Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 44
Type structuur

Houten wachttoren - Krommewege

Toegankelijkheid

Niet meer van toepassing. Structuur is vrij snel na WOII verdwenen.

Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
  • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland. Schuilstructuren en ook houten wachttorens, zijn niet terug te vinden op dit plan.

Detail Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem - bewerkt door Geert Beelaert.

De controletoren (Mal 23) is hier te zien onderaan rechts bij de kruising van Krommewege en Industrielaan.

De hoeve (Mal 24) is meer naar links te zien net voorbij perceel b292.

De hier besproken houten wachttoren, staat hier mogelijks nog op als een van de kleinere aangeduide structuren tussen deze gebouwen, kortbij Krommewege.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De hier gesitueerde structuur is te zoeken nabij de kruising van Krommewege met het gele (niet geheel verharde) gedeelte van de landings- en opstijgpiste.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Dit detail van 1971 toont toch al een heel ander beeld. Krommewege is vrij rampzalig geworden om heden nog te linken aan zijn verleden. Er is amper nog iets identiek gebleven. Zuidelijk maar vrij kort bij Krommewege zie je duidelijk de abstellbox (Mal 03) liggen (vliegtuigbox De Bree). De zone betrokken bij deze structuur ligt hier noordoostelijk van. De Controletoren (Mal 23) ligt er dan noordoostelijk van aan de overzijde van de weg. De 2e besproken hoeve (Mal 24) is dan het eerste gebouw meer naar links aan de overzijde van Krommewege.

De hier besproken wachttoren lag hier dan ergens centraal tussen (allicht korter bij controletoren) maar is ook hier reeds lang verdwenen.

Luchtfoto 2023 - www.geopunt.be

Ondertussen is hier letterlijk alles gesloopt. Allicht diende de wachttoren gezocht te worden waar heden links het weiland nog zichtbaar op de foto een reclamepaneel staat, ook hier op de luchtfoto te zien.

 

Localisatie van de structuur bij de site
  • De wachttoren zal ongeveer op dezelfde afstand van de landings- en opstijgpiste gestaan hebben dan de andere gemelde structuren aan de noordkant hiervan zoals de controletoren (Mal 23)

Functie van de structuur

  • Wachttoren bij het vliegveld.
  • Het vliegveld telde er zo trouwens heel wat maar van weinigen is de exacte locatie gekend of bestaan er foto's waar ze duidelijk op te zien zijn.
Beschrijving van de structuur
  • Allicht volledig houten structuur om het vliegveld vanuit de hoogte op een houten platform te kunnen in het oog houden.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

  • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
  • Niet meer van toepassing.
  • Dergelijke structuren verdwenen door de band al vrij snel na WOII opnieuw uit beeld.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
  • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze structuren

Foto's van tijdens de Duitse bezetting

Op de foto zie je een Britse Wellington bommenwerper die eerder in 1941 een noodlanding maakte op het vliegveld van Maldegem. Het toestel kreeg effectief nieuwe Duitse emblemen aangemeten en bleef in Duits gebruik zoals hier zichtbaar op de foto.

Om de foto te verduidelijken, we zitten heden dus Zuidelijk van Krommewege en kijken in noordelijke richting. Links zie je de hoeve die een 100 tal meter verder dan deze structuur richting kruispunt van Krommewege en de express-weg was gelegen (Mal 24) (maar ook werd gesloopt in 2018). Meer naar rechts zie je de hier besproken kleinere wachttoren (Mal 44) van het vliegveld zoals er wel meerdere op de site aanwezig zijn geweest. Rechts de controletoren. (Foto: Boek Vleugels boven het Meetjesland - Cynrik De Decker)

Ook op deze foto van 1941 zie je de wachttoren links in beeld staan. Meer naar rechts, voorbij de rode kring, de grote boogloods (Mal 01).

Heel in de verte nog meer naar rechts zie je dan allicht na de heuvel van de Kampel nog een identieke 2e houten wachttoren.

(Foto: Collectie Jean Roba)

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

  • Voorlopig niet van toepassing.