Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

De Structuur van Bruggenhoofd Gent.

De gebruikte bunkernummers en bunkernamen maakten het nog weten over welke bunker men aan het spreken was aan bruggenhoofd Gent op de duur zo complex dat zelfs de militaire leiding er soms niet meer wijs uitgeraakte. Hieronder een overzicht van de verschillende nummeringen en benamingen die indertijd in gebruik waren.

De Verschillende gebruikte bunkernummeringen en naamgevingen aan bruggenhoofd Gent.

Hetgene soms verwarrend overkomt is dat alle bunkers in feite twee nummers kennen. Men spreekt van een oud en een nieuw nummer. De nummers die hierboven en in het algemeen doorheen gans de site gebruikt worden zijn de nieuwe nummers. Enkel op de scan's van de originele plannetjes, zult u af en toe de oude nummers zien staan.

De oude nummering is in feite opgesteld geweest gedurende de bouw van de bunkergordel. De nummering had in dit geval vooraan een letter van A tot G. Deze letter kwam telkens overeen met één van de zeven bouwfirma's die de bunkers mochten bouwen. Daarachter volgde telkens nog eens één of twee letters die overeenkwamen met de afkorting van de gemeente waarin de desbetreffende bunker gebouwd werd.

Volgende letters werden gebruikt voor elk van de gemeentes:

 • A = Astene
 • B = Baaigem
 • BO = Bottelare
 • E = Eke
 • G = Gavere
 • G = Gijzenzele
 • GO = Gontrode
 • L = Landskouter
 • L = Lemberge
 • M = Melle
 • M = Melsen
 • MO = Moortsele
 • M = Munte
 • N = Nazareth
 • O = Oosterzele
 • SC = Schelderode
 • SW = Scheldewindeke
 • S = Semmerzake
 • V = Vurste
 • W = Wetteren

Merk wel op dat bepaalde letters gebruikt kunnen worden voor meerdere gemeentes. Omdat de bunkers te bouwen door één bepaalde firma altijd gegroepeerd lagen in één zone van de linie, was het enkel van belang dat er geen verwarring kon ontstaan binnen de bunkers te bouwen door één bepaalde aannemer in één zone. Daarom dat het geen belang heeft dat bv zowel Melsen als Munte afgekort werden met "M" daar de bunkers van desbetreffende gemeentes toch onder twee verschillende bouwprojecten vielen.

Achter deze letters stond dan opnieuw een cijfer oplopend van één tot het aantal bunkers die voorzien waren gebouwd te worden door dezelfde bouwfirma. Deze nummering hield totaal geen rekening met de lokatie in de bunkergordel waar de bunker gebouwd werd. Deze nummering had enkel nut bij de bouw van de linie maar werd eenmaal de linie gebouwd, in officiële geschriften niet meer gebruikt. Dit is ook de reden dat als er aanpassingen moesten gebeuren aan bunkers tijdens de bouw, men steeds blijft verwijzen aan de hand van de oude nummering. Orders en geschriften van het leger uit over bepaalde bunkers, eenmaal de bunkers in gebruik waren genomen, spreken steeds over de nieuwe nummers.

Men moet dan wel steeds opletten want indien men oude en nieuwe nummering door elkaar gaat gebruiken zijn de nummers wel hoofdlettergevoelig.

Zo is Be7 in de nieuwe nummering de zevende bunker in het weerstandsnest Betsberg en BE7 de zevende bunker gebouwd door bouwfirma "B" op het grondgebied van Eke. Dit laatste komt overeen met de bunker E6 (de zesde bunker van het steunpunt Eke).

Nog naast deze beide reeksen van bunkernummers wil ik toch even ook nog vermelden dat u boven de toegangsdeuren, of toch in de directe omgeving ervan, ingebeitelde nummers terug kunt vinden. Deze nummers zijn afkomstig van bij de pogingen van de Belgische staat om de bunkers te verkopen toen ze voor het Belgisch leger buiten dienst werden gesteld en nutteloos waren geworden (kort na de oorlog). Dit waren de nummers waaronder de bunkers openbaar te koop stonden toen zij voor het militaire apparaat niet nuttig meer bleken.