeerd de bunkers die op privédomein stonden met toelating te bezoeken. Weilanden en bossen maken hier vaak een uitzondering op omdat het niet haalbaar is altijd eerst te gaan uitpluizen wie de eigenaar zijn van die domeinen. In elk geval zijn in die gevallen de domeinen op zo een wijze betreden zodat er zeker nooit schade is aangebracht aan hetzij omheiningen, hetzij het erfgoed zelf. Ik zal ook nooit van dergelijke structuren zaken ontvreemden (hetgeen heden ook een echte plaag aan het worden is maar dat doet nu hier weinig ter zake...)

Het is uitermate storend dat omdat u gefrustreerd loopt door het stukje erfgoed in uw tuin dat u daardoor ook het recht heeft alle andere mensen die dit wel weten te respecteren, kunnen geweigerd worden. U weet dat als u een domein koopt waar een dergelijke structuur op staat, dit er toe kan leiden dat u af en toe inderdaad wel eens iemand over de vloer kunt krijgen die dit eens nader wil bekijken. Hen dan ook nog verhinderen dit te doen, is tegen elke vorm van fatsoen.

En het gezever dat er dan elke dag iemand aan de deur staat... maak dat aub de koeien wijs. Ik ken zo genoeg mensen die maar al te graag hun bunkertje tonen aan mensen en dit zelfs bezoekbaar maken bij wandelingen en dergelijke. Wees gerust, de deuren worden daar niet alle dagen platgelopen hoor... Dit is gewoon een consequentie van een dergelijk iets te kopen of op uw domein te hebben.

Ertvelde, Rijschootstraat, bunker in tuin, privacy

(Foto: Google Streetvieuw, bunker links achteraan domein, volledig onder de klimop...)

Ik hoor diezelfde personen die altijd gefrustreerd zijn over een bunkertje in hun tuin (en dan nog al eens gaan dwepen met "hun" privacy) nooit klagen over de prijs die ze ooit voor hun bouwgrond betaalden. Dat deze meestal veel lager was dan de rest van percelen in de ronde, net omwille van de aanwezigheid van die bunker, wordt wel doodgezwegen.

Zij weten toch ook dat die bunker op dat domein staat op het moment dat ze dat domein kopen. Die bunkers van WO I zijn ondertussen 100 jaar oud, die van WO II zo een 75 jaar... Als ze nu een probleem hebben met de aanwezigheid van die structuren hebben ze er in elk geval nooit een goed hart voor gehad of op voorhand er al andere bedoelingen mee gehad dan hem te bewaren.

Jammer genoeg blijf je nu wel met die pipo's zitten als eigenaars van dat bepaald erfgoed...

Mvg

Luc Van de Sijpe, www.bunkergordel.be, Info@bunkergordel.be

Geleidelijke aanvulling van bunkerfiches met detailinfo afkomstig van de specifieke bestekken horende bij de bouwprojecten van Bruggenhoofd Gent. (14/03/2015) (Aangevuld)

De specifieke bouwbestekken aan Bruggenhoofd Gent vertellen bij nadere detaillezing nog wel heel wat kleine details van de bunkertjes die dienden gebouwd te worden. Geleidelijk aan worden dan ook alle betrokken fiches nog bijkomend met deze detailinfo aangevuld. In eerste instantie gebeurt deze aanvulling voor

Bouwproject A. (nogmaals gedeeltelijk aangevuld)

Bunkerfiches die op deze manier nog eens beperkt werden aangevuld: A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, Av13, Av15, Av16, B45, B46, D19, D21, D23, S5, S6, S8

Bouwproject B. (Aangevuld)

Bunkerfiches die werden aangevuld: A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C5, C6, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10.

Wordt Bruggenhoofd Gent na 5 jaar slopingsvrij te zijn, opnieuw bedreigd door een nieuwe sloop. (05/03/2016) (Aangevuld)

Dringend uw steun gevraagd binnen een actie de gemeente Deinze wakker te schudden voor het opnieuw eens te laat is.

Deze namiddag 3 maart 2016 werd ik gecontacteerd in verband met een zich aanbiedende nieuwe sloop aan Bruggenhoofd Gent. Het betreft het bunkertje A1 te Astene. Het bunkertje zou dienen te wijken voor de bouw van het project 'Senioren onder de toren' van het OCMW te Deinze. Wel zou tot op heden volgens OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere (CD&V) de beslissing of de bunker al dan niet mag gesloopt worden, nog niet genomen zijn. Vandaar deze dringende vraag aan alle lezers van deze website via deze link te reageren naar de gemeente Deinze toe om deze sloop toch niet goed te keuren. Dit goedkeuren zou dan ook nog eens sterk vloeken met de uitlatingen van deze zelfde OCMW-voorzitster naar de pers toe waarin ze zelf verklaart de bunker ook liever geïntegreerd of bewaard te zien binnen het project in plaats van gesloopt. Laat dat dan misschien een goede drijfveer zijn om het project in die richting te proberen sturen.

Door sloop bedreigde bunkertje A1 te Astene

(Links: Foto anno 1990 van het betrokken bunkertje - Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting - Rechts: Oude Duitse spionagefoto van ditzelfde bunkerje, kort voor de meidagen '40 - Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung)

Deze avond werd er reeds via de website via mail naar de gemeente Deinze op aangedrongen toch wat na te denken alvorens opnieuw een volgende sloop op deze bunkerlinie toe te laten.

Jammer genoeg heeft de gemeente Deinze een al niet zo beste reputatie als het gaat over het bewaren van deze bunkers. Van de originele 23 die er ooit gebouwd werden op grondgebied Astene, zijn er ondertussen reeds 8 gesloopt (zonder dit bedreigde gevalletje nu reeds mee te tellen).

Bijkomend zeer jammer is dat het nu net weer eens een bunkertje betreft dat nog qua uitzicht zeer uniek en vrij intact is. Zo bevat hij nog vrij veel van zijn originele baksteencamouflage aan de buitenzijde waaronder ook achteraan op het sas een zeer uniek in baksteen rond gemetst ossenoog.
Het bunkertje is aan zijn toegang nog origineel dicht gemetst. Dit dicht metsen dateert van 1943-1944 in opdracht van de Duitse bezetter. Om die reden is de bunker aan de binnenzijde ook nog vrij intact voor wat betreft het aanwezige ijzerwerk. Op Astene zijn er op dat gebied nog zeer weinig intacte bunkers terug te vinden buiten deze.

Weet dat het mooie van de ganse bunkerlijn hem nu net zit in het feit dat het een bunkerlijn is. Bij elke nieuwe sloop verdwijnt steeds een stukje nooit terugkomend iets van deze ganse linie. Ik weet ook dat dit erfgoed zeker niet door iedereen even goed wordt geapprecieerd, alleen gaat men het vaak pas missen als het er niet meer is.

Bij deze dan ook de vraag aan de lezers van de website door op deze link te duwen, een mail te willen versturen naar de betrokken burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitster bij de gemeente Deinze. Laat ze op een vlotte manier merken dat we niet gediend zijn met een volgende vlot te vermijden sloop aan Bruggenhoofd Gent.

Alvast bedankt voor jullie steun.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Op 5/03/2016 mocht ik ondertussen wel reeds 1 officiële reactie ontvangen van de betrokken partijen, namelijk deze van de OCMW-voorzitster, Mevr. Conny De Spiegelaere (CD&V). Onder haar antwoord werd ook meteen mijn antwoord geplaatst. (5/03/2016) (Nieuw)

Beste Heer Van De Sijpe,

OCMW Deinze zal deze legislatuur het woonproject ‘Senioren onder de toren’ in de Pontstraat Astene realiseren. De OCMW-raad heeft in de zitting van 1 maart 2016 het verkavelingsplan goedgekeurd.

Dat de bunker hiervoor dient te verdwijnen, zoals in Het Laatste Nieuws van 4 maart stond, klopt niet.
Het OCMW-bestuur hecht veel belang aan het behoud van bestaand waardevol erfgoed en wenst de bunker te bewaren. Bij de verdere uitwerking van het project zal samen met de projectontwikkelaar gekeken worden hoe de bunker in de nieuwe site zal geïntegreerd worden. Dit werd ook zo meegedeeld aan de journalist.

 Mvg,
Conny De Spiegelaere

Beste Mevr De Spiegelaere

Als u bovenstaande woorden wilt waar maken, is dit in feite zeer eenvoudig. Schrap gewoon die aanvraag voor die slopingsvergunning want die heb je in dat geval niet nodig. Besef dat dergelijke sloopvergunningen zeer gevaarlijke zaken zijn. Eenmaal aangevraagd maar bv niet meteen gebruikt, blijven die vaak jaren nadien nog toegepast als argument van er zat toch al een slopingsvergunning op. Schrap gewoon die sloopoptie uit uw plannen en u stopt allicht ook meteen gans deze polemiek.

Dan blijft ook de vraag of er op uw huidige verkavelingsplannen nog sprake is van de bunker. Indien deze daar ook al op geschrapt is (zoals ik toch al heb menen te horen), komt dit alles ook weinig geloofwaardig over. Als je hem wilt bewaren zoals u hierboven schrijft, dient u dit best wel van bij de aanvang van de plannen zo te voorzien en niet een jaar later. Houdt er misschien rekening mee dat die bunker staat waar hij staat en niet zo maar even zel verplaatst worden als uw huidige voorziene plannen gewoon gebouwen voorzien op de locatie van de huidige bunker (zie uw seniorenkot...)

Mvg

Luc Van de Sijpe

Beschrijving van het Duitse leger voor de meidagen '40 (21/02/2016) (Sterk aangevuld)

Om zich een goed beeld te kunnen vormen van wat zich hier in de meidagen heeft afgespeeld, lijkt het mij toch van belang de lezers vrij correct beeld te kunnen bezorgen van wat het Duitse leger in mei 1940 voorstelde, welke wapens het standaard gebruikte,...

De beschrijving van het Duitse leger anno mei 1940 werd vrij drastisch aangevuld en gecorrigeerd.

>> Het Duitse leger anno mei 1940.

Melle - Kwatrecht in de aanloop van WO I. (12/02/2016) (Sterk aangevuld)

Door de overdreven oorlogsgekte rond WO I de voorbije jaren, creëerde men op de duur de situatie dat de mensen letterlijk alles rond die WO I zo beu werden als koude pap. Als website sterk aanhangend met die thema's heb ik mij daar ook eerlijk gezegd zoveel mogelijk bij op de achtergrond gehouden maar ben ik wel blijven het bruikbare materiaal rond wat hier de regio ooit gebeurde blijven verzamelen. Nu de gekte wat is gaan liggen, werd het materiaal nog eens gesorteerd en het verhaal over Melle - Kwatrecht in september en oktober 1914 nog eens correct gesteld en sterk aangevuld.

De bestaande verhalen werden ondertussen verfijnd en ontdaan van minder historisch geloofwaardie passages. Daarbij werd alles nog eens ruim voorzien van fotomateriaal. Hierbij werd ook weer gepoogd dit fotomateriaal zoveel mogelijk te plaatsen in het heden wat het geheelt toch ook opnieuw veel interessanter maakt om te lezen.

Er zijn nog bijkomende versies en aanvullingen van dit verhaal in mijn bezit die zeker in de nabije toekomst nog zullen worden gebruikt om dit artikel nog aan te vullen. Identiek zijn er nog heel wat bruikbare foto's in mijn bezit maar deze zijn op het moment nog niet gedetailleerd genoeg te plaatsen qua locatie. Deze worden in de nabije toekomst in de mate van het mogelijke nog wat verder onderzocht alvorens reeds te publiceren.

In elk geval bij deze reeds veel leesgenot. Het wordt in elk geval nog vervolgd.

>> Het ontstaan van een Duits WO I kerkhof te Melle. De strijd om Melle - Kwatrecht in 1914.

Algemene update van alle bunkerfiches. (7/01/2016). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Voorlopig is een algemene update bezig van de bunkers op het steunpunt Eke (E-bunkers). Hieronder de situatie van de reeds geupdate bunkerfiches:

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 (Aangevuld)

Onduidelijkheden over bruggenhoofd Gent

Een volledige lijst van zaken over bruggenhoofd Gent die tot op de dag van vandaag nog niet volledig duidelijk zijn. Hulp gevraagd om deze problemen uit de wereld te helpen.

>> Onduidelijkheden Bruggenhoofd Gent

Alvast bedankt voor elke vorm van medewerking en nog veel kijk- en leesplezier.

Luc Van de Sijpe, Massemsesteenweg 254, 9230 Massemen.

Tel: 09/329.71.85

Info@bunkergordel.be

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2015 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"