Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Gedetailleerde beschrijving van de bunkers en hun bewapening.

Een overzicht van enkele steeds terugkomende zaken. Hieronder de ventillatieschachten.

Enkele terugkomende specifieke details van de bunkertjes.

De Ventillatieschachten ter verluchting van de mitrailleurkamers.

ventilatieschachten bunkers bruggenhoofd Gent
Niet te verwarren met de granaatwerpgaten zijn de ventillatieschachten die men kan zien bij de bunkers voor mitrailleurs. Men herkent ze aan de buitenkant aan de twee ingebetoneerde roosters bovenaan de schietgaten. Onderaan ziet u twee bijkomende uitloopgaten, wat gelijkaardig van uitzicht van de granaatwerpgaten, alleen zijn ze kleiner. Aan de binnenkant zijn het de ronde gaten, links en rechts aan de bovenkant van de schietgaten. (schets: Moskou-archieven)
binnenzicht mitrailleurkamer bunker A42

Aan de buitenkant zitten de ventillatiegaten bovenaan links en rechts, bij elk van de schietgaten. Aan de binnenkant zijn het de ronde gaten bovenaan links en rechts van het schietgat. Hetgene wel opmerkelijk is, is dat men opnieuw reeds had voorzien dat de bunkertjes niet mochten kunnen bestookt worden met granaten via de ventillatieschachten. Zo kan u zien op de schets bovenaan, dat mocht u er in slagen het roostertje bovenaan te verwijderen en toch een granaat door dit ventillatiegat naar binnen weten te duwen, deze granaat jammer genoeg gewoon via de onderste gaten, opnieuw voor uw eigen voeten zou vallen.

Een vraag die ik mijzelf al heb gesteld is, mochten deze ventillatiegaten gebruikt worden als granaatwerpgaten? Men vindt namelijk bij alle bunkers wel deze ventillatieschachten terug rondom de schietgaten maar zeker niet de granaatwerpgaten.