Beschrijving betonnen Duitse WO II LS-bunkers te Mariakerke

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Betonnen LS-bunker 1. Groenestaakstraat in de voortuin van Kollekasteel te Mariakerke (gesloopt in 1991).

Deze Duitse LS-bunker (Luftschutzbunker - beschermingsbunker tegen aanvallen uit de lucht) stond tussen de Groenestaakstraat en het Kollekasteel, in de toenmalige voortuin van het kasteel dus.

(Grondplan: Collectie J. De Baets)

Dit is de enige van de twee gewapend betonnen structuren die hier ooit mogelijks heeft gestaan. De tweede bunker is namelijk twijfelachtig of hij ooit heeft bestaan en wordt voorlopig qua exacte locatie nergens bevestigd.

Enkele foto's van voor de sloop.

Er zijn van deze bunker, ondanks dat hij al beginjaren 90 werd gesloopt toch nog wel wat foto's terug te vinden. Ze zijn dan merkwaardig genoeg ook nog los van elkaar genomen, vrij volledig om de structuur van de verschillende kanten in beeld te brengen.

Deze eerste foto links toont de nog intacte en nog niet vrijgemaakte bunker voor het kasteel.(Foto: Collectie Kollekasteel) - De foto rechts toont de locatie waar hij ooit stond voor het kasteel. Deze foto dateert van 2018
Dit is dezelfde bunker vrijgemaakt vrij kort voor zijn sloop. Aan deze zijde zat enerzijds de enige toegang alsook een doorgang, mogelijks gewoon voor ventillatie of kabels. (Foto: Collectie Kollekasteel)
Zicht op de zijde met wat op het plannetje wordt omschreven als een schietgat en allicht eerder een observatiegat is geweest. Onderaan zit ook een soort van granaatwerpgat. (Foto: Boek September '44 - J.P. Marchal)
De twee zijdes nog niet zichtbaar op vorige foto's. De toegangsdreef ligt achteraan op de foto. (Foto: Collectie Kollekasteel)
Origineel eerste krantenartikel van toen de bunker werd gesloopt.
Origineel 2e artikel over de sloop van dezelfde bunker.

Toch blijft het merkwaardig dat ook in dit artikel geen woord wordt gerept over de allicht ooit al veel langer verdwenen betonnen bunker achteraan het kasteel (als die ooit al bestond?).

Foto's van de sloop van de bunker zelf - (Foto's: Collectie Het Kollekasteel)

De foto rechts hierboven toont heel duidelijk de opbouw van het dak. Je ziet duidelijk dat de draagbalken bestaan uit stalen I-profielen of spoorwegrails.
Toch valt het zoals ikzelf binnen dit artikel al meldde, de hoeveelheid gebruikt wapeningsijzer serieus tegen. De binnen één van de artikels gemelde 70 ton wapeningsijzer ga je op wat je hier zit zitten, zeker niet halen. Ter vergelijk een gelijkaardige foto van een helaas ook gesloopte bunker B46 aan Bruggenhoofd Gent (voor WO II gebouwd toen er nog wapeningsijzer te verkrijgen was)

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke