Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Gedetailleerde beschrijving van de bunkers en hun bewapening.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende types bunkerdeuren, hierna de luiken en deuren die zuiver een camouflagefunctie hadden. Het verbergen van eigenlijke toegangsdeuren en schietgaten, of nepramen.

Overzicht van de verschillende gebruikte types van deuren in de bunkertjes van bruggenhoofd Gent.

Houten camouflagedeuren, houten en metalen camouflageluiken.

Het betreft hier de houten deuren die men vaak terugvond bij de bunkertjes gecamoufleerd als huisjes. Deze deuren maakten het uitzicht als een huisje volledig. Ze verborgen uiteindelijk de eigenlijke toegangsdeur (het hekje) uit het zicht. Vermoedelijk was het ook dit type van deuren dat gebruikt werd om schietgaten te verbergen die verstopt zaten achter een nepdeurgat. Hieronder het originele plan van dit type van deuren zoals kan teruggevonden worden in de Moskou-archieven.

Op de twee onderstaande foto's ziet u links de bunker D12 te Munte en rechts het nog vrij intakte toegangssas van de bunker C8 te Vurste. U ziet tweemaal mooi het deurgat waarin de houten deur zat als camouflage voor het iets verder zittende (en meestal deels lager) eigenlijke toegangshekje.
bunker D12 met nog intakte toegangssas
Hier ziet u dan nog enkele foto's en een schets van bunkers waar ooit camouflagedeuren voor schietgaten zaten. Links ziet u het bunkertje A1 te Astene waar het linker schietgat verborgen zat achter een deur. Rechts de spoorwegbunker D19 waar het linkse schietgat eveneens achter een deur verborgen zat. Daaronder ziet u nog een schets van de bunker C1 te Astene zoals hij er ooit uitzag. Ook hier was het linkse schietgat gecamoufleerd als een deurgat.
bunker A1 te Astene
schets van bunker C1 te Astene met het linker schietgat gecamoufleerd als een deur

Dat de kwaliteit van de houten camouflagedeuren niet altijd even goed was mag blijken uit onderhoudsbeurten die de bunkers kregen. In nota's van 8 november, 23 november en 2 december 1935 vindt men meerdere bunkernummers terug die allen met hetzelfde probleem te kampen hadden. Houten deuren die niet wilden openen omdat ze geklemd zaten in hun omlijsting of deuren die voor de dood, na het openen niet meer wilden sluiten. Dit was in die nota's zo voor de bunkers A20, A27, A39, Av1, Av7, Av8, C8, C10, D12, D13, D14, Mu15 (wegens poging tot inbraak), Mu17, Mu25 en Se11.

Sommige deuren konden dan weer niet geopend worden omdat de sloten vervuild geraakten met grond (al dan niet doelbewust gebeurd). Dit was zo voor A19, B20 en B28.

Andere deuren bleken niet open te krijgen omdat de bijhorende sleutels toen reeds niet meer aan de sleutelbos bleken te zitten of omdat het hangslot reeds verdwenen bleek te zijn en het bunkertje dus gewoon open stond. Dit was toen zo voor A34 en A35 (hangsloten ontbrekent), Deze opmerking bleek zo goed als algemeen voor alle bunkers op Betsberg, As6, Av8, Av10 (hangslot ontbreekt), Av13 (slot aan toegang is los), B26, D13 (beschadigd slot), D15 en Mu3 (hangslot ligt geforceerd op de grond).

houten camouflageluik bruikbaar voor een schietgat
Vanaf hier gaan we even de camouflageluiken en ramen nader bekijken. Hiernaast ziet u alvast een plannetje van volledig houten luiken zoals gebruikt aan bruggenhoofd Gent. Dit type van luiken vond men terug bij met baksteen ommuurde bunkers, bunkers gecamoufleerd als een huisje of stalletje (schets: Moskou-archieven) Het meest gebruikt waren allicht de metalen luiken. Op de metalen onderplaat waren meestal houten ramen bevestigd om zo het uitzicht van een gewoon houten raam te geven met daarop een houten raam erop. Op de metalen plaat ging men dan meestal nog gordijnen schilderen. Hieronder het vierkante model van deze luiken met een schets van bunker A32.
metalen luiken bunkers bruggenhoofd Gent
Hieronder volgens hetzelfde type, iets grotere metalen luiken volgens hetzelfde principe. Deze luiken waren meer rechthoekig uitgewerkt. De plannetjes zijn opnieuw uit de Moskou-archieven. Rechts een foto van bunkertje As4 te Astene. Interessant is dat het linker raam effectief een schietgat verbergt. Het rechter was een volledig nepraam op een vals raam van een commandokamer. U ziet als u goed kijkt namelijk ook dat dit raam geen scharnieren heeft. (Foto: collectie J. De Vos)
bunker Astene 4
Gelijkend waren de metalen luiken waarbij men men in feite volledig het uitzicht gaat imiteren van gewone eenvoudige houten luiken met verticale planken. Deze luiken vindt men dan ook meer terug bij de kleine huisjes en stalletjes met baksteen ommuurd. Links ziet u opnieuw een schets uit de Moskou-archieven. Rechts een schets van bunkertje B31 te Bottelare.
schets bunker B31 te Bottelare

Het was wel zeker niet altijd zo dat er in de valse ramen op de zijkanten van de bunkers metalen of houten valse ramen gestopt werden. Bij de met baksteen ommuurde bunkers was dit meestal wel het geval daar door de extra buitenwand de ramen, indien geschilderd of getekend op de gecementeerde betonwand van de eigenlijke bunker, veel te diep zouden gezeten hebben om echt te lijken. Vaak zullen het echter ook enkel houten kaders geweest zijn. De gordijntjes werden dan toch op de gladde gecementeerde achtergrond geschilderd.