Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 39
Type structuur

Munitienis - Bij de Commanderie

Toegankelijkheid

De Commanderie is volledig in privé-bezit. De respectievelijke nis is zichtbaar vanaf de expressweg.

Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Het gebouw staat op de hoek van het kruispunt van expressweg N44 met de weg Krommewege.
 • De nis staat achteraan de gebouwen en is zichtbaar vanaf de Express-weg.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Deze kadasterkaart is dan opnieuw wel ongeveer juist georiënteerd. Je moet de schets van hierboven in feite 180° draaien.

Onderaan de verschillende abstellboxen (maar ook daar fouten in verband met wat nog bestaat en wat is verdwenen). De Commanderie is te vinden linksboven en omcirkeld. Zelfs deze munitienis is er allicht op aangeduid als een klein verticaal lijntje achteraan rechts.

 

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De hier gesitueerde structuur is te zoeken in de uitstulping in het rood aangeduid links waar de zone de huidige express-weg overschrijdt.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuren stonden. De Commanderie is te zoeken in de linker bovenhoek aan de overzijde van express-weg en Krommewege. De specifieke nis is te klein om in deze beperkte resolutie op deze foto zichtbaar te zijn.

Actuele luchtfoto anno 2023 Google Earth

Dezelfde locatie anno 2023. Je ziet er het gebouw als Commanderie op aangeduid. De nis zit allicht verborgen onder de bomen.

 

Localisatie van de structuur bij de site
 • De Commanderie stond volledig westelijk van het vliegveld.
 • Dit was ook de zone waar de eigenlijke toegang was tot het terrein omschreven als vliegveld van Maldegem.
 • De nis was hier dan volledig achteraan aanwezig.

Functie van de structuur

 • Het betreft een zeldzame munitienis nog aanwezig op de terreinen van het Vliegveld.
 • Zo waren er zeker heel wat meer maar helaas, allen verdwenen.
 • Deze nissen waren vaak de kleine structuurtjes bij clusters waar heden nog amper iets van terug te vinden is.
Beschrijving van de structuur
 • Het betreft een kleine structuur met intern een enkele ruimte.
 • De structuur is vrij laag en heeft 2 openingen waarlangs deze toegankelijk is.
 • Origineel zullen beide gaten identiek geweest zijn met de linker zijde.
 • De structuur heeft een in gewapend beton uitgewerkt dakje bedekt met een soort van roofing en aflopend naar de achterzijde.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

Bouwplannen gelijkaardige structuren uit het Nederlands Militair Archief te Alkmaar - schetsen via Tom Oliviers (Bunkerfreaks Antwerpen)

Hierbij het grondplannetje. De structuur hier getekend is echter zeker zwaarder uitgewerkt dan het structuurtje dat nog achter de Commanderie terug te vinden is. De wanden zijn allicht ongeveer de helft van dikte van wat hier wordt getekend en ook zijn de smalle nisjes in de zijwanden (allicht ventillatie) in dit geval niet te bespeuren.

Doorsnede van dit structuurtje.

Links zie een gedeelte doorsnede getekend in de lengte gesneden. Vanaf halverwege de schets, krijg je een vooraanzicht van de structuur.

 

Dwarsdoorsnede van het structuurtje.

3D voorstellingen, wel van het zwaardere model dan wat in Maldegem werd gebouwd - schetsen via Tom Oliviers (Bunkerfreaks Antwerpen)

Grondplannetje van de structuur.

Linker zijkant. Zoals al gemeld zijn de getekende nisjes hier in Maldegem niet aanwezig.

 

Linker zijde en voorzijde. De toegangen werden dus met houten luiken afgesloten.

Voorzijde. In Maldegem voorzag men boven de openingen gewapend betonnen linteau's.

Voorzijde en rechter zijkant.

Rechter zijkant.

Actuele toestand van deze structuur:
 • Er is voorlopig een oudere foto van het nisje gekend.
 • Daarop zie je duidelijk dat de nis beschadigd was maar altijd wel bewaard bleef bij de Commanderie.
 • Bij het uitwerken en aanpassen van de huidgie Commanderie, werd de structuur hersteld en bewaard, wat zeker respect verdiend.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Het geheel was origineel zeker niet wit geverfd zoals je heden het structuurtje kan terugvinden.
 • Het is gerepareerd en ook mee wit gezet met de rest van het gebouw van de Commanderie.
 • Wel heeft men de rechter ingang heden hoger uitgewerkt tot tegen het dak maar origineel zal dit identiek geweest zijn met de linker zijkant die nog volledig intact was.

Foto's van deze structuur

Foto's van rond 2007 - Collectie Tristan Cools

Het zicht op de Commanderie toen het nog een brocanterie was en geen feestzaal. Het gebouw was toen nog niet wit geverfd.

De munitienis kon toen zoals hier te zien, worden teruggevonden. De ene toegang rechts was blijkbaar was verhoogd, mogelijks omdat hij voorheen als stalletje was gebruikt. Ook achteraan bleek de structuur beperkt beschadigd.

2020 - Eigen prospectie

Al de onderstaande foto's zijn dus van de periode dat het gebouw al gebruikt wordt als feestzaal.

Globaal zicht op het gebouw dat heden wel totaal wit geverfd is, de Feestzaal De Commanderie.

Achterzijde van het gebouw van de kant van de Expressweg gezien. Rechts zie je nog een kleine eveneens wit geschildede munitienis (Mal 39) liggen. Voorlopig is dit de enige die ik nog heb teruggevonden ooit deel uitmakend van dit vliegveld tot op heden. Dit moeten er heel wat meer geweest zijn.

De munitienis zoals ze heden werd hersteld en bewaard bij het hoofdgebouw. Wel heeft men de rechter toegang groter behouden maar deze zal identiek geweest zijn met de linker opening. Het siert alvast de huidige eigenaars het structuurtje op die manier mee te bewaren bij het geheel.

Nabij Maldegem Strobrugge staan nog heel wat Duitse WOII structuren die niets met dit vliegveld te maken hebben. U kan ze onderaan deze link gebundeld terugvinden. Zij maakten deel uit van de Duitse Zweitestellung. Daar kan je ook varianten op deze nissen terugvinden zoals hiernaast te zien.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Tom Oliviers voor de bijkomende plannetjes en schetsen.
 • Eigenaars van huidige feestzaal om het gebouw beperkt intern eens wat te mogen fotograferen bij een totaal niet vooraf aangekondigd bezoekje.