Overzicht van de Publieke Schuilstructuren op Groot Gent tijdens WOII

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Overzicht van de Publieke Schuilplaatsen in Groot Gent tijdens WOII op basis van oude kaart Stad Gent anno 1944

Overzicht van de Private Loopgraven op Grondgebied Groot Gent

 • Loopgraven = Structuren fel vergelijkbaar met wat men optrok in de frontzones van WOI als beschermingszones voor de soldaten. Deze werden opgetrokken in velden nabij wegen of bestaande pleinen wanneer de tijd en de middelen ontbraken om nog toe te komen aan de bouw van effectieve schuilbunkers of het gebruik van schuilkelders niet beschikbaar was. Dit konden zeer rudimentaire zigzag uitgegraven lijnstructuren zijn, eventueel soms beperkt voorzien van dakstructuren.
 • Privaat = opgericht op privaat domein, in de meeste gevallen ook met private middelen maar in dit geval allicht ook wel publiekelijk opengesteld voor buitenstaanders
 • In gebruik = de structuur was in februari 1944 al officieel in gebruik (bestond dus al tegen die datum)
 • In vooruitzicht = de structuur was in februari 1944 al ingepland om te worden opgericht maar de bouw was nog niet lopende.

In totaal telt deze lijst 3 locaties voor Private Loopgraven op grondgebied Groot Gent. Hiervan waren er in februari 1944 al 2 in gebruik. 1 was ingepland maar d bouw nog niet begonnen. Het is dan ook niet zeker of die ene structuur er na 1943 ook effectief is gekomen.

Indien huidig status = nihil = is de kans zeer klein dat er nog sporen van bestaan. Dit is bij deze loopgraven sowieso al veel minder waarschijnlijk.

Indeling
Details
Detail van grote kaart
Luchtfoto
Detailfoto

PrL 01 - Gent - Aeroplaanlaan

Heden: Vliegtuiglaan

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrL 02 - Gent - Casinostraat

Heden: Wispelbergstraat

 • Status Februari 1944: In gebruik
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

PrL 03 - Gent - Concienceplein

Heden: Scheldekaai

 • Status Februari 1944: Nog niet gebouwd in februari 1944, wel ingepland. Dus onduidelijk of hij ooit gebouwd is.
 • Gekende details: Geen
 • Huidig status: Nihil

Alle bijkomende info over de grotendeels ondertussen verdwenen structuren hierboven vermeld, blijft zeker welkom op info@bunkergordel.be

Gebruikte bronnen voor deze zoektocht:

 • Overzichtskaart van alle Gentse Publieke Schuilstructuren anno 1944 - Collectie Gents Stadsarchief (De Zwarte Doos)
 • Door de jaren heen reeds teruggevonden info en foto's. In de mate van het mogelijke de originele bronnen vermeld (indien nog gekend)