Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van augustus 1914

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Kort bezoekje aan de KW-linie en de vestingbouw in de directe omgeving van Antwerpen.

Op uitnodiging van Mr Roland Versele en Mr Julien Cannaerts bracht ik een blitzbezoek aan enkele bunkers in de directe omgeving van Antwerpen en de KW-linie. Het korte verslag van dit bezoekje vindt u onder dit beperkte rubriekje.

Korte beschrijving van een praktisch volledig gerestaureerde bunker van de KW-linie.

Hieronder vindt u een korte fotosessie van een praktisch volledig, met nog originele stukken, heringerichte bunker van de KW-linie. Houd er wel rekening mee dat het beschreven bunkertje volledig op privéterrein is gelegen en niet kan bezocht worden zonder toestemming van de eigenaar.

kw12

Op de bovenstaande foto krijgt u een mooi zicht op het bunkertje zoals het heden ten dage nog te zien is langs een smaller wegeltje. Het bunkertje is volledig, in vrij intakte staat ingewerkt in een mooie gerestaureerde hoeve.

U kunt duidelijk het ijzeren luik zien over het schietgat en de kijkspleet in het midden van het grote nepraam. De rechter zijkant is een vooruitstekende neus ter bescherming van het schietgat. Van structuur zijn de bunkertjes van de KW-linie toch al gans anders van opbouw. Bij de KW-linie volgen de camouflage-buitenmuren vaak nog veel minder dan bij Bruggenhoofd Gent, de betonnen bunkermuren.

kw12kw12

Hierboven ziet u de huidige achterkant van de bunker, gezien vanuit de tuin van de woning. Het uitzicht is vrij identiek aan dit van de voorkant van de bunker. Origineel is deze kant van de bunker door een vorige eigenaar jaren lang verstopt geweest als een vogelkooi. Opmerkelijk bij deze kant van de bunker is dat aan de kijkspleet nog duidelijk de resten te zien zijn van originele camouflageschilderingen op het nepraam. U ziet nog duidelijk geschilderde gordijnen. Voor de geinteresseerden, op de voorgrond liggen nog enkele originele rollen voor het verplaatsen van Belgische Poorten, een soort tankhindernis.

kw12
  • Op deze foto kunt u een gedeelte zien van de rechter zijkant van de bunker. Deze is gecamoufleerd geweest als een vermoedelijk groen geverfde houten poort. De structuur van het hout werd in het beton gebracht door de coufrage in dit geval op te maken met verticaal geplaatste planken in de plaats van horizontale. Hierdoor kreeg men automatisch het uitzicht van een houten poort. Er werd zelf gezorgd voor een valse sluitlat van de neppoort die effectief uitsteekt uit het betonvlak.
kw12
  • Aan de linker zijkant vindt men links het toegangssas. Rechts ervan ziet men de nooduitgang, aanwezig bij alle bunkers van de KW-linie.

kw12kw12

Hierboven krijgt u een beter zicht op de nooduitgang. Deze is vrij identiek aan de twee gekende nooduitgangen bij Bruggenhoofd Gent. Hier vermoed ik wel dat de nooduitgang echter aan de buitenkant nooit voorzien is geweest van een baksteen-camouflagemuurtje. Op de andere foto ziet u dezelfde nooduitgang gezien langs de binnenkant van de bunker. U kunt duidelijk het systeem voor het afsluiten ervan zien met een soort van ijzeren schotbalken. Daar de gleuf voor het inschuiven van de balkjes hoger zit dan de schotbalkjes die men langs de buitenkant kan zien, is het onmogelijk van buitenaf de schotbalkjes te verwijderen als de gleuf tot boven toe gevuld is.

kw12kw12

Links ziet u een origineel ijzeren toegangshekje. Achter dit hekje bevond zich nog een volledig ijzeren plaat zodat men het onmogelijk kon maken in de bunker naar binnen te kijken.

Op de foto ernaast krijgt u een blik op de binnenkant van het toegangssas. U ziet reeds rechts de zware gepantserde deur. In de muur ziet u opnieuw het gat om eventuele indringers in het toegangssas te kunnen beschieten vanuit de tweede mitrailleurkamer.

kw12kw12

Beide foto's hierboven zijn van de originele gepantserde deur. Deze weegt in zijn totaal meer dan 200 kg. De linker foto geeft het uizicht van de deur aan de kant van het toegangssas. Van deze kant uit kan men de poort niet openen of vast maken. U heeft enkel zicht op de lamellenstructuur dewelke diende om de bunker de mogelijkheid te geven verse lucht binnen te krijgen.

De rechter foto is de deur langs de binnenzijde gezien. De deur was dus opnieuw tweedelig. Aan de binnenkant bevond zich nog een gesloten metalen plaat om de deur volledig te kunnen afsluiten. Men kon de beide deurgedeelten met elkaar verbinden door een ijzeren pinnetje een twintigtal centimeter onder de bovenste scharnier.

Bovenaan de deur was aan de binnenkant een grote grendel om te verhinderen dat men de deur kon openen vanuit het sas.

kw12
  • Binnenzicht van de eerste mitrailleurkamer. U ziet duidelijk opnieuw het chardome dat in dit geval wel lager is dan deze die men terugvindt bij Bruggenhoofd Gent. De chardomes zijn in dit geval ook aan de grond gevezen inplaats van mee ingebetonneerd. Daardoor dat nog veel meer chardomes terug te vinden zijn op Bruggenhoofd Gent. Ze zijn veel moeilijker te verwijderen.

Bij deze bunker is ook nog een originele plaat aanwezig voor het opplaatsen van de mitrailleur. Deze plaat kon men over de metalen stang in het schietgat plaatsen. De achterkant kon men dan over het chardome schuiven om zo de mitrailleur te draaien van richting. Merk ook op dat er bij deze chardomes geen eindeloop werd voorzien. Dit was wel telkens voorzien bij Bruggenhoofd Gent.

kw12
  • Hierbij zicht op het schietgat volledig geïnstalleerd met nepmitrailleur en de levensgevaarlijke Julien Cannaerts als mitrailleurschutter. "Laat den Duitsch nu maar komen."

kw12kw12

Hierboven ziet men links het gat om door de kijkspleet van de bunker te kijken. Het werd aan de binnenkant afgesloten met een klein plaatje hetwelke men opzijschoof om zo een zicht te krijgen naar buiten zoals men ongeveer kan zien op de rechter kant.

Het slot dat aan het kettingetje hangt is hoogtstwaarschijnlijk nog een origineel slot waarmee de bunkers afgesloten waren in de jaren voor de oorlog.

kw12kw12

Zicht op de binnenkant van een granaatwerpgat. Er was aan de binnenkant een klein deurtje. Onderaan zat hierin een koord om langs de buitenkant het granaatluikje te openen. Was dit luikje geopend dan kon met door het deurtje te openen, granaten laten vallen aan de buitenkant van de bunker. Ik betwijfel of bij bruggenhoofd Gent de bunkers aan de binnenkant voorzien waren van deze kleine deurtjes daar ik bij geen enkele bunker ook maar één van deze deurtjes heb teruggevonden.

kw12kw12

Links ziet u waarschijnlijk nog een van de weinig nog bestaande stoelen voor de mitrailleurbediener. Deze stoel was in de hoogte regelbaar.

Rechts ziet u het tafeltje dat u bij de praktisch alle bunkers terugvindt, echter meestal zonder de eigenlijke houten blok er nog in. Dit tafeltje diende voor het plaatsen van een toestel voor het persen van kogels in patroonbanden voor de mitrailleur. Dit toestel zat standaard bij elke mitrailleur.