Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Nieuwe feiten en vaststellingen over de bunkergordel Bruggenhoofd Gent en zijn directe omgeving.

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (14/02/2017) (Sterk aangevuld)

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.wikispaces.com. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar wel met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Daarnaast werd nog eens bijkomend de info verwerkt afkomstig van een hondertal doodsprentjes van soldaten gevallen of overleden aan de gevolgen van de 18-daagse veldtocht.

Nog eens extra zijn heel wat opmerkingen die ondertussen ontvangen zijn van bronnen allerhande mee verwerkt. Vaak zijn dit fouten in bestaande info gecorrigeerd door nog bestaande familie of dubbels doorgegeven door derden.

De lijst wordt er dus alleen maar volledig op. Bij de laatste ruime aanpassing werden er opnieuw toch heel wat dubbels verwijderd maar toch is de lijst globaal toch opnieuw aangegroeid met 2 nieuwe namen.

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

 • Specifieke Linieregimenten
 • 1e tot 9e Linieregiment.
 • 11e tot 19e Linieregiment
 • 20e tot 29e Linieregiment
 • 31e tot 39e Linieregiment
 • 41e tot 44e Linieregiment (Aangevuld)
 • Opleidings- en versterkingsregimenten
 • 51e tot 59e Linie (Aangevuld)
 • 61e tot 64e Linie (Aangevuld)

>> Belgische gesneuvelden aan Bruggenhoofd Gent

>> Belgische gesneuvelden direct koppelbaar aan de volledige 18-daagse veldtocht

De publieke schuilkelder op het Merelbekeplein voor het station te Merelbeke. (5/02/2017) (Nieuw)

Een gedetailleerde reportage over de ondertussen gesloopte publieke schuilstructuur uit WO II op het Merelbekeplein te Gentbrugge.

Allicht bevat deze ook een iets minder rooskleurige kijk en bedenkingen over hoe er overkoepelend alles werd aan gedaan om deze structuur doelbewust gesloopt te krijgen.

>> Publieke schuilstructuur WO II voor het station te Merelbeke.

Gedeeltelijk toevallig ontdekte publieke schuilkelder voor Merelbeke station gaat nu toch verdwijnen. (25/01/2016) (Nieuw)

Publieke schuilplaats schuilkelder Merelbeke station

Eind december 2016 werd bij de heraanleg van het stationsplein te Merelbeke bij toeval een eerder aan hen gemelde publieke schuilplaats uit WO II, ontdekt. Dit betreft een publieke schuilplaats waarvan het op Merelbeke al lang de ronde deed dat er ooit een had gelegen. Alleen wist niemand precies te vertellen waar die ooit zou gelegen hebben, en vooral of die nog bestond.

Bij de graafwerken voor de op markt aanwezige juwelierszaak, stootte men eind december onverwacht op een betonnen plaat en jammer genoeg werd ze op dat moment door de graafkraan doorboord zodat zo goed als bij toeval de nog vrij intacte structuur opdook. Hij stond gedeeltelijk onder water maar niet rampzalig zoals te zien op bovenstaande foto (die trouwens ook te zien was op mijn jaarlijkse nieuwjaarswensen).

De structuur werd de dag nadien door mijzelf volledig fotografisch geprospecteerd. Bij nadere navraag zagen de projectleiders het aangeboden alternatief van de structuur te bewaren onder de uit te voeren werken, het aanleggen van een busstation, wel zitten. De structuur zou wel niet eenvoudig meer toegankelijk zijn want zijn hoofdtoegang steekt vol met puin van het originele toegangscomplex maar zijn nooduitgang zou toch toegankelijk gehouden worden. Geen publiekstrekker maar hij zou ten minste blijven bestaan.

Jammer genoeg is mij vandaag gemeld dat de structuur uiteindelijk toch zal ontmanteld moeten worden. De dakstructuur steekt namelijk te on diep onder het plein zodat men zou verplicht worden als men de structuur er onder wil bewaren, het ganse niveau van het plein mee op te trekken. Daarbij zou ook het afwateren van het plein gedeeltelijk naar de huizen toe moeten gebeuren wat zeker niet zo praktisch zou zijn en mogelijks wateroverlast zou kunnen opleveren.

Er zal dan ook niets anders meer opzitten dan het dak van de structuur te verwijderen en de bestaande binnenruimte op te vullen met zand. Daarna zal de wegenis gewoon boven de structuur worden aangelegd. Jammer dus. Het is in feite een probleem dat jammer genoeg wel had uitgewerkt kunnen worden, was er van bij het ontwerp met de aanwezigheid van de structuur gekend en ingerekend geweest Dit had natuurlijk wel inbegrepen had dat men toen de structuur al 100% zeker had weten zitten en had geweten wat er zat, wat zeker tot op de dag van het vinden, niet het geval was..

In elk geval verdient het respect dat men in dit geval toch de moeite heeft gedaan de structuur gedeeltelijk vrij te maken en volledig te laten prospecteren. Men mag het niet zeggen maar in veel van dergelijke vondsten zou men er alles aan doen om de structuur zo snel mogelijk, zonder er ruchtbaarheid aan te geven, te laten verdwijnen. Ook heeft men toch in eerste instantie geprobeerd hem te vrijwaren maar jammer genoeg laten de werken het bewaren zoals men eerst had gehoopt, in dit geval niet toe. Daarom toch in dit geval van mijn kant naar de opdrachtgevers, mijn respect voor hun manier van werken.

Voor de geïnteresseerden zal komende woensdag 2 februari de structuur de laatste keer te zien zijn zoals hij nu is daar hij die dag nog eens bijkomend zal geprospecteerd worden door de lokale erfgoedkundige diensten van Gent. Daarna zal allicht de volledige dakstructuur verwijderd worden en het geheel opgevuld worden met zand. Als u de structuur dus nog eens wenst te zien, is dit allicht een laatste kans en zal je dit dienen te doen voor komende donderdag 3 februari.

Een gedetailleerde bijdrage over deze structuur volgt nog later op deze website.

Beperkte uitbreiding van de uitleg bij de Oreillons van de bunkers (23/01/2017) (Aangevuld)

Enige uitleg bij de verschillende types van Oreillons die men kan terugvinden aan Bruggenhoofd Gent.

>> De oreillons van Bruggenhoofd Gent.

 

 

 

De bevrijding van de regio Wetteren. (22/01/2017) (Sterk aangevuld)

Het was al enige tijd geleden dat dit bestaande artikel nog was aangevuld. Bijkomend had er mij ook al vrij veel bijkomend materiaal bereikt zodat het zeker hoog tijd werd het bestaande artikel nog eens uit te breiden.

Er werden opnieuw verschillende nog niet gebruikte verhalen toegevoegd waardoor het geheel opnieuw alleen maar vollediger wordt.

>> De bevrijding in de regio Wetteren.

Aanvulling inventarisatie Duitse WO I bunkerlinie - De Hollandstellung (7/01/2016) (Aangevuld)

Bij deze kan ik u met een blij gevoel meedelen dat een eerste vrij volledige inventarisatie van de Hollandstelling is op de website verschenen van Knokke Heist tot Vrasene. Deze zal zeker nog geleidelijk aan verder aangevuld worden met zowel "hopelijk" nog vergeten en bestaande gevalletjes maar zeker ook met locaties van ondertussen gekende verdwenen bunkers.

Zoals reeds eerder gemeld wordt er geleidelijk aan op de website een overzicht gebracht van de locaties waar nog altijd en ooit bunkers van de Hollandstellung hebben gestaan (indien gekend). Ik hoop op die manier toch eens tot een degelijke inventarisatie en bundeling te kunnen komen van welke bunkers nog bestaan.

Een bescherming begint namelijk al ten minste met een degelijke localisering en vaststelling van wat nog bestaat. Al te vaak vindt men nog wel wat gegevens terug maar telkens zeer beperkt per regio en dus nooit van het geheel.

Geïnventariseerde zones

Gedeelte gebouwd door de Duitse Marine tussen Knokke en Maldegem

Gedeelte gebouwd door de Duitse landmacht tussen Maldegem en het kanaal Gent-Terneuzen

Gedeelte gebouwd door de Duitse landmacht tussen kanaal Gent - Terneuzen en Vrasene

Wordt vervolgd.

Eindejaarswensen vanwege www.bunkergordel.be voor een voorspoedig 2017. (22/12/2016) (NIeuw)

Bij deze had ik jullie toch ook graag onderstaande positieve wending in een
mogelijke bescherming van de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent meegedeeld.

De dienst erfgoed heeft via een artikel op hun website een eerste keer officieel melding gemaakt van het bestaan van de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent - Tête de Pont de Gand als geheel.
www.inventaris.onroerenderfgoed.be

Hierdoor kunnen aannemers en gemeentes in elk geval niet meer doen of ze geen weet hebben van het bestaan van de bunkers van deze linie. Op die wijze zouden ondoordachte slopingen als deze van het bunkertje E3 te Eke in de toekomst
vermeden kunnen worden. Dit bunkertje werd in het geniep (ondertussen eind 2015) gesloopt en de sloping werd maar enkele maanden geleden per toeval ontdekt. Bruggenhoofd Gent was tot dan 4 jaar slopingsvrij terwijl de slopingen voor 2011 doorgingen aan een tempo van 1 a 2 per jaar. Een chronologisch overzicht van wat allemaal reeds verdwenen is op deze linie, vindt u terug op deze link.

Door de vermelding van dat artikel op de website van de dienst erfgoed verliest de bunkerlinie toch meteen zijn huidige vogelvrije karakter waarachter men zich al te graag verstopt, goed wetende dat de bunkertjes er zijn maar geen echte bescherming genieten op dit moment.

Hopelijk volgt binnenkort in een tweede fase dan geleidelijk aan de meer gedetailleerdere bescherming van wat van de linie nog bestaat. Gemeentebesturen zouden dan ook in de komende jaren, wetende dat er bescherming van de linie
aankomt, iets doordachter te werk moeten gaan bij nieuwe slopingsaanvragen. Ze zouden deze kunnen weigeren indien niet eerst alle mogelijkheden voor integratie in voorziene projecten zijn overwogen of bekeken.

Als dan als sluitstuk ook de dienst erfgoed die toekomstige bescherming nog eens eerst zou toespitsen op de op dat moment meest bedreigde bunkertjes,  zou dat een zeer goede wending in het verdere bestaan van wat ons nog rest van de
bunkergordel Bruggenhoofd Gent betekenen.

Hierbij alvast de lijst van de meest bedreigde bunkertjes met daarbij ook de mate aangeduid waarin ze op het moment bedreigd zijn.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Eindelijk een eerste vorm van bescherming van de bunkers van Bruggenhoofd Gent. (21/12/2016) (Nieuw)

Eindelijk is het zover. De dienst erfgoed heeft via een artikel op hun website een eerste keer officieel melding gemaakt van het bestaan van de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent.

Hierdoor kunnen aannemers en gemeentes in elk geval niet meer doen of ze geen weet hebben van het bestaan van de bunkers van deze linie.

Men kan het gaan beschouwen als een eerste vorm van bescherming van de bunkers van Bruggenhoofd Gent en het is toch al beperkt beter dan het huidige vogelvrije karakter waarbij men zich al te graag verstopt, goed wetende dat ze er zijn, achter het zo gezegd niet afweten van hun bestaan.

Hopelijk volgt binnenkort dan de geleidelijke de meer gedetailleerdere bescherming van wat van de linie nog bestaat met hopelijk de meest bedreigde gevalletjes eerst.

>> www.inventaris.onroerenderfgoed.be

Eindelijk een officieel antwoord van de gemeente Nazareth op de procedurefouten die werden begaan bij de sloopt van bunker E3 en de bijhorende officieel beschermde hoeve te Eke (13/12/2016) (Nieuw)

Toch blijven na bovenstaand antwoord bij mij onderstaande vragen open staan.

Als men een bunker ontdekt waar “officieel” geen weet van was bij het aanvragen van de bouwvergunning, dan zegt toch iets in mij dat het minste dat u op dat moment kunt doen, informeren is naar de dienst erfgoed met de vraag of de gevonden structuur al dan niet erfgoedkundige waarde heeft. Zelfs als dan blijkt dat de dienst erfgoed de structuur niet kent, zou men ten minste die structuur in eerste instantie toch moeten documenteren en laten onderzoeken naar zijn waarde als erfgoed. Geen van allen van vorige opties is uiteindelijk toegepast?...

In gans het schrijven wordt niet gepiept over het ontbreken van het verplichte schrijven naar de dienst erfgoed ivm met de wel degelijk ondertussen gesloopte maar ooit beschermde hoeve. Dus blijkbaar kent men daar dan toch niet zo goed de regeltjes die te volgen zijn als het over erfgoed gaat, ondanks wat mij wel wordt gemeld in eerder mailverkeer.

Dus de zaak zal dus ondertussen bij deze wel afgesloten worden, tenzij de dienst erfgoed wel degelijk verdere stappen zou zetten ivm de illegaal gesloopte hoeve.
Blijkbaar wil men nu van de stedebouwkundige dienst van Nazareth laten uitschijnen dat de fout bij Bostoen zou liggen maar het zijn wel zij die de verplichte infovraag niet deden en die sloopvergunning(en) uiteindelijk toekenden.

Een Duitse radarpost te Wortegem-Petegem. De site Goldammer, ooit onderdeel van de Duitse WO II Atlantic Wall (4/12/2016) (zeer sterk aangevuld)

Goldammer, WO II Duite radarsite, Atlantic Wall, Wortegem Petegem

De oude WO II site ter hoogte van de Knok te Wortegem-Petegem maakte origineel deel uit van de Duitse Atlantic Wall.

Er is niet heel veel meer van terug te vinden op een enkel bakstenen gebouw en twee sokkels van radars na.

Toch blijft het een site die zeker nog zijn laatste geheimen niet prijs heeft gegegeven.

>> Overzicht van de nog op de site vastgestelde structuren:

Een vervolg om proberen duidelijk te maken dat er ondertussen al teveel bunkertjes dienden te wijken aan bruggenhoofd Gent, de lijst met de meest bedreigde bunkertjes aan TPG per gemeente. (25/11/2016) (Nieuw)

In de hoop dat gemeentes zich dan niet meer gaan wegsteken uit pretenderen niet af te weten van het bestaan van bepaalde bunkers, hierbij de lijst per gemeente van bunkers die wel enige risico op sloop met zich meedragen omwile van hun huidige locatie.

>> Het volledige overzicht per gemeente van meest bedreigde bunkertjes aan TPG.

Deze lijst bevat 65 van de 182 nog bestaande bunkertjes. Hiervan worden er 18 bestempeld als "Risico hoog" dat ze vroeg of laat wel eens gesloopt zullen worden. Daarnaast zijn er nog eens 17 bunkers bestempeld als "matig risico". Hiermee bedoel ik dat ze niet alle parameters mee hebben om zeker te zijn van hun behoud. Dit kan ook slaan op eigenaars die ze niet goed gezind zijn, waardoor sloping altijd een risico blijft, zelfs in minder risicovolle omgevingen. Voor de overige 35 mee vermelde exemplaren is in de huidige situatie, ondanks dat ze op risico locaties staan, hun sloopkans op het moment vrij "Nihil" tot onbestaande. Ze werden meestal gewoon opgenomen omdat ze op privéterrein staan, meestal bij woningen. Als je dus letterlijk zou klasseren volgens hoogdringendheid, kan je Bruggenhoofd Gent redden van toekomstige slopingen door amper 35 van de 182 nog bestaande bunkers officieel te gaan beschermen.

Om het nu toch eens duidelijk te maken dat er ondertussen al teveel bunkertjes dienden te wijken aan bruggenhoofd Gent. (21/11/2016) (Nieuw)

Een zo goed als mogelijk samengestelde lijst van ondertussen verdwenen bunkers op Bruggenhoofd Gent. Laat ons hopen dat de recent gesloopte bunker E3 nu eindelijk eens het laatste slachtoffer mag zijn van deze totale desinteresse in dit type van erfgoed.

 

Laat in de toekomst het gezond verstand het eens winnen van de eeuwige weg van het grote geld.

>> Het volledige overzicht van de ondertussen 46 verdwenen bunkers van Bruggenhoofd Gent.

Wordt heel binnenkort vervolgd met een lijst van de meest bedreigde, nog bestaande bunkers van TPG.

Heeft men nu eindelijk (officieel) door dat er met het Fort Saint Philippe in de Antwerpse haven (vlak tegen de Schelde) iets serieus niet in de haak zit en er meer dan een dringende sanering zich opdringt? (20/11/2016) (Aanvulling bij artikel uit 2014)

Op 19/11/2016 werd uit het niets plots nog eens aan de alarmbel getrokken over het Fort Saint Philippe in de Antwerpse haven. Er was namelijk een artikeltje verschenen in de "gazet van Antwerpen" over de olievervuiling die in dit fort aanwezig is.

48 Miljoen liter afvalolie in fort in Antwerpse haven (bron GvA - pvb)

Middenin de haven, op amper enkele meters van de Schelde, sluimert een toxische tijdbom: Fort Filips. In dat fort liet de Antwerpse industrie, maar ook stad en leger, tot 1970 olieafval dumpen en verbranden. Het Havenbedrijf én de Vlaamse overheid bereiden een bodemsaneringsproject voor dat wellicht volgend jaar van start gaat.


“Een onmiddellijke of reële actuele bedreiging voor de veiligheid of het welzijn van de mens”, schreven experts in 2014 in hun analyse, die ze in 2014 maakten voor de haven. “De verontreiniging wordt ingedeeld in urgentieklasse 1”, het hoogste alarmpeil voor bodemvervuiling. De Antwerpse industrie – met de scheepsherstellers op kop – liet dan ook in de periode 1959-1970 minstens 48 miljoen liter olieafval in het bijna verdwenen fort dumpen. Dat leverde gigantische normoverschrijdingen op. Bijna een halve eeuw later blijken in Fort Filips pcb’s – dezelfde van de dioxinecrisis – de bodemsaneringsnorm “maximaal 120 keer” te overschrijden en vinylchlorides tot zelfs… 17.400 keer.

De haven heeft 22 miljoen euro opzijgelegd voor de sanering van de historische vervuiling.

Toch vertelt dit artikel wel iets maar zeker niet alles over dit grote Sluikstort in de Antwerpse haven.

Het fort Saint Philippe zit heden midden in de Antwerpse haven verborgen en werd tot de jaren '60 gebruikt voor het verbranden van petroliumhoudende chemicaliën. Het is zelfs "officieel" totaal onduidelijk of de aanwezige chemicaliën in het fort op het moment niet doorsijpelen tot in de nabijgelegen Schelde.

Het fort telt in totaal 65 kazematten. Bij het grootste gedeelte hiervan is betreden uitgesloten omdat de olie er tot meters hoog in staat.

Schandalige vervuiling Fort Saint Philippe Antwerpen

De olie komt zelfs door de muren naar buitengeperst bij zeer warme dagen waarbij er op het terrein her en der precies kleine oliebronnen blijken te ontstaan. De bakstenen wanden zijn op sommige plaatsen door de hevige branden in het verleden, letterlijk versmolten en verglaasd. Op bovenstaande foto's (Collectie D. Verbraecke). ziet u op de achtergrond de tussendeuren tussen de verschillende kazematten met bovenaan een boogvorm. Hiervan steekt heden enkel nog de boogvorm boven de olie en chemicaliën uit. Dit houdt in dat de olie hier zeker 1.50 tot 1.80 meter hoog staat...

Toen het kabinet van Mevr. Schauvliege over deze materie in het verleden werd aangesproken, was men zelfs niet te beschaamd over de nog altijd huidige schandalige toestand van dit fort uit te kramen dat dit geen olie en chemicaliën zijn maar gewoon wat slib dat naar olie ruikt. Het slib ligt hier dus wel vrij dik...

Nu gaat het havenbedrijf ook nog laten uitschijnen dat men totaal niet weer wie de vervuilers zijn van dit fort zodat ook die grote firma's nog eens de dans zullen ontlopen bij de sanering. Het havenbedrijf zal dan allicht een peulschil betalen en de rest zal dan zoals altijd wel voor de belastingsbetaler zijn terwijl de werkelijke daders allicht nog jaarlijks miljarden winsten maken...

Ook houdt de huidige voorziene sanering het fort in dat het fort in een grote betonnen sarcofaag zou gestoken worden tot op een diepte van 24 meter. Dit is wat in totaal 22 miljoen zou kosten. De giftige inhoud zou NIET gesaneerd worden en gewoon blijven zitten in de betonnen sarcofaag. Dit is dus gewoon een giftige tijdbom en opnieuw geen sanering maar een omzeilen van het probleem (het effectief opruimen van de rommel). Op die wijze zal dit fort onder een betonnen sarcofaag nog honderden jaren als een zwarte vlek blijven bestaan (juist tegen de Schelde). Indien het zootje dan opnieuw begint te lekken, vraag ik mij eerlijk gezegd af hoe ze dat dan gaan oplossen.

Dit laatste scenario zal dan natuurlijk wel weer iets zijn dat de toekomstige generaties kunnen proberen oplossen. Opnieuw zo een mooi voorbeeld van hoe alle problemen gewoon worden doorgeschoven naar onze eigen kinderen.

Zoals hieronder reeds gemeld, het potje rond de verdwenen bunker E3 te Eke, blijkt dus wel degelijk te stinken. (19/11/2016) (Nieuw)

Hoeve bij bunker E3 te Eke

Er werd voor de sloop van hoeve en de bijhorende bunker E3 van de website uit gemaild naar de Dienst Erfgoed.

De gemeente Nazareth geraakt dus allicht voor de sloop van de bunker en hoeve nog wel degelijk in de problemen.


Lees maar onderstaand antwoord op mijn mail:

Geachte heer Van der Sijpe,

Betreffende sloop van een bunker te Nazareth. In antwoord op uw mails, laat ik u weten dat betreffende bunker niet opgenomen is in de vastgestelde inventaris, noch beschermd is al monument. Voor een eventuele sloop is dus geen advies van Onroerend Erfgoed vereist. U geeft aan dat de bijhorende hoeve eveneens werd gesloopt. Hoewel deze hoeve is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, werd het agentschap Onroerend Erfgoed niet om advies gevraagd over een eventuele sloop. Wij ontvingen evenmin een beslissing van de gemeente waarmee de sloopvergunning verleend zou zijn. Ik neem hierover contact op met de gemeente Nazareth.

Vriendelijke groeten,

Mira Van Olmen
Provinciaal directeur

Agentschap Onroerend Erfgoed

Ze volgen daar dus blijkbaar in Nazareth toch niet zo perfect de regeltjes op zoals het zou moeten. Is het niet voor de bunker, alvast ook niet voor de hoeve.

Wel dus triestig te moeten vaststellen dat men nu meer spel gaat maken over een verdwenen vervallen hoeve en niet piept over een niet meer terugbrengbaar zoveelste verdwenen uniek bunkertje op Bruggenhoofd Gent.

Begint het potje rond de verdwenen bunker E3 steeds meer te stinken? (17/11/2016) (Nieuw)

Beste Burgemeester en Schepenen van de gemeente Nazareth - Eke

Zoals ondertussen allicht al gemerkt in jullie mailboxen, zijn zeker niet alle mensen even opgetogen met jullie in het geniep gepleegde sloop van de bunker E3.

Komt daar onderstaande nog eens bij dat ik vandaag ook dit mocht ontvangen:

Geachte heer,

De hoeve met bunker werd een vijftal jaar terug verkocht op een openbare verkoping.
Ik herinner mij van toen dat de bunker niet op de kadastrale plannen stond vermeld.

Op de gemeente stelde men toen dat de bunker diende te worden behouden.

De hoeve met bunker (die toen werd verkocht) zat niet in de plannen van Bostoen.

Bij deze dan ook aan burgemeester en schepenen van de gemeente Nazareth, wat is jullie reactie hierop? Als ik eerlijk mag zijn, het potje begint stilletjes aan serieus te stinken…

Ik heb dan ook ondertussen een zwaar vermoeden dat er van enige te volgen procedure en slopingsaanvraag voor die bunker weinig in huis zal gekomen zijn.
Misschien wordt het bij deze hoog tijd om deze eens boven tafel te halen (als deze al mocht bestaan) net zoals misschien dat document waarin ooit advies zou gevraagd zijn over de erfgoedkundige waarde van deze bunker bij de dienst erfgoed als jullie al plots op zo een voor de dienst erfgoed op een onbekende bunker stoten....

Bij deze dan ook de vraag aan de dienst erfgoed eens door te geven of zij hierover ooit enige aanvraag hebben ontvangen?
In Evergem is ondertussen voor gelijkaardige schandalige praktijken iemand veroordeeld tot een serieuze boete.

Zie onderstaand artikel.
            http://www.standaard.be/cnt/dmf20160920_02476817

Als men bij de Dienst Erfgoed nu eindelijk eens wil tonen dat hun diensten uiteindelijk iets meer zijn dan al te vaak een nutteloze papierwinkel, is het bij deze misschien hoog tijd eens dezelfde eisen en procedure op te starten naar de eigenaars van het huidige perceel toe waar deze hoeve (en vooral in deze kwestie de bunker E3) opstonden.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Op 17/11/2016 werd de ganse website aangevuld zodat het bunkertje normaal overal wordt aangegeven als gesloopt, jammer genoeg.

Na meer dan 5 jaar Slopingsvrij te zijn geweest aan Bruggenhoofd Gent, worden we te Eke weer voor een voldongen feit geplaatst. In alle stilte, werd het bunkertje E3 gesloopt. (13/11/2016) (Nieuw)

Ik kreeg hier zonet een mail binnen waarin men mij meldde te vrezen dat er vrij recent op grondgebied Eke-Nazareth opnieuw een bunkertje van Bruggenhoofd Gent zou gesloopt zijn.Er zijn er dus voortaan jammer genoeg nog maar 182 meer over van de originele 228.

Het betrof het bunkertje E3 - Eke 3 - deeluitmakend van Steunpunt Eke. Dit stond op de rand van de nieuwe verkavelingen ter hoogte van de Biesten achter een oude hoeve tussen Zandstraat en de nieuwe weg Kouter (wat is in een naam…). Een vrij gedetailleerde beschrijving van dit bunkertje op www.bunkergordel.be/9-E03%20bunkerfiche.htm

Het hoeft dus geen twijfel dat dit bunkertje ondertussen dus wel degelijk zal gesloopt zijn als je nader onderstaande foto's bekijkt.

Een beeld van Google Streetvieuw (anno 2009) genomen vanaf de nieuwe wegel (kouter). Op de achtergrond zie je nog de witte hoeve, sterk verborgen achter struiken en begroeing. Achteraan dit verwilderde terrein stond het bunkertje E3.

Een zicht op de kouter in betere tijden toen hij nog niet volledig verkaveld was. Deze foto dateert van 2007. Laat duidelijk zijn dat mijn frustratie zeker niet zit in de verkaveling maar in de onwil ook maar iets meer respect te tonen voor dit erfgoed. Je ziet er vrij duidelijk de respectievelijke hoeve met de bunker naar de zuidwestelijke onderhoek (niet echt zichtbaar omdat hij volledig verborgen zit onder het bladerdak van de bomen ).

Op bovenstaande luchtfoto van 2009, bij mij geklasseerd om de locatie van de ooit in de nabijheid reeds ondergegraven bunker E2 aan te duiden, zie je onderaan nog net de hoeve en zelfs de bunker staan (zuidwestelijk van de hoeve).

Hierboven een zeer actuele luchtfoto (zeer recent anno 2016) Je ziet heel duidelijk dat zowel de hoeve als de bunker gesloopt zijn en het terrein opgegaan is in een kaalgeslagen terrein.

Dit is dan nog maar eens het zuiverste bewijs van een totale desinteresse van gemeentes zoals Nazareth-Eke voor dergelijke erfgoed gezien er nu net vanaf eind dit jaar sprake is  aanvang te nemen met de eerste maatregelen voor de officiële bescherming van (in elk geval gedeeltes van) deze bunkerlinie Bruggenhoofd Gent - Tête de Pont de Gand.

Er werd naar burgemeester en alle bijhorende schepenen gevraagd waarop ze zich hebben gebaseerd om deze bunker in alle stilte toch te slopen. Opnieuw is op geen enkele manier bekeken hoe dit bunkertje had geïntegreerd kunnen worden in het geheel van deze verkaveling.

Een integratie binnen het project had toch opnieuw massa’s goedkoper geweest, het bunkertje had nog bestaan en de gemeente had ten minste nog eens historisch aan te bieden gehad op toeristisch gebied.

Dit is dus wat de buurgemeente Astene wel perfect bleek te kunnen begin dit jaar (maart 2016 in verband met het bunkertje A1 dat mogelijks diende te wijken voor de bouw van OCMW gebouwen - doorscrollen naar beneden op deze pagina).

Blijkbaar was een zo iets verder doordachte werkwijze opnieuw te moeilijk om ook maar eens in de gemeente Eke-Nazareth in beschouwing te nemen. Valt ook niet te verbazen als je ziet hoeveel bunkers er uiteindlelijk op Eke alleen al zijn verdwenen.

Schande dus, na 5 jaar slopingsvrij te zijn geweest aan Bruggenhoofd Gent, wint opnieuw de macht van het grote geld voor de zoveelste eindeloze verkaveling zonder de minste poging te ondernemen dit erfgoed wat mee te integreren. En dan maar de wegeltjes “Kouter” noemen (die zielige naam zal dan ook het enige zijn dat daar binnenkort overblijft van geschiedenis zeker…)

Bij mijn zoektocht om gans Bruggenhoofd Gent bij elkaar te zoeken in 2006, was dit reeds een van de in toenmalig gekende tellingen, ontbrekende bunkertjes, net zoals bunkertje D5, beiden lagen op grondgebied Eke.

 

Men heeft er dus blijkbaar sindsdien toch alle moeite aan gedaan dit bunkertje zo onbekend mogelijk te houden om het dan nu in alle stilte te kunnen slopen, wat dus toch weer vrij vlot is gelukt. Bij deze nogmaals de oproep, dergelijk erfgoed zoveel mogelijk bekend te maken. Eenmaal bekend bij het publiek, is in alle anonimiteit slopen, al veel moeilijker. Nu reageert in de meeste gevallen niemand omdat ze zelfs de aanwezigheid ervan niet eens weten.

Op 13/11/2016 volgde de dag zelf nog een antwoord van burgemeester Claeys van Nazaret dat wel vrij beschamend te noemen valt als dit het lot is van dit erfgoed in de nabije toekomst:

Beste

Ik veronderstel/denk dat de afbraak van de bunker waarover u spreekt, deel uitmaakt van een verkavelingsvergunning verleend aan de firma Bostoen in 2006.
Quid.
Onze gemeente volgt principieel, als een van de weinige gemeenten, altijd het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed inzake het al dan niet eventueel slopen van erfgoed in onze gemeente.
Ik veronderstel dat de genoemde bunkers deel uitmaken van de inventaris onroerend erfgoed waarop het Agentschap haar advies baseert.
Zoniet bestaat er weinig kans dat het door u genoemde ‘erfgoed’ enig statuut verwerft en bijgevolg dus ook voor het voortbestaan van deze bunkers.

Danny Claeys
burgemeester Nazareth

Allicht een laatste antwoord van mijzelf op opnieuw een gemiste kans voor ons nog bestaand militair erfgoed. We zijn dus gewoon aan Bruggenhoofd Gent opnieuw een bunkertje kwijt:

Beste

Ik kan alleen maar vaststellen dat als jullie zonder enige eigen inbreng (en gezond verstand) jullie blijven vastpinnen dat alles maar waarde heeft als het door de dienst erfgoed gekend is…
¾ van alles wat nog bestaat van militair erfgoed gewoon vogelvrij verklaard is, hoe unieke het ook vaak mag wezen.
Zeker ¾ van de structuren vermeld op www.bunkergordel.be zijn in veel gevallen wel degelijk uniek maar zeker op het moment totaal niet beschermd, laat staan officieel geprospecteerd of beschermd. De goodwill om ze toch te bewaren voor het nageslacht, ligt dus volledig bij jullie en jullie eigen dienst stedebouw (en blijkt dus op het moment totaal niet te bestaan).

Ik kan het op het moment niet bewijzen maar ben er zo goed als zeker van dat als het een verkaveling betreft uit 2006, die bunker er allicht zelfs nooit heeft op gestaan als te slopen, laat staan officieel gekend was. Zoals ik ondertussen ook op mijn website heb vermeld, was dit 1 van 2 bunkers die op Eke bij mijn eerste inventarisatie van deze linie in 2006 nog zijn teruggevonden en in vorige inventarisaties van voorgangers van mij  al telkens stonden omschreven als verdwenen (wat nu wel degelijk het geval is).
Indien dit laatste dan nog eens waar zou zijn, zijn zowel aannemer als opdrachtgever zwaar de fout in gegaan om deze teruggevonden bunker niet EERST officieel te melden bij de uitvoering van de werken (wat wel degelijk de code voor goede praktijk is in dergelijk geval).
Heeft men dit officieel gedaan of heeft men dan nog eens extra gas gegeven om hem zeker zo snel mogelijk volledig te laten verdwijnen terwijl er niemand over piepte. Ik vrees voor het laatste.

Bij deze om dan de discussies in de toekomst misschien eindelijk eens te stoppen voor er geen bunkers meer te vinden zijn op (vooral) Eke en Nazareth,
Hier het overzicht van wat er ooit is op jullie deelgemeentes gebouwd:
http://www.bunkergordel.be/6-4-Bunkers%20op%20Eke.htm
http://www.bunkergordel.be/6-14-Bunkers%20op%20Nazareth.htm

Er is trouwens ooit over bruggenhoofd Gent een parlementaire vraag gesteld over mogelijke toekomstige bescherming. Daar kwam via Bourgeois als antwoord op dat de linie ging bekeken worden om in de nabije toekomst te bekijken voor bescherming. Bijkomend werd gevraagd naar gemeentes waar bunkers op staan van bruggenhoofd Gent, enig gezond verstand aan boord te leggen en zeker voorzichtig om te springen met toekomstige slopingsaanvragen en verbouwingswerken in de nabije toekomst met een nakende startende procedure vanaf eind 2016.
In bijlage het officiële document waarvan sprake. Dit alles omdat toekomstige klassering wel zou volgen (hopelijk eind dit jaar zoals al vaak beloofd).

Ik kan er ook niet aan doen dat de dienst erfgoed hopeloos achter zit met wat er allemaal nog te vinden is van dergelijk erfgoed.
Zolang men daar blijft chronologisch werken (eerst WO I dan II en dan koude oorlog) in plaats van volgens hoogdringendheid, gaat er, wees gerust als ik nu ook nog uw redenering volg,
Nog heel veel waardevol WO II- en koude oorlogsbouwwerken zal verdwijnen, zonder zelfs ooit geprospecteerd te zijn.

Hopend op enig begrip.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Mocht uzelf uw mening willen spuien naar de respectievelijke gemeente Nazareth, doe dit gerust via deze link. Alvast bedankt voor alle steun om duidelijk te maken dat dergelijke ondoordachte slopingen niet meer geapprecieerd worden.

Uitnodiging op de 8e Editie van "Betonnen getuigen, stille getuigen" te Munte op 11 November 2016 met bijhorende korte bunkerwandeling (5-tal kilometer) (3/11/2016) (Nieuw)

Ik denk ondertussen de gids te te kennen. Iedereen "gratis" welkom.

Geleidelijke aanvulling van bunkerfiches met detailinfo afkomstig van de specifieke bestekken horende bij de bouwprojecten van Bruggenhoofd Gent. (8/11/2016) (Aangevuld)

De specifieke bouwbestekken aan Bruggenhoofd Gent vertellen bij nadere detaillezing nog wel heel wat kleine details van de bunkertjes die dienden gebouwd te worden. Geleidelijk aan worden dan ook alle betrokken fiches nog bijkomend met deze detailinfo aangevuld. In eerste instantie gebeurt deze aanvulling voor

Bouwproject A. (Beperkte correcties over de types van luiken)

Bunkerfiches die op deze manier nog eens beperkt werden aangevuld: A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, Av13, Av15, Av16, B45, B46, D19, D21, D23, S5, S6, S8

Bouwproject B. (Beperkte correcties over de types van luiken)

Bunkerfiches die werden aangevuld: A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C5, C6, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10.

Bouwproject C. (Aangevuld)

Bunkerfiches die werden aangevuld: A1, A2, A3, A4, A5, A6, As1, As2, As3, As4, As5, As6, As7, B1, B2, B5, B6, B7, B16, C1, C2, C3, C4, D1, D2 (Allen aangevuld)

Algemene update van alle bunkerfiches. (31/10/2016). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Bij deze is de algemene update van de bunkers op het weerstandsnest Muntekouter (Mu-bunkers) volledig. Voor deze bunkertjes zijn de aanvullingen vrij uitgebreid te noemen.

Mu1, Mu2, Mu3, Mu4, Mu5, Mu6, Mu7, Mu8, Mu9, Mu10, Mu11, Mu12, Mu13, Mu14, Mu15, Mu16, Mu17, Mu18, Mu19, Mu20, Mu21, Mu22, Mu23, Mu24 (Eindelijk de exacte locatie), Mu25 (Aangevuld)

Eindelijk een uitspraak in het dossier van de in 2013 illegaal gesloopte bunker van de Hollandstelling te Kluizen (20/09/2016) (Nieuw)

Artikel zoals op 20/09/2016 te lezen op www.standaard.be. (Bron: Belga)

Boete voor slopen oorlogsbunker

3 foto's van het betreffende bunkertje. De eerste is van het nog intacte bunkertje. De overige 2 foto's zijn van de eigenlijke sloop in 2013. Hij stond juist achter het sas te Kluizen en werd al geruime tijd doelbewust uit het beeld onttrokken door een hoge haag en struiken. (beide foto's: www.bunkerindetuin.wordpress.com)

Een man die een oorlogsbunker uit de Eerste Wereldoorlog in het Oost-Vlaamse Evergem afbrak zonder vergunning, is veroordeeld tot een geldboete van 3.000 euro. Omdat de bunker moeilijk heropgebouwd kan worden, moet de man 18.000 euro storten op de rekening van het herstelfonds.

Dat heeft de Gentse strafrechter beslist. De feiten gebeurden in 2013. De man was eigenaar van een perceel bouwgrond en de bunker stond volgens hem in de weg. Hij verklaarde dat een stedenbouwkundig ambtenaar hem mondeling had verzekerd dat hij de bunker zonder vergunning mocht afbreken, maar volgens de rechtbank was dat niet bewezen.

‘De sloop van de bunker was niet vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning, voornamelijk omwille van de historische waarde ervan. (..) De waarnemingsbunker maakte deel uit van de Hollandstellung (van het Duitse leger, nvdr.) en werd afgebroken zonder stedenbouwkundige vergunning. Daardoor is belangrijk oorlogserfgoed verloren gegaan voor huidige en toekomstige generaties.’ Na de sloop van de bunker kwam er protest van omwonenden en van het gemeentebestuur, waarna sommige bunkers als monument erkend werden.

De rechtbank hield rekening met de verzwarende omstandigheden dat de beklaagde professioneel handelde in de vastgoedsector en legde hem een boete van 3.000 euro op. Het stedenbouwkundig herstel werd bevolen, maar in de praktijk moet dat niet gebeuren als de man 17.939,85 euro stort op het rekeningnummer van het herstelfonds.

Enkele bedenkingen over deze sloop en uitspraak van de website uit.

 • Dit artikel handelt over een thema dat zeker niet nieuw is op deze website en waarover al heel wat terug te vinden is op deze link.
 • De uitspraak is zeker positief gezien deze wel degelijk eens laat voelen dat er toch respect nodig is voor dit erfgoed dat vaak sterk minachtend wordt behandeld als erfgoed.
 • Wel blijft de vraag waarom deze bunker voor zowel Evergem als de dienst erfgoed blijkbaar zoveel interessanter dan een meer dan 2 jaar later gesloopte bunker op de Stoepe te Ertvelde. Via deze website werd trouwens voorgesteld de huidige toegekende boete te benutten om te maken dat de bunker op de Stoepe kostenloos zou geïntegreerd kunnen worden in het zoveelste bouwproject waar de bunker op Stoepe ondertussen wel degelijk is dienen voor te wijken (zonder dat daar blijkbaar ook maar iemand van wakker ligt).
 • Vergeet ook niet dat amper een jaar voor de illegale sloop van de nu besproken bunker op Kluizen in 2013 ook op de Walprijestraat (opnieuw grondgebied Evergem) een 3e bunker op hun grondgebied in alle illegaliteit werd gesloopt achter een landbouwbedrijf, ook allicht met dezelfde bedoeling de beschermingsprocedure te omzeilen. Mocht je twijfelen, de bunker is nog altijd op Google Earth zichtbaar... dus zo lang geleden kan het niet zijn. Ook over die bunker heb ik tot op de dag van vandaag nog geen haan horen kraaien.

Blijkbaar kan veel als men over de juiste kennissen of partijkaarten beschikt op grondgebied Evergem of bij de dienst Erfgoed... Mij is nooit enig zinnig antwoord gegeven op de vraag waarom de nog volledig dichtgemetste bunker op de Stoepe wel zonder verdere prospectie mocht gesloopt worden en (doelbewust) uit de beschermingsprocedure op Ertvelde werd gehouden terwijl een reeds gedeeltelijk gesloopte bunker op de Hazenhoekdreef wel degelijk wordt beschermd. Een bunker slopen die nog volledig afgesloten is... Men heeft dus zelfs niet de moeite gedaan na te gaan wat er eventueel binnenin nog te vinden of te prospecteren viel...

Het is mij ook al opgevallen dat in alle artikels over die bunker op Kluizen zoveel mogelijk in alle artikels alles wat reeds via deze website al werd gepubliceerd over hetzelfde onderwerp (eveneens volgens mij doelbewust) en zeker ook elke link naar deze website, zoveel mogelijk wordt doodgezwegen. Zelf vermoed ik dat het te maken heeft met het liefst niet opnieuw openen van de de andere stinkende potjes over de andere bunkers die ook ondertussen verdwenen op grondgebied Evergem uit ongeveer dezelfde periode (en dus zelfs later).

Arm België dus als het handelt over het beschermen van dit type van erfgoed (zeker op het grondgebied Evergem).

Luc Van de Sijpe, www.bunkergordel.be .

Update van de info terug te vinden over de Duitse WO II bunker op de site van het hospitaal Maria Middelares te Gent. (23/08/2016). (Sterk aangevuld)

Op de terreinen van het hospitaal Maria Middelares te Gent (ter hoogte van de kruising van de R4 en de Kortrijksesteenweg te Sint Denijs Westrem), ligt nog altijd 1 van ooit 3 bij het vliegveld van Sint Denijs Westrem horende Duitse WO II bunkers. Meer info op deze link:

>> Duitse LS-bunker.

Algemene update van de toestand van het Belgische leger ten tijde van mei 1940. (21/08/2016) (Vrij sterk aangevuld)

Er werd nog eens een vrij uitgebreide update gehouden van wat op de website terug te vinden is over de toestand van het Belgisch leger anno mei 1940. Er werd opnieuw heel wat interessant fotomateriaal toegevoegd en er werd nogmaals bijkomend geprobeerd de opbouw van het Belgische leger in die tijd iets te verduidelijken.

Houdt er rekening mee dat dit zeker ook niet mijn dada is en er allicht ondanks het vele uitpluis- en zoekwerk nog wel fouten zullen blijven inzitten. Aarzel dan ook niet als u er fouten in vindt, dit door te geven zodat we toch tot een vrij correct document zouden moeten kunnen komen. Het is altijd eenvoudig te zagen over het publiceren van niet 100% correcte informatie maar de auteur is in het algemeen meer gesteld bij een aanvulling of correctie op gemaakte fouten. Op die manier wordt het document voor de lezers ook steeds historisch correcter.

Daarnaast zijn er ook toch wel aanzienlijke aanvullingen bij onderstaande wapens opstelbaar in de bunkers van TPG:

Veel leesgenot...

Werden een aantal bunkertjes op grondgebied Kwatrecht - Melle bijkomend op metalen damplanken gebouwd (afwijkend met bouwplannen). (15/08/2016) (Nieuw)

Ondanks dat hier op de originele bouwplannen niets van terug te vinden is, zouden toch nog een aantal bunkers bijkomend onder hun funderingen nog metalen damplanken bevatten omdat men vreesde voor verzakkingen met hun directe ligging naast spoorlijnen. Dit was het geval voor de bunkertjes B42, B43, (merkwaardig genoeg niet voor B44), D19, S5 en S6.

Melle - Kwatrecht in de aanloop van WO I. (9/08/2016) (Sterk aangevuld)

De bestaande verhalen werden ondertussen verfijnd en ontdaan van minder historisch geloofwaardie passages. Daarbij werd alles nog eens ruim voorzien van fotomateriaal. Hierbij werd ook weer gepoogd dit fotomateriaal zoveel mogelijk te plaatsen in het heden wat het geheel toch ook opnieuw veel interessanter maakt om te lezen.

Er zijn nog bijkomende versies en aanvullingen van dit verhaal in mijn bezit die zeker in de nabije toekomst nog zullen worden gebruikt om dit artikel nog aan te vullen. Identiek zijn er nog heel wat bruikbare foto's in mijn bezit maar deze zijn op het moment nog niet gedetailleerd genoeg te plaatsen qua locatie. Deze worden in de nabije toekomst in de mate van het mogelijke nog wat verder onderzocht alvorens reeds te publiceren.

Actueel werd het verhaal aangevuld met informatie uit het boek: "De Eerste Wereldoorlog op grondgebied Quatrecht - Rolande Van Heden".

In elk geval bij deze reeds veel leesgenot. Het wordt in elk geval nog vervolgd.

>> Het ontstaan van een Duits WO I kerkhof te Melle. De strijd om Melle - Kwatrecht in 1914.

Werden aan de bunkers van TPG toch nog bijkomend aanpassingen gedaan voor een alternatieve opstelling van de Browning FM30 mitrailleur op de chardome-plaat (systeem Squifflet) (16/07/2016) (Nieuw)

Er zijn in de Moskou-archieven documenten terug te vinden die melden dat er mogelijks nog bijkomende aanpassingen zouden zijn gedaan in de bunkers van TPG om de Browning FM30 mitrailleur te kunnen opstellen op een 2e nog alternatievere wijze. Dit zou dan voor Bruggenhoofd Gent een tweede opstellingswijze zijn voor dat wapen. Meer info en documentatie op onderstaande link.

>> Alternatieve opstellingswijze Browning FM30 mitrailleur (mogelijks ook aan TPG)

Beperkte aanvulling van de info over de bouwfirma's die ooit meewerkten aan de bouw van Bruggenhoofd Gent. (9/07/2016) (Aangevuld)

Het is zeker geen sinecure bijkomende info terug te vinden van de bouwfirma's die ooit instonden voor de bouw van de bunkers van bruggenhoofd Gent. Toch werd er recent beperkt hier en daar wat bijkomende info gevonden en verwerkt over deze firma's. Hier alvast wat voorlopig kon aangevuld worden:

een overzicht van de originele bouwprojecten.

Algemene update linkpagina www.bunkergordel.be (3/07/2016) (Aangevuld)

Voila, bij deze is er een volledige update gebeurd van de linkpagina van deze website. Voor de geïnteresseerden gegarandeerd opnieuw massa's nieuwe links naar onderwerpen in het algemeen ook al besproken worden op deze website zelf (en mogelijks ook reeds als bronnen hiervoor zijn gebruikt).

Er zijn bij deze updat alleen al 132 nieuwe links toegevoegd... Veel leesplezier.

>> Linkpagina www.bunkergordel.be

Last Post voor Theofiel Lippens uit Kalken (29/06/2016) (Nieuw)

Laarne - Het graf van de in de Groote Oorlog gesneuvelde soldaat Theofiel Lippens werd recentelijk geklasseerd als gemeentelijk funerair militair erfgoed. Naar aanleiding hiervan vindt er op zondag 3 juli om 10.30 uur op de begraafplaats in de Kouterstraat te Kalken een plechtigheid met Last Post plaats.

Het initiatief gaat uit van het forum Wereldoorlog 1914 dat er bij het gemeentebestuur op aandrong het oorlogsgraf te bewaren. Verschillende afdelingen van de Nationale Strijdersbond van België hebben hun aanwezigheid bevestigd.

Theofiel Lippens werd geboren in Zeveneken op 13 april 1888, als zoon van Louis Lippens en Maria Baetens. Hij was landbouwer, ongehuwd en woonde in de Zomerstraat in Kalken. Gedurende ruim 54 maanden was hij tijdens de Groote Oorlog ingelijfd bij het 1ste Bn 3de Cie van het zesde Linieregiment. Theofiel sneuvelde op het Veld van Eer in Langerbrugge op 4 november 1918 tijdens het grote eindoffensief. Gezien hij op amper 20 km van zijn thuis en zo kort voor Wapenstilstand overleed, besliste zijn familie om hem in Kalken te begraven. Theofiel werd 30 jaar.

Na de plechtigheid op de begraafplaats is er eveneens nog een toespraak en bloemenhulde aan het oorlogsmonument bij de kerk gevolgd door een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Origineel artikel: www.nieuwsblad.be - 29/06/2016

Aktie om graf van gesneuvelde "Theophiel Lippens", gesneuveld op 8 November 1918, wat in ere te herstellen. (18/06/2016) (Nieuw)

Er was vorige weken wat polemiek ontstaan omtrent een graf van de gesneuvelde Belgische WO I soldaat Theophiel Lippens. Deze sneuvelde als Belgisch soldaat nog te Evergem - Langerbrugge, amper 3 dagen voor de wapenstilstand zou uitgeroepen worden op 11 November 1918.

De ongelukkige ligt begraven in een vrij onverzorgd maar uniek graf te kalken (Laarne). De polemiek ontstond omdat er bij het graf sinds kort een bordje stond dat het graf eind dit jaar zou opgeruimd worden zoals klassiek gebeurt op kerkhoven met graven die geen directe familie meer kennen en hun sesessie afgelopen is. Dat men dit doet bij oudstrijders kan ik begrijpen maar je ruimt toch geen graven op van gesneuvelde Belgische soldaten om deze voor goed te laten vergeten...

In elk geval kon afgewend worden dat het graf zou verdwijnen na enig mailverkeer naar de burgemeester van Laarne en de betrokken schepenen. Het graf is zelfs zeer uniek te noemen omdat het graf ook nog de originele helm van deze soldaat bevat.

Groot probleem bij dit graf was dus de verloederde en onverzorgde toestand in combinatie met het feit dat het graf zeer verweerd is geraakt door te tijd en nog amper leesbaar wat betreft de volledig in arduin uitgehouwen tekst. Opnieuw uithouwen en bijwerken van die letters kan ikzelf niet. Het graf eens wat properder zetten en de letters eens accentueren met zwarte verf wel. Dit is vandaag gebeurt (3 tal uren werk) en het graf heeft al meteen een gans ander uitzicht. Weet dat op sommige plaatsen tussenletters vaak volledig waren verdwenen en je het vaak diende te doen met flarden van woorden. Ook is het uithouwwerk vrij uitgebreid qua tekst en zijn de originele letters zeker niet altijd even mooi uitgelijnd geweest waardoor het schilderwerk misschien wel hier en daar wat slordig kan ogen. Ook de nog aanwezige totaal roestige originele helm werd met zwarte verf wat bijkomend gespoten tegen te snel verder verval.

Voor de geïnteresseerden is dit de tekst die op het graf terug te vinden is:

Als held gevalle voor het vaderland, RIP (vergeten in het zwart te zetten)

Rustplaats van Theophiel Lippens, zoon van Louis en Marie Baetens,

Soldaat bij 't 6de Linieregiment

Geb. te ......... (kan ik echt niet lezen en is niet Calcken) den 18 april 1888 en den eindzege nabij roemvol gevallen te Evergem (Langerbrugge) den 8 November 1918.

Tragisch bij dit voorval is dan ook dat de voetplaat nog eens de tekst bevat:

Vaderlanders vergeet mij niet

Aanvulling van die hiaten (zeker geboorteplaats) zijn altijd welkom en zullen eventueel nog aangevuld worden.

Hopelijk wordt deze soldaat bij deze dan ook niet verder vergeten en wordt hem zijn eeuwige verdiende rust gegund.

Opnieuw militair erfgoed GESLOOPT te Bredene (10/05/2016) (Aangevuld)

Zonet het mailtje ontvangen dat op de Polderstraat 161 te Bredene opnieuw nog maar eens sloopkranen gereed staan om een aantal nog aanwezige gebouwen en in dit geval 2 bijhorende publieke WO II schuilbunkertjes voor de zoveelste appartementsblok tegen de vlakte te gooien. Als ik bijkomend zie waar deze structuurtjes staan op het respectievelijke terrein, kan ik mij er toch opnieuw niet van ontdoen dat er toch wel mogelijkheden zijn (zeker het ene structuurtje op de hoek van het terrein - 2 bovenste foto's) te vrijwaren en te behouden binnen het voorziene project.

Op deze link vind je trouwens info over de beslissing tot sloop van de gemeenteraad reeds daterend uit 2015 en toen zonder problemen goedgekeurd. Jammer dus dat dit bericht ons nu pas bereikt als de sloopkranen net beginnen aan te komen.

In elk geval zou het zeker waardevol zijn deze structuurtjes (mochten ze al niet meer te redden zijn) zeker in detail fotografisch te documentariëren. Gezien er blijkbaar bij de dienst erfgoed over deze structuurtjes nog niets gekend is, had enige gemeente met kennis van zaken MINIMUM eerst deze dienst moeten informeren over de waarde van deze mogelijks nog niet gekende structuurtjes. HEEFT MEN ALS ELKE VERANTWOORDE GEMEENTE (ALS HET GAAT OVER HOE OMGAAN MET DIT TYPE ERFGOED OP GRONDGEBIED BREDENE) DEZE STAP GEZET OF NIET. OF HEEFT MEN MAAR ZELF BESLIST DAT DIT VOOR DEZE STRUCTUURTJES NIET INTERESSANT IS OM TE DOEN? IS DIT GEBEURD? INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS, IS DIT IN ELK GEVAL VOLDOENDE REDEN OM DE SLOPINGSWERKEN VOORLOPIG TE LATEN SCHORSEN.

Er is in elk geval informatief gemaild naar de gemeente Bredene toe om het ongenoegen over deze praktijken via de website bekend te maken. Opnieuw dus zeer jammer voor dit erfgoed dat opnieuw voor altijd uit het beeld zal verdwijnen indien men niet dringend beslist ze alsnog binnen het project te integreren...

Ondanks bovenstaande vraag zich bij de aangekondigde sloop toch nog te bedenken en zeker het structuurtje achteraan het terrein te proberen bewaren zijn de 2 op het terrein aanwezige publieke schuilstructuren uit WO II ondertussen gesloopt. Een van beide structuurtjes stond op een een uithoek van het terrein dat totaal door het bouwproject niet zou aangedaan worden. De respectievelijke zone stond ingekleurd op het plan als Groenzone... Snappen wie de logica nog kan volgen in dit België waarom ook dat structuurtje dan toch diende te verdwijnen...

Merkwaardig huis met verborgen ruimtes te Wetteren in de Moerstraat (30/04/2016) (Nieuw)

In Wetteren op de Moerstraat nr 9 staat een woning met enkele toch wel zeer merkwaardige verborgen ruimtes. Er is zeer beperkt wat info over geweten maar verdere info is zeker welkom.

>> Huis met verborgen ruimtes

Amerikaanse B17 bommenwerper maakt een crashlanding op Vantegem - Kwatrecht (28/04/2016) (Sterk aangevuld)

Op 19 september 1944 maakte een Amerikaanse B17 bommenwerper een noodlanding in de velden van Vantegem Kwatrecht. Het sterk aangevulde verhaal op deze link.

>> Crashlanding van B17 te Kwatrecht.

Bijkomende info bij enkele foto's van een bom die op 13 april 1942 viel op de Moerstraat te Wetteren. (25/04/2016) (Aangevuld)

>> Schuilkeldertje of ijskelder op Berg Wetteren

www.bunkergordel.be en bijhorende copyright. (15/04/2016) (Nieuw)

Hoe ik als webmaster om ga met copyright staat vrij gedetailleerd te lezen op de pagina "copyright" op deze website. Ik wil dan ook nog eens via deze melden dat ik als webmaster zeker niet de moeilijkste ben om materiaal dat op de website staat of wordt gebruikt, ter beschikking te stellen.

Wel blijf je dan niet snappen waarom bepaalde instanties, jammer genoeg vaak vrij direct betrokken organisaties waar je het zeker niet zou van verwachten, het toch blijven vertikken de minste vorm van respect op te brengen voor personen die al jaren met de materie van deze bunkerlijn bezig zijn en het pertinent blijven vertikken enige correcte bronvermelding in ruil te geven bij hun artikels. De eer van slechtste leerling gaat in dat geval alvast uit naar de gemeente Oosterzele en nog meer specifiek deelgemeente Gijzenzele in de vorm van "het Genootschap van de Kerkuil".

Waarom het al jaren tussen www.bunkergordel.be en dit vennootschap niet goed botert, wordt allicht vrij duidelijk als u eens nader onderstaande pagina's doorneemt:

Recent mocht ik vaststellen dat op hun eigenste website van het Gijzels vennootschap opnieuw bunkerfiches aan het verschijnen zijn met opnieuw zware doorslagen van wat op deze website is te vinden. Daarnaast ben ik nog meer storend op een aantal met tekst gespijsde wandelingen terechtgekomen op de website Route You. Hier is de doorslag van de website meer dan schandalig. Opnieuw geen enkele bronvermelding.

Omdat het allicht niet zo eenvoudig is deze teksten te laten aanpassen vind ik het dan nog meer storend dat ze ondanks de massale plagiaat dan nog onzin en historische fouten blijven verspreiden en opstapelen. Daarom op deze link correcties bij de fouten die er te vinden zijn in de respectievelijke teksten.

>> Correcies op aanwezige bunkerwandeling, De Halve Maanroute.

Wordt Bruggenhoofd Gent na 5 jaar slopingsvrij te zijn, opnieuw bedreigd door een nieuwe sloop. (1/04/2016) (Nieuw)

Beste bunkervrienden,

Mag ik jullie bij deze bedanken voor jullie waardevolle bijdrage in de poging het bunkertje A1 te Astene (Deinze) te proberen sparen van een dreigende sloop.

Zie hieronder het antwoord van de gemeente Deinze op een 2 weken geleden vertrokken aangetekend schrijven met de vraag eindelijk klaarheid te scheppen in de rommelige situatie rond het al dan niet toelaten van de sloop van het bunkertje A1 langs de Pontstraat  voor de bouw van een OCMW project waarbij dit bunkertje zou dienen te verdwijnen.

Gelukkig hoeven inderdaad niet alle acties op een sisser af te lopen zoals dit bij het bunkertje op de Stoepestraat in Ertvelde wel het geval was.

Hieronder hun antwoord.

Nogmaals bedankt,
Je ziet dus dat jullie protest en steun zeker niet voor niets is geweest.

Ik hoop in de toekomst, en hopelijk hoef ik niet teveel meer van dergelijke acties in gang te steken en gebruiken de betrokken gemeentes in de toekomst hun gezond verstand,
Op jullie steun te kunnen blijven rekenen.

Nogmaals, in naam van dit erfgoed, bedankt voor uw steun.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Hoever draagt mijn privacy als het gaat over erfgoed in uw tuin (28/03/2016) (Nieuw)

Bij het verderzetten van mijn zoektocht naar de bunkertjes van de Hollandstellung, toch nog een frustratie bij opgelopen vandaag. In Ertvelde kreeg ik nog eens een NJET om een bunkertje in de achtertuin van een woning te mogen fotograferen. De bunker is ondertussen 100 jaar oud, de eigenaars schat ik rond de 40...

Ik heb geen problemen met Privacy maar weet dat privacy volgens mij stopt waar u het nodig acht andere het verwerven van kennis te verhinderen door pertinent te weigeren het op uw domein aanwezige erfgoed te laten prospecteren. Het is niet omdat dat erfgoed u niet interesseert dat het ook mij niet MAG interesseren.

Geachte eigenaars. Ik heb altijd zoveel mogelijk in voorgaande jaren geprobeerd de bunkers die op privédomein stonden met toelating te bezoeken. Weilanden en bossen maken hier vaak een uitzondering op omdat het niet haalbaar is altijd eerst te gaan uitpluizen wie de eigenaar zijn van die domeinen. In elk geval zijn in die gevallen de domeinen op zo een wijze betreden zodat er zeker nooit schade is aangebracht aan hetzij omheiningen, hetzij het erfgoed zelf. Ik zal ook nooit van dergelijke structuren zaken ontvreemden (hetgeen heden ook een echte plaag aan het worden is maar dat doet nu hier weinig ter zake...)

Het is uitermate storend dat omdat u gefrustreerd loopt door het stukje erfgoed in uw tuin dat u daardoor ook het recht heeft alle andere mensen die dit wel weten te respecteren, kunnen geweigerd worden. U weet dat als u een domein koopt waar een dergelijke structuur op staat, dit er toe kan leiden dat u af en toe inderdaad wel eens iemand over de vloer kunt krijgen die dit eens nader wil bekijken. Hen dan ook nog verhinderen dit te doen, is tegen elke vorm van fatsoen.

En het gezever dat er dan elke dag iemand aan de deur staat... maak dat aub de koeien wijs. Ik ken zo genoeg mensen die maar al te graag hun bunkertje tonen aan mensen en dit zelfs bezoekbaar maken bij wandelingen en dergelijke. Wees gerust, de deuren worden daar niet alle dagen platgelopen hoor... Dit is gewoon een consequentie van een dergelijk iets te kopen of op uw domein te hebben.

(Foto: Google Streetvieuw, bunker links achteraan domein, volledig onder de klimop...)

Ik hoor diezelfde personen die altijd gefrustreerd zijn over een bunkertje in hun tuin (en dan nog al eens gaan dwepen met "hun" privacy) nooit klagen over de prijs die ze ooit voor hun bouwgrond betaalden. Dat deze meestal veel lager was dan de rest van percelen in de ronde, net omwille van de aanwezigheid van die bunker, wordt wel doodgezwegen.

Zij weten toch ook dat die bunker op dat domein staat op het moment dat ze dat domein kopen. Die bunkers van WO I zijn ondertussen 100 jaar oud, die van WO II zo een 75 jaar... Als ze nu een probleem hebben met de aanwezigheid van die structuren hebben ze er in elk geval nooit een goed hart voor gehad of op voorhand er al andere bedoelingen mee gehad dan hem te bewaren.

Jammer genoeg blijf je nu wel met die pipo's zitten als eigenaars van dat bepaald erfgoed...

Mvg

Luc Van de Sijpe, www.bunkergordel.be, Info@bunkergordel.be

Wordt Bruggenhoofd Gent na 5 jaar slopingsvrij te zijn, opnieuw bedreigd door een nieuwe sloop. (05/03/2016) (Aangevuld)

Dringend uw steun gevraagd binnen een actie de gemeente Deinze wakker te schudden voor het opnieuw eens te laat is.

Deze namiddag 3 maart 2016 werd ik gecontacteerd in verband met een zich aanbiedende nieuwe sloop aan Bruggenhoofd Gent. Het betreft het bunkertje A1 te Astene. Het bunkertje zou dienen te wijken voor de bouw van het project 'Senioren onder de toren' van het OCMW te Deinze. Wel zou tot op heden volgens OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere (CD&V) de beslissing of de bunker al dan niet mag gesloopt worden, nog niet genomen zijn. Vandaar deze dringende vraag aan alle lezers van deze website via deze link te reageren naar de gemeente Deinze toe om deze sloop toch niet goed te keuren. Dit goedkeuren zou dan ook nog eens sterk vloeken met de uitlatingen van deze zelfde OCMW-voorzitster naar de pers toe waarin ze zelf verklaart de bunker ook liever geïntegreerd of bewaard te zien binnen het project in plaats van gesloopt. Laat dat dan misschien een goede drijfveer zijn om het project in die richting te proberen sturen.

Door sloop bedreigde bunkertje A1 te Astene

(Links: Foto anno 1990 van het betrokken bunkertje - Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting - Rechts: Oude Duitse spionagefoto van ditzelfde bunkerje, kort voor de meidagen '40 - Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung)

Deze avond werd er reeds via de website via mail naar de gemeente Deinze op aangedrongen toch wat na te denken alvorens opnieuw een volgende sloop op deze bunkerlinie toe te laten.

Jammer genoeg heeft de gemeente Deinze een al niet zo beste reputatie als het gaat over het bewaren van deze bunkers. Van de originele 23 die er ooit gebouwd werden op grondgebied Astene, zijn er ondertussen reeds 8 gesloopt (zonder dit bedreigde gevalletje nu reeds mee te tellen).

Bijkomend zeer jammer is dat het nu net weer eens een bunkertje betreft dat nog qua uitzicht zeer uniek en vrij intact is. Zo bevat hij nog vrij veel van zijn originele baksteencamouflage aan de buitenzijde waaronder ook achteraan op het sas een zeer uniek in baksteen rond gemetst ossenoog.
Het bunkertje is aan zijn toegang nog origineel dicht gemetst. Dit dicht metsen dateert van 1943-1944 in opdracht van de Duitse bezetter. Om die reden is de bunker aan de binnenzijde ook nog vrij intact voor wat betreft het aanwezige ijzerwerk. Op Astene zijn er op dat gebied nog zeer weinig intacte bunkers terug te vinden buiten deze.

Weet dat het mooie van de ganse bunkerlijn hem nu net zit in het feit dat het een bunkerlijn is. Bij elke nieuwe sloop verdwijnt steeds een stukje nooit terugkomend iets van deze ganse linie. Ik weet ook dat dit erfgoed zeker niet door iedereen even goed wordt geapprecieerd, alleen gaat men het vaak pas missen als het er niet meer is.

Bij deze dan ook de vraag aan de lezers van de website door op deze link te duwen, een mail te willen versturen naar de betrokken burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitster bij de gemeente Deinze. Laat ze op een vlotte manier merken dat we niet gediend zijn met een volgende vlot te vermijden sloop aan Bruggenhoofd Gent.

Alvast bedankt voor jullie steun.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Op 5/03/2016 mocht ik ondertussen wel reeds 1 officiële reactie ontvangen van de betrokken partijen, namelijk deze van de OCMW-voorzitster, Mevr. Conny De Spiegelaere (CD&V). Onder haar antwoord werd ook meteen mijn antwoord geplaatst. (5/03/2016) (Nieuw)

Beste Heer Van De Sijpe,

OCMW Deinze zal deze legislatuur het woonproject ‘Senioren onder de toren’ in de Pontstraat Astene realiseren. De OCMW-raad heeft in de zitting van 1 maart 2016 het verkavelingsplan goedgekeurd.

Dat de bunker hiervoor dient te verdwijnen, zoals in Het Laatste Nieuws van 4 maart stond, klopt niet.
Het OCMW-bestuur hecht veel belang aan het behoud van bestaand waardevol erfgoed en wenst de bunker te bewaren. Bij de verdere uitwerking van het project zal samen met de projectontwikkelaar gekeken worden hoe de bunker in de nieuwe site zal geïntegreerd worden. Dit werd ook zo meegedeeld aan de journalist.

 Mvg,
Conny De Spiegelaere

Beste Mevr De Spiegelaere

Als u bovenstaande woorden wilt waar maken, is dit in feite zeer eenvoudig. Schrap gewoon die aanvraag voor die slopingsvergunning want die heb je in dat geval niet nodig. Besef dat dergelijke sloopvergunningen zeer gevaarlijke zaken zijn. Eenmaal aangevraagd maar bv niet meteen gebruikt, blijven die vaak jaren nadien nog toegepast als argument van er zat toch al een slopingsvergunning op. Schrap gewoon die sloopoptie uit uw plannen en u stopt allicht ook meteen gans deze polemiek.

Dan blijft ook de vraag of er op uw huidige verkavelingsplannen nog sprake is van de bunker. Indien deze daar ook al op geschrapt is (zoals ik toch al heb menen te horen), komt dit alles ook weinig geloofwaardig over. Als je hem wilt bewaren zoals u hierboven schrijft, dient u dit best wel van bij de aanvang van de plannen zo te voorzien en niet een jaar later. Houdt er misschien rekening mee dat die bunker staat waar hij staat en niet zo maar even zel verplaatst worden als uw huidige voorziene plannen gewoon gebouwen voorzien op de locatie van de huidige bunker (zie uw seniorenkot...)

Mvg

Luc Van de Sijpe

Beschrijving van het Duitse leger voor de meidagen '40 (21/02/2016) (Sterk aangevuld)

Om zich een goed beeld te kunnen vormen van wat zich hier in de meidagen heeft afgespeeld, lijkt het mij toch van belang de lezers vrij correct beeld te kunnen bezorgen van wat het Duitse leger in mei 1940 voorstelde, welke wapens het standaard gebruikte,...

De beschrijving van het Duitse leger anno mei 1940 werd vrij drastisch aangevuld en gecorrigeerd.

>> Het Duitse leger anno mei 1940.

Algemene update van alle bunkerfiches. (7/01/2016). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Voorlopig is een algemene update bezig van de bunkers op het steunpunt Eke (E-bunkers). Hieronder de situatie van de reeds geupdate bunkerfiches:

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 (Aangevuld)

Onduidelijkheden over bruggenhoofd Gent

Een volledige lijst van zaken over bruggenhoofd Gent die tot op de dag van vandaag nog niet volledig duidelijk zijn. Hulp gevraagd om deze problemen uit de wereld te helpen.

>> Onduidelijkheden Bruggenhoofd Gent

Alvast bedankt voor elke vorm van medewerking en nog veel kijk- en leesplezier.

Luc Van de Sijpe, Massemsesteenweg 254, 9230 Massemen.

Tel: 09/329.71.85

Info@bunkergordel.be

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2015 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"