gesneuvelde belgische soldaat
 

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Algemene samenvattende lijst van gesneuvelde Belgische soldaten tijdens de 18 daagse veldtocht.

Hieronder vindt u een lijst, in de mate van de bekendheid, van Belgische soldaten die sneuvelden bij de 18-daagse veldtocht.

De Lijst is alfabetisch gerangschikt. indien u nog ontbrekende namen of info weet mag u mij deze steeds doorspelen. De lijst zal zeker niet volledig zijn. Er werd tevens ook gepoogd de lijst zoveel mogelijk te ontdoen van fouten en dubbels. Er zullen echter zeker nog fouten en onvolledigheden inzitten. Mocht u opmerkingen, aanvullingen of correcties hebben, mag u deze altijd doorgeven. Ze zullen periodiek en met plezier mee verwerkt worden op de website binnen redelijke termijn. Onderaan deze pagina vindt u ook steeds de laatste datum van aanpassen van de lijst. (mail gerust op info@bunkergordel.be).

Volgende zaken werden toegepast om dubbels te vermijden:

 • De achternamen werden (los van de voornamen) alfabetisch gerangschikt. Hierbij werd er geen rekening gehouden met spaties, speciale lettertekens, koppeltekens, ...
 • Letter Y en IJ werden altijd gerangschikt als IJ.
 • In het geval dat er namen zijn waarbij heden nog altijd twijfel bestaat over al dan niet mogelijks dubbel opgenomen, zijn deze schuin afgedrukt.
 • Bij namen met dubbele schrijfwijzes waarbij niet duidelijk is welke versie de juiste is, zijn beide alternatieven aangegeven die al terug gevonden zijn. In dit geval wordt voorrang gegeven aan de schrijfwijze op eventuele doodsprentjes.
 • Bij tegenstrijdige detailinfo wordt rekening gehouden met de meest betrouwbare bron en in geval van blijvende twijfel, beiden vermeld.

Er werd bij het opstellen van deze lijst vertrokken van een bestaande lijst afkomstig van "www.abl1914.be". Deze werd dan aangevuld met reeds gekende gesneuveldenlijsten groot en klein en info reeds in mijn bezit op basis van doodsprentjes.

Dit kreeg een heel zware update op basis van een bestaande lijst afkomstig uit de Militaire archieven in Evere (situatie 2011).

Bijkomend is die op dat moment ontstane lijst vrij zwaar nagekeken naar dubbels. Zo werd de lijst na toevoeging van de volledige lijst uit het militair archief in Evere met meer dan 100 namen uitgedund omwille van toch nog aanwezige dubbels allerhande.

 • Omwille van nog aanwezige twijfel tussen namen met vooral verschillende schrijfwijzes die het opzoeken zouden kunnen vermoeilijken, werden dergelijke namen dubbel of zelfs driedubbel in de lijst gezet. Let wel op, deze zijn in deze telling niet dubbel of driedubbel geteld. De verschillende versies zijn allen toegevoegd (zolang er twijfel bestaat). De bijkomende info (in de mate dat deze is gekend) is enkel volledig toegevoegd bij de eerste alfabetische versie van de naam waar de andere versies allen zullen naar verwijzen.

Huidige keuzetabel om sneller door de lijst te kunnen lopen:

Y (zie I-IJ-Y)

Gebruikte bronnen:

 • Originele basisfile was afkomstig van de website "www.abl1914.be". Deze website verdween midden juli 2010 van het web maar is ondertussen opnieuw aktief te bereiken op het web. De lijst werd echter vrij zwaar gecorrigeerd en uitgedund van twijfelachtige en dubbele gegevens.
 • Gesneuveldenlijsten uit "La Guerre du Sanglier" - Lucien Champion. (Ardeense Jagers)
 • Van Quaet Atrecht tot Kwatrecht - hfst.Kwatrecht tijdens de tweede wereldoorlog - Roldande Van Heden - pgs 306-307.
 • Slechts drie dagen hadden de kanonnen gedonderd - Het Gijzels genootschap van de Kerkuil.
 • Gesneuveldenlijst 2e en 4e Artillerie.
 • Gesneuveldenlijst 5e Linie.
 • Gesneuveldenlijst 8e Linie.
 • Gesneuveldenlijst 16e Linie.
 • Gesneuveldenlijst 38e Linie.
 • Gesneuveldenlijst 55e Linie.
 • Gesneuveldenlijst 58e Linie.
 • Gesneuvelden 1940-45 Gidsen
 • Gesneuvelden te Knesselare
 • Gesneuvelden te Beernem
 • Verlieslijst Belgische troepen ten noordoosten van Eeklo.
 • Verlieslijst Belgische troepen ten zuidoosten van Eeklo.
 • Infobord Lauw 11 mei 1940 - Hier ten velde, sneuvelden 7 Belgische militairen.
 • Eigen reeds verzamelende informatie (herkomst allerhande).
 • Gesneuveldenlijst verkregen van het militair archief te Evere.
 • Aanvullende lijsten van Belgen gesneuveld in Nederland - met dank aan Mr René Hoebeke
 • Belgische militairen gesneuveld in krijgsgevangenschap direct volgend op hun 18 daagse veldtocht, o.a.
  • van doodsprentjes waaruit die situatie blijkt
  • de slachtoffers van de treinramp in Isenbütel. (www.meetjesland1940.be)
 • De 18-daagse veldtochtverhalen zoals terug te vinden op www.18daagseveldtocht.be
 • Niet voor de toegevoegde gesneuveldenlijsten maar voor de verhalen per regiment opgesteld die bij deze aanpassing worden gekoppeld aan de reeds op de website bestaande gesneuveldenlijsten. Op deze manier worden de gesneuvelden letterlijk gekoppeld aan hun lot bij deze 18-daagse veldtocht. Voorlopig werden zo reeds aangevuld:
  • Standaard Linieregimenten
  • 1e - 9e, 11e - 19e, 20e - 25e, 28e - 29e, 31e - 39e, 41e - 44e Linieregiment
  • 51e - 59e, 61e tot 64e Linieregiment: Opleidings- en versterkingsregimenten.
  • Ardeense Jagers
  • 1e tot 6e Regiment Ardeense Jagers
  • Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers
  • Comp T13 Versterkte Positie Namur
  • 7e Regiment Ardeense Jagers: Opleidings- en versterkingsregiment
  • Jagers te Voet
  • 1e tot 9e Regiment Jagers te Voet
  • 10e tot 12e Regiment Jagers te Voet: Opleidings- en versterkingsregiment
  • Karabiniers
  • 1e tot 3e Karabiniers
  • 4e Karabiniers: Opleidings- en versterkingsregiment
  • Grenadiers
  • 1e tot 3e Grenadiers
  • 4e Grenadiers: Opleidings- en versterkingsregiment
  • Cavalerie-eenheden
   • Gidsen
   • 1e en 2e Gidsen
   • Lansiers
   • 1e tot 4e Lansiers
   • Jagers te Paard
   • 1e en 2e Jagers te Paard
   • (Karabiniers) Cyclisten
   • 1e tot 4e Cyclisten
   • Pantsereenheden
   • Bataljon T13 2e ID
   • Eskadron Pantserwagens CC (Cavaleriekorps)
   • Wielrijders toegevoegd aan Divisies (verkenningseenheden)
   • Eskadron Wielrijders 1e tot 12e ID (Infanteriedivisie)
   • Groep Wielrijders 13e tot 18e ID
   • Opleidingseenheden
   • Versterkings- en opleidingscentrum Lichte troepen
   • 5e Cyclisten
   • 7e Gemotoriseerd regiment
  • Artillerie-eenheden
   • Divisie-artillerie:
    • 1e - 12e Artillerie
    • 17e - 18e Artillerie
    • 21e - 26e Artillerie
   • Legerkorpsartillerie:
    • 13e - 16e Artillerie
    • 19e - 20e Artillerie
    • Groep Artillerie VIII LK
   • Legerartillerie:
    • 1e - 5e Legerartillerie
   • Luchtdoelartillerie:
    • 1e - 2e DTCA
   • Vestingsartillerie:
    • Versterkte Vesting Liege
    • Versterkte Vesting Namur
   • Versterkings- en opleidingstroepen der Artillerie
    • 31e - 34e Artillerie
    • 6e Legerartillerie
    • 3e DTCA
   • Artillerie meetdienst
  • Genie-eenheden
   • Divisie-genie:
    • 1e - 19e Bat Genie
    • 25e - 26e Bat Genie
   • Legerkorps-genie
    • 20e - 24e Bat Genie
   • Legergenie
   • Hulptroepen van het Leger
  • Transmissie-eenheden (TTR) (Aangevuld)

  Bijkomend zijn ook nog losse documenten uitgepluisd van in totaal meer dan 700 verschillende militairen. Dit kan gaan van doodsprentjes, bijkomende info tot specifiek mailverkeer door de jaren heen.

U mag mij ook steeds contacteren mocht u de lijsten voor bepaalde doeleinden willen gebruiken. Zelf kan ik vaak wel vrij gemakkelijk bepaalde sorteringen en opvolgingen uitvoeren in de ondertussen vrij ruime Excel.

Laatste aanpassing: 1 Augustus 2023 -

De lijst bevat heden 6672 (vermoedelijk) verschillende namen. Dit betekent dat

 • Er opnieuw toch nog 127 nieuwe namen werden toegevoegd die voorheen nog niet in de lijst stonden
 • Er opnieuw een 5 tal namen werden verwijderd wegens weinig logisch of toch opnieuw nog dubbel met reeds bestaande naam.
 • Er ondertussen ten opzichte van vorige keer reeds bestaande lijst ook nog eens aanpassingen werden gedaan bij 283 namen (los van de nieuwe namen).