Beperkt bijkomende info bij PB 40 - Sint Amandsberg - Jan Delvinlaan

 • Indeling:
 • Publieke Schuilbunker
 • Adres:
 • Sint Amandsberg - Jan Delvinlaan

(Google Earth)

 • Detail van de kaart:
 • PB40 (zwart vierkantje)

(Gents Stadsarchief)

 • Foto locatie nu
 • (Google Streetview)
 • Status Februari 1944:
 • Zeker gebouwd
 • Plan van de structuur:

(Gents Stadsarchief)

 • Hierbij een schets van het Lastencohier van 24 mei 1943 voor het bouwen van in totaal 25 publieke schuilplaatsen in Gent. Men omschrijft hier 3 types van herhaaldelijk gebouwde structuren. De structuur hier beschreven is van het Type L.
 • Het type L omvatte een zigzaggend toegangssas, een toilet en een lange gang met aan 2 zijdes bankjes en achteraan een nooduitgang.
 • Deze structuur bood zoals alle andere van deze 25 structuren plaats aan 225 personen.

(Gents Stadsarchief)

 • Vervolg van dit Lastencohier met de locaties van deze 25 structuren. Je vindt deze specifieke structuur terug bij de structuren van Type L als nr 2: "Jan Delvinlaan".
 • Foto's:
 • Geen foto's gekend.
 • Gekende Details:
 • Info op basis van bestek G4370/1739 van 16/01/1948
 • Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Een lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (47cm)
 • Zoldering: gewapende betonplaat 15cm
 • Fundering in gewoon beton.
 • Tot 50cm boven vloerplaat een waterdichte cementering van 3cm op de wanden, bestreken op kiekendraad.
 • Huidig status:
 • Zeker verdwenen.