Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Gedetailleerde beschrijving van de bunkers en hun bewapening.

Een overzicht van enkele steeds terugkomende zaken. Hieronder de muurhaken voor het ophangen van allerhande materiaal in de bunkers.

Enkele terugkomende specifieke details van de bunkertjes.

Muurhaken voor het ophangen van materiaal in de bunkers.

In de mitrailleurbunkers zijn tevens ook steeds de zware haken aanwezig die ingebetonneerd zitten in de achterwand of zijwand. Deze dienden voor het ophangen van allerlei materiaal zoals de kapotjassen, geweren, koppelriemen, graafgereedschap,...

Dit waren voor wat er moest aangehangen worden eigenlijk zeer sterk overgedimensioneerde haken. In elke mitrailleurkamer waren er normaal 6 van dergelijke haken aanwezig. Bij een zeer beperkt aantal bunkers zoals bunker D23 (bij de eerste gebouwde bunkers op de linie) zijn er maar 4 van dergelijke haken aangebracht.

Hieronder het originele plannetje zoals teruggevonden in de Moskou-archieven en enkele nog aanwezige haken zoals teruggevonden in een bunkertje van Bruggenhoofd Gent.

origineel plannetje muurhaken