Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van augustus 1914

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Verlaten KW-linie en aankomst van de eerste troepen aan het Bruggenhoofd Gent..

Donderdag 16 mei 1940

Algemeen verloop 18-daagse veldtocht.

Nederland. Hier duurt enkel nog de strijd voort voor de eilanden. Ondertussen is ook wel het eiland Zuid Beveland gevallen (noorden van Terneuzen). Voor de rest is Nederland volledig gecapituleerd.

Zuid-België, Noord-Frankrijk en de situatie aan de KW-linie. In het zuiden zetten de Duitsers de aanwezige Franse troepen schaakmat. Het 9e Franse leger wordt verslagen in de streek van Florennes - Chimay. De Franse legerleiding wil algemeen terugtrekken tot op de Scheldestelling. Voor de Belgische troepen betekent deze nieuwe Franse nederlaag nogmaals een dringend signaal om alle stellingen van de linie Antwerpen - Namur nogmaals met spoed achter te laten om niet het risico te lopen, omsingeld te geraken. Er zijn vele stellingen op de KW-linie die perfect ingericht zijn om de vijand te kunnen weerstaan en tot op die dag buiten de overvliegende, soms aanvallende of bombarderende vliegtuigen, nog geen Duitse soldaat hebben gezien. Er ontstond een situatie waarbij de troepen in België volledig afgesneden zouden geraken van de meer zuidelijke Franse troepen. Deze situatie was alles behalve motiverend voor de Belgische troepen die nu eens het gevoel hadden op stellingen te zitten die goed uitgerust en uitgewerkt waren met voor hen stevige obstakels en bunkers. Deze stellingen opnieuw verlaten zonder er zelfs in vele gevallen voor gevochten te hebben, werkte zwaar op het moreel van de troepen. Er was op dat moment enkel op de lijn nog maar confrontatie geweest ter hoogte van Leuven met Britse troepen en daar was ondertussen het eerder verloren gegaan terrein teruggewonnen op de Duitsers.

Rond dit moment wordt al beslist van Britse kant (los van de andere geallieerden) dat als de Duitsers de wig in Noord-Frankrijk zouden weten te verzilveren, en de Franse kust zouden weten te bereiken, zij alles op alles zouden beginnen zetten op een georganiseerde terugtrekking naar Groot-Brittannië. Dit is dan wat later bekend zal geraken als Operatie Dynamo.

De Britten die gepositioneerd zijn op dezelfde stellingen, laten de Belgische legerleiding weten tegen de avond van 16 mei terug te zullen trekken tot in de buurt van Brussel.

De Belgische troepen zullen dienen terug te trekken vanaf de KW-linie in de richting de Scheldestelling. Dit omvat in totaal een tocht van ongeveer 90 km wat zal dienen afgewerkt te worden in 3 nachtmarchen om zoveel mogelijk verdoken te blijven van de Duitse luchtmacht. Hierbij zullen maar liefst 6 waterlopen gekruist moeten worden, namelijk de Dijle, het kanaal van Mechelen - Leuven, de Zenne, het kanaal van Willebroek, de Dender en uiteindelijk de Schelde waarachter zij stelling zullen dienen te nemen. Ter hoogte van Bruggenhoofd Gent zal dit "voor" de Schelde zijn.

Bij de terugtrekking zouden massaal de overgestoken bruggen worden opgeblazen om zo de vijand een vlotte achtervolging te verhinderen.

Wijze waarop in 3 nachtmarchen zou dienen teruggetrokken te worden op de Scheldestelling met bijhorende tussentijdse verdedigingen op achtervolgende Duitse troepen: Boek Mai 1940 - La Bataille de Belgique - M. Fouillien et J. Bouhon

De terugtrekking zou eerst gebeuren door de eenheden iets verder achteruit gelegen waren omdat deze anders het terrein voor de huidige fronttroepen zouden verstoren. Bijkomend ontstonden problemen omdat er in de buurt van de Antwerpse Forten grote Legerartillerie-eenheden waren die voldoende tijd zouden moeten verkrijgen om degelijk te kunnen terugtrekken zonder teveel materiaal te dienen achter laten, wat dan weer gebruikt zou kunnen worden door de oprukkende Duitsers. Om dezelfde reden dienden een aantal belangrijke opslagplaatsen van onder andere munitie tijdig ontruimd of vernietigd te worden.

Op het einde van de nacht van 16 op 17 mei 1940 zouden de troepen achter het kanaal van Willebroek moeten geraken. Idem zou na de nacht van 17 op 18 mei 1940 de Dender algemeen moeten bereikt zijn.

Op 19 mei diende dan de Scheldestelling te zijn bereikt. Deze volgde echter vanaf Antwerpen tot Gent niet meer de Schelde maar het kanaal Gent-Terneuzen omdat de schelde ook al deels overschreden was nabij Antwerpen. Ook was de situatie op de grens met Nederland vrij kritisch te noemen door de vroegtijdige val van Nederland.

Vanaf Kwatrecht verliep de verdediging dan achter de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent tot in Semmerzake. Daarna verliep de stelling dan opnieuw verder achter de Schelde vanaf Semmerzake tot bij de Franse Grens. De zone langs het kanaal Gent-Terneuzen, Bruggenhoofd Gent en de Schelde tot voor Oudenaarde, zou worden bezet door Belgische troepen. Vanaf Oudenaarde tot de Franse grens zou dit gebeuren door Britse troepen.

Voor deze terugtrekkingen zou alles wat maar beschikbaar was om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen ingezet moeten worden. Dit omvatte zowel transport over de weg als met het spoor. Alle mogelijke transportmiddelen zouden mee benut moeten worden. Heel wat eenheden zullen deze 90 km echter volledig te voet dienen af te leggen.

Ook was een bijkomend probleem de beschikbaarheid van bruggen over het Zeekanaal. Zo dienden de belangrijkste in de richting van Bruggenhoofd Gent opstomende Belgische eenheden gescheiden routes te volgen om geen rampzalige verkeersopstoppingen te creëren aan de meest belangrijke bruggen over het Zeekanaal. De cruciale bruggen over het Zeekanaal waren hierbij de bruggen van Vilvoorde, de Verbrande brug te Grimbergen en de bruggen van Humbeek en Kapelle op den Bos.

De 2e Infanteriedivisie met onder andere de 5e, 6e en 28e Linie bezet op dat moment de KW-linie nabij Rijmenam, Boortmeerbeek en Haacht. De bijhorende artillerie staat nabij Hever, Schiplaken en Kampenhout. Zij zullen zich dienen te verplaatsen naar Bruggenhoofd Gent tussen Kwatrecht en Gijzenzele.

Een voordeel dat de Belgische troepen hadden, was dat de hen op de hielen zittende Duitse eenheden zelf niet de meest mobiele eenheden waren en ook nog massaal infanteristen hadden die eveneens te voet de achtervolging dienden in te zetten. Ook zat heel veel van hun zwaarder materiaal al gemakkelijk nog vele tientallen kilometers achter hen omdat deze toen al massaal problemen hadden de vele opgeblazen bruggen over eerdere waterlopen door genietroepen te laten overbruggen met noodbruggen..

De Luikse forten. Te Luik vliegt het fort van Boncelles de lucht in. De commandant van het fort bleef zelf met beperkt aantal manschappen achter in het fort om het te verdedigen tot de laatste snik. Bij het opblazen van de toegang van het fort door de Duitsers komt Commandant Charlier zelf om het leven. Fléron en Flémalle vallen eveneens. De andere forten blijven voorlopig weerstand bieden.

Bovenste 4 foto's: De val van het fort van Boncelles. Links onderaan: Fort Fleron - Rechts onderaan: Fort Flemalle (Alle oude foto's: Replica)

Strombeek - Bever. De 8e Artillerie probeert zijn vertrek richting Gent wat te vergemakkelijken en er worden te Brussel in een winkel een aantal nieuwe fietsen opgeëist. Te Strombeek worden twee lichte vrachtwagens opgeëist om de vernielde transportkarren te vervangen.

Bruggenhoofd Gent Algemeen. Op dit moment waren de stellingen van Bruggenhoofd Gent enkel bezet door soldaten van de 4e Infanteriedivisie. Dit omvatte de 7e, 11e en 15e Linie, 8e Artillerie, 4e TTR en het Eskadron Wielrijders van de 4e Infanteriedivisie. Deze waren zeker op dat moment nog niet integraal op de linie aanwezig. Zo zou de 8e Artillerie pas de dag nadien beginnen binnenlopen.

De reeds aanwezige soldaten krijgen als opdracht de organisatie van de bunkers en het aanleggen van telefoonverbindingen. De officieren doen een verkenning en een bespreking van de commandoposten.

Zoals de dag voordien voorbereid door de genietroepen, worden in de loop van de dag de Scheldebruggen van Wichelen, Wetteren en Melle opgeblazen. De brug van Schoonaarde is klaargemaakt om op te blazen maar wordt voorlopig nog intact behouden.

Te Melle veroorzaakt dit heel wat schade in de buurt van het dorp nabij de kerk en de Wezenstraat.

Beide bovenste foto's komen uit boeken alleen weet ik van de links niet meer dewelke. De rechtse wel. Bij de linkse foto wordt gemeld dat dit een foto is van beschadigde huizen in de Wezenstraat in Melle en te wijten aan het opblazen van de nabijgelegen brug over de Schelde. Bij de rechter foto wordt gemeld dat dit een schadefoto is nabij de Lindestraat in Melle. Als u echter op beide foto's eens nader kijkt, ziet u bij beiden dezelfde woning met heel herkenbaar dezelfde houten trap op het 1e verdiep. Het zal dus wel de Wezenstraat zijn want er wordt ook bij vermeld dat het de vernielde woningen betreffen van Schiettekatte Michel, Venneman Alfons en Kiverijn Jozef. (Verdere details blijven dus meer dan welkom om het exact te plaatsen). (Foto links: Replica - Foto rechts: Collectie Georges Van Oostende)

Aalst. De stad is zo goed als verlaten door de meeste burgers en geeft op de nog aanwezige hulpdiensten na, een zeer verlaten indruk. Engelse troepen richten stellingen op achter de Dender.

02:00

Bruggenhoofd Gent - Lemberge. In de vroege uren komen de eerste soldaten van de 4e Infanteriedivisie (7e, 11e en 15e Linie) en de 12e Genie aan.

Bruggenhoofd Gent - Bottelare. De eerste infanteristen van de 15e Linie trekken reeds door richting Bottelare.

s ochtends

Frans - Belgische grens. Beaumont. De eerder aan de Franse tankslag ontkomen 8 Renault B-tanks dienen hier hun terugtrekking volledig te stoppen omdat ze letterlijk allen kampen met volledig lege brandstoftanks. Ze zijn hierbij achtervolgd en de stad is van Duitse kant omsingeld om de tanks er tot stilstand te brengen. De Franse tankbemanning zal er zijn eigen tanks onbruikbaar maken en achterlaten.

6 van de 8 in Beaumont achtergelaten en gesaboteerde Franse tanks in Beaumont. (Foto: Boek Mei 1940 - Peter Taghon)

Dit betekent meteen het einde van de Franse poging met hun eigen tanks de Duitse doorbraak over de Maas te stoppen. Voor de Duitse Pantsers is het verzet op Noord Frans grondgebied voor wat betreft, zwaar Frans pantserverweer gebroken. Bij deze tankslag gingen aan Duitse kant een 40 tal tanks verloren. De verliezen aan Franse kant moeten vele malen hoger geweest zijn.

Bruggenhoofd Gent. De 1e Divisie Ardeense Jagers (1e en 2e Regiment Ardeense Jagers met hun bijhorende 19e Bat Genie en 19e Comp TTR) komt aan in de regio Aalst van waar zij uitzwaaien in de richting van Burst, Oordegem en Lede om zich alvast tijdelijke te kantonneren.

06:30

Bruggenhoofd Gent - Melle. Bij aankomst van de 11e Linie te Melle, trekken de daar nog aanwezige troepen van de 15e Linie door richting Bottelare en Moortsele.

Bruggenhoofd Gent - Merelbeke. Langs de Schaperstraat te Merelbeke haalt de Genie de zendmast van Radio Vlaanderen naar beneden. Het hoofdkwartier van het 2e Bataljon van de 11e Linie wordt in het gebouw horende bij deze zendmast gevestigd.

Belgische artilleristen trekken uit Melle komend, richting Kwatrecht. De foto is genomen juist op de grens van Melle met Kwatrecht, juist voorbij de spoorwegviaduct (oude foto: Replica)

06:40

Bruggenhoofd Gent. De 7e Linie vertrekt naar zijn posities tussen Muntekouter en Semmerzake.

10u

Bruggenhoofd Gent. Het bataljon motorrijders van de Ardeense Jagers was in de nacht reeds aangekomen te Iddergem (Geraardsbergen). Zij trekken door richting Gent. Gezien zij sinds 10 mei 1940 onophoudelijk actief geweest en krijgen hier hun eerste moment van rust.

10u30

Bruggenhoofd Gent - Schelderode, Melsen en Merelbeke. De 7e Linie komt aan. De commandopost van de 7e Linie wordt ingericht in het kasteel Stas De Richel. Het 4e Bataljon van de 7e Linie wordt daar geposteerd. Het 1e Bataljon van de 7e Linie neemt posities in te Melsen.Het 2e en 3e Bataljon van de 7e Linie vestigt zich voorlopig te Merelbeke. De 7e Linie moet uiteindelijk de ganse zone tussen Munte en Semmerzake zien te bezetten.

Bruggenhoofd Gent algemeen

De straten beginnen in de streek van het bruggenhoofd vol te lopen met vluchtelingen, op zoek naar een uitweg voor het opkomende Duitse geweld. Tussen de drommen vluchtelingen duiken ook steeds meer Franse soldaten op die mee terugtrekken voor de oprukkende Duitse oorlogsmachine.

De voorlopige verdediging van de verschillende sectoren moet als volgt gebeuren:

 • De 11e Linie - de sector Kwatrecht tot en met Betsberg.
 • De 15e Linie - de sector Moortsele tot voor Munte.
 • De 7e Linie - Muntekouter tot en met Semmerzake.

De tankcompagnies krijgen opdracht om 7 T13-tanks als volgt op te stellen:

 • 2 T13 aan de Brusselsesteenweg te Melle.
 • 2 T13 te Bottelare.
 • 3 T13 blijven mobiel om bij het eskadron cyclisten als steun te dienen.

Alle geniewerken dienen klaar te zijn voor dageraad 19 mei.

t13 tank

(Foto van T13-tank, foto: replica)

belgische troepen op doortocht in mei 1940

De 4e Infanteriedivisie krijgt als opdracht het inrichten van de bunkers en het aanleggen van telefoonverbindingen.

(Doortrekkende Belgische troepen in mei 1940 - Foto: Replica)

KW-linie. De Frans-Britse troepen die mee opgesteld staan in de directe omgeving van de KW-linie laten de Belgische legerleiding weten dat ze zich tijdens de nacht zullen terugtrekken tot achter het kanaal van Willebroek.

Ook het Belgische leger zal hier zijn stellingen verlaten, richting Bruggenhoofd Gent. Dit zal gebeuren in 3 fases:

 • In een eerste faze dient eveneens het kanaal van Willebroek (het Zeekanaal bereikt te worden).
 • De tweede faze zal zijn doortrekken tot achter de Dender.
 • Daarna dienen in een laatste faze de stellingen van Bruggenhoofd Gent en de Schelde bereikt en bezet te worden.

Het Duitse 171e Infanterieregiment, een onderdeel van de Duitse 56e Infanteriedivisie, bevindt zich op dit moment te Lier en is daar verwikkeld in gevechten met de 42e Linie die de terugtrekking op de Scheldestelling vanaf de KW-linie diende uit te voeren. Hun 1e Bataljon zal later deze dag nog in schermutselingen verwikkeld geraken ter hoogte van Duffel.

16:00

Strombeek - Bever. De 8e Artillerie hervat zijn verdere tocht richting Gent. Hun einddoel voor de komende terugtocht wordt Oordegem. Ze zullen doortrekken via Meise, Brussegem, Merchtem en Aalst. Het zal een helse tocht worden langs kleine wegeltjes waarbij de wegen voortdurend versperd en overbevolkt blijken te zijn door massa's vluchtelingen en nog andere doortrekkende troepen.

18:00

Bruggenhoofd Gent. De 24e Artillerie krijg nogmaals het bevel zich nu van Gentbrugge te verplaatsen naar Zwijnaarde waar ze eerder al waren.

De Duitse doorbraak in Noord Frankrijk zet zich in een razende vaart voort zodanig dat het er sterk naar uitziet dat in enige dagen, zonder veel moeite de Franse kust zal kunnen bereikt worden. Hierdoor zou het geallieerde front letterlijk in 2 delen gesplitst worden.

Situatie op 16 mei 1940, 's avonds. Geleidelijk aan begeven de forten van Luik. Zo zijn het fort van Boncelles, Flemalle en Fleron gevallen. De Naamse forten weten voorlopig allen stand te houden. (Schets: De Achttiendaagse veldtocht - Ministerie van Landsverdediging)

Specifieke extern gebruikte bronnen:

 • Een officieel overzicht van de gebeurtenissen 1939-1940 - Uitgegeven door Ministerie Buitenlandse zaken België te Londen in 1941
 • Mai 1940 - La Bataille de Belgique - M. Fouillien et J. Bouhon
 • Oorlogskroniek der stad Aalst - De tweede maal - A. Van Der Heyden (1976)
 • Mei 1940 - De 18-daagse veldtocht - Peter Taghon (1989)
 • Mei 1940 - De 18-daagse veldtocht in woord en beeld - Peter Taghon (2010)
Home Terug naar bovenkant pagina Vorige: 15 mei 1940 Volgende: 17 mei 1940