Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 34
Type structuur
Werkplaats of manschappenstructuur
Toegankelijkheid
Het is zelfs heden totaal onduidelijk of de structuur nu nog bestaat of niet. Hij was allicht sowieso bezoekbaar via privédomein.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Zit totaal verdoken tussen Krommewege en de Industrielaan op privédomein.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

Ter oriëntatie. Volledig onderaan zie je het hoevegebouw met controletoeren (Mal 23). De bunker (Mal 32) zal dan allicht de centrale structuur zijn in de wegel, meest noordelijk naar links.

Deze structuur (Mal 34) is dan ongeveer verticale lijn zuidoostelijk van de hoeve (Mal 24) op dit plannetje.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

In dit geval zie je de structuur liggen noordelijk perseel a295.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De hier gesitueerde structuur is te zoeken centraal boven de toenmalige landings- en opstijgpistes van het vliegveld.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuren staan. U ziet in deze periode de bunker nog heel mooi liggen, centraal in het groen.

De structuur moet hier zeker nog bestaan maar is er niet op te zien. Allicht gaat hij volledig op in het groen. Hij moet te zoeken zijn langs een gracht die je ziet lopen in noordelijke richting vanaf Krommewege.

Luchtfoto 2023 www.Google Earth

Als de structuur nog bestaat, zal hij gezocht dienen te worden tussen de wegel (met hek afgesloten aan Krommewege) richting achterzijde fabriek Decota en de groene boord rechts van Bedrijvenpark De Krommewege.

Localisatie van de structuur bij de site
 • We zitten hier vrij centraal de noordzijde van het vliegveld.

Functie van de structuur

 • Voorlopig onbekend.
 • Op basis van wat er op te zien is, zullen het allicht een vorm van werkhuis geweest zijn of een manschappenstructuur.
Beschrijving van de structuur
 • De structuur die we ervan op foto kunnen zien is sterk gelijkend qua opbouw met de eind 2022 gesloopte manschappenstructuur (Mal 14) langs de Ringbaan.
 • Het gebouw zal zeker meerdere ruimtes hebben bevat maar hierover is totaal geen info gekend.
 • Ook zijn de details over hoeveel ramen en deuren ook amper gekend omdat er slechts foto's zijn op dit moment van 1 zijde van de structuur.
 • Deze structuur is voor zover zichtbaar, volledig opgetrokken in specifieke prefab-betonblokken.
 • Het plafond is gevormd door een ter plaatse gestorte betonnen plaat, gestort in de vorm van een vrij plat zadeldak.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Op basis van wat je op de foto's ziet, zie je een vrij verwaarloosde structuur waarbij verschillende aanwezige ramen en deuren zeer slordig zijn dichtgemetst om toegang tot de site ernaast allicht onmogelijk te maken.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Dit zijn dus de structuren waarom al deze detailfiches worden gezet. Ze moeten namelijk DRINGEND uit de anonimiteit.
 • Men doet er blijkbaar alles aan om dergelijke structuren allen in stilte mee te laten verdwijnen bij elke uitbreiding van deze industriezone. Dit is nog altijd een van de weinig nog niet utigewerkte zones op deze industriezone en dan dient men jammer genoeg geen tekeningetjes bij te maken om te verduidelijken dat die structuren dan liever NIET GEWENST zijn bij dergelijke uitbreidingen.
 • Het valt niet te vatten dat dergelijke structuren dan niet meer specifiek gekend of geprospecteerd zijn van officiële kant als bv De Dienst Erfgoed.

Oudere Foto's van deze structuur

Foto's van rond 2017 - collectie Geert Beelaert

Meest noordelijke hoek van de structuur. Je ziet duidelijk dat het geheel in dit geval is opgetrokken in prefab betonnen snelbouwstenen. Ook zie je net zoals bij de manschappenstructuren langs de Ringbaan een vrij plat zadeldak opgetrokken in beton.

Links kijken we allicht op een deurgat dat echt heel improvisatorisch is dichtgemaakt met baksteen, puin en massa's mortel.

In totale lengte zal de structuur zeker langer zijn dan de structuren op de Ringbaan.

Ook langs deze zijde zitten nog een aantal ramen en of deuren. Voor zover op de foto's uit te maken bevat de structuur van links naar rechts in dit geval eerst een dichtgemaakt deurgat en dan een 5 tal identieke ramen.

Blik naar de andere hoek van de structuur langs de hier zichtbare lange gevel.

Google Streetview 2023

Zicht op waar de structuur "mogelijks" nog altijd te vinden is. Dit zou moeten zijn waar je in de verte de bomen ziet staan tussen enerzijds de oudere industrie van Decota rechts en links het nieuwe Bedrijvenpark Krommewege.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Geert Beelaert om melding te maken van deze onbekende structuur.