Intern Bunkernummer
KH M 07
Lokatie
Knokke Heist
Toegankelijkheid
Enkel dakplaat zeer beperkt zichtbaar, rest steekt onder het maaiveld
Aantal kamers
1
Type bunker
Kleine manschappenbunker - verschansing
Andere gekende nummeringen aan deze bunker ooit al toegekend.
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden.

(Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is er op terug te vinden als (18++). Het is de 4e structuur van het "Stützpunkt Wilhelm" komende van de Graaf Leon Lippensdreef. Dit ene nummer omvat hier in totaal 9 verschillende structuren.

Hij ligt tussen 2 gelijkaardige manschappenbunkers, de structuren KH M 05 en KH M 06.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Knokke Heist, Sectie G, kadastraal perceel 711h
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Geen info gekend.
 • Maakt deel uit van de Nieuwe Hazegraspolderdijk en zal dus allicht wel staatseigendom zijn.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze bunker staat. Deze bunker dient gezocht rechts van het kruispuntje waar de Dijkgraafstraat aansluit bij de Nieuwe Hazegraspolderdijk. Men ziet het bunkertje zeker niet meer liggen op deze foto. De resolutie van de foto is sowieso te klein om hier vlot de bunkers op te zien. Wel valt op dat de cluster van Stützpunkt Wilhelm blijkbaar origineel stopte waar toen nog een waterloop uitkwam bij de Nieuwe Hazegraspolderdijk. Deze is heden in elk geval gedempt.

Meer gedetailleerde kadasterschets en luchtfoto (2021).

Op deze kadaster - luchtfoto, zie je deze structuur liggen tussen 2 in het wit aangeduide manschappenbunkers. Hij ligt er ongeveer centraal tussen. Links zie je de Dijkgraafstraat waar deze aansluit op de Nieuwe Hazegraspolderdijk. Op deze kadasterfoto kan je al minimum 5 structuren zien van dit Stützpunkt Wilhelm

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De bunker is het meest eenvoudig terug te vinden op het uiteinde van de Dijkgraafstraat komende van de de Hazegrasstraat te gaan en daar naar rechts af te wijken.
 • Daar bevindt u zich trouwens bij de 2e en 3e structuur van dit Stützpunkt Wilhelm.
 • Let op, de kleine manschappenbunkers - verschansingen, zoals deze zijn vaak vanaf de benedenkant van de dijk gewoon niet zichtbaar. Omgekeerd durven sommige manschappenbunkers wel eens moeilijk te zien te zijn vanaf de bovenkant van de dijk.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreft een structuur op de voorlinie van de Hollandstellung, kortbij de Nederlandse grens dus.
 • Deze bunker is te beschouwen als de 4e van 9 structuren die allen deel uitmaken van het "Stützpunkt Wilhelm".
 • Er liggen nog 5 structuren verderop langs deze dijk van hetzelfde Stützpunkt.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Een klein manschappenverblijf en tevens ook te beschouwen als een kleine verschansing in de dijk.
 • Deze structuren staken in het algemeen beperkt boven de dijk uit zodat ze een bijkomende verschansing boden.
Structuur van het bunkertje:
 • kleine structuur met beperkte schuilruimte.
 • Volgens Duitse terminologie allicht een "Unterschlupf für ein Trupp".

Bouwplannen horende bij deze bunker

Grondplan

Dit is een op de linie tussen Knokke tot Fort Sint Donaas (Lapscheure) zeer courant voorkomend type bunkertje. (Schets: KLM)

Omschrijving van het bunkertje:

 • Het is alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Het type schuilstructuur heeft 1 vrij zware betonnen zijde in vijandelijke richting. Ook de dakstructuur is nog vrij dik uitgevoerd. Voor de rest is er enkel een kleine schuilstructuur, geschikt voor een aantal gezeten personen of bv het opbergen van munitie. Dit zijn wat ze gaan bestempelen als Sitzbunker.
 • Aan de achterzijde waren er normaal ijzeren luiken om de toegang tot de structuren te kunnen afsluiten.
 • Dit impliceert in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur is opgetrokken.
 • Aan de buitenzijde ziet men heden van dit type structuren meestal enkel nog de bovenplaat omdat ze heel vaak totaal verdwijnen in de ondergrond door ophogen van het terrein of de dijken door de jaren heen.
 • Ook hier is die situatie zo
Actuele toestand van deze bunker:
 • Voorlopig is van deze structuur enkel de dakplaat te zien, van deze trouwens nog slechts heel beperkt.
 • De toestand van het lager gelegen interne gedeelte is onbekend.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Voorlopig gezien grotendeels onder het maaiveld, onbekend.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig niets geweten.

Foto's van deze bunker

Oude foto's uit 1991 - Collectie Alain Van Geeteruyen

Dit is voorlopig de oudste foto in mijn bezit van deze structuur. Hij dateert uit 1991. Op de achtergrond de knik in de Nieuwe Hazegraspolderdijk waar nog 2 grotere structuren te vinden zijn. (Foto: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Foto's van deze bunker

Eigen prospecties in 2016

Deze foto kijkt terug in de richting van de manschappenbunker KH M 05 juist voor de Dijkgraafstraat. Je ziet dan ook meteen goed de afstand onderling tussen de structuren. De volgende manschappenbunker in andere richting, ligt ongeveer op dezelfde afstand.

Zoals al gemeld, is de kans dat je deze structuur ziet liggen van beneden het pad, zeer klein. Voor alle duidelijkheid, het pad loop links van de dijk hier.

In feite is enkel deze uithoek van de dakplaat nog vlot zichtbaar. De rest geraakt steeds meer onder het maaiveld verborgen.

Hier kijken we dan in de andere richting op de dijk. Rechts achteraan moeten dus nog 2 grotere manschappenstructuren gezocht worden van hetzelfde Stützpunkt.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: KH M 05
Volgende: KH M 06