Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

De Bunkerroute

Een fraaie fiets- of autotocht van 105 km lang, langs ongeveer evenveel zichtbare bunkers van Bruggenhoofd Gent. Af en toe krijgt u ook kleine uitbreidingen om andere kort tegen het parcour gelegen bunkers te kunnen vinden of zien. Nogmaals zou ik willen vragen de privacy van de eigenaars te respecteren op de eigendom van dewelke de bunkers in vele gevallen staan.

Moortsele tot Kwatrecht

De Bunkerroute (Moortsele tot Kwatrecht)

Door op de verschillende stipjes op de luchtfoto's te klikken, kunt u direct op de bijhorende bunkerfiches terechtkomen. De positionering is vrij correct (benaderend) indien u gebruik maakt van de standaard Internet Explorers en bv firefox. Google Chrome geeft in dit geval afwijkende positioneringen van de bunkers op de foto's. Hetzelfde zou zich ook kunnen voordoen met nog andere internet-explorers. Mijn excuses voor dit ongemak.

Rode stippen zijn gesloopte of verdwenen bunkers. De blauwe zijn bunkers die heden nog altijd bestaan en zichtbaar zijn (niet altijd even duidelijk maar het is mogelijk). Gele stippen zijn bunkers die wel degelijk nog bestaan maar niet zichtbaar zullen zijn vanaf de route (of vanaf dit stuk van het parkour).

Startpunt: Kerk van Moortsele.

                                                   
                                                 
                                      C14        
                                                   
                                                   
                                                   
         
                               
                                                 
                                                 
                     
                     
                                                 
                             
S
T
A
R
T
           
                        A28           A30          
                          A29                    
                                                   
                                               
                                                   
                                                 
Av6                                                
 • We vervolgen onze weg door in het centrum van Moortsele aan de kerk rechtdoor te rijden over de kasseien van de "Kloosterstraat".
                                                   
                                                 
                                             
                                                   
                                                   
                                                   
      C14  
                               
                                              Be18
                                                 
                     
                     
                                                 
                             
           
                                        Be13  
                                             
                                                   
                                              Be1
                                                 
A30                                                
                                               
                                                   
                                            A32      
                                                   
                      A31                            
 • Enkele honderden meters verder draaien we rechtsaf in de "Watermolenstraat".
 • We kruisen opnieuw de molenbeek en de spoorlijn. Op het weiland tussen deze beiden ligt de bunker C14 verborgen achter een heuvel in het veld en gericht op de spoorweglijn.
 • Na een heuvelachtig wegeltje komen we uit op een T met "Hoek Ter Hulst". We kijken nu recht op de linker zijkant van het Weerstandsnest Betsberg. Vanaf hier kunnen we alvast de bunker Be18 zien liggen links op de kop van het bos.
 • We draaien mee rechts af en op de volgende T draaien we mee links af. Voorbij een manege krijgen we beter zicht op Betsberg.
betsberg betsberg
 • Links zien we op een veldweg Be13 liggen. Iets meer naar links zien we de kleine Be1. In de verte zien we reeds Be5 en Be6 in de buurt van het opvangcentrum op Betsberg. Tussenin ligt nog Be3 die straks beter in zicht komt. Be2 die tussen Be1 en Be3 lag is ondergraven. Op de rechter kant van de weg passeren we heel dicht bij A32. Met wat geluk ziet u op de scheiding van bos en weiland rechts ook nog A31 liggen.
betsberg a32
                      Be20         Be21   Be16   Be12        
      Be18                                        
                                      Be11          
              Be19                                  
                                    Be10              
                                Be9                
      Be13  
                               
              Be14                                  
                Be15         Be8                    
                     
Be4
                     
      Be1                   Be7                    
              Be3   Be5 Be6                          
        Be2                                
                                                 
A32                                                
                                             
                                                   
                                                 
                                                 
                                                   
                                                 
 • We rijden tot op het kruispunt met de "Meerstraat" waar we naar links afdraaien.
 • We volgen de "Meerstraat en rijden zo langs de voorkant het Weerstandsnest Betsberg voorbij.
 • We draaien enkele honderden meters verder een privaatwegel op naar links die ons via een klein smal wegeltje bergop tot voor het rusthuis brengt. Merk hier Be7 op een tweekamers mitrailleurbunker met de schietgaten in twee verschillende richtingen. Hij zit grotendeels nog verborgen onder de grond op uw rechter kant, voor u het rusthuis bereikt.
 • We rijden via de parking weer weg van het rusthuis langs een parallel wegeltje met het baantje dat we gekomen zijn. Voor we rechts wegdraaien hebben links naast het rusthuis nog zicht op Be8, een grote bunker voor mobiel kanon 47mm en mitrailleur.
be7 be8
 • Omwille van een dwaas geplaatste tractorsluis in een typisch bunkerwegeltje (De Wulgenstraat), diende het originele parkour hier aangepast te worden op het bunkervriendelijke Gijzenzele...
 • Voortaan dient u op het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg rechtdoor te rijden op de "Oude Wettersesteenweg". We draaien verderop links af op de "Wulgenstraat". Op die manier komen we vlak langs de bunker A33. Aan de linker kant kant kan men eveneens nog Be12 zien liggen.
 • We krijgen eveneens een boerderij in het zicht waarlangs zich maar liefst 3 bunkers bevinden, namelijk A34 (in de boomgaard) en A35 die uitkijkt op het veldwegeltje in de richting van Av10 (de Molenbunker). Tussen boerderij en Geraardsbergsesteenweg zie je ook nog Be22 liggen.
 • We draaien linksaf in de "Mussestraat" (voorbij de eerder genoemde boerderij. Rechtdoor is niet mogelijk wegens een tractorsluis.
 • Via deze weg komen we opnieuw uit op de Geraardsbergsesteenweg waar we opnieuw naar rechts afdraaien.
 • Iets verderop draaien we opnieuw naar rechts af in de "Sint Lievensstraat". Op de T zijn we opnieuw op het vervolg van de "Wulgenstraat" aangekomen, die hier ook opnieuw reeds "Sint Lievenstraat" noemt. We draaien hier links af.
be12 be22
                                                 
                                                 
                                             
                                                   
                                                   
                                                   
         
                               
                                                 
                                               
                     
                     
                                                 
                                                   
                                         
                      A35                            
                                                 
                      A34                        
          Be22    
                                 
                                               
                                                 
                                                   
                                                 
                                                   
                                                   
      Be21           Be12         A33                    
          Be16                                        
                                                   
            Be11                                      
                                                   
        Be10                                          
      Be9                                            
                                                   
                                                   
Be8                                                  
                                                   
a34
a33
 • We volgen de Sint Lievenstraat om bij de eerste straat op uw rechter kant af te draaien, de "Kerkstraat". Deze brengt ons tot bij de zwaar beschoten A36. Sinds 2010 echter jammer genoeg omgebouwd tot een soort evenaring van een intakte bunker. Iets verderop krijgt u ook aan een groen hekje op de rechter kant nog een korte blik op een zijkant van A37, ingewerkt in een paardenstal.
                                                   
                  D18                            
                                             
                                                   
                D17                                
                                                   
         
                               
                                                 
                                                 
                     
    A38                
                                                 
                             
           
                                           
                                             
                                                   
    A37                                          
                                    Av12            
A36                                                
                                               
                                                   
                          Av11                      
                                                   
                                                   
                                                   
 • In het dorp van Gijzenzele draaien we voor het dorpsplein rechtsaf.
 • Op de T draaien we opnieuw rechtsaf om zo op de Gijzenzelestraat te komen. Op de linker kant hebben we zicht op het fel bevochten, maar qua vorm niet meer identieke "Halve Maanbos" te Gijzenzele.
                                                   
                                               
                    A38                        
                                                   
                                                 
                                                   
         
                               
                                                 
                                                 
                     
Av12
                   
                                                 
                             
           
                                           
            Av11                                
                                                   
                                             
                                                 
                                               
                                               
                                                   
    Av10                                            
                                                   
 • We komen op de "Wettersesteenweg" aan de fameuze en eveneens zwaar bevochten "Molenbunker AV10".
 • Aan het kruispunt draaien we linksaf om zo nog gans de voorlinie af te rijden met tegen de steenweg nog twee andere vooruitgeschoven bunkers, AV11 en AV12. De bunker AV11 op de kop van het "Halve Maanbos" ging tijdens de strijd net zoals AV10 "De molenbunker" meermaals over van Belgische kant naar Duitse kant en omgekeerd.
av10 av11
av12
 • Iets later passeren we op de linker kant Av12 (de bunker ligt juist tegen de steenweg en u ziet de kale betonnen blok die overgroeid is met klimop aan de straatkant).
                                                   
                                               
                                           
                              Av13                    
                                                 
                                                   
         
            A40 S5 S6              
                                                 
                                                 
                     
                   
                                                 
                             
           
                                           
                A39                          
                                                   
                                           
                                                 
                                               
                                               
                                                   
 • Als u met de auto bent kunt u hier rechtdoor naar de rotonde rijden. Met de fiets bent u verplicht hier links af te draaien en naar de fietsersbrug te Wetteren te fietsen om zo achter de rotonde weer op de steenweg uit te komen.
 • Achter de rotonde krijgt u zicht op de bunker A40 (volledig tegen de spoorweg op de linker kant, in de voortuin van Mariagaard).
 • Beneden aan de spoorlijn stonden de twee afgebroken bunkertjes S5 en S6. Juist achter de brug ziet u AV13 op de top van de helling liggen, een honderdtal meter van de straat verwijderd.
a40 av13
 • Als u hier trouwens te voet verder gaat op deze veldwegel zult u tegen de spoorlijn een 500 tal meter verder D19 terugvinden, een nog fraaie spoorwegbunker waarvan ik vrees dat hij geen lang leven meer beschoren zal zijn omwille van zijn ligging zo heel kort tegen de spoorweg.
                                                   
                                               
                                           
                          Av15                      
                                                 
                                                   
         
A42
                         
          S8                                      
    A41                                            
                     
                   
                                                 
                             
           
                                           
                                           
                                                 
                            A46              
                                             
                              A45                
                                               
                                                   
                                                   
 • We rijden nu verder tot het kruispunt met de steenweg Aalst-Gent. We rijden gewoon rechtdoor de "Zuidlaan". Een honderdtal meter verderop op de rechter kant stond ooit de bunker A45. Deze is reeds tientallen jaren geleden afgebroken. De bunker A46, op dezelfde afstand voorbij de verkeerslichten aan de andere zijde van de weg, staat er nog steeds. Hij staat wel in een zeer klein achtertuintje vlak bij een woning langs het Bourgondisch Kruis.
 • Enkele honderden meters verder draaien we linksaf op de Biezeweg. Op de industriezone draaien we meteen links af in de straat met naam "Neerhonderd". We maken zo een lus in de industriezone en zien op de achterkant nog A42 liggen. Deze lag origineel zeer kortbij de verdwenen zware bunker S8 langs de grote steenweg.
 • Voor we weer terugkomen op de "Biezeweg" passeren we nog de firma Buysse Snacks. Op het achterterrein van deze firma stond origineel de bunker AV15 die in de tweede helft van de jaren '90 is afgebroken.
                                                   
                                               
                                           
                                                   
                                                 
                                                   
         
                               
                                                 
                                A44                
                       
                   
                                  A43              
  D23                          
           
                                           
                          Av16                
                                                   
                                             
                                                 
                                               
                                               
                                                   
                                               
                                                   
 • We komen opnieuw op een kruispunt met de Biezeweg.
 • Auto's moeten hier wel naar links afdraaien daar het volgende stukje deels over een fietspad verloopt. Auto's volgen gewoon linksaf om dan op de steenweg Aalst-Gent naar rechts af te draaien en aan de viaduct van Kwatrecht uit te komen. De lokatie waar u uitkomt op de steenweg is rechtover de plaats waar vroeger de bunker D21 stond. De fameuse ondertussen verdwenen bunker aan dokter Francois.
 • Fietsers kunnen op het kruispunt met de Biezeweg rechtdoor gaan.
 • Daarna komt men opnieuw op een kruispuntje. We gaan opnieuw rechtdoor de Koedreef op.
 • Dit wegeltje loopt dood voor auto's maar achteraan is er een fietspad naast de spoorlijn. We nemen dit fietspad naar links.
 • We passeren op deze wijze nog net aan de achterkant van het terrein van een chemische firma. We zien net achter de omheining nog de bunker AV16 staan.
                                                   
                                               
                                           
                                                   
                                                 
                                                   
         
                               
                                                 
                                               
                       
                   
                                               
                           
           
                        D23                    
                                         
                                                   
          D22                                  
                                                 
                                               
                D21                              
                                                   
          C18                                    
                                                   
 • Aan het einde van het fietspad komt men opnieuw op de Biezeweg juist naast de spoorlijn. We gaan hier ook rechtsaf, richting viaduct van Kwatrecht.
 • Op de steenweg vervolgen we naar rechts.