Beperkt bijkomende info bij PB 30 - Gent - Kortrijksesteenweg - Charles De Kerkchovelaan

 • Indeling:
 • Publieke Schuilbunker
 • Adres:
 • Gent - Kortijksesteenweg - Charles De Kerckhovelaan

(Google Earth)

 • Detail van de kaart:
 • PB30 (zwart vierkantje)

(Gents Stadsarchief)

 • Foto locatie nu
 • (Google Streetview)
 • Status Februari 1944:
 • Zeker gebouwd
 • Plan van de structuur:

(Gents Stadsarchief)

 • De ingang was boogvormig afgewerkt met een dalende trap van 2 zijdes toegankelijk.
 • Centraal lag een dieper liggende toegang tot de structuur zelf.
 • Achter deze toegang lag een rechthoekig sas.
 • Links hiervan was een sanitaire ruimte met 2 toiletten.
 • Rechts hiervan lag een verbandkamer voor het geval gewonde personen werden binnengebracht.
 • In dit rechthoekig sas waren ook al bankjes aanwezig.
 • Daarnaast waren er 2 lange gangen met aan beide zijdes bankjes.
 • Achteraan deze gangen was een nooduitgang.
 • Foto's:

We kijken hier op het boogvormig uitgemetste toegangscomplex. (Foto: Collectie Marcel Vermeulen)

Toch heb ik zelf moeite om te geloven dat wat hier is gebouwd klopt met wat op het bijhorende grondplan staat. Mochten hier bv die toiletten en verbandkamer en dat tussensas gebouwd zijn, zou achter wat je hier ziet als toegangscomplex een breder en langer bakstenen vervolg zichtbaar moeten geweest zijn, wat hier dus duidelijk niet het geval is. Ook is wat u hier ziet om een dubbele schuilstructuur te bevatten, veel te smal. Allicht zijn al die extra's hier nooit gebouwd en bleef de structuur beperkt tot 1 schuilgang en geen 2.

 • Gekende Details:
 • Info op basis van bestek G4370/1714 van 20/06/1947 - Sloop van 6 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang
 • Zijwanden in baksteen (2.5 steens dik) (46 cm)
 • Zoldering: 15 cm gewapend beton
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton

Deze uitleg strookt ook veel meer met wat op de foto te zien is en zeker niet met wat allemaal te zien is op het bijhorende origineel grondplan.

 • Huidig status:
 • Zeker verdwenen.