Algemene beschrijving Hollandstellung

Knokke Heist - Westkapelle - Lapscheure - Moerkerke - Middelburg - Maldegem - Sint Laureins- Adegem - Eeklo - Lembeke - Oosteeklo - Ertvelde - Kluizen - Gent - Assenede - Sint Kruis Winkel - Mendonk - Zaffelare - Eksaarde - Moerbeke Waas - Sinaai - Stekene - Kemzeke - Sint Gillis Waas - Vrasene

Structuren WO II in directe omgeving Hollandstellung (Zweitestellung): Knokke Heist - Maldegem - Sint Laureins- Philippine (NL) - Sas Van Gent (NL) - Sluiskil (NL)

De Hollandstellung - Inventarisatie van deze bunkerlinie op grondgebied Stekene

De regio Stekene - Kemzeke bevindt zich in het stuk waar de Duitse bezetter tijdens WO I minder bevreesd was voor een geallieerde inval. Dit is namelijk de zone van het kanaal Gent - Terneuzen tot in Vrasene waar de linie aansluit bij reeds bestaande verdedigingsstelsels tussen de oude fortengordel rond Antwerpen, meer specifiek de lijn Steendorp - Vrasene.

De bunkers die men hier terugvindt zijn allen gebouwd door de Duitse Landmacht en gebouwd in een soort van Prefab betonblokken (Formsteine genaamd).

Ter hoogte van Stekene volgt de bunkerlinie dan ook de toenmalige dodendraad. De bunkers zijn er zeker niet zo talrijk terug te vinden dat dat dit het geval is in de regio Maldegem tot de Gentse haven. Op dit gedeelte van de linie is er enkel nog sprake van een hoofdstelling. Deze ligt tot in Stekene zuidelijk van de Stekense Vaart. De zone voor Stekene is trouwens door de aanwezigheid van deze vaart waar ook weinig bruggen over zijn, zeer zwak voorzien van verdediging. Er bevindt zich hier een vrij grote zone tussen Sinaai en Stekene waar geen bunkers te vinden zijn. Er zit hier namelijk een hiaat van ongeveer 4 km zonder bunkers wat toch wel zeer groot is. Er zijn hier dan ook allicht ofwel 1 a 2 bunkers vergeten of verdwenen.

Let wel op gezien de laatste gekende bunker op Sinaai een commandobunker is op de Hooistraat. Deze commandobunkers liggen een gans eind achteruit op de eigenlijke linie. Mogelijks vermiste bunkers zijn dan ook eerder te zoeken tussen de laatste gekende bunker in de Neerstraat te Sinaai en de Kwakkelstraat en niet de lijn gevormd door de Hooimanstraat 44 en de Kwakkelstraat. Deze zone biedt nog heel wat bosjes die niet uitsluiten dat er nog bunkers in verstopt zitten.

De reeds gekende lijn van bunkers op Stekene en Kemzeke loopt praktisch op de scheiding tussen beide gemeentes waardoor ze van Kemzeke overgaat op Stekene en dan opnieuw op Kemzeke. Naar het centrum van Stekene toe verlegt de lijn zich op de nog als fietspad aanwezige oude spoorlijn (Spoorzate genaamd).

Bij de inventarisatie uitgevoerd in 1921 telde men op grondgebied Stekene (niet Kemzeke) 3 bunkers. In 1935 werd er nog een extra teruggevonden want toen vond men er 4 terug, eentje meer dus.

Omdat de eigen telling uit het boek "De Hollandstellung" van Hans Sakkers zeker niet de volledige lijn onderzocht, is de telling die daar in terug te vinden is, ook zeer irrelevant om als referentie te gebruiken, wat dan ook niet is gebeurd. Wel zijn de vermelde locaties uit het boek mee opgenomen in de zoektocht die in dit geval wel in eerste instantie de volledige linie besloeg tussen Maldegem en Vrasene (grondgebied Oost-Vlaanderen).

Hieronder alvast de situatie van structuren door www.bunkergordel.be teruggevonden, Mocht u er meer info over kunnen geven over ontbrekende zaken, aarzel niet dit door te geven op info@bunkergordel.be.

Elk aangeduid bunkertje werd informatief van een eigen veronderstelde indeling voorzien omdat de oude reeds bestaande indelingen vrij onlogisch zijn en er blijkbaar types worden uitgevonden bij de vleet zonder dat ze soms nog van elkaar onderscheidbaar zijn. Er zullen later nog gedetailleerde bunkerfiches worden toegevoegd van de bunkertjes die tijdens de zoektocht ook in de mate van het mogelijke in detail gefotografeerd worden.

Alle onderstaande luchtfoto's zijn afkomstig van Google Earth.

De teruggevonden locaties werden om de deze telling iets visueler te maken van een aparte kleur voorzien. Deze kleuren werden toegepast op onderstaande foto's:

  • Hollandstellung bunkers opgetrokken door de Duitse landmacht - Donkerblauw. Hiervan werden er op basis van de eigen inventarisatie voorlopig nog 2 structuren teruggevonden van de 4 in 1935 op dit grondgebied vastgesteld.
  • In 1935 telde men op dit grondgebied 3 bunkers zonder specificatie. In het algemeen zijn dit eigenlijk voorpostbunkers maar men loopt zichzelf voortdurend vast met hun eindeloos indelen in hokjes. Als je meegaat in die vorm van tellen, werd er voorlopig 1 structuur van deze 3 teruggevonden. Daarnaast werd er toen ook 1 manschappenbunker vastgesteld. Deze kan nu ook nog altijd worden teruggevonden als de fraaie bunker in het Steengelaag.
  • Gekende gesloopte structuren werden in het Rood aangeduid. Hiervan zijn er op Stekene voorlopig geen gekend alhoewel deze er wel zouden moeten zijn, gezien we er 2 missen ten opzichte van 1935.
  • Hollandstellung bunkers die reeds vermeld werden op vorige foto's, zijn bij herhaling in het Oranje aangeduid.
  • Voorlopig zijn er bij verder speuren geen bijkomende bunkers gevonden maar blijven er toch nog wel enkele locaties op de lijn gevormd tussen de Neerstraat 44 te Sinaai en de Kwakkel te Stekene als verdacht te beschouwen. Er zouden dus nog altijd eventueel 2 locaties of eventueel nog ontbrekende bunkers kunnen opduiken in de toekomst. Alle hulp blijft hiervoor welkom.

De loop van de Hollandstellung in grote lijnen op een kaartje van Stekene

Stekene

1. St L 01 Manschappenbunker - Steengelaag Stekene
2. St L 02 Voorpostbunker VP - IJzerenhandstraat achter hoeve

Stekene is allicht vrij volledig maar mogelijks duikt er toch nog info op over de 2 ontbrekende exemplaren. Deze telling wordt dan ook mogelijks nog gecorrigeerd.

Als uzelf nog aanvullingen of correcties weet ten opzichte van bovenstaande reeks bunkers op grondgebied Stekene, gelieve dit dan door te geven, zodat toch eindelijk eens een volledige inventarisatie van wat nog van deze linie bestaat zou bekomen worden. Gelieve in dat geval te mailen op info@bunkergordel.be. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gebruikte externe bronnen: Boek: "De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk".