Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Het Archief 2014 van www.bunkergordel.be

Een overzicht van reeds oudere nieuwsfeiten van de website. Bent u meer geïnteresseerd in de laatste nieuwtjes op de website klik dan gewoon op "Home".

Kerst- en Nieuwjaarswensen. (24/12/2014).

Kerst- en Nieuwjaarswensen www.bunkergordel.be

Het Duitse WO I munitiepark te Kwatrecht. (1/12/2014).

Opnieuw een verbazend verhaal over een gigantisch Duits WO I munitiepark die een zware erfenis zou nalaten op een ganse regio.

Het Duitse WO I Munitiepark van Kwatrecht

Leuk teruggevonden relict op de website geplaatst bij verhaal 18-daagse veldtocht. (29/11/2014).

Bij een wandeling op Baaigem-Vurste in juni 2012, kreeg ik een melding van een merkwaardig nog in bezit zijnd object doorgespeeld. Het object werd op 22 mei 1940 (laatste van de 3 dagen strijd aan bruggenhoofd Gent) ontvreemd uit een verhakkelde Duitse motor die te Baaigem op een mijn reed.

Zie Strijdverslag 18-daagse veldtocht rond TPG te Baaigem om 18u30

Opnieuw een schijnheilige sloop in het vooruitzicht van een bunkertje van de Hollandstellung (laatste aanvulling 25/11/2014)

Ondanks dat we steeds rond onze oren worden geslagen met meldingen over de dringende bescherming van de bunkers van WO I van de Hollandstellung, kunt u bij deze hier lezen dat er op Ertvelde (Evergem) opnieuw een bunkertje van deze linie onder de sloophamer gaat (tenzij er dringend protest wordt opgestart...)

Bunker Stoepestraat 2 Ertvelde bedreigd door sloop

>> Voor de ganse polemiek rond een nieuwe sloop van een bunkertje van de Hollandstellung.

Het gaat ondanks de massale (en overdreven) herdenkingen overal ten lande blijkbaar toch niet altijd even goed met het beheer van ons militair erfgoed.

Een schrijnend voorbeeld: Fort St. Philippe... (9/11/2014), een doodgezwegen fort van de Antwerpse fortengordel.

Er gaat geen dag voorbij of men slaat rond je oren met berichten over projecten rond forten en bunkers (in hoofdzaak op het moment WO I). Toch zijn er enkele jammere plekken die men doelbewust doodzwijgt.

Een van deze letterlijk "zwarte" sites is het Fort St Philippe te Antwerpen. Het fort zit heden midden in de Antwerpse haven verborgen en werd tot de jaren '60 gebruikt voor het verbranden petroliumhoudende chemicaliën. Het is zelfs totaal onduidelijk of de aanwezige chemicaliën in het fort op het moment niet doorsijpelen tot in de nabijgelegen Schelde. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Lees verder op deze link

Publieke WO II schuilkelder in het centrum van Denderleeuw (8/11/2014).

In het centrum van Denderleeuw steekt al sinds de Duitse bezetting van WO II een aanzienlijke publieke schuilplaats in de ondergrond. Deze structuur wordt maar zelden opengesteld maar is zeker als je de kans krijgt, eens de moeite waard om te bezoeken.

Op deze link krijg je een fotoreportage te zien over deze schuilstructuur die dateert uit september 2011, vlak voor hij publiekelijk werd opengesteld omwille van de Open Monumentendag met als thema Conflict.

>>Publieke WO II Schuilkelder Centrum Denderleeuw.

Betonnen getuigen, Stille getuigen. 7e Editie (27/10/2014)

Betonnen getuigen, stille getuigen

De gegidste wandeling is de op de website terug te vinden wandeling in de richting van Muntekouter.

Deelname is gratis. Allicht wordt het wel nipt om de wandeling te combineren met het concert van 16u30.

Om de wandeling gidsbaar te houden, is het altijd wel leuk op voorhand uw deelname te laten weten samen met het aantal personen dat u zult aanwezig zijn. Gelieve een mailtje te sturen naar info@bunkergordel.be

Actualiseren en visueel zichtbaarder maken bunkerwandelingen. (30/10/2014)

De bunkerwandeling van 6.5 km te Semmerzake. Dit is zeker een leuke wandeling in een streek voor velen onbekend. Er zitten daar trouwens nog ontzettend veel bunkers goed verstopt tussen de bestaande bewoning. Het is dan ook niet te verbazen dat hier in mei 1940 de Belgische soldaten de hulp dienden in te roepen van de plaatselijke bevolking om al de ooit gebouwde bunkers te kunnen terugvinden en bezetten.

>>De bunkerwandeling te Semmerzake - 6.5 km.

De Bevrijding van Wetteren in September 1944. (28/10/2014)

In deze reportage wordt geleidelijk aan zo volledig mogelijk de bevrijding van Wetteren in september 1944 beschreven.

Algemene correctie van de bestaande teksten over de 18-daagse veldtocht op de website - mei 1940. (6/10/2014)

Ondanks dat de bestaande teksten over de aanloop tot de 18-daagse veldtocht op de website al een mooi totaalbeeld van wat zich hier afspeelde, weergeeft, werd het totaal toch nog eens herzien op onlogische passages en vervolledigd.

Reeds bijgewerkte zaken:

Actualisatie van de gesneuveldenlijsten 18 daagse veldtocht - mei 1940. (21/09/2014)

De lijst die toch al vrij volledig zou moeten zijn werd nogmaals aangevuld met ondertussen bijkomend verkregen info, teruggevonden info van doodsprentjes,...

Het totale aantal vermoedelijk verschillende namen in de lijst is hierdoor nog eens gestegen tot 6454, wat toch nog eens resulteerde in een toevoeging van bijkomend 25 namen en verdere aanvulling van namen waarbij nog info ontbrak.

Namen die in verschillende lijsten nog altijd verschillend voorkwamen qua schrijfwijze zijn in het systeem meermaals terug te vinden (wel niet dubbel geteld). De verschillende versies verwijzen in dit geval altijd naar de eerste versie van de naam (bij alfabetisch rangschikken). Daar vindt u ook de meest volledige info over de desbetreffende gesneuvelde in de mate dat deze gekend is. Zo werd bijvoorbeeld wel voorrang gegeven aan de schrijfwijze en geboortedata teruggevonden op doodsprentjes tov van deze zelfde info in bestaande andere lijsten.

Heden zijn deze lijsten op de website terug te vinden:

Mocht u als organisatie in het kader van herdenkingen specifieke lijsten zoeken van gesneuvelden, mag u mij daar steeds via mail voor contacteren. Sorteren op basis van de originele Excel-files is namelijk veel vlugger en werkbaarder dan de lijsten die op de website raadpleegbaar zijn.

Krijgt de sloop van een Hollandstelling-bunker in Kluizen in juni vorig jaar nu toch nog een staartje... (31/08/2014).

Zelden krijgen klachten over illigale slopingen een positief staartje. Voor de zonder enig respect gesloopte Hollandstellungbunker te Kluizen in juli 2013, blijkt dit nu toch nog te gebeuren. Hopelijk mag het een voorbeeld zijn voor anderen die heden nog spelen met dezelfde ideeën.

>> Sloop bunker Hollandstelling Kluizen.

De Alternatieve Bunkerroute (Oosterzele). (7/08/2014)

Deze wandeling is een variant van 10 km lang op de uitgepijlde bunkerroute te Gijzenzele. Persoonlijk vind ik het wat jammer dat de originele bunkerroute wel heel wat kansen mist om bunkers te zien. Vaak neemt ze rare andere, vaak wel mooie veldwegeltjes maar gaat hierdoor anders eenvoudig zichtbare bunkers, missen. Bij deze een kortere variant die er wel meer zichtbaar zal maken dan de originele route doet.

Deze wandeling heeft uiteindelijk wel met de mogelijks zelfde problemen te maken dan de originele bunkerroute. De wandeling loopt over een aantal smalle wegeltjes die zeker niet het ganse jaar even goed worden onderhouden. Hierdoor is het pad over bepaalde stroken soms nauwelijks toegankelijk.

>> Alternatieve bunkerroute Oosterzele - 10 km.

Actualiseren verhaal over de Grotten van Kwatrecht (3/08/2014)

De grotten van Kwatrecht blijven een zeer mysterieus verhaal waar nog weinigen het echte verhaal over kennen. Het reeds bestaande artikel over deze merkwaardige structuur werd nog aangevuld met ondertussen bijkomende verkregen info.

>> De Grotten van Kwatrecht.

Actualiseren info over de koepels gebruikt op TPG (2/08/2014)

>> Op de website werd de info over de gebruikte koepels uitgebreid.

Optimalisering voor het visualiseren van de schuilstructuren (andere dan deze van TPG) op luchtfoto's. (1/08/2014)

Geleidelijk aan worden de schuilstructuren vermeld bij vestingsbouw in de directie omgeving van TPG, bestaande uit meerdere structuren, eveneens voorzien van luchtfoto's die aanklikbaar zijn voor de te lokaliseren structuurtjes.

Volgende gedeeltes zijn op die manier aangepast:

Correctie van telling van het aantal bunkers per gemeente (14/07/2014)

Heel merkwaardig bleken er in de telling van de bunkers per gemeente toch wel een aantal twijfelgevalletjes terug te vinden.

  • Bunker Av14 (AW12) werd origineel bij Wetteren geteld maar ligt wel degelijk op grondgebied Melle
  • Bunker Av5 (FMO1) werd origineel bij Moortsele geteld maar ligt wel degelijk op grondgebied Munte

Algemene update van alle bunkerfiches. (12/07/2014) + de binnen het bouwproject D vergeten bunkers C17 en B40.

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Voorlopig is een algemene update bezig van de commando-bunkers op de steunlinie (C-bunkers). Hieronder de situatie van de reeds geupdate bunkers:

Bijkomende info over de activiteiten tijdens de Duitse bezetting van de de Leopold II kazerne en de commandobunker in het Citadelpark te Gent (26/05/2014)

>> Bijkomende info over deze 2 structuren ten tijde van de Duitse bezetting.

Een vraag van de website uit over een vreemde, zeer late onteigening op grondgebied Astene. (25/05/2014).

Bij het uitpluizen van de aktes behorende bij de onteigeningen voor Bruggenhoofd Gent, duikt nog een zeer merkwaardige akte op met als datum 10 januari 1940. Deze wordt letterlijk in de akte gekoppeld aan de militaire onteigeningen gekoppeld aan deze voor Bruggenhoofd Gent. De datum van de akte dateert dus amper van enkele maanden voor de hel hier letterlijk losbrak.

Het is totaal niet duidelijk voor welk doeleinde deze kleine akte op die late datum nog werd opgesteld.

Weet u er toch nog meer over, aarzel niet om contact op te nemen met de website.

>> Merkwaardige akte op grondgebied Astene, daterend 10/1/1940.

Extra informatie over schuttersputten nabij bunkertje Be4. (21/05/2014)

Er was op de website al eerder informatie toegevoegd over een duidelijk herkenbare schuttersput juist achter de bunker Be4. Er is er echter nog een tweede op de rand tussen bos en weiland, tussen Be4 en Be6. Enkele foto's onderaan de bunkerfiche.

>> Schuttersputten bij Bunker Betsberg 4

Optimalisering voor het visualiseren van de bunkerlinie op luchtfoto's. (20/05/2014)

Geleidelijk aan worden de kaarten en luchtfoto's die gebruikt worden bij de bunkerwandelingen aangevuld met de optie meteen te kunnen doorklikken naar de bijhorende bunkerfiches. Op die manier kunt u letterlijk vrij eenvoudig info terugvinden over bunkers die langs de route te zien zijn.

Volgende gedeeltes zijn op die manier reeds aangepast:

Aanvullingen bij de site van Mariagaard te Kwatrecht. (10/05/2014)

Begint de ganse hetze rond de bewaring van het bunkertje D23 nu volledig opnieuw ondanks eerdere beloftes van de gemeente Wetteren in februari 2011. (4/05/2014)

Op 29 april 2014 kreeg ik opnieuw verontrustende berichten te horen over het al dan niet bewaren van het bunkertje D23 achter het scholencomplex MPI te Kwatrecht (tegen de Schelde). In 2011 werd er reeds via deze website een petitie georganiseerd om dit unieke vrij intakte bunkertje te proberen conserveren op de bunkerlinie (zeker als blijkt dat het zou moeten wijken voor de aanleg van een "TOERISTISCH FIETSPAD" waarvoor zelfs eerder al een meer dan unieke bunker op de linie diende te wijken, namelijk de bunker B46. Dit was op zijn beurt zeker een meer dan unieke 2-verdiepsbunker was op de linie die wel degelijk om dergelijke belachelijke redenen nooit had mogen gesloopt zijn.

Bunkertje D23 te Kwatrecht

Lees verder op deze link.

Uitnodiging voor de gegidste bunkerwandelingen (10 km) op grondgebied Kwatrecht-Melle. - Alle voorziene wandelingen volzet.

Voorlopig zijn alle 4 de geplande wandelingen volgeboekt. U mag nog altijd mailen, dan zal ik jullie opnemen in een wachtlijst, mochten er nog mensen afzeggen. U ontvangt in dat geval achteraf nog wel een mailtje terug mocht er voor u toch nog plaats ontstaan in één van de voorziene wandelingen.

Zondagnamiddag 18 mei 2014 - Volzet

Zondagnamiddag 25 mei 2014 - Volzet

Zondagnamiddag 1 juni 2014 - Volzet

Zondagnamiddag 22 juni 2014 - Volzet

Bunkerwandeling Kwatrecht 18-5-2014

Op 18 mei, 25 mei, 1 juni en 22 juni 2014, zal het strijdgewoel dat plaats vond aan bruggenhoofd Gent, 74 jaar geleden zijn. Op die data zou ik als webmaster van www.bunkergordel.be, de mensen nog eens de kans willen bieden om te genieten van een hopelijk zonnige bunkerwandeling op het grondgebied Melle-Kwatrecht.

De totale afstand zal 9 km bedragen en verloopt voor grote gedeeltes over onverharde wegels. Aangepast schoeisel is dus aangeraden.

Er zal ook de kans geboden worden een aantal beter bewaarde bunkers op de linie te bezoeken. Ter hoogte van de site van Mariagaard zal ook de kans worden geboden, een schuilgang van de vroegere SS-school onder het huidige busstation, te bezoeken.

Voor een vlot verloop van de wandelingen en ook omwille van de mogelijkheid een aantal structuren nader te bezoeken, is het aantal wandelaars wel beperkt tot +/- 50 personen. Deelname is gratis (al is een beperkte bijdrage voor het verder uitbouwen van de website en het ondersteunen van lopende conserveringsprojecten op de linie, zeker altijd welkom). Omdat door het bezoeken van een aantal structuren de wandeling automatisch al wat zal uitlopen, zou ik willen starten om 13u30 aan de kerk van Kwatrecht.

Hopelijk tot dan!!!

Eindelijk de kostprijsberekening van alle bunkers van TPG op de website, ook het lang ontbrekende bouwproject D. (2/04/2014)

Hoe deze prijzen gaan interpreteren.

Het lijkt niet zo evident een degelijke omrekening te vinden tussen de waarde van 1 BEF in 1934 en 1 BEF anno 2013 (verhouding 1€ = 40.3399 BEF). Dank aan enkele professoren van de Unief Gent die hielpen aan een vlotte omrekening te komen, met name Mr Eric Vanhaute en Mr Wouter Ronsijn. Hierdoor kan ik u toch een gefundeerde omrekening geven om een vlotte beoordeling en interpretatie mogelijk te maken.

Als we zuiver op basis van de consumptieprijsindexcijfers 1934 met 2013 gaan vergelijken moet men vaststellen dat door de inflatie van de Belgische Frank in de periode tussen 1934 en 2013, deze ene BEF in 1934 reeds moet aanzien worden als 35 BEF in 2013. Om deze reden zou men dus alle prijzen die u in de volgende tekst vindt, moeten vermenigvuldigen met een "factor 35" om in 2013 over dezelfde som geld te spreken.

Daarnaast zit men nog met de parameter dat heden de lonen wel gekoppeld zitten aan de consumptieprijsindex maar dat dit zeker vroeger niet altijd het geval is geweest. Zo diende in 1934 een ongeschoolde arbeider (loon +/- 4.10 BEF/uur) ongeveer dubbel zo lang te werken om die ene BEF te verdienen vergeleken met deze zelfde ongeschoolde arbeider in 2013 (loon +/- 305 BEF/uur of 7.56 €/uur) diende te werken voor deze eerder gemelde 35 BEF te verdienen. De werkelijke verhouding is ongeveer 0.47.

Dit maakt dat als men wil de prijzen gaan vergelijken met prijzen die evenveel doorwegen op het loon van een arbeider heden in 2013, we de eerder gevonden 35 BEF nog eens dienen te delen door 0.47. Op die wijze komt men dus rekening houdend met de levensduurte uit dat:

1 BEF in 1934 ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Website en Copyright (8/02/2014)

Er gaat geen jaar voorbij of de website wordt wel ergens aangeklaagd voor het niet respecteren van copyright op foto's of teksten. Om al dit gezaag (en vooral dit op gebruikte foto's) een einde toe te roepen, ben in nog altijd op zoek naar de correcte antwoorden op onderstaande vragen. Ik heb bij aanklagers al vaak deze vragen meegestuurd in hun richting maar nog "nooit" een sluitend antwoord terug mogen ontvangen. Kent u bepaalde antwoorden, aarzel niet om ze mij terug te mailen op info@bunkergordel.be:

  • Waar zit de copyright van foto’s die ondertussen meer dan 100 jaar oud zijn (WO I) of 70 jaar oud zijn (WO II)?
  • Waar zit heden de copyright van een foto die te koop wordt gesteld op verkoopwebsites met daarbij een getoonde digitale afbeelding?
  • Vervalt de mogelijkheid van copyright niet bij een eerste publicatie (ook al is dat door het plaatsen van een afbeelding op een dergelijke verkoopsite?)
  • Koopt u wanneer u op die wijze een foto koopt, de copyright of een afbeelding of blijft de copyright op dat moment nog altijd bij de originele fotograaf?
  • Heeft u enkel de copyright als u het negatiefje bezit (als dit nog bestaat)? Als die foto dan hopelijk maar in 1 exemplaar is gemaakt? En wat in dit laatste geval met digitale foto’s?
  • Foto’s worden massaal te koop aangeboden als uniek materiaal terwijl als u ze als u de verkopen op dergelijke sites wat probeert te volgen, massaal telkens opnieuw als “unieke” foto’s blijken op te duiken en telkens opnieuw worden aangeboden…
  • ...

Voor meer detail, zie ook deze pagina op de website.

Uitnodiging tot een wandeling in het Citadelpark, eens bekeken voor zijn mitiaire nog aanwezige restanten op Zaterdag 1 maart 2014. (31/01/2014)

Omdat het Citadelpark toch de laatste tijd niet altijd even positief het nieuws haalde, het al enkele jaren wordt genoemd als het gaat over het herwaarderen van sites (en hierbij jammer genoeg de militaire structuren telkens grotendeels worden vergeten), het park vrij recent het thema vormde van een blog-reeks in "Gent Blogt", is het misschien toch eens tijd om de mensen iets meer in detail te laten kennismaken met de nog aanwezige en vaak vergeten militaire restanten in het Citadelpark te Gent.

Op vraag van Vizit Gent wordt er op Zaterdag 1 maart 2014 een eerste keer een gegidste wandeling georganiseerd in dit park met de nadruk op de nog zichtbare militaire restanten in het park. De wandeling vindt plaats op 1 maart 2014 en start om 14 uur aan de kiosk in het park.

Gezien de organisatie in handen is van Vizit Gent, kan u enkel via de website van Vizit boeken om aan deze wandeling deel te nemen. Deelname kost 8€ per persoon (kinderen mogen gratis deelnemen). Let wel op, het aantal deelnemers is beperkt tot 30 personen.

Wel wil ik ook nog benadrukken dat deze wandeling geen afgesloten structuren zal bezoeken maar alles enkel zal bespreken zoals het gewoon, eigenlijk elke dag, te zien is, in het park.

Voor de geïnteresseerden, hopelijk tot dan...

Mededeling betreffende aangeboden Bunkerwandelingen op grondgebied Kwatrecht-Melle door de gemeente Wetteren. (25/01/2014)

Ik vermoed dat de gemeente Wetteren sinds 1/1/2014 ook gegidst allicht een sterk vergelijkbare wandeling aanbiedt met wat op de website terug te vinden is als de korte bunkerwandeling Kwatrecht-Melle (5.5 km).

Weet dat de website niets te zien heeft met die georganiseerde wandelingen en hierdoor ook niet kan instaan voor de historische context die hierbij wordt verkondigd.

Merkwaardig ingekerfde boom langs een oude Beukendreef horende bij kasteel de Buren in Melle (3/01/2014)

Een leuke inkerving, allicht daterend van kort na de bevrijding van Wetteren, is nog steeds terug te vinden langs een oude beukendreef horende bij het kasteeldomein De Bueren in Melle.

>> Ingekerfde beuk te Melle

Structuren voor passieve luchtbescherming op de spoorwegterreinen te Merelbeke. (1/01/2014)

Beperkte aanvulling bij de spoorwegstructuren te Merelbeke met 2 oudere foto's van ondertussen 2 verdwenen structuurtjes. Bron: Boek "Leven in Merelbeke 1930 - 1944" - Freddy Van de Putte.

>> Structuren voor passieve luchtbescherming station Merelbeke.

Aanvullen van het strijdverslag van mei 1940 (1/01/2014)

Op basis van informatie teruggevonden in het boek "Leven in Merelbeke 1930-1944" - Freddy Van de Putte, werden hier en daar aanvullingen gemaakt aan het reeds bestaande oorlogsrelaas. Er zijn aanvullingen aangebracht op volgende pagina's:

Algemene update van de toestand van het Belgische leger ten tijde van mei 1940. (1/01/2014)

Omdat ik als webmaster toch vaak moet vaststellen dat door de ene de uitleg over de verschillende gebruikte wapens wordt als interessant aanzien en voor de andere toch als vol fouten zittend, worden deze pagina's nog eens bijkomend aangevuld. Er zal in de mate van het mogelijke nog meer gepoogd worden correcte foto's en uitleg te kunnen verschaffen.

Houdt er rekening mee dat dit zeker ook niet mijn dada is en er allicht ondanks het vele uitpluis- en zoekwerk nog wel fouten zullen blijven inzitten. Aarzel dan ook niet als u er fouten in vindt, dit door te geven zodat we toch tot een vrij correct document zouden moeten kunnen komen. Het is altijd eenvoudig te zagen over het publiceren van niet 100% correcte informatie maar de auteur is in het algemeen meer gesteld bij een aanvulling of correctie op gemaakte fouten. Op die manier wordt het document voor de lezers ook steeds historisch correcter.

Volgende zaken werden reeds aangevuld:

Nog oudere artikels daterend uit 2013 op deze link.

Terug naar "Home"