Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 29
Type structuur
Gebouw permanentie Fliegerleitung
Toegankelijkheid
Is heden een privéwoning langs Krommewege.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

Het gebouw hier besproken staat niet expliciet getekend. Het ligt juist boven de U-vorm van de schietstand op het vliegplein. Het had dus getekend moeten worden waar de weg daar ter plaatse verbreed werd getekend, nabij de linker kant hiervan.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Op deze kadasterschets met een detail van Krommewege, kun je meerdere structuren zien die wel te koppelen vielen aan de Fliegerleitung van het vliegveld. Volledig rechts, tegen het kruispunt met de Industrielaan, stond een hoevegebouw met de Controletoren (Mal 23). 100 meter verder langs dezelfde kant stond een woning gebruikt als huisvesting voor betrokken personeel met daarbij een buisvormige schuilstructuur (Mal 24). Aan de overzijde van de weg bevonden zich de werkhuizen en berging van de Fliegerleitung (Mal 25). Nog iets meer naar links aan dezelfde kant bevond zich dit gebouw. Dit was de permanentie van de Fliegerleitung op het vliegveld. (Mal 29).

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De centraal door het rood omlijnde terrein is Krommewege. Waar deze onderaan aansluit met de rode rand, loopt schuin naar linksonder de wegel Lindestraat. Deze structuur zal juist zuidelijk van de landings- en opstijgpiste hebben gelegen.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuur staat. Het mag duidelijk zijn dat het vliegveld toen nog veel intacter aanwezig was. De landingsbaan was wel lang verdwenen maar voor de rest waren hier vooral nog open velden en beperkte bebouwde zones en landerijen.

Deze foto is niet te sterk ingezoomd en je ziet duidelijk herkenbaar de weg Krommewege vertrekkend vanaf de toenmalige Aalterbaan. Van de huidige expressweg was toen ook nog geen sprake.

Detail luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Deze luchtfoto uit 1971 toont identiek dezelfde structuren al vermeld bij het kadasterplannetje van hogerop. Deze structuur is te zien zuidelijk van Krommewege en herkenbaar aan de achteruitbouw (zuidelijk) in de velden. Rechts ervan liggen de werkhuizen en stapelplaatsen van dezelfde dienst.

Actuele Luchtfoto Google Earth - situatie 2009.

Voor de hier besproken structuren is er sindsdien nog weinig veranderd. Het is hoofdzakelijk de noordkant op dit stukje Krommewege dat zwaar werd gesloopt.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Het betrof een tweede manschappenstructuur westelijk van de boogloods aan de zuidkant van Krommewege.

Functie van de structuur

 • Dit gebouw was permanent bezet door de Fliegerleitung van het vliegveld van Maldegem.
 • Van hieruit werd dus dag in dag uit de dagelijkse werking van het vliegveld georganiseerd, alle dagen, 7 op 7.
 • De bovenverdieping bevatte de logementen voor het betrokken personeel.
 • De benedenverdieping waren burelen voor diezelfde diensten.
Beschrijving van de structuur
 • Het betreft een vrij sterk afwijkend gebouw vergeleken met de andere klassieke gebouwen die van Duitse kant op dit vliegveld werden gebouwd met het uitzicht van burgergebouwen.
 • Het betreft in dit geval een gebouw met een bijkomend verdiep.
 • De onderzijde van de structuur is wel, zeker in het gedeelte dat het gebouw bevat richting express-weg, het meest vergelijkbaar met andere door Duitse troepen opgetrokken gebouwen bij het vliegveld.
 • Het gebouw zal door de jaren zeker al bijkomend aangepast zijn maar heeft nog grote gelijkaardige kenmerken.
 • Het betreft een bakstenen gebouw met verschillende deuren en ramen.
 • Ook hier zal de bakstenen buitengevel vrij stevig gezet zijn met wanden van 2.5 steens muren wat neerkomt op wanden met een dikte van ongeveer 50 cm.
 • Voor deze gebouwen is blijkbaar geen gebruikt gemaakt van bakstenen caissons maar is alles in volle baksteen opgetrokken.
 • Boven ramen en deuren (maar niet aan buitenzijde), zie je zware betonnen linteau's.
 • De gevelzijdes zie je deze betonnen balken niet en heeft men mooie gemetste baksteenafwerkingen en dorpels.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • De structuur is heden nog bewaard als een privéwoning.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Voorlopig geen gekend.

Oudere Foto's van deze structuur:

Google Streetview anno 2023

Detail van voorzijde en linker zijgevel. De voorgevel van het gebouw met verdiep, zal nog vrij identiek zijn. Allicht heeft de zichtbare zijgevel wel wat aanpassingen ondergaan met de jaren. Wel zie je weer specifiek de bovenkanten van deuren en ramen die niet overeenkomen.

 

Voorgevel van het doorlopende stuk van het gebouw zonder bovenverdieping.

Voorgevel en rechter zijgevel zonder enig raam.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Frank Raeman Osi Msm om het mee te koppelen aan het vliegveld en voor de details over de functie bij het vliegveld.