Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf op de hoek van Groenestaakstraat en Dürerlaan (gesloopt tussen 2008 en 2018)

Deze manschappenbunker bevond zich in de voortuin van de woning links van de Dürerlaan vanaf de Groenestaakstraat gekeken. Deze bunker werd tussen 2008 en 2018 gesloopt. Er zijn nog beperkt wat foto's genomen vanaf de Dürerlaan in 2008 waarop hij nog beperkt zichtbaar is. Hij stond met de toegangen gericht naar de bestaande (en eigenlijk dus ook huidige) woning maar is in elk geval ondertussen verdwenen en mee gesloopt voor de bouw van de huidige nieuwbouwwoning.

Grondplannetje manschappenstructuren Mariakerke Wondelgem
Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het rood aangeduid, de locatie waar de ondertussen ook verdwenen manschappenstructuur stond.
Verdwenen Manschappenbunker Hoek Groenestaakstraat - Albert Durerlaan Mariakerke
Deze foto dateert dus nog van 2008 en werd genomen vanaf de Dürerlaan waarbij men het ondertussen verdwenen structuurtje nog duidelijk ziet staan. Hij staat met zijn achterzijde naar de Groenestaakstraat toe. De toegangen en ramen keken uit op de toenmalige verdwenen woning en zouden dus ook heden nog op de huidige woning uitgekeken hebben. Het betrof nochtans een vrij fraai in het terrein ingewerkt structuurtje. Je ziet duidelijk alvast op de foto de linker toegang.
Allicht is dit zelfs een oudere zwart-wit foto van dit bunkertje langs de Groenestraakstraat, vermoedelijk jaren '90. (Foto: Boek Gent September 44 - J.P. Marchal)

Enkele foto's anno 2018 van de huidige situatie. Nu is de hierboven getoonde locatie volledig gesloopt geweest en gewijzigd in een nieuwbouwwoning met voortuin naar de Groenestaakstraat toe. Van het bunkertje zijn geen sporen meer terug te vinden.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke