Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 38
Type structuur

Bijgebouwtje Hoeve - Krommewege

Toegankelijkheid

Het bijgebouwtje is privébezit horende bij Traiteur Authentiek.

Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Het gebouw staat vrij zwaar overgroeid met klimop op de rand van de oprit naast Traiteur Authentiek op Krommewege.
 • Het staat iets westelijker aan dezelfde kant van de weg Krommewege voorbij de Commanderie (Mal 20).
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Op dit detail van het kadasterplan zie wel de Commanderie omcirkeld maar deze structuur valt net van de getekende kaart meer naar links aan dezelfde kant van Krommewege. Dit structuurtje is het eerste bijgebouwtje links van het laatste gebouw nog getekend.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De hier gesitueerde structuur is dus te zoeken juist links van de uitstulping in het rood aangeduid waar de zone de huidige express-weg overschrijdt.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Oude luchtfoto anno 1944 - Collectie Geert Beelaert

Helemaal links in het blauw omcirkeld, zie je de weg Krommewege afgesloten met een volle muur om direct binnenrijden via de hoofdweg van het vliegveld onmogelijk te maken.

Iets meer oostelijk zie je dit gebouwtje (Mal 38) aan de noordkant van de weg.

Nog iets verder de Commanderie (Mal 20)

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Detail van deze luchtfoto uit 1971. Rechts zie je de Commanderie (Mal 20). De eerstvolgende woning meer westelijk bestaat ook heden nog.

Het hier besproken structuurje staat haaks op de weg georiënteerd, nog aansluitend bij het originele bijgebouw van de eerder vermelde woning.

Actuele luchtfoto anno 2023 Google Earth

Het bijgebouwtje is nog altijd terug te vinden, zij het vrij sterk overgroeid met klimop, op de linker kant van de traiteur Authentiek.

 

Localisatie van de structuur bij de site
 • De Commanderie stond volledig westelijk van het vliegveld.
 • Dit was ook de zone waar de eigenlijke toegang was tot het terrein omschreven als vliegveld van Maldegem.
 • Het hier besproken structuurtje stond nog iets meer westelijk.

Functie van de structuur

 • Het structuurtje zou te bestempelen geweest zijn als het aanmeldingsgebouw van het vliegveld.
 • Dit valt ook logisch te koppelen aan de eigenlijke toegang van het vliegveld die hier te zoeken was.
Beschrijving van de structuur
 • Klein bijgebouwtje van een hoeve.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Het bijgebouwtje is heden ten dage nog altijd allicht vrij authentiek aanwezig al zit het wel vrij zwaar verstoken onder klimop.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze structuur

Google Streetview anno 2017

Op de achtergrond links, de Commanderie (Mal 20). Het respectievelijke bijgebouwtje is links te zien, vrij sterk verborgen onder klimop.

Het beter zichtbare bijgebouwtje vanaf de andere zijde gezien.

Detail van dit toch wel nog altijd fraaie bijgebouwtje.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Geert Beelaert als melder van dit vergeten gebouwtje.