Een beschrijving van de nog aanwezige restanten van het oude Citadel in het huidige Citadelpark te Gent:

Bastion 5 : De mysterieuze aquariumgrot

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Het militaire verleden van het Gentse Citadelpark

Bastion 5: De mysterieuze aquariumgrot.

Situering van de structuur op plan:

Op onderstaande schets van het originele Citadel werd de nog aanwezige structuur aangeduid:

Op bovenstaand origineel grondplan van de volledige Citadel werd de lokatie van het nog aanwezige restanten van Bastion 5 aangeduid. (Plan: Collectie Gents Stadsarchief)
Op het bovenstaande luchtfoto van Gis-Vlaanderen, werd dezelfde lokatie aangeduid met een rode stip om het oriënteren in het huidige park wat te vereenvoudigen.

Het plannetje links toont ons het gedeelte van Bastion 5 dat in de vorige reportages reeds werd besproken. Binnenin de huidige grottenstructuur, ziet men nog een toegangspoort die toegang geeft tot wat eveneens een stuk van het originele bastion 5 was. Het betreft hier nogmaals een kanonkamer en de munitiekamer horende bij deze kanonkamers. Ook deze structuur maakte deel uit van de fameuze "Zwitserse Vallei" die in 1877 werd gebouwd. Het betreffen dus eveneens gecamoufleerde oude restanten van de citadel die letterlijk aan het zicht werd onttrokken door ze het uitzicht van grotten en rotsen te geven. Het originele concept was afkomstig van de Brusselse Rocailleur F. Dumilieu.

Beschrijving van de mysterieuze aquariumgrot.

Dit betreft opnieuw een structuur waar men heden nog nauwelijks iets van kan zien in normale omstandigheden. De grot is nog vrij intakt aanwezig maar is voortdurend afgesloten. Ook deze grotstructuur is in bezit en gebruik van de Gentse Groendienst. Heden wordt ze gebruikt als grote kattenbak, voor de opvang van zwerfkatten in de buurt van het Citadelpark. Om de toegangspoort te lokaliseren moet men de bestaande grottenstructuur
betreden. Als men komt uit de richting van de kiosk, zit de toegang centraal in de grot op de rechter kant. De toegang zelf is een met graffiti beklede houten dubbele poort, afgesloten met een ketting en een hangslot.

Op de foto hierboven krijgt u de grot vrij mooi te zien. Origineel was dit een ruimte waarin de bezoekers van het park konden genieten van een aantal aquaria met allerhande vissen. Her en der ziet men nog in de grot restanten van ruimtes waar deze aquaria ooit moeten hebben opgesteld gestaan. Jammer genoeg ontbreekt tot op heden elke foto van de intakte grot. De foto hierboven dateert allicht van rond 1990 (bron: tijdschrift Gent nu en toen). Centraal ziet u een kleine grot. Dit kleine grotje, en meer dan waarschijnlijk,

ook één van de verschillende ruimtes die werden volgestouwd met aquaria. Heden valt de kleine ruimte de taak ten beurt om dienst te doen als stapelplaats van de kattenbakken, die vrij talrijk in de grot aanwezig zijn. Hierdoor is de geur in de grot heden wel alles behalve. De volledige grotstructuur was origineel zo opgebouwd dat er een soort van rondgang was gemaakt rondom de ganse structuur aan de buitenkant. Zo ging men met een trappenpartij over het kleine grotje in de eigenlijk mysterieuze grot om zo voor het dichtgemaakte schietgat voorbij te komen. De scheidingsmuren tussen enerzijds de kanonkamer en anderzijds de kruitmagazijnen zijn allen grotendeels verdwenen waardoor het geheel een vrij ruime indruk geeft. Boven het grotje ziet men de kleine gaatjes van de bakstenen gebruikt voor het
dichtmaken van het originele schietgat voor het kanon. Dit kon in de reportage over de grottenstructuur in het park al eens opgemerkt worden. Je kon het toen al als volgt te zien krijgen, halverwege het trapje dat ons naar de bovenkant van de heuvel leidt, op de
rechter kant, komende van de richting van de kiosk. Hier ziet men duidelijk dezelfde stenen die men ook aan de binnenkant van de grot kon zien. Heden is de grot eveneens nog onbeschadigd maar er staat in de ruimte iets meer rommel gestockeerd zodat het fotograferen ook iets minder fraai wordt. Enkele recentere foto's met een globaal zicht, ziet u hieronder. Ze geven een goed beeld van de binnenkant van de structuur anno 2010.
In de ruimtes waar ooit het kruitmagazijnen waren (de twee origineel driehoekige ruimtes) kan men in het plafond nog een restant zien van een ventillatiegat. Ook zijn er hier en daar wat nep-stalagtieten verdwenen waardoor het originele baksteen van de kazematten opnieuw in het zicht komt.
Rechts van de toegangspoort tot de grot ziet men nog vrij duidelijk de uitgemetste structuren van een aantal verdwenen aquaria terugvinden.

Graag had ik bij deze onderstaande diensten willen danken voor het mogelijk maken van deze reportage:

  • De diensten Stadsarcheologie en Stadsarchief, beiden gevestigd in "De Zwarte Doos", Dulle Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge voor het ter beschikking stellen van de originele kaarten, schetsen en afbeeldingen.
  • Mr. Ghislain Mineur voor zijn meer dan deskundige uitleg over het originele Citadel en zijn zeer vlotte samenwerking als het gaat over het beschikbaar stellen van documentatie.
  • Mr José Dejonckheere voor zijn eveneens gedreven speurwerk in deze materie.