Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 47
Type structuur

Cluster langs Lindestraat aan huidige watertoren inclusief een bunker en zendmast

Toegankelijkheid
Alle structuren zijn heden gesloopt.
Routebeschrijving om deze structuren te vinden:
 • Dit is een cluster van voorlopig een onbekend aantal structuren gegroepeerd rond huidig watertoren langs de Lindestraat. Deze structuren lagen zuidelijk van de Lindestraat op dezelfde hoogte van de watertoren.
 • Op de oudste luchtfoto daterend van het bombardement op het vliegveld van 1 Janurari 1945 zie je de cluster als een heel donkere regio door aanwezige bebossing. Het valt dus ook moeilijk te detailleren hoeveel structuren hier effectief toen stonden.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland. De hier besproken structuren vallen buiten deze kaart. Ze zouden er onderaan links nog meer zuidelijk dan de kaart gaat nog moeten opstaan hebben. De onderste gebouwen daar getekend zijn de officierengebouwen langs dezelfde Lindestraat.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

Ook hier zie je de Lindestraat in het donkerblauw geschets zuidelijk van de rode zuidelijke grenslijn.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto's van een Amerikaans bombardement op 10 April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

Tussen de optrekkende rook van het bombardement zie je op deze luchtfoto zuidelijk van de Lindestraat een vrij onregelmatig bebost domeintje liggen. Nu staat daar noordelijk van de watertoren. In deze zone zijn de hier beschreven structuren te zoeken.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Hetzelfde gebied anno 1971. Ondertussen zie je reeds de watertoren aan de overzijde van de Lindestraat en aan de besproken zijde van de Lindestraat is alles wat er ooit was, reeds verdwenen. Niets herinnerde toen al nog aan deze cluster van structuren van het vliegveld.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Nog iets meer ingezoomd op dezelfde regio. Enkel zuidoostelijk van de watertoren valt nog 1 structuurtje te zien.

Luchtfoto 1990 www.geopunt.be

Ditzelfde structuurtje is fel wit nog te zien in 2009 en betrof toen allicht al een onbekend stalletje en geen structuur van het vliegveld meer.

Luchtfoto 2009 www.geopunt.be

Ook dit kleine stalletje was rond 2009 al verdwenen. Om de link te leggen met eerder besproken structuren. Meer zuidoostelijk zie je nog 2 structuren die ook al eerder zijn besproken langs de Pot en Zuidhoutstraat.

Luchtfoto 2023 Google Earth

Actueel zicht waar niets nog verwijst naar wat hier ooit te vinden was.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Zuidelijk van het vliegveld al buiten de eigenlijk standaard bekeken grenzen.

Functie van de structuur

 • Persoonlijk denk ik dat je deze cluster best zal samen bekijken met de structuren die al te vinden zijn langs de Pot en Zuidhoutstraat. Allicht betrof het een zuidelijke FLAK-opstelling van lichtere luchtafweer (20 mm geschut).
Beschrijving van de structuren (voor zover er info van gekend is)
 • Mal 47-1:een betonnen bunker.
  • Over de bunker die hier in dit beboste gedeelte van het terrein stond, is amper iets gekend.
  • Omdat de Duitsers nogal hielden van seriewerk, valt te vermoeden dat het hier over een sterk vergelijkende structuur zal gehandeld hebben zoals al in detail beschreven en nog bestaande (Mal 30) bunker langs de Ambachtenlaan.
  • In totaal waren er op het vliegveld van Maldegem op die manier 4 van dergelijke bunkers opgetrokken.
 • Mal 47-2: een houten wachttoren, zichtbaar op andere foto's in de verte.
 • Mal 45: een grotere buisvormige schuilstructuur
 • Mal 46: een kleinere buisvormige schuilstructuur
  • Beide schuilstructuren zijn al vele jaren uit het terrein verdwenen omdat ze door een plaatselijke boer werden gebruikt voor het kweken van witloof. Hiervoor verhuisden ze reeds vele jaren geleden naar de Gotjensstraat 8 in Maldegem waar ze dus zeker voorheen niet origineel lagen. Rond 2020 verhuisden ze nogmaals voor bewaring naar een weide in Maldegem.
 • Mal 41: 2 kleine bakstenen structuurtjes iets noordoostelijker tegen de Lindestraat.
 • Mal 47-3: Een zendmast. In een latere fase van het vliegveld spreekt men vaak over de aanwezigheid van een radar op de Kampel. Dit lijkt mij allicht wel weinig geloofwaardig. Wat je op oudere foto's wel te zien krijgt, is de aanwezigheid van zendmasten op de achtergrond.
 • Allicht nog meer niet gekende structuurtjes waar dus zeker heden elke functie en wat er stond onduidelijk blijft.

Bouwplannen horende bij deze structuren:

 • Voorlopig niet specifiek voor deze structuren gekend behalve voor de bunkers die op de andere fiches wel al in detail worden besproken.
Actuele toestand van deze structuren:
 • Niet meer van toepassing.
 • Alle gemelde structuren waren allicht in 1971 reeds uit het landschap gesloopt of weggehaald.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Voorlopig geen gekend.

Oudere Foto's van deze structuren

Duitse bezetting WO II (Foto collectie Geert Beelaert)

Detail van gekende foto van het vliegveld met rechts de boogloods op Krommewege (Mal 01)

Het bos op de achtergrond waar duidelijk een weg naartoe loopt is de Kampel. Links van het bos zie je alvast 1 grotere wachttoren. Nog meer naar links, allicht de Pot en Zuidhoutstraat zie nog bijkomende gebouwtjes en nog meer wachttorens.

Op deze foto van 1941 zie je de wachttoren op Krommewege links in beeld staan. Meer naar rechts, voorbij de rode kring, de grote boogloods (Mal 01). Heel in de verte nog meer naar rechts zie je dan allicht na de heuvel van de Kampel nog een identieke 2e houten wachttoren. (Foto: Collectie Jean Roba)

Op deze foto met schade op het vliegveld na de Duitse aanval van 1 Januari 1945 zie je op de achtergrond de Kampelheuvel. Er is duidelijk een vrij grote mast zichtbaar. (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Detail van de mast op de Kampel. (Foto: Collectie Geert Beelaert

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Bijkomende info verkregen via
  • Aimé Geirland over structuren die op de Kampel nog zouden hebben gestaan. Alleen werd er sprake gemaakt van een radar maar deze heeft allicht nooit in Maldegem gestaan.
  • Geert Beelaert omwille van hulp bij de zoektocht in de discussie van een radar op de Kampel.