Schuilbunkers Gentse Haven
 

Belgische Schuilbunkers in de Gentse Haven

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de schuilbunkers ooit gebouwd in de Gentse haven:

Schuilbunker 17. Henri Farmantstraat - kaai 58.

Ondanks dat dit qua uitzicht in de haven een zeer fraai gevalletje is, was dit het laatste exemplaartje dat ik tot op de dag van vandaag mocht ontdekken. De Henri Farmantstraat is de hoofdweg die op de oostkant de haven naast de drie dokken voorbijrijdt. Dit structuurtje bevindt zich op de kop van het Middendok. Op onderstaande luchtfoto van Google Earth uit 2013 is het structuurtje nauwelijks te zien doordat het verborgen zit tusse nde struiken, midden tussen een afsplitsing van de sporen in de haven. In de linker hoek ziet u nog de hoek van het middendok (Middendarsen).

Het structuurtje staat goed verborgen tussen midden in oude havenactiviteiten. We bevinden ons in de buurt waar zich een groot overslagbedrijf van oude metalen bevindt. Het bunkertje is op zijn dak trouwens drager van een fraaie metalen draak.
Enkele blikken op dit fraaie gevalletje.
Schuilbunker Gentse Haven Henri Farmantlaan

Van de twee toegangen is er een (kant gebouw) nog afgesloten met een slot, ook al is het zeker geen origineel slot meer. De achterste deur staat gewoon open. Allicht omdat het structuurtje gebruikt wordt door katten om in te overnachten.

Heel leuk bij dit bunkertje is dat het op zijn toegangsdeuren nog drager is van originele informatiebordjes naar de dokwerkers toe gericht.

Merkwaardig genoeg lijkt het alsof de structuur langs deze kant beperkt is tot een zeer kleine ruimte. Een kunstmatig houten vloertje sluit de rest van de kelder af. Wanneer me niet zijn zondags kostuum aantrekt kan men via het verwijderen van enkele plankjes, de bunker langs deze weg wel degelijk betreden.
Het bunkertje is aan de binnenkat zeker onderhouden te noemen. Zoals bij alle identieke strutuurtjes komt men beneden de trap uit bij één van de twee nooduitgangen.
Binnenzicht in de structuur aan deze zijde. Zoals duidelijk te zien, bezit het bunkertje geen origineel meubilair meer.
Ook de bergruimte is perfect leeg. Alle verlichting blijkt ook nog zo goed als intact aanwezig.
De gang aan de overkant van de bunker. Achteraan de elektriciteitskast.
Nooduitgang aan de andere kant van de bunker.
Gelijkaardig, ook de tweede berging. Een van deze twee zou bij gebruik van de structuur als toiletruimte gebruikt dienen te worden.
En voor de rest, HIER WAAK IK...