Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 31
Type structuur
Wachthuisje Ambachtenlaan
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is gesloopt allicht rond 2015
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Dit unieke kleine structuurtje stond op hetzelfde domein waar ook de bunker (Mal 30) te vinden is.
 • Het lag meer naar de uithoek van het respectievelijke domein langs de Ambachtenlaan, eveneens achter dezelfde grote haag.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

De weg van de noordkant is de huidige Sint Barbarastraat die heden overgaat voorbij het kruispunt met de Oude Gentweg en Vliegplein in de Industrielaan (knik naar rechts). Alleen was de Oude Gentweg toen nog niet echt als weg bestaande en hoogstens een kouterslag door de velden. Ook het vervolg van de huidige Industrieweg bestond zeker nog niet. Enkel de weg Vliegplein (naar rechts) bestond wel al.

Deze bunker is allicht wel degelijk als structuur getekend als het grootste vierkantje linksboven het kruispunt van Ambachtenlaan en Vliegplein. De structuur ligt daardoor zowel iets te kortbij het kruispunt en tevens ook te veraf van de huidige Ambachtenlaan aangeduid.

Ook dit kleine structuurtje is er allicht opgetekend, nog iets noordwestelijk. Beiden liggen in feite ongeveer in de lengte mee met de Ambachtenlaan.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Hierop zijn de structuren wel vrij correct getekend. Enerzijds was er een of ander gebouw direct nabij het kruispunt. Meer naar links ligt dan kort tegen de Ambachtenlaan, de bunker (Mal 30). Nog meer naar links een kleiner structuurtje (Mal 31).

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De hier gesitueerde structuren zijn volledig bovenaan te zoeken aan de kop van de bovenste getekende oranje hoofdweg tegen de noordrand van het toenmalige domein horende bij het vliegveld.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

Dit is een luchtfoto van het vliegveld tijdens de Duitse bezetting. Hierop zijn door Geert Beelaert een aantal hier gesitueerde structuren nog aanwezig iets verduidelijkt. Deze 2e booghangar is in dit geval in het rood omcirkeld. Ook het hier besproken administratief gebouw bij het vliegveld (Mal 19) is nog te zien (bovenrand zelfde rode cirkel). Je ziet ook duidelijk dat de Ambachtslaan wel al bestond als allicht een onverharde wegel. Langs deze weg lag nog nauwelijks bebouwing. Ook de Industrielaan richting Krommewege bestond er zeker nog niet niet.

Deze bunker (Mal 30) is hier ook als wit object te zien, zuidoostelijk tegen de Ambachtenlaan. Nog meer westelijk ligt nog een klein structuurtje (Mal 31) maar dat valt op deze hoogte amper te zien.

(Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

Op deze meer gedetailleerde luchtfoto zie je de Boogloods (Mal 02) met aanbouwen liggen in de linker bovenhoek. Waar je heden langs de weg Vliegplein zou lopen, zou je gekeken hebben op de achterzijde van de loods. Langs die zijde stond er nog een gebouw tegen aangebouwd. Er waren ook aanbouwen links en rechts van de loods. (Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Detail van zelfde luchtfoto

Op deze luchtfoto zie je alvast nog de 3 structuren, effectief meer in de richting van de Ambachtlaan mee. Meest rechts een onbekend gebouwtje. Meer centraal de bunker (Mal 30). Nog meer naar het uiteinde van het domein, dit kleine wachtpostje (Mal 31). (Luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuren staan. De iets noordelijkere grote boogloods alsook het gebouw nabij de hoek van Vliegplein en Ambachtenlaan zijn verdwenen. Wel zie je iets meer naar links de bunker (Mal 30) duidelijk liggen. Of het ooit zichtbare gebouwtje meer rechts nog iets heeft met het originele gebouw van toen, is onduidelijk. De andere structuur (Mal 31) is vrij klein om met de resolutie van deze luchtfoto te kunnen zien. het zal te zoeken geweest zijn nabij de bomenrij op de foto.

Luchtfoto 1990 www.geopunt.be

Dezelfde zone een kleine 20 jaar later. Het domein is ondertussen uitgebreid met een vijver maar de bunker is nog altijd duidelijk zichtbaar tussen vijver en Ambachtenlaan.

Luchtfoto 2009 www.geopunt.be

De vijver blijkt ondertussen verdwenen en de zone tegen de Ambachtenlaan is steeds meer bebost. Ook is er ondertussen een grote haag verschenen tussen het domein en de Ambachtenlaan zodat ook de bunker totaal uit het zicht is verdwenen vanaf de weg. Hetzelfde geldt voor het kleine wachtpostje dat allicht verdoken achter een gigantische haag na 2015 werd gesloopt.

Actuele luchtfoto anno 2023 www.geopunt.be

Het terrein ondertussen volledig omgeven met industrie.

 

Localisatie van de structuur bij de site

Functie van de structuur

 • Het kleine structuurtje hier besproken was een klein wachtershuisje bij het vliegveld.
 • Er is ook sprake van dat het bij hergebruik van het vliegveld door geallieerden op het einde van de oorlog, zou gebruikt zijn als latrines.
Beschrijving van de structuur
 • Voorlopig zijn er weinig details over dit kleine structuurtje bekend buiten wat zichtbaar is op de enkele foto's die er nog van te vinden zijn.
 • Het globale uitzicht was dit van een klein bakstenen structuurtje met een zadeldakje in asbestgolfplaten.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig geen van gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Zoals al gemeld, is het structuurtje ondertussen gesloopt.
 • Dergelijke hoge haag, geeft mij al nooit een goed gevoel. Hier moeten zaken verborgen worden...
 • Ook dat men hier specifiek nog bordjes moet zetten op een doorgaande weg van "Private Weg" terwijl het toch maar een doorsteek kan zijn voor wandelaars en fietsers...
 • Allicht heeft de gigantische haag er ook voor gezorgd dat het zonder veel officieel verhaal zal gesloopt zijn.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Het was in elk geval een klein structuurtje waar nog heel veel ingekraste stenen inzaten die naar de raarste dingen verwezen.
 • Wat hier op de muren allemaal aan inkervingen terug te vinden was, was zeker uniek genoeg om dit structuurtje officieel te bewaren... Het kleinood was eigenlijk monumentaal.
 • Opnieuw, waar zit onze erfgoeddienst als je hem nodig hebt?

Oudere Foto's van deze structuur:

Foto van allicht rond 2000 - Foto: Replica

Een onopvallend klein gebouwtje tegen de rand van het domein. Rechts allicht zelfs de randen van de huidige gigantische haag.

Detailfoto's van gegraveerde stenen in het gebouwtje - Collectie Geert Beelaert (anno 2007)

Soldatenfiguurtje.

Tekst allicht in Duits in mooie sierletters maar niet meer te lezen.

Allicht namen van hier ooit gepositioneerde eenheden.

Gedeeltelijke naam. Ik meen alvast LUCIEN DE BA... te lezen.

Zeer mooie integrale tekst. Hier staat alvast nog goed leesbaar :

Willi Junginger.

Wache am 27 II 43

Dit zou dus wel de functie van wachthuisje bevestigen.

Dit was dan een ZEER unieke inkerving. Blijkbaar moet wat op 5/02/1943 te Mortsel gebeurde ook hier als serieus pijnlijk aangekomen zijn. Hier lees je meer dan merkwaardig:

Onleesbaar

5-2-43

Ramp Antwerpen

2007 onleesbaar

600 gewonden

190 vermisten.

Dit handelt dus over het geallieerd bombardement van de Minerva Autofabrieken in Mortsel onder het mom dat er Duitse vliegtuigen hersteld zouden worden.

Actuele Streetview foto anno 2023

Zoals al eerder gemeld zit heden nog altijd de bunker (Mal 30) achter deze haag. Het kleine wachthuisje werd ondertussen gesloopt en zou normaal ongeveer achteraan de haag gestaan moeten hebben. Door de grote haag zijn het allicht voor vele mensen die al jaren op Maldegem wonen, grote onbekenden.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Geert Beelaert voor meer duidelijkheid bij dit kleine maar toch unieke opnieuw verdwenen gebouwtje.