Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 42
Type structuur
Cluster van FLAK geschut oostkant vliegveld
Toegankelijkheid
Geen enkele structuur nog van bewaard.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Dit betrof een Cluster van allicht een 7 tal gebouwtjes met zeker bijhorend lichter FLAK-geschut aan de oostkant van het Vliegveld.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland. De structuren staan op onderstaand plan zeker niet in detail getekend maar lagen aan de zuidoostelijke kant van de landings- en opstijgpiste van het vliegveld.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Deze structuren zouden op de schets hiernaast te zoeken zijn aan de rode rand van de oostgrens van het hier getekende vliegveld.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Detail op de RAF kaart van dit vliegveld waar ook deze cluster van gebouwen op te vinden is:

Op de schets zie je wel de 5 structuren aan de noordoostkant van het vliegveld staan. Het plan eindigt echter zo goed van getekende gebouwen daar. De gebouwen die hier stonden, zouden op deze schets volledig in de rechter onderhoek te zien moeten zijn maar daar tekent men niets meer.

Dit betreft natuurlijk wel een kaart van de RAF uit 1945. Mogelijks werd op dat moment van deze cluster al niets meer gebruikt.

Luchtfoto's van een Amerikaans bombardement op 10 April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

Dit betreffen 3 foto's van een Amerikaans bombardement op het vliegveld van Maldegem op 10 April 1944. Het was vooral deze zone en het eigenlijke gebetoneerde gedeelte van de landings- en opstijgpiste die hierbij zwaar getroffen werd. Bij deze aanval werd 1 van de 5 gebouwtjes bij deze cluster horende zeer zwaar geraakt en in feite vernield. Dit verklaart waarom alvast 1 structuur na WOII vrij snel werd afgebroken.

De eerste foto toont letterlijk het inslaan van de bommen.

 

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

2e foto van hetzelfde bombardement. Het vliegveld komt onder een dikke rookwolk te liggen.

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

3e foto van dezelfde zone van het vliegveld. Alle rook is ondertussen opgetrokken en blijkbaar heeft men ook hier en daar, onder andere op de opstijg- en landingsbanen al beperkt de kraters gevuld.

De hier besproken structuren zijn de kleinere witte stippen nabij de rechter onderhoek van de foto. Ze overleefden allicht wel allen grotendeels het bombardement.

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Collectie Geert Beelaert.

Detail van de toen 5 gebouwtjes op de onderste luchtfoto. Er valt duidelijk te zien dat de sector met de 5 gebouwtjes in de zone getroffen door de bommen kwam te liggen. Het onderste gebouwtje rechtsonder is effectief getroffen.

Op en rond deze structuren was er zeker lichter FLAK-geschut (allicht 20 mm) opgesteld.

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Collectie Geert Beelaert.

Iets meer ingezoomd, hetzelfde zicht.

In feite is wat je hier ziet ook wat je "zag" ter hoogte van de Ringbaan. Nu is er nog 1 van die FLAK gebouwtjes over. Ook dat waren er origineel 3 met dan bijkomend nog een bv enkele grotere manschappengebouwen, eventueel een buisvormige schuilstructuur,...

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Op deze kadasterschets zijn toen nog amper structuren aangeduid in de rechter onderhoek van deze schets.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Op dit moment ziet men nog herkenbaar een parallel met de Ringbaan getekend hoevegebouw en een dwars hieropstaande stal. De meest noordelijke opnieuw met de hoeve parallelle stal is zeker recenter. Voor de rest zijn toen letterlijk alle herkenningspunten met de oude luchtfoto van 1945 al verdwenen. Mogelijks zit er op dat moment nog iets verborgen in het beboste stukje maar dit is op basis van deze foto niet meer vast te stellen.

 

Luchtfoto 1990 www.geopunt.be

Enkel de hoeve blijft als herkenningspunt. Ook het bosje is ondertussen verdwenen en er staat al nieuwe bebouwing.

Luchtfoto 2009 www.geopunt.be

Ook de laatste herkenningspunten, het hoevetje en bijgebouwen zijn bij deze verdwenen.

Detail Luchtfoto 2021 www.geopunt.be

Actuele luchtfoto zonder nog enig oud herkenningspunt.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Oostkant landings- en opstijgpiste.

Functie van de structuur

 • Vooral structuren gekoppeld aan de directe luchtverdediging van het vliegveld aan de oostkant hiervan.
 • Dit betroffen allicht allen lichter 20 mm geschut.
Beschrijving van de structuur
 • Allicht bevonden zich hier structuren, sterk gelijkend met wat heden nog kan gevonden worden nabij de Ringbaan, beschreven als de vliegtuiggebouwen met bijhorende structuren voor het opstellen van schijnwerpers en FLAK-verdediging.
 • Voorlopig is er zeer weinig detail gekend van wat hier ooit stond.

Bouwplannen horende bij deze structuur

 • Voorlopig geen info gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Niet meer van toepassing. Alles is hier verdwenen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Geen info gekend.

Oudere foto's

Oudste foto's van deze structuur, daterend van rond 1991 - Bron onbekend

 • Voorlopig geen detailfoto's van gekend buiten de reeds hierboven getoonde luchtfoto's.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Archeologienota over Maldegem Ringbaan - DL&H bvba (2017)
 • Maldegem Vliegplein - Luchtfotografisch onderzoek Vliegplein Maldegem - De Logi & Hoorne bvba - dr. B. Stichelbaut (2017)
 • Lokaliseren van de FLAK-stelling door Geert Beelaert.