Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Beschrijving Bruggenhoofd Gent.

De bouw van Bruggenhoofd Gent als onderdeel van de Belgische fortificatiepolitiek.

De Bouw van Bruggenhoofd Gent was maar een klein onderdeel van de ganse fortificatiepolitiek die plaats had over het ganse Belgische grondgebied. U krijgt hier een chronologisch overzicht hoe deze fortificatie verliep voor België gekoppeld aan de ganse oorlogspolemiek in Gans Europa vanaf eind jaren '20 tot ook hier de hel losbarstte in mei 1940.

Januari en Februari 1940

Wat voorafging in het jaar 1939 op deze link.

3 Januari 1940

Duits Belgische Grens. Een tweemotorige Britse Blenheim bommenwerper moet getroffen boven Duitsland een noodlanding maken te Eynatten. Bij de crashlanding schiet het toestel volledig in brand. De locale bevolking weet de piloot en de observator nog uit het toestel te redden maar de mitrailleurschutter bleek reeds overleden door de impact van de crashlanding. Londen zal de Belgen bedanken voor hun hulp aan het neergestorte vliegtuig. België zal als compensatie 4 eerder noodlandingen gemaakte Hawker Hurricanes nabij de Belgische kust mogen behouden voor zijn eigen luchtmacht. Dit alles allicht als een vorm van compensatie voor eerder verloren gegane Belgische toestellen bij bewakingsopdrachten van het Belgische luchtruim alsook voor het feit dat ondertussen 5 al lang beloofd te leveren toestellen nog altijd niet geleverd waren.

10 Januari 1940

Vucht, Maasmechelen. Rond 11:30 maakt hier een Duitse Messerschmitt Taifun een noodlanding na verloren gevlogen te zijn in de mist boven het Rührgebied. Beide inzittenden waren Majoors van het Duitse leger op weg met geheime plannen van de Duitse aanval op onder andere België die zou plaatsvinden op 17 januari 1940. Ze waren in de mist verdwaald en dachten op een bepaald moment De Rijn teruggevonden te hebben maar waren ongelukkig voor hen ondertussen de Maas aan het volgen. Omdat ze zonder brandstof vielen dienden ze een noodlanding te maken in een weiland. Hierbij beschadigden ze beide vleugels van het toestel. De piloot had via een boer lucifers weten te bekomen en probeerde achter een haag documenten die hij bij zich droeg te verbranden. De twee bemanningsleden konden gevangengenomen worden door enkele grenswielrijders en de restanten van de documenten die zij probeerden te verbranden, konden gerecupereerd worden. Beiden werden gevangengenomen samen met de restanten van de deels verbrandde documenten. Ze werden overgebracht ter ondervraging naar Mechelen aan de Maas. Bij zijn ondervraging probeert één van de Duitse gevangenen de papieren voor een tweede maal te vernietigen door ze in het veldkacheltje te gooien in de kleine commandopost. De Duitser kon opnieuw overmeesterd worden en de papieren nogmaals gered. Het bleek uiteindelijk om documenten te gaan voor de directe Duitse inval van België en Nederland. Ondanks dat deze documenten wel degelijk een aanwijzing waren dat er een directe aanval dreigde , weigerde België op basis hiervan Franse of Engelse soldaten toe te laten op zijn grondgebied tot een mogelijke aanval effectief eerst zou plaats hebben. Dit laatste allemaal gekoppeld aan de opnieuw ingeroepen Neutraliteit van België.

Hieronder scans van deze restanten van documenten met beperkte bijhorende uitleg:

Messerschmith Maasmechelen 10-1-1940

Dit eerste document blijkt enkel een soort van register te zijn van wie welke geheime documenten zou moeten hebben ontvangen.

(Bron: België : Een officieel overzicht van de gebeurtenissen 1939-1940 - Uitgegeven door Ministerie Buitenlandse zaken België te Londen in 1941 - blz 98-99)

Dit document bevatte al wel degelijk informatie voor het Duitse leger over de geallieerde verdedigde stellingen:

§2. Betreffende het aanwezige Engelse leger: Tussen Douais en Kales staan in de diepte van het Noordfranse sterke operatieve hulptroepen opgesteld. Het Belgische leger dekt met zijn massa de lijn Luik - Antwerpen (= KW linie). Er zijn zwakkere krachten vooruitgeschoven aan het Maas-Scheldekanaal en aan de grens (reservedivisies omdat men toch niet meteen vreesde dat deze stellingen zouden kunnen worden aangevallen. Dit zou later natuurlijk niet gerekend zijn op het verlies van het fort van Eben Emael en de bruggen van Vroenhoven en Veldwezelt.)

Van het Nederlandse leger staan ten zuiden van de Waal slechts zwakkere krachten tot verdediging opgesteld.

Bijkomend is vermeld dat huidige informatie is gebaseerd op vaststellingen daterend van 3/11/1939.

§3. Het Duitse leger zal zijn aanval uitvoeren tussen Noordzee en Moezel met krachtige ondersteuning van de Luftwaffe. met het doel een zo groot mogelijk gedeelte van het Franse leger .....

(Met dit laatste bedoelt men allicht ook wat effectief is gebeurd, het afsnijden van de Franse troepen en België van verdere bevoorrading door in Noord-Frankrijk meteen door te stoten tot aan de Franse kust)

(Bron: België : Een officieel overzicht van de gebeurtenissen 1939-1940 - Uitgegeven door Ministerie Buitenlandse zaken België te Londen in 1941 - blz 98-99)

Dit document bevatte wel degelijk uiterst belangrijke informatie die beter onthouden had kunnen worden.

§1. Hierin maakt men specifiek melding van het laten landen van Fallschirmjager Truppen in de nabijheid van de belangrijkste bruggen over in dit document de Maas en niet het Albertkanaal. Men meldt ook dat er een geschikte landingsplaats is voorzien een 15 tal kilometer westelijk hiervan, tussen Vitrival en Rosée.

Ook dit document bevatte heel wat informatie die later bij de eigenlijke inval merkwaardig goed bleek te kloppen:

§4. Geeft informatie over de zones die bij een aanval bij luchtdroppingen kunnen worden gebruikt zonder teveel risico meteen op massa's geallieerde tegenstanders te stoten.

§5. Geeft een aantal doelen die na landingen zeker dienen bewaakt en eventueel onder vuur genomen te worden door de luftwaffe om de eigen troepen zich vlot te laten organiseren na een dropping.

Allicht zijn de origineel onderschepte documenten wel ruimer dan wat u hier afgebeeld ziet, maar we willen maar een idee geven van wat reeds kon geweten zijn en waar dus jammer genoeg nauwelijks iets mee is aangevangen.

(Bron: België : Een officieel overzicht van de gebeurtenissen 1939-1940 - Uitgegeven door Ministerie Buitenlandse zaken België te Londen in 1941 - blz 98-99)

Eind Januari 1940

Munte. Er wordt toestemming gegeven om een elektrische teller te plaatsen in de bunker Mu9. De bunker Mu9 is samen met de zware bunker S8 te Kwatrecht 100% zeker ooit van stroom voorzien via het stroomnet. Aan de binnenkant van deze bunker kan men wel boven de plaats waar de manuele ventilator stond, zien dat daar ooit iets aan de muur heeft gehangen. Dit was allicht de elektrische meter.

Moortsele-Semmerzake. Op de heuvelflank van de Asselkouter wordt een 8 meter brede prikkeldraadversperring aangelegd. Deze begon in Moortsele en liep door via Munte en Baaigem tot in Semmerzake.

De foto hieronder toont een dergelijke doorlopende prikkeldraadversperring. De foto is niet gelocaliseerd maar zou gelijkend kunnen zijn met wat ook hier allicht ooit is aangelegd. Mogelijks hoort de foto zelfs bij de foto's die hieronder dan nog te zien zijn en is hij wel degelijk van TPG. (Foto: Replica)

Bruggenhoofd Gent. Her en der worden reeds militaire oefeningen gehouden rondom de verdedigingsgordels. Hieronder ziet u 2 foto's van militaire oefeningen van Belgische kant te Nazareth in januari 1940. (foto's archief Cegesoma).

Uit deze periode dateren ook zo goed als zeker een aantal foto's van nog volledig intacte bunkertjes aan Bruggenhoofd Gent in de regio Astene. Dat deze foto's zo moeilijk terug te vinden zijn, heeft er ook alles mee te maken dat omwille van het militair geheim van de bunkers, het officieel verboden was aan soldaten om foto's te nemen van bestaande versterkingen. Dit moeten dan toch foto's zijn die zijn weten te ontsnappen aan dit verbod.

2 oude foto's van het commandobunkertje As4 te Astene. Onderaan 2 soldaten in winteruitrusting poserend voor het enige geopende schietgat. (Foto's: Collectie Jacques De Vos). De actuelere foto dateert eveneens al van half de jaren '90. Het bunkertje zit al jaren onder een berg grond. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Ook van het bunkertje C1, eveneens te Astene, vindt men deze fraaie foto terug waarbij het linker schietgat verborgen zat achter een nepdeur. Het rechter schietgat zat opnieuw achter een luik verborgen. (Oude foto: Collectie Jacques De Vos)

Een zeer fraai zicht op de bunker Av8 te Scheldewindeke, gecamoufleerd als een hoevetje naast de weg (Oude foto: Collectie P. Taghon). Bij de foto's genomen uit deze periode, poseren er meestal Belgische soldaten bij de bunkers.

Februari 1940

Algemeen. Finland dat in een soort van guerrilla had weten stand te houden tegen de Russische inval die al was begonnen op 30 November 1939, moet na nieuwe zware Russische aanvallen met tanks en infanterie toch het onderspit delven zodat het toch in Russische handen valt.

Specifieke extern gebruikte bronnen:

  • Notre Systeme de Fortification vue d'ensemble (Ongedateerde tekst, allicht van rond 1935 - auteur niet gekend) - Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht te Evere - Dossier 512.
  • Mai 1940 - La Bataille de Belgique - M. Fouillien et J. Bouhon
  • Een officieel overzicht van de gebeurtenissen 1939-1940 - Uitgegeven door Ministerie Buitenlandse zaken België te Londen in 1941