Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 14
Type structuur
Manschappenruimte - FA Unterstand
Toegankelijkheid
Niet meer toepassing. Gesloopt eind 2022
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Dit betreft de meest oostelijke van 2 dergelijke structuren, deel uitmakend van origineel 5 structuren die ooit stonden langs de Ringbaan aan de noordkant van het toenmalige vliegveld.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Deze structuren zijn te zoeken noordelijk van het blauwe gedeelte van de originele landings- en opstijgbaan van het vliegveld.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Detail op de RAF kaart van dit vliegveld waar ook deze cluster van gebouwen op te vinden is:

Op de schets zie je 5 structuren aan de noordoostkant van het vliegveld. Deze structuur is op deze schets de rechter structuur van de 2 grotere structuren, centraal van de cluster.

Luchtfoto's van een Amerikaans bombardement op 10 April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

Dit betreffen 3 foto's van een Amerikaans bombardement op het vliegveld van Maldegem op 10 April 1944. Het was vooral deze zone en het eigenlijke gebetoneerde gedeelte van de landings- en opstijgpiste die hierbij zwaar getroffen werd. Bij deze aanval werd 1 van de 5 gebouwtjes bij deze cluster horende zeer zwaar geraakt en in feite vernield. Dit verklaart waarom alvast 1 structuur na WOII vrij snel werd afgebroken.

De eerste foto toont letterlijk het inslaan van de bommen.

 

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

2e foto van hetzelfde bombardement. Het vliegveld komt onder een dikke rookwolk te liggen.

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

3e foto van dezelfde zone van het vliegveld. Alle rook is ondertussen opgetrokken en blijkbaar heeft men ook hier en daar, onder andere op de opstijg- en landingsbanen al beperkt de kraters gevuld.

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Collectie Geert Beelaert.

Detail van de toen 5 gebouwtjes op de onderste luchtfoto. Er valt duidelijk te zien dat de sector met de 5 gebouwtjes in de zone getroffen door de bommen kwam te liggen. Het onderste gebouwtje rechtsonder is effectief getroffen.

Op en rond deze structuren was er zeker lichter FLAK-geschut (allicht 20 mm) opgesteld.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

De origineel 5 pilotengebouwen zijn rechts omcirkeld. Enkel het gebouw rechtsonder is een kruis overgetrokken omdat het reeds in zeer slechte staat zal zijn geweest door het bombardement.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Detailfoto van deze zone van het vliegveld in 1971. De gebouwtjes waren toen letterlijk nog in open velden te zoeken.

 

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Detail van de toen nog 4 structuren.

Luchtfoto 2023 Google Earth

Detail van dezelfde zone terwijl de industriezone hen ook daar in feite komt zoeken en ongewenst maakt.

Detail Luchtfoto 2023 Google Earth

De toen nog 4 structuren.

Begin 2023 werden ook hiervan nog eens de 2 meest rechtse structuren op de luchtfoto gesloopt voor de uitbreiding van de industriezone. Hier zijn ze nog als 4 de structuren te zien.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Noordoost-kant van het vliegveld.

Functie van de structuur

 • Deze structuren staan af en toe beschreven als de pilotengebouwen. Het is een kleine cluster van enerzijds 2 versterkte gebouwen en 3 kleinere structuren voor de opstelling van allicht schijnwerpers of mogelijks ook FLAK-geschut (luchtafweer).
 • De 2 grotere structuren waren allicht manschappenstructuren of structuren gebruikt als burelen, opslagruimte, telefooncentrale of eventueel zelfs een beperkte electriciteitskabine.
 • Verdere details over hun eigenlijke functie ontbreekt nog altijd tot op heden.
Beschrijving van de structuur
 • De gebouwtjes hier beschreven als manschappenruimtes waren intern opgedeeld in een aantal verschillende kamers.
 • Deze structuur had in totaal 3 toegangsdeuren, wat zeker al een groot verschil is met de andere gelijkaardig beschouwde structuur op de site.
 • Intern waren er 3 ruimtes. 2 smallere kamers op de uiteindes en een grotere centrale ruimte.
 • Aan de langszijde bevindt zich 1 deur die letterlijk gecombineerd zat met een klein raam.
 • De twee smallere kamers hebben elk een aparte toegang vanaf de kopkanten van de structuur.
 • Deze ruimtes zijn wel altijd met binnendeuren verbonden geweest met de centrale ruimte.
 • Bij deze structuur lagen de interne verbindingsdeuren tegen de achterwand om door te steken naar de beide randruimtes.
 • Langs de voorzijde had de structuur naast het allicht kleine raampje links van de toegang nog een groter raam meer naar links dat deel uitmaakte van dezelfde kamer.
 • Aan de achterzijde had hij nog 4 ramen waarvan er telkens 1 uitgaf op de 2 smallere ruimtes en 2 in de centrale ruimte.
 • In dit geval onderscheid de structuur zich zeker van de overige structuren door zijn improvisatorische manier van opbouw. Hij was deels opgetrokken in zeer specifieke prefab betonstenen. Deze waren hol en werden na het vermetsen volgestort met beton om zo een rigidere structuur te verkrijgen.
 • In dit geval is er letterlijk een combinatie van dit soort stenen gebruikt aangevuld met in baksteen uitgewerkte zones. Het is totaal onduidelijk of ook de resterende gedeeltes nog uitgewerkt waren met caissons of niet (caissons = bakken gemetst in baksteen die daarna met beton en betonbrokkenbeton werden volgestort). Dit eens nagaan bij de sloop is alvast ook totaal niet gebeurd.
 • De buitenwanden waren bij deze structuur nog in zeer goede staat.
 • Het plafond was gevormd door een ter plaatse gestorte betonnen plaat, gestort in de vorm van een vrij plat zadeldak.

Bouwplannen horende bij deze structuur - opgesteld door Kurt Waelbroeck (MKB bunkertours)

Grondplan van deze structuur.

Op het plan zie je 3 toegangsdeuren. Een in elke zijwand en 1 in de centrale ruimte vanaf de voorzijde.

Er is nog 1 extra raam aan de voorzijde en daarnaast in totaal 4 ramen in de achterwand.

1 smallere kamer aan de zijkanten is de ganse breedte van de structuur breed. De andere kamer is kleiner en verminderd met een lange smalle ruimte verbonden met de centrale kamer.

Hetzelfde zicht met de dakstructuur mee inbegrepen.

3D voorstelling vanaf de voorzijde gezien.

Detail van de voorzijde met rechts de toegang die deels bovenaan breder wordt door het combineren van deze met een raam. Wel is de prefabsteen hier getekend tot op de hoogte onder het tweede raam. Dit klopte niet volledig met de praktijk. Deze werden bij deze structuur gebruikt alsof ze er te weinig van hadden en aangevuld en afgewerkt met baksteen waar men deze nog te kort had.

Zelfde zicht met rechts ook de zijkant met een toegang juist achter de hoek. Deze wand was origineel bijna volledig opgetrokken in de betonnen prefabstenen.

Voorzijde met zicht op linker zijkant. Ook deze had een deur centraal in de wand. Ook deze wand was bijna volledig in de specifieke betonblokken. Enkel aan bovenzijde van de toegang werd overgestapt op baksteen.

Achterwand met in totaal 4 ramen. Onder de ramen was alles in prefabblokken. De tussenstukken zijn zeer onregelmatig afgewerkt als combinatie van deze prefabblokken en baksteen.

Actuele toestand van deze structuur:
 • Dit betreft een beschrijving zoals nog vastgesteld tussen 2020 en 2022.
 • De structuur is allicht vele jaren op het weiland gebruikt geweest als stal voor dieren. Dit was ook de laatste functie die hij nog zal gehad hebben voor het terrein werd onteigend voor de uitbouw van de industriezone.
 • De structuur was zeker uniek omwille van zijn opbouw in de specifieke prefab-betonblokken. Hiervan zijn bij mij weten in België en mogelijks ook de rest van Europa, geen gelijkaardige structuren meer terug te vinden.
 • Aan de binnenzijde die altijd zeer rommelig bleef (en nooit degelijk werd geruimd als stal) waren wel verschillende aanpassingen gedaan om hem vlot als stal te kunnen gebruiken. Zo waren er op het einde zeker 2 extra doorgangen gemaakt van de ene ruimte naar de andere die zeker niet origineel waren.
 • Bij deze structuur waren er aan de achterzijde eveneens nog een aantal ramen met nog aanwezige origineel houtwerk aanwezig.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • 3 van de 4 structuren zijn na WOII nog bewoond geweest door daklozen ten gevolge van de oorlog:
  • Een eerste door de familie Temmerman, zijn vrouw werd Fiene Leie genoemd en ze hadden een zoon Marcel.
  • Een tweede structuur werd bewoond door een zekere De Baere.
  • De 3e structuur door een op Maldegem Kleit wel gekend persoon, namelijk 't Galei
 • Relaas van opnieuw 2 gesloopte structuren die eigenlijk nooit gesloopt hadden mogen worden.
 • Dit is 1 van de 4 structuren ter hoogte van de huidige Rootweg, vroegere Ringbaan, situatie 2022.
 • De aandacht werd op deze structuren gevestigd omdat ze midden in een uitbreidingsgebied kwamen te liggen voor de uitbreiding van de bestaande Industriezone die men dan om het nog wat pijnlijker te maken gaat bestempelen Industriezone Ringbaan. De Ringbaan vormde vroeger letterlijk de randen van het toenmalige vliegveld en kent allicht zelfs bij dat vliegveld zijn ontstaan.
 • Toen de gevreesde gele infoborden werden geplaatst in de nabijheid van de 4 structuren, werd ik op dat moment als buitenstaander gecontracteerd omdat nieuwe slopingen verwacht werden.
 • Alles hing hier over wat met de site ging gebeuren in een waas van onduidelijkheid en niemand wou expliciet zeggen wat het lot van de structuren zou worden. Men speelde zeer vlotjes steeds de zwarte Piet door, bij wie men ook informeerde.
 • Dat er in die gevallen weinig interesse was in 4 in niet al te denderende vorm verkerende WOII structuren mag duidelijk zijn. Als er dan bijkomend nog eens 3 van de 4 op dat moment nog het uitzicht hadden van een sluikstort en de vierde dit van een zeer lang niet meer gebruikte en vooral niet meer gekuiste stal, speelde dit niet in hun voordeel om ze te bewaren.
 • Zelf had ik vrij snel door dat alles dat sloping van deze structuren in de hand zou werken, met plezier zou misbruikt worden om ze ook effectief gesloopt te krijgen.
 • Ondanks dat er van de IEOD Meetjesland een negatief advies was gegeven voor sloop, hingen er in 2021 toch al de eerste geruchten rond dat de voorkeuren uitgingen naar slopen van de 4 nog aanwezige structuren.
 • Ook moet je dan als zo vaak opnieuw vaststellen dat het aantal protestberichten dat de gemeente Maldegem bereikten om sloping van deze structuren te vermijden, opnieuw zeer beperkt waren. Mensen schrijven door de band wel heel graag volledig Facebook vol maar als hun protest effectief op officiële wijze nodig is, blijf je heel vaak de enige over die dit ook effectief doet. Dit was ook de situatie nu op Maldegem.
 • Als protest om toch duidelijk te maken dat de situatie waarin de structuren zich op dat moment verkeerden niet zo hopeloos was dan dat men het allicht graag hadden op dat moment (3 sluikstorten en een vuile stal), heb ik zelf eens zonder toelating het heft in eigen handen genomen en op de zondagnamiddag van 27 maart 2021 eens de meest westelijke structuur Mal 08, de structuur om een schijnwerper of FLAK-geschut te plaatsen meer westelijk van de site, volledig als soloproject (zonder hulp) geruimd.
 • Op de melding op mijn Facebookpagina van die situatie kreeg ik dan deze reactie van de firma Veneco die het dus zou dienen op te nemen voor jullie erfgoed. Eerst kreeg ik een telefoontje met de melding dat Veneco niet gediend was met wat ik daar had aangericht (opruimen van een structuur die ze liever gesloopt zagen, was niet ingepland). Hieronder hun zeer vriendelijke schrijven nadat ik er eerder al eens een toon vriendelijker werd voor opgebeld:

  Geachte heer,

  In aansluiting op ons telefonisch bericht, hierbij ook bericht via mail.

  Wij hebben doorgekregen dat u in één van de bunkers aan de Ringbaan in Maldegem werken heeft uitgevoerd.
  Deze site is in eigendom van Veneco.
  Veneco heeft u geen opdracht gegeven, noch toestemming gegeven om daar enige handeling of werken uit te voeren.

  Wij verzoeken u dan ook met aandrang om deze site niet meer te betreden en verdere handelingen uit te voeren, zonder voorafgaandelijke  toestemming van Veneco.

  Wij stellen u aansprakelijk voor eventuele kosten die wij hebben door uw handelingen.

  Nxxx Vxx Rxxxxxxxx

  Senior Projectcoördinator Veneco

 • Dit dringende contact was allicht bijkomend met spoed gedaan omdat er ondertussen ook al een vervolgopruiming was voorzien met eveneens sympathisanten van de site om ook de andere 3 structuren volledig te ruimen enkele dagen later.
 • Dit is dan onder andere door deze dreigingen van hun kant niet uitgevoerd mits dat ze de kans zouden bieden het project en vooral het idee van de sloop eens te herbekijken.
 • Eerlijk gezegd krijg ik het zelf op mijn heupen als je dient vast te stellen dat ze over diezelfde locaties ganse boeken in hun erfgoeddossiers vullen in opdracht van Veneco over een in de buurt gevonden scherf uit de Oertijd maar je amper een half woord terugvindt over de nog boven de grond aanwezige structuren van het toenmalige Duitse WOII vliegveld Fliegerhorst Maldeghem... Nochtans stonden deze structuren zonder te graven zichtbaar boven de grond maar had men daar om deze te bewaren allicht weinig zin. Het viel iets te fel op dat men ze liever kwijt dan rijk was.
 • Ik blijft het persoonlijk totaal niet kunnen, en deze opmerking handelt niet alleen over wat zich hier in Maldegem afgespeeld heeft, dat GANSE projecten van kop tot teen worden toegekend aan een firma zoals Veneco. Ze zijn er in die gevallen letterlijk heer en meester in en doen letterlijk wat ze het liefst doen (en lees vooral wat het meeste financieel nut voor hen oplevert). Zeker als ze binnen die all-in projecten ook nog zelf eens de leiding hebben over alles dat het Archeologisch gedeelte aangaat, weet je vooraf al hoeveel daarvan zal terrecht komen. Wat ik wil zeggen is dat het steeds verplicht zou moeten worden dat zeker het archeologisch onderzoek VOLLEDIG gescheiden gebeurt van de rest van het project. De firma's die dit uitvoeren zouden NOOIT onderlinge financiële belangen mogen hebben en zouden volledig onafhankelijk van elkaar hun taken moeten doen. In de huidige situatie zijn letterlijk JAGER en BOSWACHTER dezelfde.
 • Om het misschien lelijk te zeggen, ze hebben meer te verdienen met deze gronden mee te verkavelen binnen deze industriezone dan dat ze bijkomend binnen deze industriezone bewaard worden als erfgoed. Op dat gebied zijn dergelijke firma's letterlijk 'vergif" voor ons erfgoed op dit moment... Voor alle duidelijkheid, ik kan u nog meer gelijkaardige giftige dossiers bezorgen indien gewenst.
 • Waarom is een dergelijk onderzoek op dat moment niet in de leidende handen van een dienst als de "Dienst Onroerend Erfgoed"? Heelaas zijn al deze diensten ondertussen ook vergaan tot niet meer dan nutteloze papierwinkels en lege dozen die als puntje bij paaltje komt, zelfs geen adviezen meer geven als die structuren op dergelijke momenten niet al officieel beschermd zijn. Voor alle duidelijkheid, het beschreven zijn door hun diensten van die zaken heeft op die momenten ook geen enkele beschermende waarde...
 • Het is erg om zeggen maar dergelijke dreigende slopingen komen tegenwoordig sneller in de mailbox van www.bunkergordel.be terecht dan dat ze zelfs ter ore komen van een dienst als de Dienst Onroerend Erfgoed.
 • Uiteindelijk heeft het ganse protest er wel toe geleid dat er van de website uit nog een tweede poging is ondernomen om voor deze 4 structuren die al ten dode waren opgeschreven ondertussen (er was al officieel beslist ze te slopen tegen alle adviezen in), misschien dan toch eens de kerk in het midden te proberen houden.
 • Het betroffen hier uiteindelijk 2x 2 ongeveer gelijkaardige structuren. Er is kunnen bekomen uiteindelijk van elk van de types 1 structuur te bewaren. Tot mijn spijt was dit op de duur nog het enige mogelijke alternatief dat uiteindelijk is aanvaard.
 • Enerzijds is positief dat dan toch 2 structuren bewaard zijn gebleven die in feite gesloopt gingen worden, anderzijds is zeker een nog unieke 2e manschappenbunker, deze, die qua opbouw toch zeer verschillend was met deze die er nu nog staat, wel degelijk ondertussen is gesloopt. Ook deze structuur betrof zeker een unieke structuur in Europa alleen al door zijn geïmproviseerde opbouw met typische snelbouw betonblokken. Je blijft u dus afvragen waarom uiteindelijk niet die 4 structuurtjes konden bewaard worden gezien het enkel handelde over het extra buiten de industriezone houden van enkele are als industriegrond herbestemde grond. Zoals al meermaals gemeld gaat het bij organisaties als Veneco niet over erfgoed (wat ze ook pretenderen) maar vooral over het project waarvoor ze in de weg staan. Het moet zijn dat ze meer te rapen hebben met ze te laten verdwijnen dan ze te laten weerhouden..
 • Hopend op jullie begrip, ik had ze liever ook nog alle 4 blijven zien staan en betreur zeker ook het verdwijnen van deze unieke structuur..
 • Er werd nog eind november de kans geboden aan enkele bij het onderwerp betrokken partijen, de structuren in opgeruimde vorm te prospecteren en te documenteren. De structuren zouden hiervoor officieel leeggemaakt worden om dit vlot mogelijk te maken (en uiteindelijk maakt het ook niet uit want als je gaat slopen, ga je als je wat logisch werkt toch ook eerst alle inwendige rommel dienen te verwijderen).
 • De structuren werden op die wijze voor sloping nog geprospecteerd door onder andere www.bunkergordel.be en nog enkele andere met dit thema begane organisaties zoals MKB bunkertour. Het valt zelfs niet te snappen dat diensten als Dienst Onroerend Erfgoed de op dat moment leegstaande structuren niet eens bijkomend is komen prospecteren... Zegt dat genoeg?
 • Ook was deze structuur zoals hij voor sloop werd aangeboden zeker niet volledig geruimd. Het was eigenlijk meer een zoethouder dan geruimd. Zo is bij deze structuur het stro en mest die op de bodem lagen, nooit geruimd geweest. dit lag er bij de laatste prospectie nog allen.
 • Eind november 2022 werden dus nog eens 2 van de origineel hier aanwezige 5 structuren gesloopt onder andere de structuur horende bij deze fiche.

Oudere foto's

Oudste foto's van deze structuur, daterend van rond 1991 - Bron onbekend

De 4 structuren, nog zeer vredig in zeer uitbreide ongerepte velden en weilanden. In de verte centrum Adegem.

Zicht op de structuren vanaf de toenmalige Ringbaan. De hier besproken structuur is te zien volledig rechts.

tussen 2002 - 2007 - Collectie Geert Beelaert

Dezelfde 4 structuren. Blijkbaar werd ondertussen de hier besproken structuur (Mal 14) recent wit geverfd.

3 van de 4 toen nog bestaande structuren met deze structuur (Mal 14) fel wit afstekend ten opzichte van de rest.

2007 - Collectie Tristan Cools

Vooraanzicht op deze structuur.

Meer in detail nog eens deze structuur. Er kan hoogstens enkele jaren tussen zitten met de foto's iets hogerop maar de witte kleur is opnieuw al fel aan het afnemen.

2009 - Google Streeview

In deze periode zijn de structuren verspreid over 2 verschillende weilanden te komen liggen.

2020 tot voor november 2022 - Eigen prospecties van de toen nog niet geruimde structuur.

Zoals al gemeld in de klaagzang hogerop. Hier ter plaatse stonden tijdens de archeologische werken grote infoborden. 50 meter achter deze borden stonden deze 4 structuren. Alles op die borden ging dus letterlijk over de Oertijd en de middeleeuwen. Geen half woord over de structuren 50 meter verder... Niet te vatten, of toch te vatten. Zwijg ze dood, die moeten weg met de vriendelijke groeten van Veneco...

Wijze waarop de structuren dan verderop in het voormalige weiland nog te vinden waren. Ze ogen natuurlijk eenmaal zo een mooi weiland wordt omgevormd tot een industriezone in aanleg, al meteen heel wat minder idyllisch.

Voorzijde en rechter zijkant. Je merkt meteen het zeer improvisatorisch uitzicht dat de structuur had. Gedeeltelijk opgetrokken in de specifieke prefab-betonblokken en gedeeltelijk in standaard baksteen.

Detail van deze toegang met links duidelijk een zicht op de specifieke vorm van de gebruikte prefab betonblokken.

Achterzijde met 4 ramen. Vooraan rechts ook nog een originele waterput die zal hebben gehoord bij de structuren.

Dit is dan de tweede toegang aan de andere zijkant van de structuur. Ook hier is de wand zo goed als volledig in deze prefab-blokken opgetrokken. Enkel de bovenzijde rond de deur werd met baksteen uitgewerkt.

Nogmaals deze zijkant en de voorzijde.

Detail van de toegang.

Als we de structuur via deze wijze betraden, kwam je eerst in een kleine smallere kamer met achteraan 1 raampje.

Omdat de structuur gebruikt was aan stal waren er in de binnenmuren wel gaten gemaakt die er origineel zeker niet waren. Hier is recht voor u op de foto een ganse wand weggehaald om allicht koeien doorgang te bieden tot de achterliggende ruimtes.

De bijkomend gemaakte doorgang rechts van de kamer.

Binnenzicht in de centrale ruimte, gefotografeerd langs deze eigenlijk niet originele toegang.

De ganse ruimte was achtergebleven zoals ze was gebruikt, als stal. De vloer was na het laatste gebruik nooit meer gereinigd. Dan is wel niet te vatten welke idioot zich hier dan geroepen voelt zijn zakje van Delhaize met PMD blikjes hier te komen dumpen...

Blik op combinatie deur-raam en nog een apart raam aan wat we gans de tijd bij de structuur beschrijven als de voorzijde (kant straat). Ook hier is naast de deur links, nog een extra doorgang (kleiner) in de wand gemaakt achteraf.

De toegangsdeur die ook gedeeltelijk een raampje zal geweest zijn.

Detail van het bijhorende raam. De wanden moeten hier iets van een halve meter geweest zijn. Dit is qua wanden dus iets dunner dan deze van de andere structuren die rond de 65 a 70 cm breed waren.

In de achterhoek, een met metalen hekken provisoir dichtgemaakte originele deur.

Terugblik vanaf de andere kant van de kamer. Achteraan rechts ook opnieuw de originele deur tussen de 2 kamers.

Links was dan een smalle inham die origineel niet verbonden was met de smalle kamer waar we daarnet binnenkwamen.

De laatste achterste smallere kamer over de volledige breedte van de structuur.

Door het raampje had je mooi zicht op de tweede schijnwerper - FLAK structuur (Mal 09) nog iets meer noordelijk die net zoals deze structuur eind 2022 werd gesloopt.

Terugblik naar de tweede deurgat naar buiten. Globaal had deze structuur dus 3 toegangen.

Tussen de beide manschappenbunkers stond ook iets dat eigenlijk nooit had mogen verdwijnen. Hier stond nog een intacte, bij het vliegveld horende waterput. Ook dergelijke zaken zijn respectloos zonder allicht verder onderzoek van wat zich eventueel hiervan op de bodem bevond, met kranen tot puin herleid.

19 November 2022 - Laatste volledige prospectie van toen nog 4 aanwezige structuren met medeweten van Maldegem en Veneco, voor 2 van de 4 structuren zouden gesloopt worden.

Officieel werd de structuur ook geruimd maar daarvan is alvast soms weinig te zien. Alles dat ten gelde kon gemaakt worden als "ijzer" was inderdaad als het niet vastzat, verdwenen. Dat is ook de situatie waar het opruimen in opdracht van Veneco hier bij ophield voor deze structuur.

19 November 2022. Een druiligere dag, waarop de 4 structuren toen nog aanwezig allen nog eens ten volle geprospecteerd konden worden. De structuren zouden geruimd zijn, werd ons gemeld.

Centraal zie je een grote hoop afval. Deze is zeker niet afkomstig uit de hier beschreven structuur. Deze is in hoofdzaak afkomstig van de manschappenstructuur links (die bewaard werd). Waarom dat bij het opruimen dan prioriteit werd gegeven aan het ruimen van die structuur terwijl de andere 2 niet geruimde structuren gingen verdwijnen, is volgens mij logica die je enkel kan vinden bij organisaties als Veneco. De beheerders van jullie erfgoed...

Grote verschillen die je ziet met voorheen is dat letterlijk alles dat nog aanwezig was aan betonverhardingen en kleine restanten rondom de structuren al met kranen was bij elkaar getrokken zonder degelijk te prospecteren... Opnieuw proficiat aan Veneco.

Detail van de hoek van deze structuur. Interessant is te kijken hoe men letterlijk zeer improvisatorisch deze structuur rond die ramen heeft afgewerkt. Je zou zelfs denken dat er gewoon gebrek was aan voldoende prefab-betonblokken om deze structuur af te werken, aanwezig waren en men daarom alle reststukken heeft afgewerkt met baksteen. Men heeft alvast nooit van die prefabblokken verzaagd. In die gevallen is men steeds overgegaan op baksteen.
Toegang links, zo goed als volledig in prefabbetonblokken.

Detail van de toegang.

Detail van het eerste raam aan de achterzijde. Hier bleek het originele houtwerk nog volledig aanwezig, wel in vrij slechte staat verkerend.

Achterzijde van de structuur. Centraal onderaan zie je de eerder vermelde waterput. Geeft niet echt de indruk dat deze op die manier bewaard ging worden toch...

Achterzijde van de structuur met zeer duidelijk de gemengde opbouw.

Nog een vrij intact houten raam langs deze zijde.

Detail hoe gecombineerd baksteen en prefabbetonblokken werden gebruikt in deze achterwand tussen de verschillende ramen.

De rechter zijkant met eveneens nog een toegangsdeur.

Ook aan dit deurgat vond men nog originele verfrestanten. De structuur zal dus ooit rozig-rood geverfd geweest zijn, vrij identiek dus met de kleur van de overige structuren van deze cluster.

Nogmaals een beperkte rondgang intern in de structuur die officieel bij deze geruimd was. Dit is opnieuw de structuur betreden langs de linker zijkant. U kan gerust eens terugscrollen naar hogerop maar veel verschil tussen geruimd en niet geruimd kan ik hier niet vinden.

Ook hier zie je nog duidelijk originele verfrestanten in de binnenhoeken van het deurgat.

Detail van de verfrestanten. Onderaan was de structuur dus blijkbaar volledig zwart geverfd met dan meer bovenaan een overgang naar rozig-rood.

Identieke sporen aan de andere zijde van de toegang.

Doorsteek doorheen de ooit opengemaakte zijwand. Hier was dus voor alle duidelijkheid origineel geen doorgang.

Binnenzicht in het eerste kamertje.

Detail van het vrij goed bewaarde raam dat u hogerop ook al eens van de buitenzijde te zien kreeg.

Terugblik vanuit centrale kamer naar vorige kamertje. Er is hier dus amper iets opgeruimd...

Gelijkaardige terugblik over gans centrale kamer.

De achterwand met een aantal ramen die werden afgeslagen met hout om ze te gebruiken als stal. Dit aangeslagen hout werd allemaal gelaten voor wat het was. Toch merkwaardig dat alle ijzeren hekkens dan wel niet te moeilijk waren om op te ruimen. Zou dat misschien zijn omdat dat geld opbracht?

Zicht naar meest oostelijke kant van de structuur. Links een originele deur, nu vrijgemaakt door verwijderen ijzeren hekkens die daar stonden. Rechts een niet origineel en door gebruik als stal bijgemaakt deurgat.

Detail van binnenzijde van raam-deur en nog een raam aan de voorzijde van de structuur. Ook hier alle roosters verwijderd.

De structuur had toch in zijn verlaten vorm nog bewoners. Een zwaluwnest.

Blik naar vorige twee toegangen vanuit het kamertje meer oostelijk.

De buitenwand van ditzelfde kamertje.

Er bleek een tekening op de wand te staan maar deze lijkt mij niet echt origineel bij deze structuur toch.

Nog een detail van hoe de specifieke prefabblokken werden gecombineerd met baksteenmetselwerk.

Een zicht over het terrein met achteraan deze structuur. Foto werd genomen vanaf de nog bewaarde Schijnwerper-FLAK bunker (Mal 08).

Een gelijkaardig zicht vanaf de nog bewaarde manschappenbunker (Mal 13).

Nog een laatste overzichtsfoto vanaf het dak van de ondertussen eveneens gesloopte Schijnwerper-FLAK-geschut bunker (Mal 09).

Na de sloop - Er werden wel een 2 tal bunkerstenen gerecupereerd. Deze zouden naar een museum van vliegtuigarchologie gaan in de nabijheid van Geraardsbergen.

2 volle stenen werd behouden om ze naar een geïnteresseerd musem in het Geraardsbergse te brengen. Het blijft een zuur zoethoudertje. (Foto: Ronny De Rocker)

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Archeologienota over Maldegem Ringbaan - DL&H bvba (2017)
 • Maldegem Vliegplein - Luchtfotografisch onderzoek Vliegplein Maldegem - De Logi & Hoorne bvba - dr. B. Stichelbaut (2017)
 • MKB bunkertours voor bijkomende info van deze Duitse structuren en de bijhorende plannen.
 • Info over gebruik van bunkers als noodwoning na WOII door Aimé Geirland