Algemene beschrijving Hollandstellung

Knokke Heist - Westkapelle - Lapscheure - Moerkerke - Middelburg - Maldegem - Sint Laureins- Adegem - Eeklo - Lembeke - Oosteeklo - Ertvelde - Kluizen - Gent - Assenede - Sint Kruis Winkel - Mendonk - Zaffelare - Eksaarde - Moerbeke Waas - Sinaai - Stekene - Kemzeke - Sint Gillis Waas - Vrasene

Structuren WO II in directe omgeving Hollandstellung (Zweitestellung): Knokke Heist - Maldegem - Sint Laureins- Philippine (NL) - Sas Van Gent (NL) - Sluiskil (NL)

De Hollandstellung - Inventarisatie van deze bunkerlinie op grondgebied Kemzeke

De regio Stekene - Kemzeke bevindt zich in het stuk waar de Duitse bezetter tijdens WO I minder bevreesd was voor een geallieerde inval. Dit is namelijk de zone van het kanaal Gent - Terneuzen tot in Vrasene waar de linie aansluit bij reeds bestaande verdedigingsstelsels tussen de oude fortengordel rond Antwerpen, meer specifiek de lijn Steendorp - Vrasene.

De bunkers die men hier terugvindt zijn allen gebouwd door de Duitse Landmacht en gebouwd in een soort van Prefab betonblokken (Formsteine genaamd).

Ter hoogte van Stekene volgt de bunkerlinie dan ook de toenmalige dodendraad. De bunkers zijn er zeker niet zo talrijk terug te vinden dat dat dit het geval is in de regio Maldegem tot de Gentse haven. Op dit gedeelte van de linie is er enkel nog sprake van een hoofdstelling. Deze ligt tot in Stekene zuidelijk van de Stekense Vaart. Ter hoogte van Stekene en Kemzeke loopt de lijn praktisch op de scheiding tussen beide gemeentes waardoor ze van Kemzeke overgaat op Stekene en dan opnieuw op Kemzeke. Naar het centrum van Stekene toe verlegt de lijn zich op de nog als fietspad aanwezige oude spoorlijn (Spoorzate genaamd).

Bij de inventarisatie uitgevoerd in 1921 telde men op grondgebied Kemzeke (niet Stekene zelf) 3 bunkers. In 1935 stelde men er nog altijd hetzelfde aantal vast.

Omdat de eigen telling uit het boek "De Hollandstellung" van Hans Sakkers zeker niet de volledige lijn onderzocht, is de telling die daar in terug te vinden is, ook zeer irrelevant om als referentie te gebruiken, wat dan ook niet is gebeurd. Wel zijn de vermelde locaties uit het boek mee opgenomen in de zoektocht die in dit geval wel in eerste instantie de volledige linie besloeg tussen Maldegem en Vrasene (grondgebied Oost-Vlaanderen).

Hieronder alvast de situatie van structuren door www.bunkergordel.be teruggevonden, Mocht u er meer info over kunnen geven over ontbrekende zaken, aarzel niet dit door te geven op info@bunkergordel.be.

Elk aangeduid bunkertje werd informatief van een eigen veronderstelde indeling voorzien omdat de oude reeds bestaande indelingen vrij onlogisch zijn en er blijkbaar types worden uitgevonden bij de vleet zonder dat ze soms nog van elkaar onderscheidbaar zijn. Er zullen later nog gedetailleerde bunkerfiches worden toegevoegd van de bunkertjes die tijdens de zoektocht ook in de mate van het mogelijke in detail gefotografeerd worden.

Alle onderstaande luchtfoto's zijn afkomstig van Google Earth.

De teruggevonden locaties werden om de deze telling iets visueler te maken van een aparte kleur voorzien. Deze kleuren werden toegepast op onderstaande foto's:

  • Hollandstellung bunkers opgetrokken door de Duitse landmacht - Donkerblauw. Hiervan werden er op basis van de eigen inventarisatie voorlopig nog 4 structuren teruggevonden van de 3 in 1935 op dit grondgebied vastgesteld. Allicht zal het verschil hier dan ook wel te maken hebben met het feit dat de bunkerlijn letterlijk op de grenszone loopt tussen Stekene en Kemzeke. Allicht zal er wel de ene of de andere bij de verkeerde gemeente geteld zijn.
  • In 1935 telde men op dit grondgebied 3 bunkers zonder specificatie. In het algemeen zijn dit eigenlijk voorpostbunkers maar men loopt zichzelf voortdurend vast met hun eindeloos indelen in hokjes. Als je meegaat in die vorm van tellen, werden 3 van de structuren bestempeld als bunker zonder meer (in het algemeen in deze regio zijn dit voorpostbunkers) opnieuw nu ook nog teruggevonden. Daarnaast werd er nog een manschappenbunker teruggevonden die nog grotendeels onder de grond steekt in de tuin van een woning. Voorlopig is deze bunker zelfs nog volledig dicht (met allicht grond in de toegang). Mogelijks zit de afwijking met de tellingen in 1921 en 1935 ook wel in deze bunker die mogelijks toen ook gewoon vergeten is.
  • Gekende gesloopte structuren werden in het Rood aangeduid. Hiervan zijn er op Kemzeke voorlopig geen gekend.
  • Hollandstellung bunkers die reeds vermeld werden op vorige foto's, zijn bij herhaling in het Oranje aangeduid.
  • Voorlopig zijn er op dit grondgebied geen locaties meer die nog eens extra dienen geprospecteerd te worden.

De loop van de Hollandstellung in grote lijnen op een kaartje van Kemzeke

Kemzeke

1. Ke L 01 Manschappenbunker - Kwakkelstraat 26 Kemzeke
2. Ke L 02 Voorpostbunker - Kwakkelstraat 5 in midden van veld achter hoeve
3. Ke L 03 Voorpostbunker - Steken Cederronstraat in bosje achteraan verborgen
4. Ke L 04 Voorpostbunker - Langs spoorzate (heden fietspad langs op oude spoorbedding)

Kemzeke zal qua terug te vinden bunkers allicht vrij volledig zijn. De aangeduide locaties zijn zeker ook vrij juist aangeduid.

Als uzelf nog aanvullingen of correcties weet ten opzichte van bovenstaande reeks bunkers op grondgebied Kemzeke, gelieve dit dan door te geven, zodat toch eindelijk eens een volledige inventarisatie van wat nog van deze linie bestaat zou bekomen worden. Gelieve in dat geval te mailen op info@bunkergordel.be. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gebruikte externe bronnen: Boek: "De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk".