Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming op de terreinen van het station van Denderleeuw.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Deze reportage geeft u de locatie weer van in totaal allicht 7 schuilstructuren in de directe omgeving van het spoorwegstation van Denderleeuw. Alleen is er totaal geen zekerheid meer of alle hier vermelde structuren heden nog zullen bestaan. De laatste prospectie dateert ondertussen namelijk reeds van 2011.

Overzicht van de schuilstructuren nabij het station van Denderleeuw:

Schuilplaats 2: In het verlengde van perron 3.

luchtfoto Denderleeuw Station schuilkelder scherfvrije ruimte

De tweede nog aanwezige schuilplaats op de spoorterreinen van Denderleeuw is volledig identiek aan de eerste reeds beschrevene. Ze kan gemakkelijke bereikt worden via de gewone perrons. Ze ligt namelijk volledig in het verlengde van perron 3.

Vanop perron 3 ziet men in de verte een vervallen spoorweggebouwtje. Origineel allicht een werkhuisje met bijhorende gebouwtjes voor spoorwegpersoneel. De schuilplaats zal dan ook in dit geval gemaakt zijn voor het op dat moment aanwezige spoorwegpersoneel.

vervallen watertoren Denderleeuw

Het spoorweggebouwtje is op het moment een ruïne en staat totaal in verval. De kans is dan ook groot dat het keldertje één van deze wel eens mee zou kunnen afgebroken worden als ooit het vervallen gebouwtje afgebroken zou worden.

Om de kans op afbraak wat te verminderen is er wel nog het geluk dat het spoorwegterrein van Denderleeuw wel meer van die vervallen hoeken en kanten kent. Zo staat er trouwens op hetzelfde terrein ook nog een totaal vervallen spookachtige watertoren.

De oude watertoren is volledig vrij en open. Het is op het moment een grote duiventil. Binnenin liggen de bergen uitwerpselen, letterlijk enkele meters hoog.

vervallen gebouw met schuilplaats
Zicht op het vervallen spoorweggebouwtje achteraan perron 3. De schuilplaats ligt juist achter dit gebouwtje.
schuilplaats
Voor- en achterkant van het gebouwtje. Aan de achterkant lijkt het opnieuw of er een stapel kasseistenen ligt. In realiteit is dit opnieuw het schuilkeldertje..
schuilkelder 2 te Denderleeuw
Op de linkse foto ziet u opnieuw duidelijk de toegang naar de schuilplaats. Dit is dan ook het enige dat voor een buitenstaander zou verraden dat het niet over een stapel kasseistenen gaat.
detail toegang binnenzicht schuilplaats
Links ziet u nog eens een detail van de toegang. Rechts een binnenzicht in het keldertje dat heden enkel nog plaats biedt aan achtergebleven rommel. De structuur binnenin is volledig identiek met de eerste beschreven structuur. U ziet opnieuw duidelijk de trekkers om de koppen van de schuilplaats bij elkaar te houden alsook het mangat achteraan.
detail mangat als nooduitgang

Nogmaals een binnenzicht, ditmaal gekeken naar de toegang. De structuur is opnieuw met een soort van chicane om de binnenkant van de schuilplaats te beschermen tegen inslagen langs de ingangskant. Rechts het eveneens aanwezige mangat dat vermoedelijk dienst deed als nooduitgang.

Anno 2019 zie je voorlopig gelukkig zowel het oude gebouwtje waar de structuur bij ligt op Google Streetview nog altijd vrij identiek en onaangeroerd liggen.