Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Gedetailleerde beschrijving van de bunkers en hun bewapening.

Een overzicht van enkele steeds terugkomende zaken. Hieronder de grenspaaltjes van Defense National.

Enkele terugkomende specifieke details van de bunkertjes.

Grenspaaltjes, Defense national.

Bij sommige bunkertjes vindt men ze sporadisch nog terug. In vele gevallen zijn ze reeds verdwenen of liggen ze soms in het inkomssas van het nog afgesloten bunkertje. De grenspaaltjes van Defense National (DN). Zelfs van deze paaltjes bestond een gedetailleerd plan hoe ze moesten ontworpen worden. Deze paaltjes werden gezet op de grenzen van het domein dat origineel werd onteigend door het leger. Eigenlijk waren dit in vredestijd reeds verraders van de aanwezigheid van bunkertjes.

Bij elk bunkertje stonden er voldoende om te kunnen uitmaken tot waar de eigendom van defensie liep. Het aantal per bunkertje varieert meestal van 2 tot 5. Er zijn echter ook bunkertjes die deze paaltjes nooit hebben gehad omdat ze werden opgericht op reeds militair domein of op terreinen die ook tot staatsdomein gerekend werden zoals bijvoorbeeld gronden van de NMBS. Voorbeelden van bunkertjes die er geen hadden zijn de bunkertjes in de spoorwegtaluds te Melle (B42, B43 en B44).

Hieronder het originele plannetje van deze grenspaaltjes (Bron: Moskou-archieven) en van een intakt paaltje DN nr 5

plannetje origineel grenspaaltje Defense National