Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Poging tot DRINGEND localiseren van de nog resterende bunkertjes van de Sudabschnitt, een Duitse WO I linie tussen de noordwestkant van het Fort van Bornem en de wijk Blaasveld (Willebroek).

In de regio van de Antwerpse Forten vindt men wel meerdere Duitse WO I bunkerlijnen terug, de ene bekender dan de andere. Zo heeft men aan de noordkant de Nordabschnitt, tussen Schelde en het kanaal van Turnhout. De Westabschnitt verbindt origineel de polders van Beveren met het Antwerpse Fort van Haasdonk. Dit gedeelte van deze bunkerlinie werd na eindeloze slopingen gelukkig ondertussen voor het grootste gedeelte beschermd en geklasseerd en staat ook bekend als de lijn van Steendorp-Vrasene. Een nog veel minder gekende 3e aanvulling is de Sudabschnitt die het kanaal in Willebroek, meer specifiek de Wijk Blaasveld (reeds aan de overkant van het kanaal) verbond met de noordwestkant van het fort in Bornem.

De bunkerlijn verloopt heden over nog zeer moeilijk te prospecteren gebied omdat dit ondertussen voor grote gedeeltes verloopt door sterk verkaveld gebied en industriezones, wat de kans dat ze allen nog zouden bestaan op zich al zeer sterk beknot. Daarom ook deze oproep om toch de nog bestaande en allicht weinig bekende gevalletjes bij deze door te mailen en bekend te maken.

ELKE VORM VAN BESCHERMING BEGINT MET HET BEKEND MAKEN VAN WAAR DE NOG BESTAANDE BUNKERTJES ZICH BEVINDEN. Anonieme en weinig gekende exemplaren zijn steeds de eersten om in illegale slopingen te verdwijnen. Wat niet weet, niet deert. Voor de volledigheid en het beter snappen van de linie, zou het zeker ook interessant zijn zoveel mogelijk locaties te verkrijgen van ook de ondertussen allicht meer talrijke verdwenen bunkertjes. Ook is men dan alleen natuurlijk 100% zeker dat ze effectief verdwenen zijn.

Deze zoektocht wordt opgezet omdat we jammer genoeg al de laatste jaren veel te vaak moeten vaststellen dat de bunkertjes van deze Duitse WO I - bunkerlinie verdwijnen als sneeuw voor de zon zonder dat de lokale politiek er enige interesse in vertoont. Enkele maanden terug (september 2017) liep het dus opnieuw totaal uit de hand in een discussie met een prestigeproject "De Winning" te Puurs waar toch ook opnieuw nog een gevalletje diende te wijken terwijl het toch ook perfect geïntegreerd had kunnen worden mits enige goodwill om het te bewaren. Helaas.

Hierbij de link naar een artikel over die ondoordachte sloop op deze website.

De inventarisatie van de Hollandstellung die al op de website te vinden is, is er jammer genoeg om zelfde redenen met spoed uitgevoerd. Toen was het omwille van een aantal ondoordachte slopingen te Ertvelde.

Hieronder vindt u telkens een detail zoals terug te vinden op oude kaarten van deze linie. Daarna werd dezelfde locaties in kleine stukjes overgezet op luchtfoto's (ongeveer). De vraag is dus telkens zoveel mogelijk locaties bekend te maken per betrokken foto. De bunkertjes zijn namelijk in het algemeen op luchtfoto maar zeer zwak te herkennen of terug te vinden, ook omdat ze vaak verstopt zitten tussen industrie en verkaveling, of allicht in veel gevallen gesloopt zullen zijn.

De nu reeds zichtbare bunkers zijn in het GEEL aangeduid. RODE bunkers zijn zo goed als zeker ondertussen verdwenen en ongeveer gekend van locatie.

Bij deze zoektocht kan ik alvast Mr Jean Rijlant bedanken voor de vele doorgekregen locaties die door hem reeds in het verleden ingepland zijn geweest op lokale luchtfoto's. Deze aanvulling maakt de zoektocht in elk geval reeds een meer haalbare kaart, zeker als je ziet hoeveel detailfouten er toch nog in de hierbij getoonde kaarten zitten.

Op basis van onderstaande beperkte info, wordt het DRINGEND bij elkaar zoeken van wat nog bestaat van deze bunkerlijn al een iets meer haalbare kaart. Toch blijft de vraag om als u locaties weet zijn of meer exact weet te zetten ten opzichte van wat is aangeduid, deze zeker zo gedetailleerd mogelijk door te geven zodat ze mee opgenomen kunnen worden bij een inventarisatie ten velde die er zeker zal komen. Ook bestaat nog altijd de kans dat er in de opsomming bunkertjes ontbreken. Mail mij gerust op info@bunkergordel.be. Alvast bedankt voor alle hulp en uw steun in het bewaren van dit type miskend erfgoed.

Noordwestkant Fort Bornem

Duidelijk op deze kaart herkenbare wegen:

 • V-vormige wegen links: Brandheide en Grootheide (wijk Zavelberg)
 • De Collegebaan sluit aan op de Grootheide
 • De grote weg parallel met Grootheide is de St Amandsesteenweg
 • De horizontale weg is de Bareldreef
 • Meer naar rechts loopt verticaal kronkelend de Barelstraat
 • De horizontale verbinding tussen St Amandsesteenweg en Barelstraat is de Absveldstraat

Zone 1: Bunker 1 tot 4 (voorlopig geen bunkers zichtbaar, 1 verdachte locatie)

Bunker b1 zou mogelijks nog te vinden zijn in de achtertuin van de woning gelegen op Kloosterstraat 131. Achter de woningen op Grootheide 19 - 21 zou mogelijks ook nog bunkertje b2 te vinden zijn. Bunker b3 steekt mogelijk in de achtertuin van Grootheide 11.

Op de hoek gevormd door 2 wegen die beiden Collegebaan noemen, stond allicht bunker b4.

Zone 1: Bunker 5 (voorlopig geen bunker zichtbaar)

Bunker b5 zou te zoeken zijn geweest nabij de noordoostelijke hoek van een weiland, noordelijk van de Collegebaan.

Zone 1: Bunker 6, 7 en 8 (voorlopig geen bunkers zichtbaar)

Bunker b6 zou dan links van de St Amandsesteenweg liggen, allicht in de tuin van nr 122.

Bunker b7 en b8 zijn allicht te situeren (geweest) nabij dit terrein dat op de luchtfoto een vrij actuele werf lijkt. Ze moeten in elk geval jaren verstopt gezeten hebben achter een gigantische haag langs de Barelveldweg.

Zone 1: Bunkers 9 tot 12. (voorlopig geen bunkers zichtbaar)

3 bunkers liggen mogelijk nog op randen van dit beboste gebied. Bunker b11 ligt mogelijks zelfs in de tuin van de woning Barelveldweg 49. Een tweede bunkertje B12 zou nog kunnen liggen tegen het bos achter de woning op de Eggestraat 18 (rotonde achteraan). Langs dezelfde rotonde, Eggestraat 11, staat mogelijks ook nog een bunker in de tuin.

Bunkertje b12 is zo goed als zeker gesloopt voor de woning op Ploegstraat 29.

Zone 1: bunkers 13 tot 16 (voorlopig geen bunkers zichtbaar)

Bunker b14 tegen de Bareldreef is zeker verdwenen. Bunker b13 zal allicht nog in het aangeduide bosje verstopt liggen. Bunker b15 ligt mogelijks nog in de tuin van de woning op Barelstraat 15.

Bunker b16 zou in het weiland hebben gelegen de overzijde van de Barelstraat. Deze is zo goed als zeker verdwenen.

Zone 2: tussen Fort Bornem en Schans van Puurs

Duidelijk op deze kaart herkenbare wegen:

 • Zuidelijke kronkelende weg links is de Oppuursesteenweg.
 • Terug Noordoostelijk heb je de Platte Heegstraat.
 • De lus rechts van de Platte Heegstraat bestaat nog altijd en is volledig opgebouwd uit onverharde wegel.
 • Daarna krijg je opnieuw een volgende getekende onverharde wegel.
 • Zuidelijk dan de spoorlijn noordelijk van de schans van Puurs.
 • De weg zuidelijk van de spoorlijn, zuidelijk van de Schans is Scheeveld.

Zone 2: bunkers 1 en 2 (voorlopig 1 bunker zichtbaar)

Bunker b1 is allicht ingegraven op de rand van 2 velden. Op de luchtfoto zie je nog altijd de sporen hiervan. Bunker b2 ligt allicht in de zuidoostelijke hoek van het zelfde veld en is allicht beperkt zichtbaar.

Zone 2: bunkers 3 tot 7 (1 bunker zichtbaar op foto)

De cluster van de bunkers b3, b4 en b5 zijn volgens de ene bron te zoeken tussen de bomen en hagen zichtbaar centraal op deze foto (Y-vormig). Andere bronnen situeren ze alle 3 als verdwenen in de velden.

De bunker b6 is dan wel duidelijk zichtbaar langs het onverharde wegeltje waar iets verder nabij het hoevetje mogelijks ook nog bunker b7 zou staan.

Zone 2: bunkers 8 tot 11 (3 bunkers zichtbaar)

In de lus gevormd door deze onverharde wegel de Platte Heegtesraat stonden alvast 4 bunkers waarvan er op foto reeds 3 zichtbaar zijn. Allicht is alleen de bunker b11 (mogelijks bij het bosje zuidelijk) niet zichtbaar op de luchtfoto.

Zone 2: bunkers 12 tot 14 (geen bunkers meer zichtbaar)

In de zone tussen deze 2 onverharde wegels zouden er 3 moeten gestaan hebben. Deze zijn zo goed als zeker allen verdwenen.

Zone 2: bunkers 15 tot 21 (1 bunker zichtbaar)

In de zone tussen deze 2e onverharde wegel en de zuidelijkere spoorlijn is allicht enkel het bunkertje 15 bewaard gebleven. Al de rest van rode stippen zijn zo goed als zeker verdwenen bunkers.

Vervolg Zone 2: tussen Redoute de Puurs en Fort Liezele

Zone 2: bunkers 22 tot 25 (1 bunker zichtbaar)

In de zone tussen links de Schans van Puurs, noordelijk de spoorlijn en zuidelijk Scheeveld is allicht voorlopig enkel bunker 22 nu al zichtbaar. Op dezelfde kouter zou nog de bunker b23 moeten gelegen hebben maar die is zo goed als zeker verdwenen.

Aan de overzijde van de Zeutestraat en noordelijk van Scheeveld stonden ook nog 2 bunkertjes in wat heden een boomgaard is. Deze zijn allicht ook 100% zeker verdwenen.

Duidelijk op deze kaart herkenbare wegen en andere:

 • Bovenaan links, vervolg Scheeveld.
 • De meer noordoostelijke gebogen lijn is een plaatselijke beek.
 • De Hoofdweg rechts is dan de Hof ten Berglaan.
 • Het blok waar heel wat bunkers zouden moeten staan is gevormd door de Hof Ten Berglaan (noordelijk en oostelijk), Heide (links) en Brandstraat (zuidelijk)
 • Zuidoostelijk, het Fort van Liezele.

Zone 2: bunkers 26 tot 29 (geen bunkers zichtbaar)

In de zone tussen de beek (links), Scheeveld (noordelijk), Hof ten Berglaan (rechts) en Heide (zuidelijk), zouden nog 4 bunkers gestaan hebben. Mogelijks bestaan er nog 3 van. Eentje is zeker verdwenen voor de bouw van het grote centrale gebouw op de foto. 2 zitten verborgen in bosrijke zones nabij de beek aan de westkant.moeten zitten. Een 3e bunkertje is allicht vanaf het uiteinde van de Hof ten Berglaan (zijbaantje voorbij Sint Jan Berchmansinstituut) zichtbaar achteraan in een tuin.

Zone 2: bunkers 30 tot 37 (voorlopig 2 bunkers vlot zichtbaar)

In de zone Hof Ten Berglaan, Brandstraat en Heide zouden origineel nog 8 bunkers hebben gestaan. Op luchtfoto zijn er voorlopig 2 van teruggevonden. 1 staat letterlijk centraal op een weilandje noordelijk van de weg Koewei. De tweede staat iets noordelijker langs Hof ten Berglaan, rechtover de weg met naam Hooiveld.

Een 3e bunkertje bestaat mogelijks nog achter een woning meest noordelijk op deze foto, langs de weg met de naam Heide.

Allicht is hier dus wel in de laatste jaren in alle stilte een zwaar slagveld aangericht en voor 1 verkaveling 4 bunkertjes gesloopt, iets zuidoostelijk van de eerste gemelde bunker langs Koewei.

Zone 2: bunkers 38 tot 39 (voorlopig allicht 1 beperkt zichtbaar)

In de zone rechts van Hof Ten Berglaan, zuidelijk van de Kimpelberg en noordelijk van de Fortbaan zouden nog 2 bunkers moeten gestaan hebben. 1 zou volledig achteraan moeten zitten op de rand van een bebost gebied op Hoek ten Berglaan nr 64. De tweede bunker zit allicht vrij kort tegen de straat bij vermoedelijk nr 74.

Zone 2: bunkers 40 tot 44 (4 van 5 bunkers nu al zichtbaar)

Op het oude plannetje is enkel de Hof ten Berglaan zichtbaar. De Molenstraat staat er nog niet op. Er is alvast 1 bunker te zien rechts op het terrein Joc Wijland. Op de punt van het terrein is er zo goed als zeker vrij recent nog een gesloopt. Daarnaast zijn er nog 3 bunkers te zien rechts van de Molenstraat en noordelijk van de Fortstraat.

Zone 3: tussen Fort Liezele en Redoute Letterheide

Duidelijk op deze kaart herkenbare wegen en andere:

 • Aan de Oostzijde wordt het Fort van Liezele afgescheiden van met meer oostelijke terrein door een van zuid naar noord lopende beek.
 • Noordelijk zie je opnieuw de spoorlijn naar Mechelen die we in zone 2 al kruisten.
 • Noordelijk daaronder ligt de Guido Gezellelaan die dan zuidoostelijk afbuigt als de Schipstraat die nog verderop Lichterstraat wordt.
 • Op de Y-vormige splitsing loopt de Lichterstraat verder meest noordelijk in de richting van het Redoute de Letterheide.
 • De meer zuidelijk lopende weg is Hoek ter Eiken.

Zone 3: bunkers 1 tot 8 (voorlopig 2 bunkers zichtbaar)

In de nogal van kleine weides en bosjes voorziene zone tussen Winkelveld (westelijk) en de grote baan, de Schipstraat, lagen origineel 8 bunkers. Kortstbij de Winkelstraat lag aan de noordkant van een beboste haag een eerste bunker (allicht verdwenen). Een lijn van 5 bunkertjes lag in de weilanden iets zuidelijker. Mogelijks bestaan er hier nog 3 van. 2 zijn totaal niet meer zichtbaar op luchtfoto. De 3e nog bestaande bunker zit duidelijk ingewerkt in een reeks stalletjes. Een volgende bunker al korter bij de Hoek ter Eiken is vlot zichtbaar op luchtfoto. Er lag er allicht nog eentje korter bij de eerste bebouwingen op het zelfde terrein die allicht ook verdwenen is.

Zone 3: bunkers 9 tot 12 (voorlopig 1 bunker zichtbaar)

In deze zone ingesloten tussen Hoek Ter Eiken (links) en Schipstraat (rechts) en noordelijk van de zichtbare kronkelende veldweg zouden nog 3 bunkers moeten gestaan hebben. Een 4 zou zuidelijk van dit veldwegeltje moeten gelegen hebben.

De 2 bunkertjes kortbij Hoek ter Eiken bestaan mogelijks nog beiden. Ze liggen beiden op de zijkant van allicht een boerderij. de meest van de straat verwijderde bunker is zichtbaar op luchtfoto. Allicht zal de 2e bijhorende bunker dichter naar de straat hier dan ook nog bestaan.

De 2 bunkers korter bij de Schipstraat zijn allicht beiden verdwenen. 1 stond waar heden een groter gebouw staat. De andere moet aan de overzijde van het kronkelende wegeltje gestaan hebben, juist in de kronkel.

Zone 3: bunkers 13 tot 18 (geen bunkers zichtbaar)

Waar de Schipstraat ondertussen is overgegaan in de Lichterstraat, begint een zeer belabberde zone voor de bunkertjes. Waar de Lichterstraat een lichte knik naar rechts maakt is heden een groot planteursbedrijf. Hier stonden er ooit 3 waarvan er geen enkele meer te zien is op luchtfoto.

Aan de overzijde van de Lichterstraat stonden er eveneens 2 op het terrein van een grote firma. Ook deze zijn zeker verdwenen.

Vervolg Zone 3: tussen Fort Redoute Letterheide en fort Breendonk

Duidelijk op deze kaart herkenbare wegen en andere:

 • Zuidelijk van Redoute Letterheide loopt de Lichterstraat.
 • De eerste noordoostelijk lopende wegel is allicht verdwenen en ooit te zoeken in het verlengde van de nu nog bestaande Haagstraat (bestaat nog).
 • De tweede noordelijk lopende weg bestaat nog wel en is de Neerlichterstraat.
 • De weg voorbij het grote kruispunt is de huidige N17 geworden en gaat over in de huidige "Rijweg". Afslag naar N16 bestond toen nog niet.
 • De 2 zuidelijk aansluitende wegen zijn de Moorstraat en de Schaafstraat.
 • Bovenaan onder Polder de Pullaar loopt een beek.

Zone 3: bunkers 19 tot 22 (geen bunkers zichtbaar)

Ook deze 4 bunkers zijn 100% zeker verdwenen voor uitbreiding van deze industriezone. Het voorste grasplein is trouwens ondertussen eveneens een fabrieksgebouw geworden.

Zone 3: bunkers 23 tot 26 (geen bunkers zichtbaar)

In de zone tussen de Rijksweg en de Neerlichterstraat stonden zeer kort bij elkaar ook 4 bunkertjes. Allen zijn 100% zeker verdwenen.

Zone 3: bunkers 27 tot 29 (voorlopig geen bunkers zichtbaar op luchtfoto)

In de zone tussen de Neerlichterstraat stond op het uiteinde van een op deze foto nog zichtbaar wegeltje bij een vervallen hoeve de bunker 28. De sloop van bunker 28 was de aanzet voor deze zoektocht. Dit was al de 16e opeenvolgende bunker die van deze bunkerlijn op deze strook aansluitend werd gesloopt...

Bunker 29 en 30 zullen worden bewaard binnen het prestigeproject dat heden wordt ingepland op dit terrein als zoethouder voor de toch al opnieuw opgeofferde bunker 28.

Zone 3: bunkers 30 tot 36 (voorlopig 2 bunkers te zien)

Bunker 30 en 32 zijn vanaf de luchtfoto nog te zien.

De eeste 2 bunkers (de eerste alvast, de tweede allicht ook), staan zuidelijk van de gebouwen van de technische dienst. Verderop oostelijk, tegen de weg staat tussen de begroeiing nog bunker 32.

Op het uiteinde vande weg, de Schaafstraat liggen allicht nog 2 bunkertjes.

Noordelijker op het kruispunt van N16 en N17 stond ooit een bunkertje.

Net zoals aan het monument van het Fort van Breendonk waar ook ooit een bunkertje werd gesloopt.

Zone 4: tussen Fort Breendonk en gehucht Blaasveld.

Duidelijk op deze kaart herkenbare wegen en andere:

 • De Hoofdweg noordelijk van het Fort van Breendonk is de Brandstraat.
 • Het eerste getekende die dan zuidelijk wordt gekruist is een onverharde wegel die allicht heden niet meer bestaat. Deze lag voor de beek tegen de eerste huizen, nog voor de Weerstandslaan.
 • De volgende getekende Zuidelijkse weg is dan de Breendonkstraat.
 • Dan kruist het verlengde van de Branstraat de Ringlaan die allicht in een ver verleden een spoor- of tramlijn was.
 • Daarna heb je van zuidelijke kant de Tisseltsteenweg. De hoofdweg is de Breendonkstraat geworden.
 • De Breendonkstraat wordt de Overwinningsstraat en vervolgt zich noordelijk.
 • Horizontaal op de kaart verloopt dan de Oude Dendermondsesteenweg die stop op het Kanaal van Willebroek.
 • Aan de overzijde van het kanaal vervolgt de Molenstraat die uitkomt op de Mechelsesteenweg.

Zone 4: bunkers 1 tot 4 (3 bunkers zichtbaar)

Bunkers 1 tot 3 zijn duidelijk zichtbaar in het weiland tussen fort en de beek voor de eerste huizen. Hetgene die op plan is getekend is een veldweg die zeker en vast nu niet meer bestaat. Bunker 4 is zo goed als zeker verdwenen voor één van de eerste huizen in lijn met de andere bunkers.

Zone 4: bunkers 5 tot 8 (voorlopig geen bunkers zichtbaar)

Bunker 5 zal allicht als enige van de 4 nog bestaan in een bosje zoals aangeduid zuidelijk van de Brandstraat en oostelijk van de weerstanderslaan.

De overige 3 zijn allen zo goed als zeker gesloopt. Bunker 6 zou op de oprit van de woning langs de Brandstraat 23 moeten gelegen hebben. Aan de overzijde van de Brandstraat ter hoogte van waar nu een garagecontainer te vinden is, stond allicht bunker 7. Bunker 8 is verdwenen binnen de bouw van een nieuwe woonwijk, ter hoogte van de Lijsterstraat nr6.

Zone 4: bunkers 9 tot 16 (voorlopig geen bunkers zichtbaar)

In de zone ten noorden van de Breendonkstraat, tussen Lindestraat en Ringlaan, stonden zeker nog 7 bunkers. In de hoek noordelijk van Breendonkstraat en rechts van de Ringlaan stond ook nog 1 bunker. De meeste bunkers kunnen al worden geseponeerd op basis van streetview foto's. Enkele locaties blijven nog beperkt verdacht tot het tegendeel bewezen kan worden.

Een eerste zo goed als zeker verdwenen bunker lag tussen twee woonblokken zuidelijk van de Leeuwerikstraat. Mogelijks staat er nog een vergeten bunkertje in het beboste zonetje tussen het doodlopende stukje Leeuwerikstraat en de Breendonkstraat. Op de hoek van ditzelfde doodelopende wegeltje zou aan de overzijde van een beekje mogelijks ook nog een bunker gestaan hebben. Een volgende bunker is zeker verdwenen voor het woonblok op de hoek van het pleintje gevormd door de Kapellenboslaan. Op de hoek van Kapellenboslaan en het afscheidende wegeltje met dezelfde naam, stond mogelijks ook nog een bunkertje. Ook daar is tussen dezelfde Kapellenboslaan en de Ringlaan zo goed als zeker een bunkertje verdwenen voor bewoning. Voorbij de Ringlaan is allicht een bunkertje verdwenen in de tuin van de Breendonkstraat 169.

Zone 4: bunkers 17 tot 20 (voorlopig geen bunkers zichtbaar)

In de zone ten zuiden van de Oude Dendermondsestraat, tussen Tisseltsteenweg en het kanaal lagen nog 4 bunkers. 1 ligt mogelijks nog in de tuin van een van de woningen rond de Oude Dendermondsestraat 92.

Een tweede bunker lag opnieuw zuidelijk van de Dendermondsestraat, tussen de Westzavelstraat en de Gezondheidsstraat, mogelijk in een tuin van een woning op de Oude Dendermondsestraat rond nr 44.

Twee zo goed als verdwenen bunkers liggen iets meer zuidelijk tegen het kanaal van Willebroek. Tussen gezondsheidstraat en Westdijk is er zeker een verdwenen voor bebouwing in de Westzavelstraat.

Op het grasplein naar de Westdijk is in elk geval ook op luchtfoto geen bunker meer te zien.

Zone 4: bunkers 21 tot 31 (voorlopig geen bunkers zichtbaar)

Op de Oostdijk tegen het kanaal is 100% zeker al een bunkertje verdwenen.

Naast een op foto zichtbare loods iets verderop stond alvast ook ooit bunkertje. Mogelijks staat dit er nog.

In het verlengde van de Brouwerijstraat is er zo goed als zeker ook eentje verdwenen.

Ter hoogte van de Brouwerijstraat 16 verdween er alvast ook eentje net zoals aan de voorlaatste woning aan deze straatkant.

In het verlengde van de Brouwerstraat, in een bos langs de Molenstraat zouden mogelijks nog 4 bunkertjes staan. Een 5e staat dan mogelijks nog in de hoek van hetzelfde domein nabij de Mechelsesteenweg.

Een laatste bunkertje is mogelijks nog te vinden in de Kanunnik Boonstraat nr 12.

Voila, het mag meteen toch duidelijk zijn dat er van deze Duitse WO I - linie al heel wat zal verdwenen zijn. Des te meer een oproep om dan het weinige dat er allicht toch nog van rest wat beter te beschermen.

Bij deze dan ook zeker de oproep als u nog bunkertjes weet zitten die hierboven nog niet teruggevonden blijken te zijn. Weet dat elke vorm van bescherming begint met de bunkertjes in eerste instantie bekend te maken en uit hun anonimiteit te halen.

Indien u nog dergelijke locaties weet zijn, probeer ze zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven qua locatie. U mag in dat geval gerust linken naar bovenstaande foto's. mail gerust op info@bunkergordel.be.

Alvast bedankt voor elke medewerking.