Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 45
Type structuur
Grote buisvormige schuilstructuur - verhuisd naar Aalter
Toegankelijkheid
De structuur is verhuisd naar een weide in Aalter om hem daar opnieuw te bewaren als WOII oorlogsrelict.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Deze structuur lag tot rond 2020 in de achtertuin van een hoevetje op de Gotjenstraat nr 8 in Maldegem.
 • Het betroffen 2 "originele" schuilstructuren die hier te vinden waren van het Duitse WOII vliegveld van Maldegem.
 • Helaas, lagen de structuren hier al niet meer op hun originele locatie en waren ze dus al verhuisd in een ver verleden naar deze locatie. Ze werden hier jaren gebruikt om witloof in de te kweken door de respectievelijke landbouwer.
 • Origineel worden ze gekoppeld qua originele locatie nabij de Kampel-heuvel maar meer pricisiedetails waar exact in een daar te situeren cluster (Mal 47) ontbreekt tot op heden.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland. De hier besproken structuren vallen buiten deze kaart. Ze zouden er onderaan links nog meer zuidelijk dan de kaart gaat nog moeten opstaan hebben. De onderste gebouwen daar getekend zijn de officierengebouwen langs dezelfde Lindestraat.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

Ook hier zie je de Lindestraat in het donkerblauw geschets zuidelijk van de rode zuidelijke grenslijn.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto's van een Amerikaans bombardement op 10 April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

Tussen de optrekkende rook van het bombardement zie je op deze luchtfoto zuidelijk van de Lindestraat een vrij onregelmatig bebost domeintje liggen. Nu staat daar noordelijk van de watertoren. In deze zone was ook de hier beschreven structuur te zoeken.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Hetzelfde gebied anno 1971. Ondertussen zie je reeds de watertoren aan de overzijde van de Lindestraat en aan de besproken zijde van de Lindestraat is alles wat er ooit was, reeds verdwenen. Niets herinnerde toen al nog aan deze cluster van structuren van het vliegveld.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Nog iets meer ingezoomd op dezelfde regio. Enkel zuidoostelijk van de watertoren valt nog 1 structuurtje te zien.

Luchtfoto 1990 www.geopunt.be

Ditzelfde structuurtje is fel wit nog te zien in 2009 en betrof toen allicht al een onbekend stalletje en geen structuur van het vliegveld meer.

Luchtfoto 2009 www.geopunt.be

Ook dit kleine stalletje was rond 2009 al verdwenen. Om de link te leggen met eerder besproken structuren. Meer zuidoostelijk zie je nog 2 structuren die ook al eerder zijn besproken langs de Pot en Zuidhoutstraat.

Luchtfoto 2023 Google Earth

Actueel zicht waar niets nog verwijst naar wat hier ooit te vinden was.

Localisatie van de structuur bij de site
 • De structuur werd in 2020 in Maldegem ontmanteld en verhuisd naar een weide in Aalter.

Functie van de structuur

 • Het betrof een zeer eenvoudige schuilstructuur tegen bombardementen op het vliegveld voor het personeel dat direct rondom de buisstructuur tewerkgesteld was in bijhorende gebouwen. Welke dit waren is dus voorlopig een mysterie.
Beschrijving van de structuur
 • In dit geval bestond de structuur standaard uit 7 na elkaar geplaatste korte buiselementen.
 • Deze hadden elk een lengte van 1 meter en buitendiameter van 2.50 meter.
 • Intern werd dan een vloertje voorzien zodat intern nog een hoogte overgehouden werd van ongeveer 1.80 meter.
 • Allicht was er origineel op de koppen met baksteen een vorm van chicane gevormd om de structuur te betreden en rechtstreeks binnenvliegen van projectielen te vermijden.
 • Helaas was daar sowieso door een al vele jaren eerder 1e verhuis vanaf zijn originele locatie in Maldegem, niets meer van te zien.

Bouwplannen horende bij deze structuur - opgemaakt op basis van nota van Frank Raeman MSM

Actuele toestand van deze structuur:
 • De structuur werd zoals hij werd weggenomen, identiek teruggelegd in een andere weide op Aalter.
 • Het is de bedoeling de 2 hier weggenomen schuilstructuren die ook in Maldegem al niet meer op hun originele locatie lagen, op hun nieuwe locatie te integreren in een domein geweid aan het WOII vliegverleden van de regio.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Alle details over de "originele" locatie waar deze schuilstructuren lagen voor ze op de Gotjensstraat werden gebruikt als witloofkelder, zijn zeker meer dan welkom op info@bunkergordel.be.

Foto's van deze structuur:

Foto's van voor het verplaatsen naar Aalter (allicht rond 2020)

Lengtezicht op de structuur die in dit geval bestaat uit 8 segmenten van elk 1 meter lang. (Foto: Collectie Ronny De Rocker)

De achterzijde was aan 1 zijde doordat hij gebruikt was als kweekplaats voor witloof, afgesloten met golfplaten. (Foto: Collectie Frank Raeman MSM)

De andere toegang van de structuur. (Foto: Collectie Frank Raeman MSM)

Je ziet duidelijk de naden van de betonnen ringen die tegen elkaar gezet werden om tot de buisstructuur te komen. (Foto: Collectie Frank Raeman MSM)

Foto's van tijdens het verplaatsen naar Aalter (allicht rond 2020)

Op de foto de reeds voor de helft weggenomen structuur. (Foto: Collectie Ronny De Rocker)

Foto's van de structuur verplaats naar Aalter

U ziet hier de grootste structuur met 7 segmenten rechts liggen. Links een eveneens verplaatste kleinere structuur van 4 segmenten. (Foto: Collectie Ronny De Rocker)

De grootste structuur was volledig vrij en had geen resten meer van baksteen afsluiting van de koppen. Dit was wel nog zo bij de kleinste structuur zoals rechts te zien.

Allicht was origineel de grote buisstructuur uitgewerkt met 2 chicanevormige toegangen.

(Foto: Collectie Ronny De Rocker)

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Frank Raeman MSM en Ronny De Rocker voor de info over het verhuizen en het gebruikt fotomateriaal en de opmetingen.
 • Robin de Kerschaver ivm regio originele locatie.