Duits militair vliegveld te Mariakerke uit WO I

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Korte geschiedenis van de Duitse militaire WO I luchthavens in de directe omgeving van Gent.

Algemene geschiedenis van deze vliegvelden tijdens WO I.
  • Een vernielde Duitse bunker op de terreinen van het oude Duitse WO I vliegveld te Mariakerke

Op de terreinen waar ooit een WO I vliegveld werd opgericht te Mariakerke door de Duitse bezetter, zijn heden nog steeds de restanten terug te vinden van wat ooit een Duitse bunker was, horende bij dit vliegveld.

foto vliegveld Mariakerke uit collectie Legermuseum Brussel
Hierboven ziet u nogmaals de foto van het vliegveld anno 1917 (Foto: Koninklijk Legermuseum Brussel).
Detail vliegveld Mariakerke

Het is een bunker waar ik tot op heden geen geschreven info heb over kunnen terugvinden. Omdat de eigenaars bij het fotograferen mij vroegen, van hun voortuin geen toeristische attractie te maken, zult u ook geen gedetailleerde locatie terugvinden. Mits enig speurend oog moet u echter de locatie zeker kunnen achterhalen.

De bunker is hoogstwaarschijnlijk de rechthoekige structuur met het rode lettertje B(unker), noordelijk van het kruispunt centraal op bovenstaand detail van de luchtfoto hierboven.

Stel u bij wat er van de structuur nog aanwezig is, niet teveel voor. Het betreffen restanten van een grotendeels onder het maaiveld zittende structuur. Wel sluit ik niet uit dat dit een grotere structuur is dan men op het eerste zicht zou denken. De structuur werd voor wat men er kon van terugvinden allicht op het eind van de 1e Wereldoorlog in 1918 opgeblazen. Het blijft zelfs onduidelijk of hij is opgeblazen door geallieerde troepen of door de Duitse terugtrekkende troepen. Wel doet bijkomend het verhaal de ronde dat er bij het opblazen, twee Duitse soldaten zouden zijn omgekomen (wat dus wel zou wijzen op een geallieerde actie). Mocht dit laatste waar zijn, is het ook totaal niet duidelijk en vrij onwaarschijnlijk of de structuur ooit is onderzocht geweest op nog mogelijke aanwezige restanten.

Aan de restanten die nog zichtbaar zijn, ziet men duidelijk dat het gaat om een (gewapend) betonnen structuur. Daarnaast treffen we hier en daar bijkomend baksteen metselwerk aan. De opbouw was dus allicht een soort allegaartje van beton, baksteen en mogelijks wapeningsijzer.

Bovenstaande foto geeft een beeld hoe de restanten heden zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. In feite moet men al weten dat hier restanten aanwezig zijn. Niemand zou uit zichzelf gaan vermoeden dat hieronder oude bunkerrestanten verstopt zitten.
Op bovenstaande foto's is heel duidelijk te zien dat de structuur het ganse terrein hoger heeft gemaakt. De eigenaars hebben er altijd alles aan gedaan de structuur ongewijzigd te laten in hun tuin maar hebben hem daarentegen wel steeds zoveel mogelijk aan het oog onttrokken door middel van begroeiingen en beplantingen. Wel is de ophoging niet in die mate dat het echt opvalt.
Vrij kort achter de ingang steekt schuin in de grond deze vrij opvallende grote brok baksteen-metselwerk. Dit is allicht een verschoven stuk van de bunker.
Op de rechter zijkant van de voortuin, vindt men de restanten die het duidelijkst tonen dat hier wel degelijk een bunker in de voortuin steekt. Ook ziet men hier wel duidelijk dat de structuur zijn beste tijd heeft gehad. Hier is heel duidelijk te zien dat de dakstructuur is ingezakt vanaf deze wand.
De hoek rechtsvooraan de grotere foto hierboven toont dit vossenhol, zoals deze locatie lokaal wordt genoemd. Dit is allicht de enige locatie waar mogelijks iets zichtbaar zou kunnen zijn van de binnenkant van de vernielde bunker. Voorlopig kan hier echter niets van verder onderzocht worden zonder toelating van de huidige eigenaars.
Dit pleintje toont wat de allicht deels ingezakte bovenkant zou moeten zijn van deze vernielde structuur. De eigenaars wisten ook te zeggen dat er van tijd tot tijd nog inzakkingen zijn, allicht veroorzaakt door inlopende grond en water in de holtes die zich nog onder deze heuvel bevinden.

In de tuin liggen trouwens nog her en der kleinere stukken betonpuin. Ere aan de eigenaars, want volgens mij hebben zij tot op heden nooit gedeeltes van de bunker verwijderd, hoe klein ze ook waren (foto rechts). De linker foto toont de voet van een ondertussen grotere boom die letterlijk bovenop de bunker is gegroeid. Rondom de voet liggen grotere stukken puin van de bunker die in de directe omgeving in de tuin, los werden teruggevonden. Dit zou toch ook wel opnieuw kunnen wijzen op een explosie van de structuur.

De wijze waarop de structuur heden nauwkeurig wordt bewaard door de huidige eigenaars is bewonderenswaardig. Daarnaast betreur ik wel dat ze tot op heden geen enkele mogelijkheid toelieten de structuur eens iets nader te laten onderzoeken langs de beperkte mogelijkheden die er zijn omdat hij mogelijks toch nog zeer interessante inhoud zou kunnen verbergen.

Gebruikte bronnen voor foto's en teksten:

  • Het Vliegveld van Sint Denijs Westrem tijdens Wereldoorlog I en II door Georges Antheunis - Heemkring Scheldeveld - jaarboek XXXVI 2007.
  • http://www.forumeerstewereldoorlog.nl (bestaat niet meer)

Routebeschrijving om het voormalige vliegveld terug te vinden.

  • Het enige dat u nog eenvoudig kunt terugvinden is de weg met als naam "Vliegpleinkouter" op het grondgebied van Mariakerke.
  • Het fotograferen van de restanten van de vernielde bunker in de voortuin van een woning gelegen op het vroegere vliegveld van Mariakerke, werd enkel toegelaten mits de exacte lokatie niet te exact te vermelden op de website. Wie wat moeite doet, kan mits enige oriëntatie, de lokatie wel terugvinden.
  • Zoals reeds eerder gezegd, wensen de eigenaars van hun voortuin geen toeristische attractie te maken. Respecteer daarom de privacy en indien u toch op zoek gaat naar de bunker, probeer deze dan te bekijken vanaf de openbare weg. Alle info en foto's op de website gebruikt, zijn trouwens na publicatie, steeds op vraag vrij verkrijgbaar.