Een beschrijving van de nog aanwezige restanten van het oude Citadel in het huidige Citadelpark te Gent:

Bastion 5 : De grottenstructuur

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Het militaire verleden van het Gentse Citadelpark

Bastion 5: De grottenstructuur.

Situering van de structuur op plan:

Op onderstaande schets van het originele Citadel werd de nog aanwezige structuur aangeduid:

Op bovenstaand origineel grondplan van de volledige Citadel werd de lokatie van het nog aanwezige restanten van Bastion 5 aangeduid. (Plan: Collectie Gents Stadsarchief)
Op het bovenstaande luchtfoto van Gis-Vlaanderen, werd dezelfde lokatie aangeduid met een rode stip om het oriënteren in het huidige park wat te vereenvoudigen.

Het plannetje links toont ons het gedeelte van Bastion 5 dat in de vorige reportage reeds werd besproken. De grottenstructuur is in feite nog een gedeelte van diezelfde structuur. Het betreffen namelijk nog de drie volgende kanonkamers waarvan de kopmuren werden verwijderd. De grotten maken deel uit van de in 1877 aangelegde "Zwitserse Vallei". Men is een aantal nog aanwezige restanten van de citadel letterlijk aan het zicht gaan onttrekken door ze het uitzicht van grotten en rotsen te geven. Het originele concept is afkomstig van de Brusselse Rocailleur F. Dumilieu.

Een fraaie oudere foto van deze in het Citadelpark toch gekende grottenstructuur. De foto dateert van rond de eeuwwisseling (+/- 1900). (Foto: Boek 100 jaar Gentse Groendienst)

Tijdens de tweede wereldoorlog, meer bepaald tijdens de Duitse Bezetting, zijn deze grottenstructuren officieel in gebruik genomen als publieke schuilplaats bij luchtalarmen.

Beschrijving van de grottenstructuur.

Bovenstaande foto's geven een goed beeld van hoe de nep-grotstructuur heden ten dage nog altijd in het stadspark terug te vinden is. De linkse foto geeft een beeld op de grotten, komende uit de richting van de kiosk. De rechtse foto (Foto: Gents Stadsarchief), toont dezelfde structuur komende uit de richting van de grote vijver.
Komende van de kant van de kiosk, is er juist voor de rotsstructuur op de rechter kant een fraaie trap die u naar de bovenkant leidt van de heuvel in het terrein. Halverwege deze trap ziet men opnieuw een dichtgemetst gat in de wand. Dit is een dichtgemaakt schietgat van een kanonkamer. De structuur die hier achter verborgen zit zal in een volgende reportage meer in detail worden besproken.
Aan de kant van de grottenstructuur komende van de grote vijver, zien we op de rechter kant restanten van baksteen en een schouwtje. Deze wand is de achtekant van het eerder besproken gedeelte van Bastion 5 dat nog in gebruik is als stapelplaats en werkplaats voor de Gentse Groendienst. Het schouwtje hoort bij de in dat artikel besproken kamer, besproken als ruimte 1. De foto ernaast is getrokken in de op de linker foto zichtbare, smalste gat, gekeken naar de muur op de rechter kant. Op de plaats waar vroeger de poort zat die de rest van het nog bestaande gedeelte van Bastion 5 verbond met deze grottenstructuur. Men ziet hier nog duidelijk het blootliggende ijzer waar origineel de rotsstructuur op was bevestigd. Het vrij liggende baksteen is de achterkant van wat men in de bespreking van die structuur kan zien als de dichtgemetste poortstructuur achteraan de gang (ruimte 3). Had dus de gang gewoon doorgelopen, waren de grotten de 2e, 3e en 4e kanonkamer van het bastion geweest.
De grotten maken nog altijd een zeer sfeervol gedeelte uit van het stadspark. Alleen opnieuw jammer dat 99% van de mensen die er langs komen, nauwelijks beseffen wat de originele structuur eigenlijk was waar ze deel van uitmaakten. Hieronder links nog een blik op de doorgang die men liet tussen de 3 grottenschachten. Deze doorkijk en doorgangen van de ene schacht naar de andere, zijn niets anders dan de restanten van de originele doorgangen van de ene kanonkamer naar de andere. Op het uiteinde rechts is nog een laatste kanonkamer die wordt afgesloten door deze oude houten poort. Deze structuur wordt meer in detail besproken in de volgende reportage.

Graag had ik bij deze onderstaande diensten willen danken voor het mogelijk maken van deze reportage:

  • De diensten Stadsarcheologie en Stadsarchief, beiden gevestigd in "De Zwarte Doos", Dulle Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge voor het ter beschikking stellen van de originele kaarten, schetsen en afbeeldingen.
  • Mr. Ghislain Mineur voor zijn meer dan deskundige uitleg over het originele Citadel en zijn zeer vlotte samenwerking als het gaat over het beschikbaar stellen van documentatie.
  • Mr José Dejonckheere voor zijn eveneens gedreven speurwerk in deze materie.