Privaatschuilkelder in achtertuin Vaderlandstraat te Gent.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

Uitwendige kenmerken.

 • Het betreft hier allicht een kleine privaatschuilkelder. Eerder werd al verondersteld dat het misschien enkel een toegangssas is tot een grotere schuilkelder. Er zijn echter meerdere redenen om te veronderstellen dat hetgene we nu nog kunnen zien, ook alles zal zijn dat er geweest is.
 • Structuur.
 • Het betreft een zeer beperkte structuur in omvang.
 • Men heeft eerst een deels kokervormige structuur (1.5 meter diep), waarbij men op de zijkant links een stalen deurtje heeft. Dit stalen deurtje geeft toegang tot een tweede kokervormige structuur van eveneens zo een 1.5 meter diep. Achteraan dit gangetje is opnieuw een gelijkaardig stalen deurtje. Dit deurtje is echter heden ten dage met geen middelen meer open te krijgen. Ook heeft het huis waarbij de toegang staat achteraan bijgebouwen die allicht deels de mogelijke toegang zouden kunnen versperren.
 • Op de linker zijkant van het tweede kokervormige gangetje zijn nog steunen aanwezig van zitbankjes.
 • Er is eveneens een ventillatiebuis aanwezig.
 • Opmerkingen.
 • In het boek "Gent, mei 1940 - Peter Taghon " vindt men op p17 een lijst van loopgraven die voor het uitbreken van de Duitse invasie in Belgie zouden aangelegd zijn in Gent. Ik heb reeds over de loopgraven opmerkingen gekregen van mensen die in de vermelde buurten woonden op die plaatsen nooit loopgraven hebben gekend. Allicht gaat het dan ook niet over loopgraven maar over schuilgangen en kelders, die vaak ook een opeenvolgende zig zag lijn vormden van gangen.
 • Een eerste maar weinig waarschijnlijke mogelijkheid zou zijn dat dit één van de mogelijks meerdere toegangen zou zijn tot een grotere schuilkelder die zou moeten gelegen hebben in de buurt van de Sint Pieters Aalststraat. Dit is een straat evenwijdig aan de straat waarin de toegang te vinden is. De toegang ligt eigenlijk tussen Vaderlandsstraat en de Congresstraat. Deze straten zouden volgens de eigenaar van het bunkertje zelfs beschermd zijn en op het moment niet mogen vernieuwd worden, mogelijks door aanwezigheid van oa. bunkers en schuilkelders in de ondergrond.
 • Volgens de eigenaar zou er iets verderop de straat nog een gelijkaardige toegang moeten zijn.
 • Een tweede en allicht meer waarschijnlijke verklaring zou kunnen zijn dat de structuur die we nu kunnen zien uiteindelijk alles zou zijn wat er is. Hetgene deze laatste uitleg volledig zou bevestigen is dat aan de binnenkant van het tweede lokaaltje met het zitbankje, aan het tweede deurtje hendels zitten. Als deze hendels origineel zijn, zou dit willen zeggen dat indien deze ruimte niet het einde is van de toegang tot de mogelijks grotere schuilkelder, men het volk in de eigenlijke schuilkelder zou kunnen opsluiten door middel van de grendel op het tweede deurtje. Dit doet denken dat het tweede deurtje gewoon een tweede toegang is tot hetzelfde kleine privaatschuilkeldertje, mogelijks voor de buren.
 • Nog opmerkelijk betreffende de buurt waar dit bunkertje terug te vinden is, is dat er jaren geleden voor de bouw van een groter gebouw langs de Congresstraat een oude betonnen structuur gedynamiteerd zijn met zelfs schade aan bepaalde gebouwen in de directe omgeving tot gevolg. Ook het gebouw waar de gekende toegang staat heeft hierbij een aantal scheuren in de gevel opgelopen.
 • Alle bijkomende informatie over dit bunkertje alsook de vroeger gedynamiteerde structuur blijft dan ook zeker welkom.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het schuilkeldertje ligt in de achtertuin van een woning langs de Vaderlandstraat te Gent. Voor meer details, gelieve mijzelf te contacteren via contact op de website. Dit omwille van privacyredenen van de eigenaars van de desbetreffende percelen.
Bijhorende foto's (door een foute instelling van mijn fototoestel zijn de fotootjes wel in zwart-wit getrokken)
Op de luchtfoto hiernaast ziet u de lokatie van de schuilkeldertoegang met een groene stip aangeduid. De weg er juist onder is de Vaderlandstraat. De meer zuidelijke parallelle weg is de Sint Pieters Aalststraat. Het wegeltje parallel meer noordelijk is de Congresstraat. De rode stip is de lokatie waar enkele jaren geleden zelfs oude betonnen structuren zouden gedynamiteerd zijn om ze te verwijderen met schade aan omliggende gebouwen tot gevolg.
luchtfoto Vaderlandstraat Gent
Wijze waarop de toegang zichtbaar is vanuit de tuin.
toegang tot schuilkelder
U ziet duidelijk eerst het korte ingangetje in het verlengde van het deurgat. Het tweede ovale gangetje loopt in de richting van de aanbouw van het huis.
schuilkelder Vaderlandsstraat
Binnenzicht in eerste deurgat. U ziet het eerste zware metalen deurtje dat de toegang afsluit tussen het eigenlijke schuilkeldertje en het toegangssas.
binnenzicht in eerste gangetje
Detail van het eerste deurtje van de buitenkant gezien. De wand waarin het deurtje zit is eveneens van staal. De achtermuur is gemaakt van een soort sinterstenen (assestenen).
detail tussendeurtje
Zicht op binnenkant van het deurtje dat enkel van de binnenkant met zware schuifsloten kon afgesloten worden.
geopend deurtje
Binnenzicht van het keldertje. Dit is maximaal 1.5 meter lang. Bovenaan zitten nog twee ventillatiebuizen. De stroomkabel die u ziet is niet origineel maar is langs daar proberen binnenbrengen in het bunkertje. Op de rechter kant ziet u twee steuntjes die konden uitgeklapt worden om allicht met planken erop een bankje te vormen. Het deurtje achteraan zal allicht gewoon een tweede toegang zijn geweest tot hetzelfde keldertje. Vandaar ook de grendels langs deze kant van het deurtje. Dit deurtje zit muurvast en is totaal niet open te krijgen.
binnenzicht in tweede gangetje
Dit is een detail van het niet open te krijgen tweede deurtje. Het deurtje is met geen middelen open te krijgen. Wat er zich achter dit deurtje bevindt is tot op heden nog altijd een mysterie. Weet u meer, neem gerust contact op: info@bunkergordel.be
detail tweede deurtje