Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 07
Type structuur
Vliegtuigloods - type Abstellboxen
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, betreft een verdwenen structuur
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Zou gelegen hebben nabij de hoek van Krommewege met de Lindenstraat.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

In de weg Krommewege zit een lichte zigzag waar deze de opstijg- en landingsbaan kruist (juist eronder). Deze knik komt in feite deels overeen met wat je zelfs op die specifieke kaart hogerop van dit vliegveld kan zien.

De respectievelijke loods lag allicht zuidwestelijk van de toenmalige originele opstijg- en landingsbaan.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Detail Oude kaart RAF 1945

Als de locatie zoals gemeld zou kloppen met de hoek huidige weg Krommewege met Lindestraat, dient de structuur gezocht te worden rechtsonderaan deze schets (uiteinde U-vormige uitstulping rechter kant).

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

De structuur is identiek te zien op deze kadasterkaart.

Luchtfoto 1944 - collectie Geert Beelaert

Als de locatie klopt is het de meest rechtste structuur hier nog zichtbaar. Nochtans zou de in het blauw omcirkelde structuur allicht logischer zijn. Als het effectief zo is dat het gebouw tot enkele tientallen jaren geleden nog bestond, kan het echter het in blauw omcirkelde gebrouw niet zijn omdat dit al niet meer zichtbaar zal zijn op iets latere luchtfoto's.

 

 

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

In 1971 zijn de structuren rechts nog bestaande. Links is al verdwenen.

Actuele Luchtfoto Google Earth - situatie 2023

Heden is alles verdwenen en vervangen door industriebouw.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Deze structuren stonden door de band iets of wat gescheiden van elkaar verspreid over het terrein rondom de landings- en opstijgbanen. Zeker niet te fel gegroepeerd omdat ze dan wel snel gegroepeerd aangevallen konden worden uit de lucht.

Functie van de structuur

 • Het betrof een stapelplaats voor door de band 2 jachtvliegtuigen of 1 grotere bommenwerper.
 • Deze ruimtes werden ook gebruikt voor het uitvoeren van onderhoudsoperaties aan deze toestellen.
 • Voorlopig zijn er nog 4 dergelijke abstellboxen bij dit vliegveld gekend.
 • Dit waren er ooit zeker meer maar van de verdwenen exemplaren is er voorlopig zeer weinig info gekend, laat staan exacte locaties. Men vindt wel info terug dat de meeste van deze loodsen na de oorlog vlotjes werden overgenomen door de plaatselijke boeren. Degene die te zwaar beschadigd waren, werden vaak al enkele jaren nadien gesloopt.
 • Dit betreft een 100% zeker ondertussen niet meer bestaande gelijkaardige structuur.
Beschrijving van de structuur
 • De loodsen waren standaard volledig opgetrokken in baksteen.
 • Wat opvalt is de zeer specifieke dakstructuur met een zeer mooi vakwerkgebinte in hout.
 • De originele daken waren bedekt met een soort van teerpapier.
 • Achteraan hadden ze door de band een tweetal deurgaten.
 • Aan de voorzijde hadden ze grote houten schuifpoorten om de vliegtuigen gemakkelijk te kunnen binnen- en buitenrijden.
 • Dit betreft in elk geval een exemplaar dat qua uitzicht toch wel verschillend te noemen valt met wat er nu nog te vinden is.
 • De loods was volledig uitgewerkt als een hoeve zoals er wel meerdere in de buurt te vinden waren.
 • Ook de grote schuifpoorten waren perfect mee beschilderd met het uitzicht van een dergelijke hoeve.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Niet meer van toepassing. De structuur bestaat zeker niet meer.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Deze structuur wordt gekoppeld aan de hoek van Krommewege met Lindestraat.
 • Helaas zijn er als je deze locatie koppelt aan bovenstaande kaart, in die buurt niet direct structuren getekend koppelbaar aan de structuur die daar zou gestaan hebben.
 • Een gedeelte van het gebouw zou na de oorlog omgebouwd geweest zijn en bewaard als een gedeelte van een woning.
 • Ook deze woning is allicht tussen 2010 en 2020 gesloopt voor de bouw van een industriebouw.

Oudere foto's

Oudere foto's van deze structuur - allen van tijdens WOII bij de Duits / Italiaanse bezetting van de site

De vliegtuigloods met volledig gesloten poorten. De poorten hebben het uitzicht van een hoeve zoals er in de omtrek wel meerdere te vinden waren. (Foto: collectie Cegesoma)

De vliegtuigloods met gedeeltelijk geopende poorten. Intern staat een bommenwerper opgesteld. (Foto: collectie Cegesoma)

Idem met volledig geopende poorten. (Foto: collectie Cegesoma)

Idem met inbegrip van de bemanning. (Foto: collectie Cegesoma)

Poserende bemanning voor de bommenwerper in de loods. (Foto: collectie Cegesoma)

Actuelere foto's huidige locatie

De locatie aangeduid als relevant voor deze structuur, op de hoek van Krommewege met Lindestraat. Niets wijst hier nog op het feit dat hier ooit zo een loods zou gestaan hebben. (Google Streetview)

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Bijkomende info verkregen via Geert Beelaert en Frank Raeman.
 • Gezien het een structuur betreft die tot op heden nog niet in detail geplaatst kon worden, blijft verdere info dus zeker welkom op info@bunkergordel.be.