Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 25
Type structuur
Werkplaats en berging vliegleiding
Toegankelijkheid
Is heden een privéwoning langs Krommewege.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Deze structuur is terug te vinden als een privéwoning direct tegen Krommewege,
 • Hij ligt westelijk van de oude oprit naar de Abstellbox De Bree (Mal 03).
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

Het gebouw hier besproken staat niet expliciet getekend. Het ligt juist boven de U-vorm van de schietstand op het vliegplein. Het had dus getekend moeten worden waar de weg daar ter plaatse verbreed werd getekend.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Een zeer identiek beeld in die periode voor dat gedeelte van het vliegveld. Je ziet dezelfde structuren duidelijk liggen met meer kloppende locatie onderling.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De centraal door het rood omlijnde terrein is Krommewege. Waar deze onderaan aansluit met de rode rand, loopt schuin naar linksonder de wegel Lindestraat. Deze structuur zal juist zuidelijk van de landings- en opstijgpiste hebben gelegen.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

Dit is een luchtfoto van het vliegveld tijdens de Duitse bezetting. Hierop zijn door Geert Beelaert een aantal hier gesitueerde structuren nog aanwezig iets verduidelijkt. De booghangar (Mal 01) is in dit geval te zoeken onder het zwarte pijltje. Daarbij zijn nog aangeduid, een grote buisvormige schuilstructuur (Mal 27). Meer westelijk is ook een schietstand omcirkeld. Deze moet echter die U-vorm op het plan zijn geweest en die lag zeker iets zuidelijker. Mogelijks zie je hem hier toch liggen als een dunne U-vorm in het bleke veld zuidelijker van de zuidelijke weg onder de uitstulping. Zuidelijk van Krommeweg in het rood omboord, een nog altijd betaande hoeve (Mal 26) met daarbij een gebouw in ruïne (Mal 18). Nog een 3e gelijkaardige hoeve (Mal 28) staat nog altijd hier zichtbaar links van de grote Booghangar (Mal 01). Deze 3 gebouwen werden origineel gebruikt als logementen voor de officieren en het vliegend personeel van het vliegveld. (Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuur stond. Het mag duidelijk zijn dat het vliegveld toen nog veel intacter aanwezig was. De landingsbaan was wel lang verdwenen maar voor de rest waren hier vooral nog open velden en beperkte bebouwde zones en landerijen.

Deze foto is niet te sterk ingezoomd en je ziet duidelijk herkenbaar de weg Krommewege vertrekkend vanaf de toenmalige Aalterbaan. Van de huidige expressweg was toen ook nog geen sprake.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Dit is meer ingezoomd op dezelfdel locatie. Wat u hier ziet komt zo goed als overeen met de oude luchtfoto van tijdens de bezetting. Wel zie je hier nog de merkwaardige kronkel in Krommewege die ook duidelijk op de oude luchtfoto zichtbaar is. In deze boog bevond zich op de rechter kant ook de vermelde booghangar (Mal 01)

 

Detail luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Nog meer ingezoomd krijg je het beeld hiernaast. In de rechter helft zie nog restanten van de boogloods zijn funderingen (Mal 01). Meer zuidelijk zie je nog een wegel die heden de zuidrand zou vormen van het domein van de firma De Bree Solutions. Iets zuidelijk daarvan ligt een nog altijd bestaande hoeve, tevens origineel Officierengebouw van tijdens WOII (Mal 26). Heden is dit bereikbaar met een lange dreef vanaf de Lindestraat. Links langs deze oprijbaan, ligt een ruïne van enkel nog 3 gevels (Mal 18). Interessant is wel dat je hier de huidige ruïne (Mal 18) wel al een structuur ziet zonder dak maar met nog zijn 4 gevels.

Linksboven, naast waar ooit de grote boogloods (Mal 01) stond, zie je horizontaal een op dat moment nog vrij intact 3e officierengebouw (Mal 28). Op latere foto's zie je dit gebouw opgedeeld worden in 2 verschillende hoeve-achtige gebouwen . Deze kwamen later op de terreinen van De Bree Solutions te liggen waar ze rond 2002 werden gesloopt. Ze zijn in elk geval niet meer te zien op luchtfoto's vanaf 2009.

Naar de linker onderhoek zie je Abstellbox De Bree (Mal 03). Het gebouw (Mal 25) staat iets noordwestelijker nog net op de foto en was een vrij identiek gebouw met de eerder gemelde officierengebouwen maar diende als werkplaats en berging voor materiaal van de vliegleiding.

Actuele Ruime Luchtfoto Google Earth - situatie 2023

Centraal zie je heden nog duidelijk, centraal op de foto Abstellbox De Bree (Mal 03). Noordwestelijk langs de toegangsweg naar deze abstellbox, zie je deze hoeve (Mal 25) liggen.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Het betrof een grotere manschappenstructuur westelijk van de boogloods langs Krommewege.

Functie van de structuur

 • Deze structuur was origineel een gebouw gebruikt door de vliegleiding als werkplaats en berging van hun courant gebruikt materiaal.
Beschrijving van de structuur
 • Deze hoeve is qua opbouw goed vergelijkbaar met de gebouwen voor de officieren en vliegend personeel, zoals er 3 te vinden waren in de nabijheid van de grote boogloods op Krommewege.
 • Het gebouw zal door de jaren zeker al bijkomend aangepast zijn maar heeft nog grote gelijkaardige kenmerken.
 • Het betreft een bakstenen gebouw met verschillende deuren en ramen.
 • Heden toont de langsgevel langs de straatkant het uitzicht van 3 gelijkaardige ramen, een deur en nog eens een raam.
 • Het daaropvolgende stuk is allicht aangepast en bevat heden 2 garagepoorten.
 • De hoofdbebouwing is eveneens in 1 niveau.
 • Wel had het gebouw een zadeldak en was er dus zeker origineel een zolder onder het dak aanwezig.
 • In dit geval heeft het huidige gebouw een dak in asbestvezelplaten. Dit zullen origineel allicht wel rode dakpannen geweest zijn.
 • De kopgevel naar de abstellbox (Mal 03) heeft enkel in de top nog een houten deurtje zitten.
 • De structuur is ook wel iets verfijnder afgewerkt geweest tegen de dakrand en aan de raamdorpels.
 • Ook is de bakstenen buitengevel zal stevig gezet zijn met wanden van 2.5 steens muren wat neerkomt op wanden met een dikte van ongeveer 50 cm.
 • Voor deze gebouwen is blijkbaar geen gebruikt gemaakt van bakstenen caissons maar is alles in volle baksteen opgetrokken.
 • Boven ramen en deuren (maar niet aan buitenzijde), zie je zware betonnen linteau's.
 • De gevelzijdes zie je deze betonnen balken niet en heeft men mooie gemetste baksteenafwerkingen en dorpels.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • De structuur is heden nog bewaard als een hoevetje.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Voorlopig geen gekend.

Oudere Foto's van deze structuur:

Foto van tijdens Duitse bezetting

Op de foto zie je een Britse Wellington bommenwerper die eerder in 1941 een noodlanding maakte op het vliegveld van Maldegem. Het toestel kreeg effectief nieuwe Duitse emblemen aangemeten en bleef in Duits gebruik zoals hier zichtbaar op de foto.

Om de foto te verduidelijken, we zitten heden dus Zuidelijk van Krommewege en kijken in noordelijke richting. Links zie je de hoeve (Mal 24) die een 100 tal meter verder lag dan de commandotoren (Mal 23) bij het kruispunt van Krommewege en de Industrielaan. Meer naar links zie je ook nog aan deze kant van Krommewege, dit gebouw liggen. (Foto: Boek Vleugels boven het Meetjesland - Cynrik De Decker)

2017 - Collectie Geert Beelaert

Het gebouw ergens voor 2023. in elk geval van de voortuin naar de straat toe nog niet gebetonneerd.

Voorgevel vanaf de andere zijde gezien.

 

Heel uniek zijn toch wel deze raampjes die onderaan onder de dorpel voorzien waren van een gleuf van binnen naar buiten. Dit diende te maken dat bij een explosie in het gebouw, niet alle ruiten zouden uitvliegen doodat overtollige druk onderaan de ramen weg zou kunnen naar buiten.

Detail van dergelijk raam aan de binnenzijde. Via de dorpel kon dus overtollige luchtdruk het gebouw verlaten. Met huidige isolatienormen natuurlijk allicht niet de meest optimale vorm van het plaatsen van ramen.

Google Streetview anno 2023

Langs Krommewege, vanaf de terreinen van De Bree Solutions, richting Expressweg, kom je op uw linker zijde. Dit hoevetje tegen. Dit is ontegensprekelijk het 3e gebouw ooit gebruikt door de officieren en vliegend personeel naast de reeds gekende structuren (Mal 18) en (Mal 26).

De voorgevel met links de oprit naar de Abstellboxen De Bree (Mal 03)

 

Merk opnieuw de structuur met steeds terugkomende identieke ramen en het deurtje. Opnieuw valt op dat bij hun bouwstijl de totale raamhoogte niet identiek is met deze van de deur.

Het huidige dak met asbestgolfplaten is zo goed als zeker niet origineel. Dit was allicht ook ooit uitgewerkt met rode dakpannen.

Zicht in de richting van de vroegere boogloods, site De Bree.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Geert Beelaert en Aimé Geirland voor de zoektocht naar de exacte locaties.
 • Frank Raeman Osi Msm voor details over de functie van het gebouw.