Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 27
Type structuur
Grote buisvormige schuilstructuur
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, alle restanten zijn ondertussen verdwenen.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Deze restanten stonden in de buurt van waar nu de terreinen zijn van de firma "De Lille Infra bv", vlak naast "De Bree Solutions nv" langs de weg Krommewege.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

Deze structuur, is zoals alle andere schuilplaatsen en bunkers, hier niet op aangeduid. De structuur was te zoeken, direct zuidelijk van de grote boogloods (Mal 01) op Krommewege. Deze boogloods is er aangeduid als de grootste structuur rechts bovenaan in de omgekeerde U-vorm.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Een zeer identiek beeld in die periode voor dat gedeelte van het vliegveld. Ook hier is deze schuilstructuur niet aangegeven.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

In de weg Krommewege zit een lichte zigzag waar deze de opstijg- en landingsbaan kruist (juist eronder). Deze knik komt in feite deels overeen met wat je zelfs op die specifieke kaart hogerop van dit vliegveld kan zien. Hier zuidelijk van bevindt zich heden de site van de firma De Bree Solutions.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

Dit is een luchtfoto van het vliegveld tijdens de Duitse bezetting. Hierop zijn door Geert Beelaert een aantal hier gesitueerde structuren nog aanwezig iets verduidelijkt. De booghangar (Mal 01) is in dit geval te zoeken onder het zwarte pijltje. Daarbij zijn nog aangeduid, een grote buisvormige schuilstructuur (Mal 27). Meer westelijk is ook een schietstand omcirkeld. Deze moet echter die U-vorm op het plan zijn geweest en die lag zeker iets zuidelijker. Mogelijks zie je hem hier toch liggen als een dunne U-vorm in het bleke veld zuidelijker van de zuidelijke weg onder de uitstulping. Zuidelijk van Krommeweg in het rood omboord, een nog altijd betaande hoeve (Mal 26) met daarbij een gebouw in ruïne (Mal 18). Nog een 3e gelijkaardige hoeve (Mal 28) staat nog altijd hier zichtbaar links van de grote Booghangar (Mal 01). Deze 3 gebouwen werden origineel gebruikt als logementen voor de officieren en het vliegend personeel van het vliegveld. (Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuur stond. Het mag duidelijk zijn dat het vliegveld toen nog veel intacter aanwezig was. De landingsbaan was wel lang verdwenen maar voor de rest waren hier vooral nog open velden en beperkte bebouwde zones en landerijen.

Deze foto is niet te sterk ingezoomd en je ziet duidelijk herkenbaar de weg Krommewege vertrekkend vanaf de toenmalige Aalterbaan. Van de huidige expressweg was toen ook nog geen sprake.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Dit is meer ingezoomd op dezelfdel locatie. Wat u hier ziet komt zo goed als overeen met de oude luchtfoto van tijdens de bezetting. Wel zie je hier nog de merkwaardige kronkel in Krommewege die ook duidelijk op de oude luchtfoto zichtbaar is. In deze boog bevond zich op de rechter kant ook de hier vermelde booghangar.

 

Detail luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Nog meer ingezoomd krijg je het beeld hiernaast. In de rechter helft zie nog restanten van de loods zijn funderingen (verticale lijn) en bovenaan een stip van een van de 2 toen nog bestaande sokkels). De tweede overstaande sokkel is te zien in de donkerdere zone links.Op die manier zie je allicht de breedte (tussen 2 sokkels) en de lengte (lengte van de betonnen streep) van deze structuur.

Zuidelijk van deze restanten zie je nog iets bleker in het bleekste veld deze schuilstructuur liggen.

Detail op recentere luchtfoto maar met de restanten van de sokkels van de loods nog op - zelf vermoed ik rond 2000

Op deze luchtfoto zie je het al actuelere indusrieterrein met de restanten van deze loods nog aanwezig. Dit maakt het natuurlijk wel vlot mogelijk die restanten heden nog te plaatsen. (bewerkte luchtfoto: Collectie J. Verstrynge)

Zelfde afmetingen op actuele luchtfoto anno 2023

Op die manier zien we de loods, mocht ze er nog gestaan hebben, letterlijk in het verlengde van de huidige Steenhouwerslaan.

Als je via deze schets al de grote boogloods weet te plaatsen, weet je bij deze ook waar de buisvormige structuur dient geplaatst te worden.

(bewerkte luchtfoto: Collectie J. Verstrynge)

Actuele Ruime Luchtfoto Google Earth - situatie 2023

Je ziet nog altijd dat er hier een knik in Krommewege zit maar deze nog identiek zetten met toen, wordt moeilijk. Een van de weinige nog bestaande referenties, is de hoeve met lange toegangsdreef (Mal 26) bereikbaar vanaf de Lindestraat. Deze oprijlaan zie je nog volledig alsook de hoeve zelf. De ruïne van ooit een identiek gebouw (Mal 18) geraakt steeds meer overgroeid en verdwijnt daardoor op de luchtfoto's uit het zicht.

De loods en dus ook de schuilstructuur zouden heden ten dage gesitueerd dienen te worden op de terreinen van "De Lille Infra bv", juist naast de terreinen van "De Bree Solutions".

Localisatie van de structuur bij de site
 • De structuur stond vlakbij de toenmalige start- en landingsbaan, achter de grote boogloods op Krommewege.

Functie van de structuur

 • Het betrof een zeer eenvoudige schuilstructuur tegen bombardementen op het vliegveld voor het personeel dat direct rondom en in de grote boogloods zou aanwezig zijn op dat moment.
Beschrijving van de structuur
 • In dit geval bestond de structuur standaard uit 7 na elkaar geplaatste korte buiselementen.
 • Deze hadden elk een lengte van 1 meter en buitendiameter van 2.50 meter.
 • Intern werd dan een vloertje voorzien zodat intern nog een hoogte overgehouden werd van ongeveer 1.80 meter.
 • Allicht was er origineel op de koppen met baksteen een vorm van chicane gevormd om de structuur te betreden en rechtstreeks binnenvliegen van projectielen te vermijden.
 • Helaas is daar niets meer van te zien buiten beperkt wat baksteenpuin nabij de op foto's zichtbare toegang.
 • Ook blijkt er bovenaan in het middel ooit iets in baksteen gestaan te hebben. Mogelijks was dat een nooduitgang.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • De hieronder op foto's nog zichtbare restanten, zijn bij de aanleg van de industriezone eveneens uitgebroken geweest en verwijderd. Er zijn heden geen sporen meer van aanwezig van deze schuilstructuur.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Allicht was de structuur nabij boogloods 1 voor sommige zaken vrij identiek met deze aan boogloods 2.
 • Mogelijks was daar ooi ooit zo in de directe nabijheid een buisstructuur te zoeken waar voorlopig geen info van gekend is.

Oudere Foto's van deze structuur:

Foto uit filmpje over het vliegveld van rond 1991 - Collectie Aimé Geirland

Heden volledig ingesloten door industriegebied. Toen nog volledig open landbouwgebied.

Rond het jaar 2002 - Collectie Peter Taghon

Ongeveer gelijkaardig zicht maar wel scherper. Aan deze kop van de buisstructuur zie je duidelijk restanten van baksteenwerk dat ooit de kop deels zal afgesloten hebben.

In het midden zie je ook nog baksteenrestanten op de bovenzijde. Mogelijks had dit iets met een nooduitgang te zien.

Hier de schuilstructuur van iets verderaf. Op de achtergrond kijken we op Krommewege. U ziet trouwens achteraan ook nog de restanten van de boogloods (Mal 01).

Ook nog leuk en voorlopig de enige bewijzen van die bouwwerken, zijn de 2 hoevegebouwen op de achtergrond. Dit moeten de 2 hoevegebouwen zijn die ooit op de terreinen van De Bree Solutions hebben gestaan en rond 2002 zijn gesloopt voor de bouw van de huidige burelen en garage van deze firma.

kort voor de sloping, allicht 2002 - 2003 - Foto: Replica

Deze foto toont allicht de structuur kort voor zijn sloping. Men is wel degelijk bezig het terrein klaar te stomen om het bouwklaar te leggen voor de huidige aanwezige industrie. Op de achtergrond zie je opnieuw de hoeve (Mal 26).

Actuelere foto van dezelfde locatie nu anno 2023

Het zicht dat je krijgt komende van de Steenhouwerlaan. We kijken hier op de terreinen van de Firma "De Lille Infra bv". Hier moeten we zoals hierboven aangetoond recht op de heden totaal verdwenen loods gekeken hebben. Daar nog achter, lag deze schuilstructuur. (Foto: Google Streetview)

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Voorlopig geen.