Merelbeke stationsbuurt
 

Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming op de terreinen van het station van Merelbeke.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de nog aanwezige (en ondertussen gesloopte) schuilstructuren:
  • Grote buisvormige schuilstructuur (type Duffeleer) voor spoorwegpersoneel in buurt van wisselbedieningsgebouwtjes (Gesloopt 2e exemplaar).

Vermoedelijk stonden in de directe buurt van de vorige aangegeven buisvormige schuilstructuur (alleen meer naar de Vijverwegel toe) ook nog een aantal spoorweggebouwtjes. Deze waren in elk geval in 2008 ook reeds gesloopt, samen met de gelijkaardige schuilstructuur zoals er al een werd besproken op deze link.

Ook over deze structuur is er is zeer weinig info terug te vinden. Gezien enkel van de versterkte structuur aan het station is geweten dat hij werd gebouwd rond 1943, laat dit wel vermoeden dat ook deze structuren uit dezelfde periode zullen afstammen. Voor de historische redenen van de bouw van dergelijke structuren op grondgebied Merelbeke station, verwijs ik jullie dan ook terug naar de algemene beschrijving van deze structuren rond Merelbeke station.

Naar alle waarschijnlijkheid zou de verdwenen structuur (allicht samen met een aantal reeds langer verdwenen gebouwtjes) moeten gestaan hebben binnen de aangegeven rode zone op bovenstaande foto van Google Earth.
Op deze foto van Google Streetview is ook reeds lang niets meer te zien. De besproken zone ligt tussen de Vijverwegel en de gebouwtjes op de achtergrond (zijn deze die bij de reeds besproken gelijkaardige structuur stonden maar ook ondertussen in 2012 reeds gesloopt zijn).

Beide foto's tonen hetzelfde terrein. De eerste dateert uit 2008, de tweede uit 2012. Beiden tonen een vrij identiek lege vlakte behorende tot de spoorwegterreinen van Merelbeke Station. Van de vermelde structuur is zelfs in 2008 al geen spoor meer te bekennen.

Op onderstaande foto van voor deze periodes, is het ontbrekende schuilstructuurtje met een eveneens in beide gevallen reeds verdwenen spoorweggebouwtje, nog te zien. (Foto: Collectie Freddy Van de Putte). De structuur was identiek aan de twee nog aanwezige dergelijke structuren op de terreinen van station Merelbeke.

Verdwenen schuilstructuur Merelbeke station