Duitse Schuilbunkers in de Gentse kanaalzone

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de vijf aanwezige schuilstructuren:

Schuilbunker 3. Bunker verborgen in verwilderd stukje groenzone van het chemisch bedrijf Cotanco langs de Zeeschipstraat te Wondelgem.

De derde bunker ligt juist naast de Zeeschipstraat, kortbij de tweede ingang van de firma Cotanco, op de rand van de groenzone van deze zelfde firma. De bunker is van het kleinere type.

luchtfoto lokate opslagbunker 3
De derde bunker ligt, bijna niet te zien op de luchtfoto, als een schuin streepje in het onderste uitstekende stukje groenzone. Het is een sterk verwilderd stukje terrein.
bunkertje zoals zichtbaar in de verwilderde zone naast de weg

Het betreft hier opnieuw een bunkertje van het kleinere type. Opvallend is wel de zware keermuur ter bescherming van de toegang.

Eind 2008 dacht ik even dat het bunkertje zou afgebroken worden. Er waren borden aangebracht voor een saneringsproject. Er zou asbest in de bunkertjes gezeten hebben. Die periode kon men af en toe het bunkertje bereiken omdat het terrein niet altijd evengoed was afgesloten.

In het bunkertje heb ik echter zelf niets van asbest gevonden of gezien. Mogelijks was hij toen al ontdaan van zijn vervuiling of was de vervuiling om geldgewin weer zwaar overdreven.

Hieronder een aantal fotootjes van mijn toenmalige bezoekje. Het was reeds bij het vallen van de avond waardoor de buitenfoto's nogal duister uitvallen.

schuilbunker Fluba in duister gehuld beschermmuur voor ingang
Het vallen van de avond gaf aan de fotosessie een mooie sfeer.
De beschermmuur voor de eigenlijke ingang.
losgewrikte stalen toegangsdeur
Zicht op één van de twee toegangsdeuren van de schuilbunker.
Zicht op waar de tweedetoegangsdeur ooit moet hebben gezeten. Deze is totaal verdwenen.
binnenzicht schuilkamer
De twee gasdichte toegangsdeuren van de schuilkamer.
Binnenzicht van de schuilkamer gezien van volledig achteraan in de kamer.
gasdichte deur
Binnenzicht van de bunkerkamer. Aan de spinnewebben te zien, krijg ik niet de indruk dat hier intens asbest geruimd is. Als het nog moet gebeuren vraag ik mij af waar het asbest is?
Gasdichte deur.
Mooi om zien is hoe in de zijwanden uitsparingen zijn voorzien om de deuren volledig te kunnen openen.
Ventillatiegaten. Dit zijn de schouwtjes die men bij deze bunkertjes telkens op de nok kan zien staan.