Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 09
Type structuur
Schijnwerperstand - FA Scheinwerferstand
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing. Structuur is gesloopt eind 2022.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Dit betreft de meest noordoostelijke van in totaal origineel 5 structuren die ooit stonden langs de Ringbaan aan de noordkant van het toenmalige vliegveld.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Deze structuren zijn te zoeken noordelijk van het blauwe gedeelte van de originele landings- en opstijgbaan van het vliegveld.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Detail op de RAF kaart van dit vliegveld waar ook deze cluster van gebouwen op te vinden is:

Op de schets zie je 5 structuren aan de noordoostkant van het vliegveld. Deze structuur is op deze schets de meest noordelijke kleine structuur.

Luchtfoto's van een Amerikaans bombardement op 10 April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

Dit betreffen 3 foto's van een Amerikaans bombardement op het vliegveld van Maldegem op 10 April 1944. Het was vooral deze zone en het eigenlijke gebetoneerde gedeelte van de landings- en opstijgpiste die hierbij zwaar getroffen werd. Bij deze aanval werd 1 van de 5 gebouwtjes bij deze cluster horende zeer zwaar geraakt en in feite vernield. Dit verklaart waarom alvast 1 structuur na WOII vrij snel werd afgebroken.

De eerste foto toont letterlijk het inslaan van de bommen.

 

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

2e foto van hetzelfde bombardement. Het vliegveld komt onder een dikke rookwolk te liggen.

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

3e foto van dezelfde zone van het vliegveld. Alle rook is ondertussen opgetrokken en blijkbaar heeft men ook hier en daar, onder andere op de opstijg- en landingsbanen al beperkt de kraters gevuld.

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Collectie Geert Beelaert.

Detail van de toen 5 gebouwtjes op de onderste luchtfoto. Er valt duidelijk te zien dat de sector met de 5 gebouwtjes in de zone getroffen door de bommen kwam te liggen. Het onderste gebouwtje rechtsonder is effectief getroffen.

Op en rond deze structuren was er zeker lichter FLAK-geschut (allicht 20 mm) opgesteld.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

De origineel 5 pilotengebouwen zijn rechts omcirkeld. Enkel het gebouw rechtsonder is een kruis overgetrokken omdat het reeds in zeer slechte staat zal zijn geweest door het bombardement.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Detailfoto van deze zone van het vliegveld in 1971. De gebouwtjes waren toen letterlijk nog in open velden te zoeken.

 

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Detail van de toen nog 4 structuren.

Luchtfoto 2023 Google Earth

Detail van dezelfde zone terwijl de industriezone hen ook daar in feite komt zoeken en ongewenst maakt.

Detail Luchtfoto 2023 Google Earth

De toen nog 4 structuren.

Eind 2022 werden ook hiervan nog eens de 2 meest rechtse structuren op de luchtfoto gesloopt voor de uitbreiding van de industriezone. Hier zijn ze nog als 4 de structuren te zien. De hier besproken structuur is de meest noordelijke en werd mee gesloopt.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Noordoost-kant van het vliegveld.

Functie van de structuur

 • Deze structuren staan af en toe beschreven als de pilotengebouwen. Het is een kleine cluster van enerzijds 2 versterkte gebouwen en 3 kleinere structuren voor de opstelling van allicht schijnwerpers of mogelijks ook FLAK-geschut (luchtafweer)
Beschrijving van de structuur
 • De gebouwtjes opgetrokken voor het opstellen van schijnwerpers, mogelijks ook FLAK-geschut, waren allen vrij identiek qua structuur.
 • De wanden waren opgemaakt uit in baksteen gemetste bekistingen (caissons) die daarna werden volgestort met beton of baksteenbrokkenbeton.
 • De structuur heeft 1 toegang uitkijkend in zuidelijke richting.
 • Daarnaast had de structuur een raam in elke andere wand.
 • Het plafond is gevormd door een ter plaatse gestorte betonnen plaat.
 • Op het dak was bijkomend een volledige in betonnen snelbouwstenen opgetrokken verschansing opgetrokken waarbinnen toen of een schijnwerper voor de luchtafweer of effectief luchtafweergeschut zal opgesteld gestaan hebben.
 • Intern had de structuur 2 kamers.
 • Dit diende enerzijds allicht als opslagplaats voor eventueel munitie en anderzijds in het geval van een schijnwerper als kleine elektriciteitskabine en bijhorende bediening voor de schijnwerper op het dak.
 • Men verklaart hier ook altijd dat er een schuine aarden ramp was voorzien links van de huidige toegang maar dit lijkt weinig waarschijnlijk gezien daar toch wel praktisch de ruimte voor ontbrak. Dit zou gediend hebben om de bovenstructuur op die manier te bereiken met onder andere FLAK-geschut. Ook aan alle andere zijdes heeft de structuur ramen wat de aanwezigheid van die ramp in grond onmogelijk maakt.

Bouwplannen horende bij deze structuur - opgesteld door Kurt Waelbroeck (MKB bunkertours)

Grondplan van deze structuur. De enige toegang ziet u bovenaan links. Dit is de zuidkant van de structuur.

Aan de beide zijkanten is een iets groter raam.

Aan de achterzijde van de kamer met de toegang zit ook nog een raam.

3D-voorstelling van de structuur met inbegrip van het dak. Hierop was nog eens een opbouw met betonnen snelbouwstenen om een verschansing op te trekken. Deze verschansing is bij deze bunker verdwenen en hier ook niet getekend.

Achterzijde met toegang

Voorzijde en rechter zijkant

Achterzijde en rechter zijkant

Actuele toestand van deze structuur:
 • De structuur was de meest afgelegen stuctuur, meest noordelijk op het weiland. Hij is daar ooit ook als stal voor dieren gebruikt geweest.
 • Dat is ook de reden dat u aan de binnenzijde voederbakken kon terugvinden die zeker niet bij de originele structuur hoorden.
 • Bij deze structuur was de doorgang tussen de beide kamers nog normaal van grootte. Deze structuur was dus zeker intacter dan de structuur die hier nu is bewaard.
 • Ook de dakconstructie was hier volledig weg.
 • Op het dak zelf kon je wel nog mooi zien hoe deze ooit was omdat er nog voldoende indrukken van te zien waren in de restanten van bitumineuze lagen die er ooit hadden opgelegen.
 • De wanden die ooit gemaakt zijn uit bakstenen bakken die dan telkens gevuld zijn met beton of baksteenbrokkenbeton, waren er ook bij dit exemplaar vrij slecht aan toe. Bij heel wat van de wanden kon je zien dat vorst en insijpelend water heel wat baksteen van de buitenwand had doen afspringen. Daardoor had de structuur op sommige plaatsen het uitzicht van een zeer ruwe betonnen structuur die dan bijkomend nog zeer slordig bleek gegoten te zijn. Als je eens beter toekeek zag je telkens wel mooi de kopse baksteen opduiken in verticale lijnen waar ooit de baksteenbakken stopten.
 • Deze structuur had nog een perfect waterdicht dak wat zeker niet meer kan gezegd worden van dit van de gelijkaardige maar gespiegelde structuur Mal 08 die bewaard bleef.
 • Ook was heel wat van de originele bepleistering tegen de binnenmuren al verdwenen zodat je een ruwe blote baksteenwand kreeg aan de binnenzijde.
 • Aan de binnenzijde zijn ook nog de resten te zien van een schouw.
 • De meeste ramen waren aan de binnenzijde origineel blijkbaar voorzien van ijzeren netten (ongeveer wapeningsnetten) maar fijner van mazen. Dit zal bijkomend een beveiliging geweest zijn tegen rondvliegend puin doorheen deze ramen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • 3 van de 4 structuren zijn na WOII nog bewoond geweest door daklozen ten gevolge van de oorlog:
  • Een eerste door de familie Temmerman, zijn vrouw werd Fiene Leie genoemd en ze hadden een zoon Marcel.
  • Een tweede structuur werd bewoond door een zekere De Baere.
  • De 3e structuur door een op Maldegem Kleit wel gekend persoon, namelijk 't Galei
 • Relaas van opnieuw 2 gesloopte structuren die eigenlijk nooit gesloopt hadden mogen worden.
 • Dit is 1 van de 4 structuren ter hoogte van de huidige Rootweg, vroegere Ringbaan, situatie 2022.
 • De aandacht werd op deze structuren gevestigd omdat ze midden in een uitbreidingsgebied kwamen te liggen voor de uitbreiding van de bestaande Industriezone die men dan om het nog wat pijnlijker te maken gaat bestempelen Industriezone Ringbaan. De Ringbaan vormde vroeger letterlijk de randen van het toenmalige vliegveld en kent allicht zelfs bij dat vliegveld zijn ontstaan.
 • Toen de gevreesde gele infoborden werden geplaatst in de nabijheid van de 4 structuren, werd ik op dat moment als buitenstaander gecontracteerd omdat nieuwe slopingen verwacht werden.
 • Alles hing hier over wat met de site ging gebeuren in een waas van onduidelijkheid en niemand wou expliciet zeggen wat het lot van de structuren zou worden. Men speelde zeer vlotjes steeds de zwarte Piet door, bij wie men ook informeerde.
 • Dat er in die gevallen weinig interesse was in 4 in niet al te denderende vorm verkerende WOII structuren mag duidelijk zijn. Als er dan bijkomend nog eens 3 van de 4 op dat moment nog het uitzicht hadden van een sluikstort en de vierde dit van een zeer lang niet meer gebruikte en vooral niet meer gekuiste stal, speelde dit niet in hun voordeel om ze te bewaren.
 • Zelf had ik vrij snel door dat alles dat sloping van deze structuren in de hand zou werken, met plezier zou misbruikt worden om ze ook effectief gesloopt te krijgen.
 • Ondanks dat er van de IEOD Meetjesland een negatief advies was gegeven voor sloop, hingen er in 2021 toch al de eerste geruchten rond dat de voorkeuren uitgingen naar slopen van de 4 nog aanwezige structuren.
 • Ook moet je dan als zo vaak opnieuw vaststellen dat het aantal protestberichten dat de gemeente Maldegem bereikten om sloping van deze structuren te vermijden, opnieuw zeer beperkt waren. Mensen schrijven door de band wel heel graag volledig Facebook vol maar als hun protest effectief op officiële wijze nodig is, blijf je heel vaak de enige over die dit ook effectief doet. Dit was ook de situatie nu op Maldegem.
 • Als protest om toch duidelijk te maken dat de situatie waarin de structuren zich op dat moment verkeerden niet zo hopeloos was dan dat men het allicht graag hadden op dat moment (3 sluikstorten en een vuile stal), heb ik zelf eens zonder toelating het heft in eigen handen genomen en op de zondagnamiddag van 27 maart 2021 eens de meest westelijke structuur Mal 08, de structuur om een schijnwerper of FLAK-geschut te plaatsen meer westelijk van de site, volledig als soloproject (zonder hulp) geruimd.
 • Op de melding op mijn Facebookpagina van die situatie kreeg ik dan deze reactie van de firma Veneco die het dus zou dienen op te nemen voor jullie erfgoed. Eerst kreeg ik een telefoontje met de melding dat Veneco niet gediend was met wat ik daar had aangericht (opruimen van een structuur die ze liever gesloopt zagen, was niet ingepland). Hieronder hun zeer vriendelijke schrijven nadat ik er eerder al eens een toon vriendelijker werd voor opgebeld:

  Geachte heer,

  In aansluiting op ons telefonisch bericht, hierbij ook bericht via mail.

  Wij hebben doorgekregen dat u in één van de bunkers aan de Ringbaan in Maldegem werken heeft uitgevoerd.
  Deze site is in eigendom van Veneco.
  Veneco heeft u geen opdracht gegeven, noch toestemming gegeven om daar enige handeling of werken uit te voeren.

  Wij verzoeken u dan ook met aandrang om deze site niet meer te betreden en verdere handelingen uit te voeren, zonder voorafgaandelijke  toestemming van Veneco.

  Wij stellen u aansprakelijk voor eventuele kosten die wij hebben door uw handelingen.

  Nxxx Vxx Rxxxxxxxx

  Senior Projectcoördinator Veneco

 • Dit dringende contact was allicht bijkomend met spoed gedaan omdat er ondertussen ook al een vervolgopruiming was voorzien met eveneens sympathisanten van de site om ook de andere 3 structuren volledig te ruimen enkele dagen later.
 • Dit is dan onder andere door deze dreigingen van hun kant niet uitgevoerd mits dat ze de kans zouden bieden het project en vooral het idee van de sloop eens te herbekijken.
 • Eerlijk gezegd krijg ik het zelf op mijn heupen als je dient vast te stellen dat ze over diezelfde locaties ganse boeken in hun erfgoeddossiers vullen in opdracht van Veneco over een in de buurt gevonden scherf uit de Oertijd maar je amper een half woord terugvindt over de nog boven de grond aanwezige structuren van het toenmalige Duitse WOII vliegveld Fliegerhorst Maldeghem... Nochtans stonden deze structuren zonder te graven zichtbaar boven de grond maar had men daar om deze te bewaren allicht weinig zin. Het viel iets te fel op dat men ze liever kwijt dan rijk was.
 • Ik blijft het persoonlijk totaal niet kunnen, en deze opmerking handelt niet alleen over wat zich hier in Maldegem afgespeeld heeft, dat GANSE projecten van kop tot teen worden toegekend aan een firma zoals Veneco. Ze zijn er in die gevallen letterlijk heer en meester in en doen letterlijk wat ze het liefst doen (en lees vooral wat het meeste financieel nut voor hen oplevert). Zeker als ze binnen die all-in projecten ook nog zelf eens de leiding hebben over alles dat het Archeologisch gedeelte aangaat, weet je vooraf al hoeveel daarvan zal terrecht komen. Wat ik wil zeggen is dat het steeds verplicht zou moeten worden dat zeker het archeologisch onderzoek VOLLEDIG gescheiden gebeurt van de rest van het project. De firma's die dit uitvoeren zouden NOOIT onderlinge financiële belangen mogen hebben en zouden volledig onafhankelijk van elkaar hun taken moeten doen. In de huidige situatie zijn letterlijk JAGER en BOSWACHTER dezelfde.
 • Om het misschien lelijk te zeggen, ze hebben meer te verdienen met deze gronden mee te verkavelen binnen deze industriezone dan dat ze bijkomend binnen deze industriezone bewaard worden als erfgoed. Op dat gebied zijn dergelijke firma's letterlijk 'vergif" voor ons erfgoed op dit moment... Voor alle duidelijkheid, ik kan u nog meer gelijkaardige giftige dossiers bezorgen indien gewenst.
 • Waarom is een dergelijk onderzoek op dat moment niet in de leidende handen van een dienst als de "Dienst Onroerend Erfgoed"? Heelaas zijn al deze diensten ondertussen ook vergaan tot niet meer dan nutteloze papierwinkels en lege dozen die als puntje bij paaltje komt, zelfs geen adviezen meer geven als die structuren op dergelijke momenten niet al officieel beschermd zijn. Voor alle duidelijkheid, het beschreven zijn door hun diensten van die zaken heeft op die momenten ook geen enkele beschermende waarde...
 • Het is erg om zeggen maar dergelijke dreigende slopingen komen tegenwoordig sneller in de mailbox van www.bunkergordel.be terecht dan dat ze zelfs ter ore komen van een dienst als de Dienst Onroerend Erfgoed.
 • Uiteindelijk heeft het ganse protest er wel toe geleid dat er van de website uit nog een tweede poging is ondernomen om voor deze 4 structuren die al ten dode waren opgeschreven ondertussen (er was al officieel beslist ze te slopen tegen alle adviezen in), misschien dan toch eens de kerk in het midden te proberen houden.
 • Het betroffen hier uiteindelijk 2x 2 ongeveer gelijkaardige structuren. Er is kunnen bekomen uiteindelijk van elk van de types 1 structuur te bewaren. Tot mijn spijt was dit op de duur nog het enige mogelijke alternatief dat uiteindelijk is aanvaard.
 • Enerzijds is positief dat dan toch 2 structuren bewaard zijn gebleven die in feite gesloopt gingen worden, anderzijds is zeker een nog unieke 2e manschappenbunker die qua opbouw toch vrij verschillend was met deze die er nog staat, wel degelijk gesloopt. Ook dat betrof een unieke structuur in Europa alleen al door zijn geïmproviseerde opbouw met typische snelbouw betonblokken. Je blijft u dus afvragen waarom uiteindelijk niet die 4 structuurtjes konden bewaard worden maar helaas, het was dat of niets meer.
 • Hopend op jullie begrip, ik had ze liever ook nog alle 4 blijven zien staan.
 • 2 van de 4 structuren die op deze locatie dus nog stonden in november 2022, werden kort nadien, nadat wel alles nog eens specifiek officieel was leeggemaakt om in detail geprospecteerd te worden door onder andere www.bunkergordel.be en nog enkele andere met dit thema begane organisaties zoals MKB bunkertour. Het valt zelfs niet te snappen dat diensten als Dienst Onroerend Erfgoed de op dat moment leegstaande structuren niet eens bijkomend is komen prospecteren... Zegt dat genoeg?
 • Ook was deze structuur zoals hij voor sloop werd aangeboden zeker niet volledig geruimd. Het was eigenlijk meer een zoethouder dan geruimd. Een deel van die foto's zit in deze reportages mee verwerkt.
 • Eind november 2022 werden dus nog eens 2 van de origineel hier aanwezige 5 structuren gesloopt onder andere de structuur horende bij deze fiche.

Oudere foto's

Oudste foto's van deze structuur, daterend van rond 1991 - Bron onbekend

De 4 structuren, nog zeer vredig in zeer uitbreide ongerepte velden en weilanden. In de verte centrum Adegem.

Zicht op de structuren vanaf de toenmalige Ringbaan. De hier besproken structuur ligt volledig achteraan en is op deze foto amper te zien. Hierboven zie je hem meer achteruit wel nog staan.

tussen 2002 - 2007 - Collectie Geert Beelaert

Dit structuurtje centraal op de foto. Blijkbaar werd ondertussen de 2e manschappenbunker (Mal 14) wit geverfd.

2007 - Collectie Tristan Cools

Deze structuur, volledig links. Rechts de wit gezette manschappenbunker (Mal 14).

2009 - Google Streeview

In deze periode zijn de structuren verspreid over 2 verschillende weilanden te komen liggen.

2020 - Eerste eigen prospectie na de melding van dreigende slopingen. Dit werd ook aangevuld met foto's van 2e en 3e prospecties in 2021 omdat ondertussen uiteindelijk aan deze structuur niets werd gewijzigd.

Zoals al gemeld in de klaagzang hogerop. Hier ter plaatse stonden tijdens de archeologische werken grote infoborden. 50 meter achter deze borden stonden deze 4 structuren. Alles op die borden ging dus letterlijk over de Oertijd en de middeleeuwen. Geen half woord over de structuren 50 meter verder... Niet te vatten, of toch te vatten. Zwijg ze dood, die moeten weg met de vriendelijke groeten van Veneco...

Zicht op de ondertussen verdwenen structuur, het meest achteruit gelegen vanaf de weg.

Ook bij deze structuur is vrij fel al de buitenste baksteen verdwenen zodat hij ook zo een zeer ruw en slordig uitzicht kreeg.

Detail van de zuidelijk gerichte toegang. Er is altijd sprake dat de vrije wand links zou bedekt geweest zijn door een ramp in grond om het dak te kunnen bereiken. Helaas was dat ook hier volgens mij zeker niet breed genoeg om met degelijke schuine kanten (+/- 45° wil je dat deze wat stand houden en niet afkalven) een dergelijke hoogte te kunnen maken. Ook ligt het origineel beton zoals je hier kan zien tot tegen de structuur. Men zou toch niet betonneren onder zo een schuine grondtalud.

zijkant links van toegang.

Dit is het raam dat uitkijkt in de 2e kamer van de structuur.

Rechter zijkant naast dit raam, zeer zwaar aangetast door de verdwenen buitenste banksteen van de gebruikte bakstenen caissons.

Achterzijde van de structuur met enkel links nog een kleiner raampje. Dit keek uit recht op de toegang.

Detail van ook een afgetakende achterzijde rechts van dit raam.

wand in oostelijke richting, rechts van toegang.

Merkwaardig is dat bij deze structuur alle ramen waren afgezet met een soort van betonnetten in vrij ver gezette vorm van aantasting door roest. Ze lijken ook mee verwerkt te zitten het originele betonwerk en baksteen wat doet vermoeden dat ze origineel waren. Mogelijks als extra bescherming tegen rondvliegende projectielen bij explosies.

Dezelfde vrij zwaar gehavende zijde.

Binnenzicht in opnieuw een structuur die ondertussen gebruikt was als sluikstort.

Let ook op het kleine witte stukje pleisterwerk links van de toegang. Zie de foto hieronder.

Heel raar en jammer genoeg pas ontdekt bij het in detail uitsorteren thuis voor deze reportage van de bijhorende foto's... Er was blijkbaar in de cementering links van de toegang iets gekerfd of geschreven. Helaas is geen enkele van mijn foto's er voldoende op gericht geweest om het nu nog te kunnen lezen. Het werd alvast blijkbaar voorheen door niemand opgemerkt, ook niet door erfgoeddiensten die deze structuren amper hebben geprospecteerd alvorens te slopen... Helaas is het nu dus wel te laat om nog na te proberen gaan wat hier stond ingegraveerd in het toen reeds vervallen pleisterwerk.

Terugblik uit de structuur richting toegang. Rechts de nog intacte toegangsdeur in dit geval naar de 2e kamer van de structuur.

Achterhoek kamer, recht op de toegang. Merk de ijzeren grillen die in de ramen zijn geplaatst. Op eerste zicht lijken het standaard betonnetten maar daarvoor zijn de mazen qua afmetingen niet logisch om standaard te zijn. Ook was het ijzer te zwaar aangetast om nog duidelijk te zien of het glad of gekarteld ijzer betrof. Gekarteld ijzer bestond tijdens WOII nog niet, net zoals betonnetten. Als ze origineel zijn, wat er wel op wijst omdat ze mee verwerkt zijn in beton en baksteen van de structuur, was dit ook wel uniek. Ook dit valt helaas niet verder meer uit te pluizen.

Terugblik op de toegang. Voor alle duidelijkheid. De voederbakken die u ziet zijn ook hier zeker niet origineel.

Blik op deur naar 2e kamer die blijkbaar was gebruikt om oude rietplanten in te dumpen. Heel gezellig want dat vergaat dus in geen 100 jaar in zo een gesloten structuur...

Voor de rest was dit kamertje vrij. Al het pleisterwerk was er zo goed als van de wanden gevallen zodat enkel kale baksteenwanden en 1 raam te zien waren.

Blik om het enige raam.

Identiek, de rechter zijmuur.

Aan de oostkant van de hier besproken structuur stond ook iets dat eigenlijk nooit had mogen verdwijnen. Er stond hier ook nog een intacte, bij het vliegveld horende waterput. Je ziet hem centraal op de foto liggen.

Ook dergelijke zaken zijn respectloos zonder allicht verder onderzoek van wat zich eventueel hiervan op de bodem bevond, met kranen tot puin herleid.

Hier is een opruiming gebeurd zonder enig respect voor wat er aan dit type van erfgoed nog stond... Veel meer kan ik er niet uit besluiten als ik nu al zie wat ik aan de hand van deze enkele foto's al kan als niet uitgeklaarde zaken vermelden en blijkbaar nergens zijn vastgesteld door "officiële" archeologische diensten. Waarom contacteren deze niet eens VOOR slopen. Dan zouden die zaken misschien ook eens VOORAF opgemerkt kunnen worden. Helaas hebben diensten als Veneco niet graag pottenkijkers...Men laat ze dan wel beslissen wat met uw erfgoed gebeurt...

Blik op deze structuur vanuit een ondertussen eveneens verdwenen manschappenbunker (Mal14) op dezelfde site.

19 November 2022 - Laatste volledige prospectie van toen nog 4 aanwezige structuren met medeweten van Maldegem en Veneco, voor 2 van de 4 structuren zouden gesloopt worden.

Zicht vanaf de weg op hoe op dat moment nog 4 structuren in een ondertussen grotendeels om zeep geholpen site nog te vinden zijn.

Op de achtergrond deze structuur. Zichtbaar rechts een hoop betonpuin afkomstig van originele betonvloeren hier nog aanwezig horende bij het vliegveld. Dit op enige manier mee verwerken in wat men behield van de site is zelfs nooit overdacht... Zelfs niet in de directe buurt van de structuren die behouden werden.

Centraal ziet u een massale berg rommel uit de linker manschappenbunker gehaald. Het is een goede zaak dat deze geruimd werd maar uiteindelijk was het niet deze structuur die op dat moment prioritair was. Prioritair waren de rechter manschappenbunker (Mal14) en de structuur voor de schijnwerper waar deze fiche over handelt gezien deze beiden gingen gesloopt worden. Deze 2 zijn bij die opruimingen om de structuren beter prospecteerbaar te maken amper geruimd geweest...

Zicht op de structuur aan de westkant.

Zicht op de structuur aan de oostkant.

Detail van de bovenzijde van de toegang. Merk op dat het dak van deze structuren zeker niet echt zwaar uitgewerkt was. Dit is amper 15 a 20 cm beton.

Zicht op de structuur vanaf de noordkant.

Mooi zichtbaar, de restanten van de afgetakende bakstenen caissons waarvan de buitenlaag (zichtbare gevelsteen) is verdwenen.

Dit is dan wat je te zien krijgt na wat men de opruiming van de structuur noemt... De structuren gingen ons "geruimd" aangeboden worden zodat ze in detail geprospecteerd konden worden.

Dit is wat ik noem een opruiming van een dergelijke structuur. Dit is de 2e identieke structuur Mal 08 zoals ik hem zelf als voorbeeld eens heb opgeruimd op 27/03/2023. Dan krijg van van Veneco mijn levieten gelezen dat zoiets niet kan en ik zal dienen op te draaien voor meerkosten die deze opruiming hen op die manier had opgeleverd. Zoiets kan je in detail prospecteren. In een half stort moet je al goed weten wat je specifiek zoekt, wil je alle details gezien hebben... Ik ben natuurlijk maar een prutser, bij Veneco zitten de specialisten...

Terugblik naar de toegang.

Blik in de 2e kamer. Zelfs het riet dat daar op de vloer lag, ligt er nog allemaal. Ik vraag mij eerlijk gezegd af welke sloper graag die rommel van puin van een dergelijke structuur, amper geruimd, bij hem ziet toekomen zoals in dit geval, stenen met massa's riet en rommel. Hopelijk heeft hij genoeg gefactureerd voor "niet zuiver aangeleverd puin".

Wat men wel vooraf heeft gekund is het verwijderen van die ijzeren grilles voor de ramen. IJzer bracht geld op waarschijnlijk. Of dit dan origineel was of later geplaatst is niet interessant.

Terugblik vanuit kamer 2 naar kamer 1.

Blik vanuit kamer 2 richting toegang van de structuur.

Blik over de daken van de structuren. Dit is gekeken vanaf de gelijkaardige structuur (Mal 08) die nu na deze slopingsronde nog altijd op de site aanwezig is, net zoals de roodkleurige manschappenstructuur (Mal 13) trouwens.

Het dak van deze structuur vanaf het dak van de nog aanwezige manschappenbunker (Mal 13).

Ook hier zie je duidelijk nog de sporen van wat ooit een in betonnen prefabstenen opgetrokken verschansing moet zijn geweest op het dak van deze structuur. Hier zal dan of een schijnwerper gestaan hebben of FLAK geschut. Hier kijken we op de westkant van de structuur.

noordkant (links) en oostkant (achteraan) van het dak.

oostkant (achteraan) en zuidkant (rechts)

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Archeologienota over Maldegem Ringbaan - DL&H bvba (2017)
 • Maldegem Vliegplein - Luchtfotografisch onderzoek Vliegplein Maldegem - De Logi & Hoorne bvba - dr. B. Stichelbaut (2017)
 • MKB bunkertours voor bijkomende info van deze Duitse structuren en de bijhorende plannen.
 • Info over gebruik van bunkers als noodwoning na WOII door Aimé Geirland