Beschrijving betonnen Duitse WO II LS-bunkers te Mariakerke

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Betonnen LS-bunkers ter hoogte van Kollekasteel

Van deze Duitse LS-bunkers (Luftschutzbunker - beschermingsbunker tegen aanvallen uit de lucht) zouden er 2 gestaan hebben, een eerste stond 100% zeker tussen de Groenestaakstraat en het Kollekasteel, in de toenmalige voortuin van het kasteel dus. een tweede (onzeker of dat klopt) zou ooit nog achter het kasteel gestaan hebben.

(Grondplan: Collectie J. De Baets)

In het algemeen waren deze bunkers opgetrokken uit gewapend beton. Het is te zeggen heel veel beton met een beetje ijzer in... Ik weet dat er velen zijn die dit niet graag horen maar het ijzer was zeker in die eindjaren van de oorlog uiterst schaars en moeilijk te krijgen, ook voor de Duitsers. Je merkt dus zoals hier in de schets ook aangeduid hele dikke muren van standaard 2 meter. De muur aan de toegangszijde was 2.40 meter dik. Anderzijds moet je vaststellen dat op foto's van de sloop bitter weinig ijzer opduikt. Deze opmerking kan je gerust ook maken over vele bunkers van de Atlantic Wall aan bv de Franse kusten. De bunkers hingen vooral aan elkaar van beton maar zeker niet door het vele ijzer die er eigenlijk zou moeten ingezeten hebben.

De totale structuren waren ongeveer vierkantig opgetrokken met buitenafmetingen van 9 meter op 9.15 meter. De bunkers hadden merkwaardig genoeg maar 1 toegang (zichtbaar op de foto die trouwens dateert van kort voor de sloop, beginjaren '90). Daarna maakte de toegang een knik om uit te komen in een centrale kamer van 2.70 x 5 meter. Deze kamer had 1 observatiegat (zeker geen schietgat). Op de originele schets spreekt men over schietgaten maar de opbouw is nogal gevaarlijk gezien bij dergelijke afgeschuinde kanten het risico op terugketsende kogels zeer groot zou zijn voor de mitrailleurschutter in de bunker aanwezig. De functie zal dan ook observeren geweest zijn en niet een mitrailleurbunker zoals het af en toe wordt omschreven. De observatierichting zal voor deze bunker uitgekeken hebben over de terreinen aan de overzijde van de Eeklostraat, in de richting van de Gentse haven dus. Het is op dit moment vrij onduidelijk hoe open en vrij de terreinen nog waren in die richting. Toen waren ze allicht zeker nog totaal niet zo fel bebouwd als dit nu wel het geval is.

De hoogte aan de binnenzijde bedroeg 2.20 meter, wat vrij hoog genoemd mag worden.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke