Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 49
Type structuur
Restanten buisvormige schuilstructuur in buurt van Speyestraat en Bremstraat
Toegankelijkheid
De structuur is heden zeker verdwenen
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Van deze structuur is voorlopig enkel een foto gekend waarbij je hem in gedemonteerde vorm ziet liggen op de rand van een weiland in de buurt van de kruising van Bremstraat en Speyestraat.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Er zijn geen kaarten meer te vinden over het vliegveld die deze locatie nog mee opnemen omdat we ondertussen toch al een aanzienlijke afstand westelijk van het eigenlijke vliegveld zitten.
Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Het Y-vormige kruispunt op de foto is de kruising van de Bremstraat en de Speyestraat. De Bremstraat is de zuidelijk afsplitsende tak. Deze gaat verderop over in een onverharde wegel waarlangs nog restanten van een zware FLAK-opstelling (Mal 48) te vinden zijn.

Van deze structuur zijn voorlopig geen foto's gekend in zijn originele staat, wel van een situatie waarbij je resten van een schuilstructuur kan zien liggen op de achterzijde van een weiland.

De structuur op de foto verderop deze reportage te zien moet gelegen hebben tussen de eerste nu zichtbare bewoning en waar de onverharde wegel westelijk afbuigt.

Luchtfoto 2023 Google Earth

Hetzelfde zicht anno 2023. Op de luchtfoto's zie je alvast de schuilstructuur zelf nooit liggen.

Localisatie van de structuur bij de site
 • De structuur is al geruime tijd uitgebroken en de exacte locatie ontbreekt zelfs tot op heden waar hij ooit stond.
 • De restanten moeten alvast ooit te zien geweest zijn langs dit onverharde wegeltje. De boompjes zijn allicht nog identiek met de gekende foto.

Functie van de structuur

 • Het betrof een schuilstructuur tegen bombardementen nabij het vliegveld voor het personeel dat direct rondom de buisstructuur tewerkgesteld was. In dit geval zal dit dus personeel tewerkgesteld rond deze FLAK-stelling geweest zijn die niet direct nodig was bij het gebruik van deze laatste.
Beschrijving van de structuur
 • Omdat we spreken over restanten van een schuilstructuur, is ook niet gezegd dat wat daar in dat weiland lag, de volledige structuur was. Het is dan ook onduidelijk of dit een schuilstructuur was van het kleine of grotere type.
 • In dit geval lagen er in het weiland nog 5 ringen van wat ooit een dergelijke schuilstructuur was.
 • Deze hadden elk een lengte van 1 meter en buitendiameter van 2.50 meter.
 • Intern werd dan een vloertje voorzien zodat intern nog een hoogte overgehouden werd van ongeveer 1.80 meter.
 • De kleine structuren waren standaard alvast aan 1 zijde afgesloten met een baksteenwand. In die wand werd dan meestal bovenaan een klein observatieraampje voorzien.
 • Aan de andere zijde zal mogelijks origineel een chicanevormige toegang geweest zijn.
 • De grotere structuren hadden allicht een chicanevormige toegang aan beide zijdes van de structuur.

Bouwplannen horende bij deze structuur - opgemaakt op basis van nota van Frank Raeman MSM

Hieronder alvast een schets van het kleinere type van deze structuren, mogelijks was hij een heel stuk groter. Het hier getekende exemplaar was opgebouwd uit 4 compartimenten. In dit geval lagen er alvast in het weiland nog 5 ringen.

Actuele toestand van deze structuur:
 • Niet meer van toepassing. Alles is verdwenen ondertussen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Origineel zou de schuilstructuur bij een hoevetje gelegen hebben nabij deze locatie.
 • Dit hoevetje is ook echter zelfs al voor 1971 uit het zicht verdwenen en gesloopt.

Foto van deze structuur (zeker van rond 2000 of ouder) - Collectie Geert Beelaert

+ 2 tal recentere foto's van Google Streetview

Op deze voorlopig enige foto waar de structuur nog is te zien, zie je achter een omheining 5 compartimenten van origneel een buisvormige schuilstructuur liggen op een weiland.

Zicht op de kop van het onverharde wegeltje vanaf het kruispunt. Waarschijnlijk zijn de boompjes rechts nog altijd dezelfde dan deze op de oudere foto.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Geert Beelaert voor de koppeling van de buisstructuur aan een specifieke locatie.