Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Gedetailleerde beschrijving van de bunkers en hun bewapening.

Een overzicht van enkele steeds terugkomende zaken. Hieronder het Tablet T en de bijhorende kogelpers voor de Maximmitrailleur.

Enkele terugkomende specifieke details van de bunkertjes.

Tablet T achteraan de kamers voor de opstelling van een Maximmitrailleur.

Alle mitrailleurkamers van Bruggenhoofd Gent waren standaard voorzien voor de opstelling van een zware Maximmitrailleur. Bij deze wapens hoorde standaard een patroonlader om losse kogels in de specifieke kogelbanden te persen. Rechts ziet u nog een foto van een dergelijk toestel zoals het nog kan bekeken worden in het militair museum in Brussel.

Om dit praktisch uitvoerbaar te maken waren alle mitrailleurkamers van bruggenhoofd Gent achteraan de kamer, meestel recht achter het schietgat voorzien van een telkens weerkerend klein houten tafeltje. Dit staat in militair jargon gekend als een "Tablet T". Er zijn echter aan gans bruggenhoofd Gent nog bitter weinig bunkertjes waar dit specifieke tafeltje nog intakt aanwezig is.

kogelpers voor het vullen van patroonbanden Maxim mitrailleur
origineel plant Tablet T

Links een origineel plannetje van een Tablet T zoals gevonden in de Moskou-archieven. Rechts een nog intakte tablet in een bunker van Bruggenhoofd Gent.