Algemene beschrijving Hollandstellung

Knokke Heist - Westkapelle - Lapscheure - Moerkerke - Middelburg - Maldegem - Sint Laureins- Adegem - Eeklo - Lembeke - Oosteeklo - Ertvelde - Kluizen - Gent - Assenede - Sint Kruis Winkel - Mendonk - Zaffelare - Eksaarde - Moerbeke Waas - Sinaai - Stekene - Kemzeke - Sint Gillis Waas - Vrasene

Structuren WO II in directe omgeving Hollandstellung (Zweitestellung): Knokke Heist - Maldegem - Sint Laureins- Philippine (NL) - Sas Van Gent (NL) - Sluiskil (NL)

De Hollandstellung - Inventarisatie van deze bunkerlinie op grondgebied Sinaai

De regio Sinaai bevindt zich in het stuk dat door de Duitse bezetter tijdens WO I minder gevreesd werd voor een geallieerde inval. Dit is namelijk de zone van het kanaal Gent - Terneuzen tot in Vrasene waar de linie aansluit bij reeds bestaande verdedigingsstelsels tussen de oude fortengordel rond Antwerpen, meer specifiek de lijn Steendorp - Vrasene.

De bunkers die men hier terugvindt zijn allen gebouwd door de Duitse Landmacht en gebouwd in een soort van Prefab betonblokken (Formsteine genaamd).

De bunkers op Sinaai sluiten rechtstreeks aan bij deze op Eksaarde en zijn een vervollediging van deze van de lijn gevormd vanuit Mendonk. De noordgrens wordt hier gevormd door de Dijkgracht. Deze Dijkgracht is eigenlijk het verdere vervolg van de vroeger gevolgde Zuidlede. De uiterste verdedigingsgrens gaat daarna over op de Stekense Vaart ten zuiden van Klein Sinaai. Vanaf daar zal de lijn ook meer noordoostelijk afbuigen in de richting van Stekene.

Vanaf Mendonk vindt men de linie ook terug als een enkele in lijn opgestelde bunkerlijn. Enkel vindt men hier en daar een zwaarder uitgewerkt model van bunker terug, iets zuidelijker dan de rest dat als commandopost voor een ganse regio diende door te gaan. Ook op Sinaai is zo een bunker terug te vinden op de Hooimanstraat.

Bij de inventarisatie uitgevoerd in 1921 telde men op grondgebied Sinaai 4 bunkers. Dit was in 1935 nog altijd zo.

Omdat de eigen telling uit het boek "De Hollandstellung" van Hans Sakkers zeker niet de volledige lijn onderzocht, is de telling die daar in terug te vinden is, ook zeer irrelevant om als referentie te gebruiken, wat dan ook niet is gebeurd. Wel zijn de vermelde locaties uit het boek mee opgenomen in de zoektocht die in dit geval wel in eerste instantie de volledige linie besloeg tussen Maldegem en Vrasene (grondgebied Oost-Vlaanderen).

Hieronder alvast de situatie van structuren door www.bunkergordel.be teruggevonden, Mocht u er meer info over kunnen geven over ontbrekende zaken, aarzel niet dit door te geven op info@bunkergordel.be.

Elk aangeduid bunkertje werd informatief van een eigen veronderstelde indeling voorzien omdat de oude reeds bestaande indelingen vrij onlogisch zijn en er blijkbaar types worden uitgevonden bij de vleet zonder dat ze soms nog van elkaar onderscheidbaar zijn. Er zullen later nog gedetailleerde bunkerfiches worden toegevoegd van de bunkertjes die tijdens de zoektocht ook in de mate van het mogelijke in detail gefotografeerd worden.

Alle onderstaande luchtfoto's zijn afkomstig van Google Earth.

De teruggevonden locaties werden om de deze telling iets visueler te maken van een aparte kleur voorzien. Deze kleuren werden toegepast op onderstaande foto's:

  • Hollandstellung bunkers opgetrokken door de Duitse landmacht - Donkerblauw. Hiervan werden er op basis van de eigen inventarisatie voorlopig nog 3 structuren teruggevonden van de 4 die er in 1935 op dit grondgebied nog werden vastgesteld.
  • In 1935 telde men op dit grondgebied 4 bunkers. meer gedetailleerd spreekt men over 3 voorpostbunkers en 1 niet van type gespecificeerde bunker. Dit zal de commandobunker zijn op de Hooimanstraat.
  • Gekende gesloopte structuren werden in het Rood aangeduid. Hiervan zou er op Sinaai wel degelijk 1 locatie gekend. Deze stond net voorbij de brug van de Nieuwe baan met de Moervaart op de linker zijde. Heden staat daar een roodkleurig chalet. Het verhaal doet de ronde dat de bunker nog deels als fundering onder dit huis zou steken maar dit klopt niet want zelfs in de kruipkelder van deze woning zijn geen sporen van de bunker terug te vinden.
  • Hollandstellung bunkers die reeds vermeld werden op vorige foto's, zijn bij herhaling in het Oranje aangeduid.
  • Op basis van de tellingen uit 1921 en 1935 zouden er geen extra te onderzoeken locaties meer mogen zijn op dit grondgebied. Wel is de zone tussen de laatste gevonden bunker op Sinaai en de eerste gevonden bunker op Stekene zeer groot (zo een 4 kilometer). Dit laat toch vermoeden dat hier nog ergens een bunker vermist of gesloopt zal zijn. De kans is dus wel groot dat er nog op Stekene effectief een of meerdere vermiste gevalletjes te vinden zijn, of werden gesloopt. Allicht zal de telling voor Sinaai wel volledig zijn en zijn de hiaten te zoeken op Stekene.

De loop van de Hollandstellung in grote lijnen op een kaartje van Sinaai

Sinaai

1. Si L 01 Voorpostbunker - Juist achter brug met Moervaart langs Keizerstraat (gesloopt)
2. Si L 02 Voorpostbunker - Hoek Weimanstraat - Zwaanaardestraat achter hoeve
3. Si L 04 Voorpostbunker - Achteraan bosje woning Neerstraat 44 - langs Bokwegel
4. Si L 03 Commandobunker - Hooimanstraat 44 (volledig ingebouwd in voorbouw woning)

Sinaai zal qua terug te vinden bunkers allicht vrij volledig zijn alhoewel zeker niet uit te sluiten valt dat er hier of daar nog iets vergeten zou zijn. De aangeduide locaties zijn zeker ook vrij juist aangeduid.

Als uzelf nog aanvullingen of correcties weet ten opzichte van bovenstaande reeks bunkers op grondgebied Sinaai, gelieve dit dan door te geven, zodat toch eindelijk eens een volledige inventarisatie van wat nog van deze linie bestaat, zou gekomen worden. Gelieve in dat geval te mailen op info@bunkergordel.be. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gebruikte externe bronnen: Boek: "De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk".

De inventaris van de Dienst Erfgoed van de Hollandstellung.

Sinaïek - Tijdschrift Heemkring "Den Dissel" - De Sinaaise bunkers uit WO I - Tallir G (2014)