Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

De Bunkerroute

Een fraaie fiets- of autotocht van 105 km lang, langs ongeveer evenveel zichtbare bunkers van Bruggenhoofd Gent. Af en toe krijgt u ook kleine uitbreidingen om andere kort tegen het parcour gelegen bunkers te kunnen vinden of zien. Nogmaals zou ik willen vragen de privacy van de eigenaars te respecteren op de eigendom van dewelke de bunkers in vele gevallen staan.

Astene tot Eke

De Bunkerroute (Astene tot Eke)

Door op de verschillende stipjes op de luchtfoto's te klikken, kunt u direct op de bijhorende bunkerfiches terechtkomen. De positionering is vrij correct (benaderend) indien u gebruik maakt van de standaard Internet Explorers en bv firefox. Google Chrome geeft in dit geval afwijkende positioneringen van de bunkers op de foto's. Hetzelfde zou zich ook kunnen voordoen met nog andere internet-explorers. Mijn excuses voor dit ongemak.

Rode stippen zijn gesloopte of verdwenen bunkers. De blauwe zijn bunkers die heden nog altijd bestaan en zichtbaar zijn (niet altijd even duidelijk maar het is mogelijk). Gele stippen zijn bunkers die wel degelijk nog bestaan maar niet zichtbaar zullen zijn vanaf de route (of vanaf dit stuk van het parkour).

Startpunt: Kruispunt van de Pontstraat met de Dorpstraat (verlengde Emiel Clauslaan) te Astene.

                                                 
                                                   
    As1                                            
                                                   
                                                 
                                      D1          
                                                 
                                                   
          As4                                        
      As2                                            
                                                   
                      As8                 C1        
                                                 
                                                 
                                                 
                As5                              
                  As6                              
                  As7
S
T
A
R
T
                 
               
     
       
                                                 
                        As3                          
                                                   
                                A1                
 • Op het kruispunt van de Pontstraat met de Dorpsstraat stonden origineel nog twee bunkers. Op de rechter kant stond ter hoogte van het bushokje een grotere bunker As6. As7 stond aan de overkant waar nu een groot geel reclamebord staat van Torfs.
a1
 • We blijven de "Pontstraat" volgen. We kruisen opnieuw de spoorlijn "Deinze-Gent" waar op de rechter kant ook een bunker heeft gestaan, As3. 50 meter verder op de linker kant ziet men de zeer fraaie bunker A1 met nog grotendeels zijn originele baksteenmuren errond.
 • In de wijk verderop stond ooit de bunker A2 Deze werd vroeger echter altijd verkeerd gesitueerd.
As3                                                
      A1                                            
                                                   
                                                   
                                                 
                                                 
                                                 
                A2                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                               
                                                 
                                               
               
     
       
                                                 
                                                   
                                                   
                                                 
 • De bunker werd wel degelijk geruime tijd geleden ondergraven bij het aanleggen van de wijk. Hij stond nog net in de achtertuin van een woning tegen een gracht die heden nog bestaat.
 • We vervolgen de Pontstraat tot we op onze linker kant een smal veldwegeltje zien met de naam "Kempestraat".
  A3                                              
                                                 
                                                   
                                                   
            A4                                    
                                                 
                                                 
                                               
                                                   
                                                   
                                                   
                                                 
                                                 
                        A5                        
                                                 
                                    A6          
                                                A7
                                               
               
     
       
                                                 
                                                   
                                                   
                                                 
 • Op het einde van dit wegeltje krijgen we zicht op twee voorliniebunkers. A3 op het kruispuntje links van u en A4 praktisch recht voor u in het veld.
a3 a4
 • We draaien hier rechts af en volgen de "Spletestraat". Op het einde krijgen we reeds zicht op het verkeer van de grotere weg voor ons. We draaien echter mee naar links op de "Kortrijkse Heerweg". Links in het veld zien we reeds A5, een zwaar toegetakelde bunker omdat alle binnenmuren verwijderd werden. Op het uiteinde zien we A6, eveneens binnenin zwaar toegetakeld.
a5 a6
a7
 • We rijden kort rechtdoor om zo uit te komen op de "'s Gravenstraat".
 • Op het moment dat we rechts afdraaien om zo de E17 over te rijden ziet u links in het veld A7 liggen.
                                               
                                                 
                                                   
                                    A9            
                                               
                                                 
                                                 
                                               
                                                   
                                                   
                                                   
                                                 
                                                 
                                               
                                                 
                                             
                                               
                                               
 • Eenmaal over de brug draaien me mee links af, de "Sticheldreef". Deze weg brengt ons parallel met de E17 die men vlot kan horen achter de begroeiing.
 • We draaien rechts af in de "Groenstraat" met zicht op A9 in het veld links van ons.
                                               
                                                 
                                                   
                A10                                
                                               
                                                 
                      A11                          
                                               
                          A12                        
                                                   
                                                   
                                                 
                                                 
                                                A13
                                                 
                                             
                                               
                                               
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
 • Op het uiteinde komen we op een kruispuntje waar we naar links de "Groenstraat" blijven volgen. We komen zo voorbij A10 links van de weg (één van de weinige éénkamersbunkers op de voorlinie).
a9 a10
 • Op de splitsing rijden we rechtsaf richting "Drapstraat". Voor we de "Drapstraat naar links oprijden zien we nog rechts van ons in de tuin van een woning de sterk overgroeide A11. Recht voor u ziet u in een weiland A12.
a11 a12
c5
 • Als u in de plaats van af te draaien richting "Drapstraat" nog een honderdtal meter naar links afdraaide op de "Oudenaardse Heerweg", dan kan u in het veld rechts tussen de huizen nog de fraaie C5 zien liggen.
 • Kort na het afdraaien verandert de "Drapstraat" in de "Roombaardstraat".