Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 36
Type structuur
Manschappenruimte - FA Unterstand
Toegankelijkheid
Reeds gesloopt voor 1971
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Dit was 1 van een hele reeks gebouwen en structuren klein en groot die ooit te zoeken waren nogal noordwestelijk van de Industrielaan. De meest zuidelijke structuur van deze cluster was de bunker (Mal 32).
 • Het betrof allicht een FA Unterstand, een manschappenstructuur met kopse gevel dwars op de huidige Industrielaan.
 • De structuur moet gelegen hebben noordwestelijk van de bunker en zuid-oostelijk van de nog bestaande kleine zendpost en zendmast (Mal 33).
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

De hier besproken structuur is allicht de langere ongeveer horizontaal getekende structuur in de cluster getekend voorbij de lichte knik in de Industrielaan. Het was een groepering van kleinere structuren bij elkaar. De bunker (Mal 32) is hier allicht centraal op het wegeltje dwars op de Industrielaan getekend. De kleine Zendpost (Mal 33) en mast zijn hier allicht zelfs vergeten.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

De situatie hiernaast is gedeeltelijk vergelijkbaar. Opnieuw zijn er dus wel wat kleinere verschillen tussen waar men bepaalde details tekent ten opzichte van plan van de RAF uit 1945.

Men ziet 2 kleinere structuren en 1 langere structuur +/- noordelijk van de bunker. De langere structuur zal dit gebouw zijn. Meer zuidelijk van de bunker tekent met nog 2 kleine structuren. Allicht munitienissen.

De bunker (Mal 32) is die iets grotere structuur +/- rechtop de aanloopweg naar deze cluster.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De hier gesitueerde structuren zijn te zoeken centraal boven de toenmalige landings- en opstijgpistes van het vliegveld.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

De bunker is er op de zien, links omcinkeld. Rechts ligt de huidige Industrielaan. Meer zuidelijk het huidige Krommewege. De 2 kleinere en 1 iets langwerpige structuur (deze structuur) noordelijk van de bunker zijn ook nog duidelijk te zien. De kleinere nissen zuidelijk niet omdat de resolutie van de foto allicht hiervoor te klein is.

Nabij deze structuur en meer specifiek nabij de bunker was er zeker bijkomend lichter FLAK-geschut (allicht 20 mm) opgesteld.

(Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuren staan. U ziet in deze periode de bunker nog heel mooi liggen, centraal in het groen.

Van de overige structuren is op het eerste zicht niets meer te bespeuren buiten de kleine zendpost en mast (Mal 33)

Ook de hier besproken structuur is toen reeds gesloopt.

Luchtfoto 2023 Google Earth

Een veel sterker uitgebouwde industriezone is wat je hier heden vindt. De bunker (Mal 32) heden mogelijks nog verborgen in een klein bosje tegen iets zuidelijker gebouwde industriebouw. De kleine zendpost en antenne (Mal 33) op de noordoostelijke hoek van een verticaal langer bosje centraal de velden.

Deze structuur moet dus ongeveer centraal de rechter (bruine) kouter hebben gestaan.

Localisatie van de structuur bij de site
 • We zitten hier centraal de noordzijde van het vliegveld.

Functie van de structuur

 • Het betreft hier allicht een manschappenstructuur of structuren gebruikt als burelen, opslagruimte, telefooncentrale of eventueel zelfs een beperkte electriciteitskabine.
 • Verdere details over hun eigenlijke functie ontbreekt nog altijd tot op heden.
Beschrijving van de structuur
 • Het gebouwtje hier beschreven was allicht vrij sterk gelijkend met de structuur (Mal 14) eind 2022 gesloopt langs de Ringbaan. Weet dat onderstaande beschrijving deels gebaseerd is op vermoedens en dus wel af en toe niet zal kloppen.
 • Hij was in dit geval volledig opgetrokken in de specifieke prefab betonblokken.
 • Vermoedelijk waren er in totaal 3 toegangsdeuren.
 • Intern waren er dan 3 ruimtes. 2 smallere kamers op de uiteindes en een grotere centrale ruimte.
 • Aan de langszijde bevond zich 1 deur die letterlijk gecombineerd zat met een klein raam.
 • Op basis van de foto die van deze structuur bestaat, moet dit de lange zijde zijn die niet op de foto staat.
 • De twee smallere kamers hebben elk een aparte toegang vanaf de kopkanten van de structuur.
 • Deze ruimtes zijn wel altijd met binnendeuren verbonden geweest met de centrale ruimte.
 • Bij deze structuur lagen de interne verbindingsdeuren tegen de achterwand (kant zichtbaar op de foto) om door te steken naar de beide randruimtes.
 • Aan de achterzijde had de structuur 4 ramen waarvan er telkens 1 uitgaf op de 2 smallere ruimtes en 2 in de centrale ruimte. Dit is de zijde zichtbaar op de foto.
 • Het plafond was gevormd door een ter plaatse gestorte betonnen plaat, gestort in de vorm van een vrij plat zadeldak.
 • Op de foto ziet men alvast ook zeker minimum 1 schouw.

De bouwplannen origineel horende bij de structuur Mal 14 werden hier gespiegeld waardoor ze allicht vrij goed zullen geklopt hebben voor deze structuur - plannen opgesteld door Kurt Waelbroeck (MKB bunkertours)

Grondplan van deze structuur.

Op het plan zie je 3 toegangsdeuren. Een in elke zijwand en 1 in de centrale ruimte vanaf de voorzijde.

Er is nog 1 extra raam aan de voorzijde en daarnaast in totaal 4 ramen in de achterwand.

1 smallere kamer aan de zijkanten is de ganse breedte van de structuur breed. De andere kamer is kleiner en verminderd met een lange smalle ruimte verbonden met de centrale kamer.

Hetzelfde zicht met de dakstructuur mee inbegrepen.

3D voorstelling vanaf de voorzijde gezien. Weet dat de enige gekende foto deze zijde totaal niet toont. We kijken daar op de achterzijde.

Allicht detail van de voorzijde met rechts de toegang die deels bovenaan breder wordt door het combineren van deze met een raam. Afwijkend met deze schets, was deze structuur wel degelijk volledig opgetrokken in de specifieke prefab betonblokken.

Zelfde zicht met links ook de zijkant met het deurgat zichtbaar op de foto.

Dit is provisoir de beide zijdes die op de gekende foto totaal niet te zien zijn in de veronderstelling dat men op dezelfde manier structuren is blijven optrekken.

Links de verondestelde 3e deur. De lange gevel hier zichtbaar, is ook zichtbaar op de foto.

Actuele toestand van deze structuur:
 • Niet meer van toepassing, is zeker gesloopt reeds voor 1971.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Deze structuur werd in feite maar opnieuw bekend door een oud persartikel over Maldegem Vliegveld in 1959.
 • Toen bleek deze structuur, daar omschreven als een krotwoning, nog bewoond.
 • Originele tekst horende bij het artikel (allicht wat klein qua druk om het hieronder vlot te kunnen lezen)
 • Bunkerbewoner te Maldegem, wil zijn Krotwoning niet prijsgeven!
 • Op het oud vliegveld van Maldegem-Adegem, worden de oorlogsbunkers momenteel gesloopt. De 76-jarige Kamiel Snoeck, beter bekend onder de naam "Hallé" heeft sinds 12 jaar zijn intrek in een der bunkers genomen en verkiest zijn "sterke woonst" niet prijs te geven! Evenmin zou hij zijn bunker willen ruilen tegen een, al zij het nog komfortabele, woonst. De kranige jonggezel brengt zijn tijd door met allerlei karweitjes en als boswachter is hij niet te scheiden van zijn tweeloop. Met belangstelling vragen de buren zich af of "Hallé" zijn krotwoning zal mogen behouden.

Oudere Foto's van deze structuur - unieke foto horende bij krantenartikel uit 1959 - Collectie Aimé Geirland

Leuke foto van de bunker volledig opgetrokken in de prefab betonblokken. Aan het deurgat rechts dat zal uitgekeken hebben op de Industrielaan, was in het groot het huisnummer "18" aangebracht.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Aimé Geirland voor het interessante artikel en Geert Beelaert om hem correct geplaatst te helpen krijgen.