Schuilkelders op de terreinen van het oude Bijloke hospitaal te Gent.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

  Vestingsbouw directe omgeving Gent.

  Overzicht van de bovengrondse schuilstructuren op de terreinen van de Bijloke te Gent:

  Overzicht van de in de kelders verwerkte schuilstructuren op de terreinen van de Bijloke te Gent:

  Beschrijving van de eerste schuilkelder langs de Jozef Kluyskensstraat, (dichtstbij Bijlokevest, Bijlokehof) via een fotoreportage. (nr 1)

  • In eerste instantie heeft de schuilbunker het uitzicht van een heuvel in de voortuin van de Bijloke. Aan de straatkant stond een klein bakstenen gebouwtje. Dit was in de oorlogsperiode rechtstreeks bereikbaar via de Jozef Kluyskensstraat, zodat de kelder ook toegankelijk was voor toevallige voorbijgangers op de weg.
  eerste grote schuilbunker Bijloke
  • Men ziet aan de bovenkant van de schuilkelder duidelijk dat er een toegang werd gemaakt van één van de grote ramen van deze beuk van de Bijloke. Later in de reportage kunt u duidelijk zien dat dit raam werd omgewerkt tot een deurgat om zo de gebouwen te verbinden met de eigenlijke schuilkelder. Uit de grasheuvel steken vier betonnen buisjes naar boven. Dit waren de buizen die verbonden waren met ventillatieopeningen in de schuilkamers. Dit zijn wel van de minst veilige ventillatiegaten daar ze totaal dodelijk zouden geweest zijn mocht er via deze buizen een gasaanval gebeurd zijn, daar ze rechtstreeks uitkomen in de schuilkamers.
  bovenkant van de schuilkelder
  • We beginnen onze tocht door de schuilkelder via de ingang het dichtst bij de Bijlokegebouwen op de rechter kant. Via de gedeeltelijk met klimop overgroeide toegang bereiken we een trapje dat aan de rechter kant naar beneden loopt. Deze leidt ons naar twee gangetjes.
  toegang kelder op rechter kant dichtst bij hoofdgebouw
  binnenzicht eerste ingang
  dichtgemetste toegang tussen kelder en Bijlokegebouw
  • De achterste gang leidt tot een trap die ons vroeger tot in de erachter gelegen Bijlokegebouwen bracht. De originele toegang is heden vrij ruw dichtgemetst. U ziet hier de onderkant van hetzelfde raam die u reeds bij de foto's van de bovenkant van de schuilkelder kon zien.
  • De gang voor de trappen naar het Bijlokegebouw, was een tussengang, origineel afgesloten met deuren van de rest van de structuur. Deze bood toegang tot telkens twee keer twee aan elkaar aangesloten schuilkamers. Tussen de respectievelijke schuilkamers en deze gang zaten geen deuren meer.
  tussengang in schuilkelder Bijloke
  • Bovenaan de gang zat een klein raampje, zonder omlijstingen of glas, naar de bovenkant van de trap die toegang gaf tot de andere Bijlokegebouwen. Vermoedelijk om de toestand van de schuilkelder te kunnen bekijken zonder telkens te moeten volledig naar beneden komen.
  • Als we nu de eerste van beide schuilkelderkamers betreden krijgen we onderstaand zicht te zien.
  schuilkamer schuilkelder schuilbunker Bijloke Gent
  • Tussen de twee opeenvolgende schuilkamers is door middel van baksteen, een soort van chicane gemaakt. Achter de chicane vindt men een identieke gespiegelde structuur terug. Wel staat achter de muur een betonnen bak, waarvan de functie mij onbekend is. De chicane moest in dit geval de impact van een eventuele rechtstreekse voltreffer op het geheel van de kelder beperken.
  chicane in schuilkelder met betonnen bak
  • Op het uiteinde van de gang komen we opnieuw in een verbindingsgang. Deze gang verbindt in eerste instantie de beide toegangen aan de straatkant. Men ziet duidelijk dat veiligheidshalve steunbaren gestoken werden om te verhinderen dat de muren bij ontploffingen zich zouden verplaatsen ten opzichte van elkaar.
 • tussengang in de schuilkelder Bijloke aan de straatkant
 • toegangstrap
  herkenbare gemetste toegangsstructuur aan Bijloke
  toegangstrap schuilkelder
  • Als laatste ziet u nu nog enkele foto's van de twee, opnieuw met een chicane aan elkaar verbonden schuilkamers aan de rechter kant van de schuilkelder.
  • Hiernaast ziet u de schuilkamer op de rechter kant van de schuilkelder. In het midden weer dezelfde structuur met de chicane, in dit geval is hij echter gespiegeld met de andere schuilgang aan de andere kant van de schuilkelder. Hieronder een ventillatiegat in de wand van de schuilkamers.
  ventillatiegat in schuilkamer
  schuilkamer
  • Aan de andere kant van de chicane staat net zoals aan de andere kant van de schuilkelder zo een betonnen reservoir. Achteraan de tweede kamer ziet u op de rechter foto hieronder opnieuw de plaats waar we praktisch onze tocht door deze schuilkelder zijn begonnen.
  • Eind 2010 werden de beide schuilstructuren langs de Jozef Kluyskensstraat, afgesloten als vleermuizenverblijven. 3 van de 4 originele toegangen werden volledig afgesloten door houten panelen (met invliegopening voor de vleermuizen). Eén toegang werd afgesloten met een houten deurtje waarlangs de structuur nog altijd betreedbaar blijft via natuurpunt die de structuren beheerd als vleermuizenverblijven. Gelieve de huidige aanpassingen voor de vleermuizen te respecteren en neem gerust contact op met de website mocht u meer info wensen over deze heden afgesloten structuren.
  Bijloke schuilstructuur ingericht als vleermuizenverblijf